Anda di halaman 1dari 1

CIRI-CIRI BBM MULTI MEDIA YANG MENARIK Penggunaan warna yang cerah akan memudahkan murid membaca atau

u menonton. Pemilihan warna kontrak supaya dapat dilihat perbezaan antara latar belakang dan huruf atau gambar yang dipaparkan.

Latar belakang

Warna

Animasi
Animasi akan menarik minat dan mencungkil kuriositi dalam diri murid untuk terus menumpukan perhatian terhadap BBM yang dibina.

Latar muzik/ Bunyi


Kesan penggunaan bunyi dan muzik akan membantu dalam mengekalkan ingatan murid terhadap isi penyampaian BBM