Anda di halaman 1dari 8

INSTRUMEN SIRAH PENDIDIKAN ISLAM TING.

2 TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

B1D11 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Eviden

B1D11E1T2 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Sayidina Abu Hurairah Melengkapkan tempat kosong

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B1D11T2 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

B1D11E1T2 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Saidina Abu Hurairah

Nama Sebenar :________________________ Nama Sebelum Islam :___________________ Keturunan :___________________________ Tarikh Lahir :__________________________ Tempat Lahir: Dus , Yaman

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2 B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B2D14E1T2 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam: Sayidina Abu Hurairah Menjawab soalan bertulis

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN
NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E1T2 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam:
SAIDINA ABU HURAIRAH

Lengkapkan gambarajah di bawah :

Taat kepada suruhan Allah dan Rasul SIFAT PERIBADI SAIDINA ABU HURAIRAH

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2 B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi B2D14 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Sayidina Abu Hurairah Menjawab soalan bertulis

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN
NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E2T2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Saidina Abu Hurairah
Jelaskan dua sumbangan tokoh dalam bidang periwayatan hadis :

1)

2)

3)

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 2

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

3 B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B3D13 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

Pernyataan Standard Prestasi

Deskriptor

Eviden

B3D13E1 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Abu Hurairah

Instrumen

Menjawab soalan bertulis

Aktiviti

AKTIVITI MURID Menjawab soalan

Contoh Item

Rujuk Lampiran

LAMPIRAN
NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B3D13T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B3D13E1T2 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Abu Hurairah

Berdasarkan gambar di atas sebagai seorang pelajar ,bagaimanakah anda mencontohi keperibadian Saidina Abu Hurairah.

JAWAPAN :

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh: