Anda di halaman 1dari 4

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM Band 1

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah:

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Eviden

B1D12E2 Menyatakan asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Instrumen

Ujian Bertulis

Aktiviti

AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

ITEM Band 2

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B2D15 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Eviden

B2D15E2 Menyatakan cara Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar Ujian Bertulis

Instrumen

Aktiviti

AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Eviden

B3D14E2 Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar.

Instrumen

Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokoh-tokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi.

Deskriptor

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Eviden

B3D14E3 Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin.

Instrumen

Soal Jawab

Aktiviti

AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Contoh Item

Rujuk Lampiran