Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN 1

NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK :SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B1D11T2 Mengetahui keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

B1D11E1T2 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam: Saidina Abu Hurairah


Nama Sebenar :________________________ Nama Sebelum Islam :___________________ Keturunan :___________________________ Tarikh Lahir :__________________________ Tempat Lahir: Dus , Yaman

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 2 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E1T2 Menyatakan keistimewaan sifat peribadi tokoh-tokoh Islam:
SAIDINA ABU HURAIRAH Lengkapkan gambarajah di bawah :

Taat kepada suruhan Allah dan Rasul SIFAT PERIBADI SAIDINA ABU HURAIRAH

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 3 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B2D14T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B2D14E2T2 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam. Saidina Abu Hurairah
Jelaskan dua sumbangan tokoh dalam bidang periwayatan hadis :

1)

2)

3)

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 4 NAMA PELAJAR :.NAMA GURU : KELAS/TING : TAJUK : SAIDINA ABU HURAIRAH BAHAGIAN : SIRAH NABAWIYAH

B3D13T2 Memahami keunggulan perjuangan tokoh-tokoh Islam. B3D13E1T2 Mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh Islam Sayidina Abu Hurairah

Berdasarkan gambar di atas sebagai seorang pelajar ,bagaimanakah anda mencontohi keperibadian Saidina Abu Hurairah.

JAWAPAN :

Dijawab oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh: