Anda di halaman 1dari 5

Lee Yong Hui Chin Soon Seng Frynd John Jinus Haritharan A/L Chandran Muhammad Hasbi bin

Bidi Kalairajan A/L Sandasagan

Keperluan Perubahan Dalam Pendidikan Matematik. - Skop dan kualiti -masa dan zaman

Teknologi Memyokong Matematik yg Berkesan & Kreatif - Lukis graf, buat visualisasi dan jalankan komputasi

- kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah mengikut perkembangan teknologi


- Keupayaan murid -persaingan ekonomi

Teknologi Mempengaruhi Matematik

- Meneroka dan menyelesaiakan masalah - Menyiasat ciri-ciri bagi bentuk - Mengatur dan menganalisa set data yang besar

Peranan Guru Dalam Pengajaran dengan Menggunakan Teknologi

- Melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran


- learn, unlearn, relearn - Pemudahcara dan pengurus untuk dapat maklumat

- Belajar perhubungan linear dan idea kecerunan serta perubahan


Simulasi untuk mengkaji taburan sampel

Teknologi Mempertingkatkan Pembelajaran Matematik - Meneroka konjektur dengan lebih senang dan mudah - Hubungkait kepada model visual matematik - Menyelesaikan masalah rutin dengan lebih pantas dan tepat - Idea matematik yang abstrak - Proses p & p mengikut kehendak dan rentak murid

Peranan Teknologi

- Bekalkan imej visual bagi idea matematik - mudahkan kerja - jalankan komputasi dengan cekap dan tepat

- Menyokong penyiasatan dan [enerokaan


- Belajar dengan mendalam dan terperinci

- Memupuk pemahaman konsep matematik

TERIMA KASIH