Anda di halaman 1dari 8

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

B1D11 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Eviden

B1D11E1T1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab Melengkapkan tempat kosong

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 1

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B1D11T1 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

B1D11E1T1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab
Nama : Umar Bin Al-Khattab Keturunan :_________________________ Tarikh Lahir :________________________ Tempat Lahir: Mekah Al-Mukarramah Jawatan :__________________________ Gelaran :__________________________

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2 B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B2D14E1T1 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab B2D14E2T1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Sayidina Umar bin al-Khattab

Instrumen

Menjawab soalan bertulis

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 2 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E1T1 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab
Lengkapkan gambarajah di bawah :

SIFAT PERIBADI SAIDINA UMAR BIN AL-KHATTAB

Berwaspada terhadap musuh

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2 B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Sayidina Abu Hurairah Menjawab soalan bertulis

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 3 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E2T1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Sayidina Umar bin al-Khattab
Jelaskan dua sumbangan tokoh dalam bidang-bidang berikut :

Pentadbiran

Dakwah

Pembangunan Negara

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

3 B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B3D13 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B3D13E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Umar bin al-Khattab

Instrumen

Menjawab soalan bertulis

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN 4 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA UMAR AL-KHATTAB BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B3D13T1 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B3D13E1T1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Umar bin al-Khattab

Berdasarkan gambar di atas, sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda mencontohi sifat peribadi Saidina Umar Al-Khattab

JAWAPAN :

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh: