Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 4 Cerdik : 5 Oktober 2010 : : Hasil tani meningkatkan ekonomi : Hasil Pertanian

i. ii.

Objektif pelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Menyenaraikan enam urutan proses pengetinan nanas yang terdapat dalam petikan pendek. Membaca pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk Hasil Pertanian.

9.3

(i)

Hasil pembelajaran : Fokus utama Menyusun maklumat daripada nota atau cacatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 1 Menulis maklumat dengan prosedur yang betul.

5.1

(i)

Fokus sampingan Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Sistem bahasa Tatabahasa Kosa kata

: Kata kerja, ayat majmuk : steril, kiub

Pengisian kurikulum Ilmu : kemahiran hidup, geografi Nilai : kerjasama, berani Kemahiran bernilai tambah KB : Menyelesaikan masalah

BCB : Kemahiran membaca Pengetahuan sedia ada : Buah-buahan tempatan

Masa / langkah Set induksi ( 5 minit)

Isi pelajaran Buah-buahan tempatan -nanas

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan nanas yang ditinkan dan jem nanas kepada murid-murid. 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang proses penghasilan bahan tersebut. 1. Guru mengarahkan murid untuk membaca secara perlahan petikan pendek yang terdapat di dalam buku teks. 2. Guru memandu murid membaca dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid diminta untuk membaca petikan tersebut dengan sebutan dan intonasi yang baik secara berkumpulan. 1. Guru meminta murid untuk memahami proses-proses nanas ditinkan berdasarkan teks. 2. Murid diminta berbincang secara berkumpulan tentang proses pengetinan nanas. 3. Guru meminta wakil kumpulan untuk

Cacatan BBM: Jem nanas, buah nanas. Pendekatan berpusatkan bahan dan guru BBB: Petikan pendek yang bertajuk Hasil Pertanian

Langkah 1 (10 minit)

Petikan yang bertajuk Hasil Pertanian

Langkah 2 (5 minit)

Carta alir.

BBM: Carta alir Pendekatan berpusatkan guru dan murid

melengkapkan carta alir yang telah disediakan.

Langkah 3 (5 minit)

-Nanas dikupas. 1. -Isi nanas dipotong -Isi nanas dimasukkan ke 2. dalam tin. -Air gula dan sirap dimasukkan ke dalam tin. -Tin dipateri. -Tin disteril Rumusan isi pelajaran

Guru mengedarkan helaian kertas kepada murid. Secara individu, murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan menulis semula proses pengetinan nanas pada helaian kertas tersebut.

KBT: Kemahiran berfikir

Penutup (5 minit)

Penutup kognitif: 1. Guru bersoal jawab dengan murid untuk menguji kefahaman tentang proses pengetinan nanas yang terdapat dalam petikan pendek tersebut.

Kecerdasan pelbagai: -Interpersonal -Intrapersonal