Anda di halaman 1dari 19

1.

TEKNIK IMPROVISASI 1.1 Pengenalan Improvisasi Menurut Kamus Dewan ( edisi keempat) improvisasi bermaksud perihal (perbuatan) melaksanakan atau membuat sesuatu tanpa persediaan awal,secara spontan, atau dengan menggunakan bahan-bahan yang ada sahaja. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini

digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanakkanak dicerna secara maksimum. Teknik improvisasi ialah teknik lakonan spontan yang dilakukan dengan aksi dan dialog dibina sendiri oleh pelakon/ murid. Teknik ini memerlukan murid mencipta satu idea baru berdasarkan idea yang sedia ada melalui kreativiti tersendiri. Improvisasi memerlukan murid mempunyai imaginasi dan kreativiti yang tinggi. Menurut Som Hj. Nor (1994), Improvisasi membawa maksud bertindak balas secara spontan terhadap situasi yang tidak dijangka. Improvisasi boleh dijalankan berdasarkan situasi, gambar, watak dan petunjuk. Tujuan utama improvisasi adalah untuk melatih murid menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang murid untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. Murid bebas meluahkan sesuatu, membuat
1

penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu. Improvisasi dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada murid, di samping dapat menyuburkan sahsiah murid.

1.2

PENDEKATAN IMPROVISASI 1.2.1 Bersedia menghadapi ketidaksempurnaan Guru perlu bersedia menghadapi ketidaksempurnaan bila mana murid

melakonkan sesuatu aksi yang tidak lengkap, tidak tersusun dari a-z dan terhenti berlakon. Jika keadaan ini berlaku, maka guru perlu bijak menyusun semula aksi dan dialog murid. Apa yang penting ialah bagaimana murid dapat mengabungkan idea dengan arahan atau rangsangan yang diberikan oleh guru secara spontan. 1.2.2 Tidak perlu pentas yang sempurna Improvisasi tidak memerlukan dilaksanakan dengan pentas yang

sempurna atau keperluan teater yang konvensional kerana kita bukan meminta murid mementaskan sesebuah teater, tetapi sekadar mewujudkan idea.

1.2.3 Menyediakan saranan Guru selaku pembimbing perlu menyediakan saranan atau rangsangan untuk menjana idea murid dalam improvisasi. 1.2.4 Tidak perlu penonton Murid tidak perlu disedarkan tentang kehadiran penonton yang formal. Langkah ini demi membentuk keyakinan murid. Ini kerana, murid yang belum biasa beraksi dihadapan kelas, mereka akan mudah gelabah jika aksi
2

atau lakonan mereka dipertontonkan. Setelah murid benar-benar berasa yakin, barulah dimulai dengan perbincangan atau pasca nilai. Komen atau teguran yang positif perlu diberikan. Guru juga boleh meminta murid lain di dalam kelas memberi komen berdasarkan aksi spontan rakan mereka.

1.2.5 Aktiviti berkumpulan Guru hendaklak menggalakkan muridmurid berkerja secara kumpulan dengan natural. Ahli kumpulan sebaiknya ditukar ganti supaya pergaulan social murid lebih luas. 1.2.6 Bijak melayani permintaan Guru perlu bijak dan bersedia melayani permintaan kumpulan murid tanpa mematahkan minat mereka untuk beraksi secara spontan.

1.3

PERANAN IMPROVISASI 1.3.1 Meningkatkan daya imaginasi Daya imaginasi murid dapat ditingkatkan kerana teknik ini dapat

mencerna atau mencampah daya pemikiran murid ke tahap yang optimum. Improvisasi ini juga dapat menggalakkan kemahiran berfikir murid dengan lebih kreatif dan kritis. meningkatkan daya kreativiti mereka dan merangsang otak mereka untuk lebih berfikir

1.3.2 Merangsang kemahiran berbahasa Guru dapat menggalakkan murid untuk berkomunikasi dengan

berkesan di samping dapat membantu murid meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan murid. Teknik improvisasi terbukti dapat merangsang kemahiran berbahasa murid kerana teknik ini menuntut murid berdialog secara spontan. Dengan ini, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa terlebih dahulu sebelum berupaya menuturkan dialog mereka. Murid berupaya menggunakan bahasa secara pragmatik iaitu bahasa yang bermakna mengikut konteks. Murid juga boleh menggunakan bahasa secara spontan dengan lebih bermakna bersesuaian dengan situasi. Aktiviti seperti ini, walaupun berjalan seperti dalam keadaan yang tidak formal , pasti dapat membantu menambahkan kemahiran berbahasa murid. 1.3.3 Mewujudkan suasana menyeronokkan. Aktiviti improvisasi terbukti dapat mewujudkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan bersahaja kerana melibatkan watak-watak dalam kalangan murid. Murid berupaya mengasah bakat terpendam mereka dengan berkalaborasi sesama ahli kumpulan dalam suasana yang ceria dan terkawal. Berlakon merupakan satu aktiviti yang amat digemari oleh pelajar kerana ia dijalankan dalam bentuk bermain dan bersukaria. Mereka diberi peranan untuk berkata-kata secara bebas, melahirkan pandangan dan pendapat , bergaya dan beraksi sesama sendiri, berhibur dengan telatah dan gaya rakan-rakan sebaya, melibatkan diri , bekerja bersama-sama dan sebagainya. 1.3.4 Pembelajaran kolaboratif

Pengaplikasian teknik improvisasi boleh membentuk pembelajaran murid secara kolaboratif kerana selalunya watak yang diberikan perlu dilakonkan bersama ahli dalam kumpulan masing-masing. Apabila murid membiasakan diri dengan cara bekerjasama, saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu, mereka akan berkembang untuk menjadi murid kolaboratif. 1.3.5 Pengurusan masa Pengurusan masa yang cekap dapat diterapkan melalui aktiviti improvisasi. Murid diberikan masa yang tertentu untuk mereka menunjukkan aksi secara spontan. Mereka perlu cekap bertindak menyusun strategi berdasarkan watak atau situasi yang diberikan dalam jangkamasa yang telah ditetapkan guru. 1.3.6 Meningkatkan keyakinan diri Improvisasi memerlukan murid beraksi di hadapan murid-murid lain. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan murid semasa melakonkan watak masing-masing. Ia juga dapat memberi satu suntikan motivasi untuk mereka terus beraksi dan ini akan membentuk pembinaan sahsiah yang positif ketika berhadapan dengan khalayak penonton.

1.4

AKTIVITI IMPROVISASI 1.4.1 Improvisasi berdasarkan situasi Satu situasi diberikan kepada murid secara individu, pasangan atau kumpulan. Murid diminta melakonkan situasi yang diberi secara spontan. teknik ini boleh dijalankan untuk semua peringkat umur atau aras kebolehan walaupun situasi yang sama.

contoh 1 : Situasi di sebuah kedai mainan kanak-kanak . Suatu malam semua mainan (patung orang, arnab, beruang dan lain-lain) bercakap sesama mereka. Arahan: berbual sesama sendiri supaya pelajar lain dapat meneka siapakah anda? contoh 2 : seorang murid baru pindah ke sekolah anda dan ditempatkan di kelas anda. Pada waktu rehat, semua pelajar ke kantin dan tempat permainan. Bagaimana anda semua melayaninya? 1.4.2 Improvisasi berdasarkan gambar Gambar diberikan atau dipamerkan kepada murid-murid dengan meminta murid menyediakan skrip secara spontan. Murid dibenarkan berbincang di dalam kumpulan atau secara individu. 1.4.3 Improvisasi berdasarkan petikan cerita Petikan cerita atau insiden tertentu dalam cerita yakni aksi kaku di mana murid dikehendaki melakonkan aksi berdasarkan plot. Matlamat menggunakan petikan adalah untuk menguji kefahaman murid dengan penghayatan isi kandungannya.

1.4.4 Improvisasi berdasarkan objek Teknik menggunakan objek tertentu bagi merangsang pelajar bertutur dan melakukan sesuatu. Contoh objek yang boleh diganakan adalah seperti anak patung, surat khabar dan kostum. 1.4.5 Improvisasi berdasarkan tokoh/watak Watak cerita binatang boleh digunakan seperti watak Sang Kancil atau tokoh seperti Hang Tuah.
6

1.4.6 Improvisasi berdasarkan bunyi Bunyi-bunyi seperti lagu instrumental untuk menjana bayangan minda, lagu dengan lirik boleh diadaptasi melalui teknik ini. 1.5 JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: 1.5.1 Permainan Bebas ( Free Play ) Permainan bebas sesuai untuk kanak-kanak prasekolah dan tahap 1. Guru sediakan peralatan atau objek, sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. Guru bolehlah menciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka, dan kostum yang dapat menyarankan perwatakan tertentu.

3.5.2 Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan tindak balas secara spontan berdasarkan kesesuaian denagn situasi yang diberikan. Murid-murid dibantu dan digalakkan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mendengar serta mengamati pendapat orang lain.

Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif, berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea, dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. Namun begitu perlu dingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan. resolusi Perkara sesuatu utama situasi ialah menggalakkan dihadapi. perkongsian idea, melibatkan luahan perasaan, interaksi antara watak serta prosedur terhadap yang

1.5.3 Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. Murid juga boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti memujuk, merayu, mengarahkan, memohon sesuatu, dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ), berpasangan atau berkumpulan. 1.5.4 Main Peranan ( Role Play ) Dalam aktiviti ini, murid hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. Mereka diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. Untuk menghayati watak yang diberikan, murid perlu dilatih untuk

melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti nama penuh watak, umur ,latar belakang keluarga, pekerjaan, sikap dan tingkah laku, hobi atau minat, keadaan kesihatan, dan pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan. Disamping itu murid perlu digalakkan untuk, menulis diskripsi watak, melukis potret, dan membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.

Guru boleh memiilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran murid, cerita rakyat, cerita yang pernah dibaca di dalam kelas, drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar. 1.5.5 Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanak-kanak membuat persembahan. Kanak-kanak diberi tajuk, tema, atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. 1.5.6 Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti seperti menyediakan pakaian dan sebagainya dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.

1.6

PENGEMBANGAN IDEA IMPROVISASI Alex Osborn (1963) telah menyarankan tujuh cara mengembangkan idea; 1.6.1 Diubah

Mengubah senario dalam cerita seperti dalam cerita Si Tanggang, andai jika Tanggang tidak derhaka kepada ibunya, adakah dia dan ibunya akan hidup bersama-sama hingga akhir hayat. Begitu juga seperti mengubah serita Batu Belah Batu Bertangkup, Melor dan Pekan telah mengejar ibunya hingga ke gua Batu Belah. Andaikan Melor dan Pekan dapat masuk ke dalam gua tersebut, adakah mereka Berjaya bertemu dengan ibu mereka? 1.6.2 Dikecilkan Watak boleh dikecilkan seperti watak manusia menjadi kecil, hidup dalam habitat serangga seperti karya Honey! I Shrunk The Kids dan RamaRama karya Syed Ali Syed Hassan. 1.6.3 Dibesarkan Gambaran atau situasi diberikan seperti murid berada dalam dunia zaman dynasour. Apakah yang akan murid lakukan untuk m,enghadapi ancaman dynasour tersebut? 1.6.4 Digantikan Watak-watak dalam cerita teladan kanakkanak boleh digantikan seperti menggantikan watak Sang Kancil digantikan dengan watak baru yang difikirkan lebih cerdik. 1.6.5 Disusun semula Sesebuah karya disusun semula mengikut kesesuaian pada era sekarang seperti cerita Anak Buluh Betong diganti dengan Cucu Bluh Betong.

1.6.6 Diterbalikkan Cerita atau watak cerita diterbalikkan seperti contoh: iiiBagaimanakah kalau Pak Pandir cerdik? Ibu Bawang Putih tidak menjadi ikan kaloi?
10

iii-

Mat Jenin mencapai cita-citanya?

1.6.7 Digabungkan Menggabungkan beberapa idea atau senario atau cerita menjadi sebuah cerita baru.

2.0

PENGAPLIKASIAN TEKNIK IMPROVISASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

2.1

Rancangan Pelajaran Harian Tahun 4


11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk : : : : : 1Julai 2010 11.00 pagi 12.00 tengahari ( 60 minit ) 4 Bestari ( 30 murid : 18 lelaki dan 12 perempuan) Cerita Teladan Monyet Yang Pintar Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis. 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton,dibaca atau dialami 5.0 Membaca kuat dengan kelancaransebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 11.0 Membuat ulasan tentang bahan yangdidengar, ditonton atau dibaca

Pakej/ Modul : HPU :

HPK : 2.1

Bercerita ayatserta

dengan

menggunakan

kata,

frasa,

sebutan dan intonasi yang baik, jelas

5.2

dan teratur. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

11.3

HHP : Aras 3 (i) Aras 1 (i)

Mempersembahkan cerita dengan sebutan,intonasi dan penghayatan yang sesuai. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera
12

Aras 1 (ii) Objektif

dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengenal pasti perwatakan dalam teks.

: Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1. Mempersembahkan improvisasi di hadapan kelas dengan gaya, sebutan dan intonasi yang sesuai. 2. Membaca petikan yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Menulis 5 watak dan perwatakan dalam borang grafik yang diberikan.

Pengisian Kurikulum : Sistem Bahasa i) : :ganas, mempersembahkan, ayat penyata ii) iii) Tatabahasa Kosa Kata : Simpulan Bahasa : ganas, sampuk, menyerah, herdik

Sebutan dan intonasi

Kemahiran Bernilai Tambah i) Kecerdasan Pelbagai : Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan Interpersonal, Kecerdasan Kinestetik Badan, ii) iii) iv) Kemahiran Berfikir Kajian Masa Depan Pembelajaran Konstruktivisme :Menyatakan sebab dan alasan

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Pendekatan Berpusatkan Murid

13

Kemahiran generik Penekanan Konsep 5P i) ii) iii) Penggabungjalinan Penyerapan ilmu Pemulihan

: Kemahiran Belajar

: kemahiran bertutur, membaca, menulis : Sains; Nilai murni : baik hati, kerjasama : Membaca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul

iv)

Pengayaan

: Mengecam dan menulis simpulan bahasa berserta maksud yang terdapat dalam petikan.

v)

Penilaian

: Mengisi borang grafik

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : i) ii) iii) Bahan Multimedia Bahan Bercetak Bahan Maujud :LCD, CD :Lirik Lagu, petikan, lembaran kerja : buah pisang, topeng binatang

Pengetahuan Perlu Ada i) ii)

Murid pernah membaca kisah haiwan teladan. Murid boleh menulis ayat majmuk.

14

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah dan Masa Set Induksi (5 minit) Isi Kandungan 1. Kotak Ajaib 2. Teka-teki; rasanya manis sedap sekali, berkulit kuning banyak khasiat, tumbuh subur di tepi kali, dibuat kuih dibuat lepat. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru membacakan teka-teki kepada murid. Bersoal jawab dengan murid. Jawapan ada dalam kotak ajaib tersebut. Guru memberikan jawapan dan menunjukkan buah pisang seterusnya mengaitkan dengan isi Langkah 1 (8 minit) Petikan cerita; Monyet Yang Pintar (Lampiran A) pelajaran pada hari ini. Murid diberikan petikan. Murid membaca petikan dengan gaya dan intonasi yang betul. Guru meminta beberapa orang murid
15

Catatan

Kemahiran belajar(mentafsir maklumat)

SP:Koperatif

PP(Berpusatkan

membaca petikan dengan kuat. Murid lain mendengar dan member komen mengenai intonasi dan nada.

murid)

Langkah 2 (10 minit)

Pengembangan idea Improvisasi; 1. Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) Sambung dialog

Murid murid dibahagikan dalam kumpulan 5 orang.

PP(Berpusatkan murid)

Murid dikehendaki berbincang dan menetapkan setiap seorang satu watak binatang tersebut. SP:Koperatif dan Kolaboratif KBT -Verbal linguistik

2. Improvisasi Main Peranan ( Role Play ) Watak binatang dalam petikan

Murid dibenarkan mereka sendiri dialog dengan meramalkan cerita atau menambahkan watak dalam cerita tersebut.

SP:Kontek luar

Guru memberi bimbingan mengenai struktur ayat (dialog) yang dicipta murid.

Nilai: kerjasama

Langkah 3 (25 minit)

Persembahan improvisasi

Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki membuat persembahan dengan setiap seorang mewakili watak binatang.

KB (mempersembahkan maklumat)

16

Murid dalam kumpulan lain dikehendaki memerhati setiap watak dalam improvisasi murid tadi.

Guru memberi komen dan meminta murid lain juga memberi pandangan mereka mengenai watak dan perwatakan.

Langkah 4 ( 7 minit)

Latihan 1 Melengkapkan borang grafik (Lampiran B) Menulis watak dan perwatakan Pengayaan mengecam dan menulis simpulan bahasa

Guru mengedarkan borang grafik. Murid diminta mengisi borang grafik tersebut berdasarkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks dan juga dari improvisasi kumpulan.

KB(menyatakan sebab dan alasan)

Guru berbincang dengan murid jawapan yang tepat. Murid menyanyikan lagu pisang goring Guru merumuskan pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepada aspek nilai yang terdapat semasa aktiviti hari ini.

Penutup ( 5 minit )

Lagu pisang goreng (Lampiran C)

KG;TMK

17

3.0

PENUTUP Improvisasi patut dilaksanakan pada pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Melayu sekolah rendah kerana ia ternyata membolehkan kita melatih murid-murid menajamkan sensitiviti mereka, meningkatkan kefahaman dan amalan terhadap nilai murni masyarakat dan budaya mereka, mananamkan jati diri bangsa, serta memperkembangkan daya imaginasi, kreativiti, konsentrasi, yakin diri serta kemahiran berkomunikasi. Dengan menggunakan teknik ini, selain memberikan peluang kepada murid untuk berlakon secara spontan ia juga dapat menggalakkan murid untuk berkomunikasi dengan berkesan di samping dapat membantu penguasaan perbendaharaan kata mereka Dalam proses penglibatan mereka dalam teknik improvisasi, guru boleh juga memupuk nilai-nilai murni melalui penghayatan cerita dan memperkembangkan sikap positif terhadap pembacaan. Nilai-nilai murni yang boleh dipupuk seharusnya berkaitan dengan cerita yang mereka lakonkan di mana murid dengan sendirinya sedar akan akibat segala perbuatan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan lebih berfikr terlebih dahulu sebelum mula membuat sebarang keputusan. meningkatkan

18

19