Anda di halaman 1dari 15

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas akidah dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B2D4 ( Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B2D4E1 (Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah Ali Imran :) B2D4E1T1 Ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) B2D4E1T2 Ayat 133 -136 (Segera bertaubat dan beristighfar) Ayat al-Quran surah Ali Imran Ayat 26 dan ayat 133-136. Aktiviti guru : guru meminta pelajar menulis isi kandungan setiap ayat yang dibaca Aktiviti Murid : pelajar menulis isi kandungan setiap ayat yang dibaca dengan betul Lihat Lampiran 1 dan 2

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Lampiran 1 Nama : Tingkatan: B2D4 (Boleh menyatakan maksud dengan betul) B2D4E1 (Menyatakan isi kandungan ayat-ayat al-Quran daripada surah Ali Imran dengan betul) Soalan: 1. Nyatakan isi kandungan ayat yang telah dibaca. B2D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran

Jawapan:

Ayat ini secara ringkas menceritakan tentang: B2D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah)

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Lampiran 2 Nama : Tingkatan: B2D4 (Boleh menyatakan maksud dengan betul) B2D4E1 (Menyatakan isi kandungan ayat-ayat al-Quran daripada surah Ali Imran dengan betul) Soalan: 1. Nyatakan isi kandungan ayat yang telah dibaca. B2D4E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar) Jawapan: ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran

Ayat ini secara ringkas menceritakan tentang:

B2D4E1T2 Ayat 133 136 (Segera bertaubat dan beristighfar)

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B3D4 (Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu surah Ali Imran ) B3D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali Imran dengan :) B3D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) B3D4E1T1 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar)

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Ayat al-Quran surah Ali Imran ( ayat 26 dan 133-136) Aktiviti guru : guru mengedar soalan Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan yang diberikan Lampiran 3 dan 4

Lampiran 3 Nama : Tingkatan: B3D4 (Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B3D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran:)

B3D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) daripada Allah swt. i. ii. iii.

1. Jelaskan tiga amalan yang menyebabkan seseorang itu mendapat kemuliaan

2. Terangkan dua amalan menyebabkan seseorang itu mendapat kehinaan daripada Allah swt. i. ii.

3. Nyatakan dua cara menghargai nikmat Allah swt yang dianugerahkan kepada kita. i. ii. 4. Senaraikan dua akibat terhadap individu yang tidak menghargai nikmat kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah. i. ii.

5. Nyatakan dua akibat tidak menghargai nikmat flora dan fauna. i. ii.
Dijawab oleh: Tarikh: Disemak oleh: Tarikh: Disahkan oleh: Tarikh:

Lampiran 4 Nama : Tingkatan: B3D4 (Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B3D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran:)

B3D4E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar) 1. Nyatakan dua cara membelanjakan harta di jalan Allah.

2. Jelaskan tiga cara mengawal diri ketika marah. 3. Terangkan tiga cara bertaubat kepada Allah melalui tindakan. 4. Bagaimanakah cara anda bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan? 5. Jelaskan tiga ganjaran yang disediakan oleh Allah kepada orang yang bertaubat.
Dijawab oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B4D4 ( Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B4D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul:) B4D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) B4D4E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar)

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26 dan 133-136) Aktiviti guru : guru mengedarkan soalan kaji selidik / muhasabah diri Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan kaji selidik / muhasabah diri dengan ikhlas Lihat Lampiran 5 dan 6

Lampiran 5 Nama : Tingkatan: B4D4 ( Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B4D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul:) Soalan kaji selidik / muhasabah diri: B4D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) 2. Bagaimanakah anda menyusun jadual peribadi untuk menjadi seorang pelajar cemerlang? 3.Jelaskan cara anda menyakini kekuasaan Allah dalam kehidupan seharian? 4.Terangkan usaha yang telah anda lakukan untuk memajukan diri sendiri 5. Terangkan sumbangan yang telah anda lakukan untuk membahagiakan kedua ibubapa anda
Dijawab oleh: Tarikh: Disemak oleh: Tarikh: Disahkan oleh: Tarikh:

daripada surah Ali Imran dengan

1. Bagaimanakah anda menghargai nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah?

Lampiran 6 Nama : Tingkatan: B4D4 ( Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B4D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul:) Soalan kaji selidik / muhasabah diri: B4D34E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar) 2. Apakah tindakan yang akan anda lakukan untuk mengawal diri ketika marah? 3. Saya akan beristighfar memohon keampunan kepada Allah setiap kali selepas solat fardu atau solat sunat. 4. Saya akan segera meminta maaf kepada ibu bapa, guru dan rakan apabila melakukan kesalahan? 5. Bercakap benar menjadi amalan harian saya. 1. Bagaimanakan anda membelanjakan harta untuk mendapat keberkatan dari Allah. daripada surah Ali Imran dengan

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B5 Mengapkikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B5D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran) B5D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul dan istiqamah:) B5D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) B5D4E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar)

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26 dan 133-136) Aktiviti guru : pemerhatian guru Lihat lampiran 7 dan 8

Lampiran 7 Nama : Tingkatan: B5D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran) B5D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul dan istiqamah:) B5D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) Pemerhatian guru tentang aspek berikut: Berminat membaca ayat-ayat al-Quran Belajar memahami maksud ayat yang dibaca Menjaga adab semasa membaca al-Quran Membaca ayat-ayat al-Quran bertajwid Mengamalkan akhlak mahmudah Sentiasa berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang baik Menjaga kebersihan dan kekemasan diri Menepati masa Menghormati orang lain Menghindari perkara sia-sia daripada surah Ali Imran dengan

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Lampiran 8 Nama : Tingkatan: B5D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran) B5D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul dan istiqamah:) B5D4E1T2 Ayat 133 136 (Segera bertaubat dan beristighfar) Pemerhatian guru tentang aspek berikut: Berminat membaca ayat-ayat al-Quran Belajar memahami maksud ayat yang dibaca Menjaga adab semasa membaca al-Quran Membaca ayat-ayat al-Quran bertajwid Mengamalkan akhlak mahmudah Segera meminta maaf apabila melakukan kesalahan Suka membantu kawan yang dalam kesusahan Boleh mengawal diri ketika marah Memaafkan kesalahan orang lain Tidak mementingkan diri sendiri daripada surah Ali Imran dengan

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B6D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B6D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi:) B6D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) B6D4E1T2 Ayat 133-136 (Segera bertaubat dan beristighfar)

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26 dan 133-136) Aktiviti guru : pemerhatian guru Lihat lampiran 9 dan 10

Lampiran 9 Nama : Tingkatan: B6D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B6D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul, istiqamah dan boleh dicontohi:) B6D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) daripada surah Ali Imran dengan

Pemerhatian guru dalam aspek : Sentiasa berterima kasih kepada sesiapa sahaja yang memberi bantuan Reda dengan segala qada dan qadar Allah Sentiasa yakin kepada kekuasaan dan pertolongan Allah Sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri dalam bidang akademik atau kokurikulum Sentiasa memberi sumbangan untuk kesejahteraan semua orang Menghargai nikmat Allah dengan baik Menghindari sikap takabbur dan sombong dalam pergaulan Tidak mudah berputus asa Memelihara harta benda sekolah Menjadi contoh kepada rakan

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Lampiran 10 Nama : Tingkatan: B6D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B6D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat betul, istiqamah dan boleh dicontohi:) B6D4E1T2 Ayat 133 136 (Segera bertaubat dan beristighfar) Pemerhatian guru dalam aspek : Sentiasa menyesali setiap kesalahan yang dilakukan Segera mengaku kesilapan diri sendiri Segera meminta maaf apabila bersalah Sentiasa mengawal sifat marah Sentiasa beristighfar kepada Allah Berusaha melatih diri memaafkan kesalahan orang lain Sentiasa mengharapkan keampunan Allah Sentiasa berzikir mengingati Allah Mengharapkan ganjaran syurga Allah Tidak mengharapkan balasan dan pujian orang lain daripada surah Ali Imran dengan

Dijawab oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Disediakan oleh: DAR 1994 23102012