Anda di halaman 1dari 2

BORANG TRANSIT PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

TINGKATAN

:..

GURU KELAS :.
MATAPELAJARAN

: PENDIDIKAN ISLAM

BIDANG

: IBADAH

BI
L
NAMA PELAJAR

BAND 1
D9
D10
E1
E1

D10
E1

D11
E1

BAND 2
D12
D13
E1
E1

D13
E2

D13
E3

D10
E1

BAND 3
D11
E1

D12
E1

BAND 4
D8
E1