Anda di halaman 1dari 4

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM Band 1

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: Pembinaan masjid dan kepentingannya. B1D12E1 Menyatakan tentang masjid pertama dibina pada zaman Rasulullah SAW.

Eviden

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

Rujuk Lampiran

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM Band 2

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B2D15 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya B2D15E1 Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW.

Deskriptor

Eviden

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

Rujuk Lampiran

CONTOH INSTRUMEN SIRAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM Band 3

PERNYATAAN ITEM

Pernyataan Standard Prestasi

Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan Hadis pilihan, , konsep dan asas akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tokohtokoh Islam, adab Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

Deskriptor

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya. B3D14E1 Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah SAW.

Eviden

Instrumen

Ujian Bertulis Soal Jawab AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

Rujuk Lampiran