Anda di halaman 1dari 6

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi
B1D12

Deskriptor

Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: Pembinaan masjid dan kepentingannya.

B1D12E1 Eviden Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Rasulullah SAW.

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 1 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK :KEPIMPINAN RASULALLAH DI MADINAH ( UNIT 1 : PEMBINAAN MASJID )

B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: Pembinaan masjid dan kepentingannya. B1D12E1 Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Rasulullah SAW.

Menyoal pelajar dengan soalan yang berkaitan dengan masjid seperti : 1. Apakah nama masjid yang pertama dibina oleh Rasulallah? 2. Di manakah terletaknya masjid tersebut?

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

B2 Memahami asas membaca


al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B2D15

Deskriptor

Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

Pembinaan masjid dan kepentingannya

Eviden

B2D15E1 Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW.

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK :KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 1 : PEMBINAAN MASJID ) B2D15 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya

B2D15E1
Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah saw

Soalan:

Pusat Ibadat -----------------------------------------------------------------------------------------

Pusat Kemasyarakatan: -majlis akad nikah -gotong royong

Peranan Masjid
Pusat Ekonomi -------------------------------------------------------------------------------------------Pusat Politik ---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

B3D14 Deskriptor Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya.

B3D14E1 Eviden Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah SAW.

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

TAJUK :KEPIMPINAN RASULULLAH DI MADINAH ( UNIT 1 : PEMBINAAN MASJID ) B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya

B3D14E1
Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid pada zaman Rasulullah saw.

Soalan: 1. Bincangkan tiga sifat mulia yang boleh anda contohi daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah saw.