Anda di halaman 1dari 1

Nama:

Tarikh:

Kata Sendi Nama


U

Cari 8 kata sendi nama


yang tersembunyi dalam
kotak di sebelah.
Petunjuk:
di, ke, dari, daripada,
kepada, pada, untuk,
oleh

Bina ayat dengan menggunakan kata sendi nama di bawah.


1. Di
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Kepada
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Untuk
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________