CIRI-CIRI BBM MULTI MEDIA YANG MENARIK • Penggunaan warna yang cerah akan memudahkan murid membaca

atau menonton. • Pemilihan warna kontrak supaya dapat dilihat perbezaan antara latar belakang dan huruf atau gambar yang dipaparkan.

Latar belakang

Warna

Animasi
• Animasi akan menarik minat dan mencungkil kuriositi dalam diri murid untuk terus menumpukan perhatian terhadap BBM yang dibina.

Latar muzik/ Bunyi
• Kesan penggunaan bunyi dan muzik akan membantu dalam mengekalkan ingatan murid terhadap isi penyampaian BBM