Anda di halaman 1dari 8

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi
B1D12

Deskriptor

Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

B1D12E2 Eviden

Menyatakan asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.


Ujian Bertulis

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 1

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK :KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah:


( PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B1D12E2 Menyatakan asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

1. Nyatakan dua asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B2D15 Deskriptor Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

B2D15E2
Eviden Menyatakan cara Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar

Instrumen

Ujian Bertulis

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK : KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B2D15 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah:


( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B2D15E2 Menyatakan cara Rasulullah saw mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar.

Soalan: 1. Terangkan cara Rasulullah saw mempersaudarakan golongan Muhajiorin dan Ansar.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi.
B3D14

Deskriptor

Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

B3D14E2 Eviden Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar.

Instrumen

Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK : KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah:


( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B3D14E2 Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah saw mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Soalan: 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Iktibar yang dapat diambil daripada sifat mulia Rasulallah

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi.
B3D14

Deskriptor

Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

B3D14E3 Eviden Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin.

Instrumen

Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK : KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah:


( UNIT 2 : PERSAUDARAAN ANTARA MUHAJIRIN DAN ANSAR )

B3D14E3 Mencontohi pengorbanan golongan Muhajirin dan Ansar. Soalan:

ANSAR
SAMA-SAMA BERJUANG UNTUK MEMPERTAHANKAN ISLAM

MUHAJIRIN
BERSUSAH PAYAH UNTUK MEMULAKAN KEHIDUPAN BARU DI MADINAH

Berdasarkan penyataan di atas, bagaimanakah anda mencontohi pengorbanan yang telah dilakukan oleh Muhajirin dan Ansar dalam kehidupan sebagai seorang pelajar.