Anda di halaman 1dari 10

PEMBINAAN ITEM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 DAERAH PERAK TENGAH HADIS (SEDEKAH PEMANGKIN KESEJAHTERAAN)

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B1D4 Mengetahui isi kandungan hadis

EVIDENS

B1D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis dan maksud sedekah Hadis 2 Sedekah Pemangkin Kesejahteraan

INSTRUMEN

Lisan

AKTIVITI

Murid membaca maksud hadis dan maksud sedekah.

1)Nyatakan pengertian hadis ini. CONTOH ITEM 2)Apakah yang dimaksudkan dengan sedekah?

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B2D5 Memahami isi kandungan hadis

EVIDENS

B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis Sedekah pemangkin kesejahteraan Bertulis

INSTRUMEN

AKTIVITI

Membuat peta minda

CONTOH ITEM

1)Nyatakan contoh-contoh sedekah. 2)Senaraikan dua kelebihan bersedekah. (Rujuk lampiran 1)

Lampiran 1 B2D5E1 ( Peta Minda) Nama pelajar : Kelas :

Contoh-contoh sedekah

Dua kelebihan sedekah

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B3D5 Mengetahui, memahami dan boleh mengamalkan kandungan hadis.

EVIDENS

B3D5E2 Melakukan amalan sedekah yang terkandung dalam hadis: Melakukan keadilan di antara dua orang Membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang Berjalan untuk menunaikan solat Buang perkara yang menyakiti di jalan

INSTRUMEN

Ujian Bertulis

AKTIVITI

Melukis peta minda

CONTOH ITEM

Pelajar menyenaraikan empat contoh amalan bersedekah yang terkandung dalam hadis (Rujuk Lampiran 2)

Lampiran 2 B3D5E2 ( Peta Minda) Nama pelajar : Kelas Tarikh : :...............................................................

Empat contoh amalan sedekah yang terdapat dalam hadis.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B4D5 Mengamalkan isi kandungan hadis secara berkesan

EVIDENS

B4D5E2 Melakukan amalan sedekah dengan berkesan : Kesan sedekah kepada pemberi sedekah Kesan sedekah kepada penerima sedekah Adab bersedekah Akibat tidak bersedekah

INSTRUMEN

Ujian bertulis

AKTIVITI

Pelajar menjawab soalan bertulis yang disediakan oleh guru berdasarkan evidens di atas.

CONTOH ITEM

Jelaskan dua kesan sedekah kepada pemberi sedekah Jelaskan dua kesan sedekah kepada penerima sedekah Senaraikan dua adab bersedekah Jelaskan dua akibat tidak bersedekah

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B5D5

EVIDENS

B5D5E1 Melakukan amalan bersedekah dengan betul dan istiqamah

INSTRUMEN

Pemerhatian

AKTIVITI

Pemerhatian guru terhadap murid

CONTOH ITEM

Pemerhatian terhadap amalan bersedekah pelajar sepanjang sesi persekolahan (Rujuk Lampiran3)

Lampiran 3 Senarai semak pemerhatian guru. (B5D5E1) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nama Pelajar Amalan Sedekah Tarikh Catatan

ITEM

PERNYATAAN ITEM

BAND

PENYATAAN STANDARD PRESTASI

Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak islamiah serta membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR

B6D5 Menghayati isi kandungan hadis

EVIDENS

B6D5E2 Melakukan amalan bersedekah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.

INSTRUMEN

Pemerhatian Soal selidik

AKTIVITI

Pemerhatian guru

CONTOH ITEM

Pemerhatian guru terhadap amalan bersedekah pelajar yang boleh diikuti sepanjang berada di sekolah.

Lampiran 4 Senarai semak pemerhatian guru. (B6D5E2) Amalan Sedekah yang boleh diikuti

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Pelajar

Tarikh

Catatan