Anda di halaman 1dari 6

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas akidah dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B2D4 ( Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran ) B2D4E1 (Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah Ali Imran :) B2D4E1T1 Ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) Ayat al-Quran surah Ali Imran Ayat 26 Aktiviti guru : guru meminta pelajar menulis isi kandungan setiap ayat yang dibaca Aktiviti Murid : pelajar menulis isi kandungan setiap ayat yang dibaca dengan betul Lihat Lampiran

Eviden Instrumen Aktiviti Contoh Item

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B3D4 (Memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu surah Ali Imran ) B3D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah Ali Imran dengan :) B3D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah)

Eviden

Instrumen Aktiviti Contoh Item

Ayat al-Quran surah Ali Imran ( ayat 26 ) Aktiviti guru : guru mengedar soalan Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan yang diberikan Lihat Lampiran

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B4D4 ( Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B4D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul:) B4D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26 ) Aktiviti guru : guru mengedar soalan Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan yang diberikan Lihat Lampiran

Eviden Instrumen Aktiviti Contoh Item

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B5 Mengapkikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B5D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran) B5D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul dan istiqamah:) B5D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26 ) Aktiviti guru : guru mengedar soalan Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan yang diberikan Lihat lampiran

Eviden Instrumen Aktiviti Contoh Item

INSTRUMEN TILAWAH AL-QURAN AYAT KEFAHAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 TAJUK: AYAT KEFAHAMAN

Item
Band Penyataan standard prestasi Deskriptor

Penyataan Item
B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamdun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B6D4 (Menghayati isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah Ali Imran dengan betul ) B6D4E1 (Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi:) B6D4E1T1 Ayat 26 ( Menginsafi kekuasaan Allah) Ayat al-Quran surah ali Imran ( ayat 26) Aktiviti guru : guru mengedar soalan Aktiviti Murid : pelajar menjawab soalan yang diberikan Lihat lampiran

Eviden Instrumen Aktiviti Contoh Item

Nama Tingkatan Tarikh

: _________________________________ : _________________________________ : _________________________________

B2D4E1T1 Nyatakan isi kandungan yang terdpat dalam Surah Al-Imran ayat 26. 1- _____________________________________________________________________ 2- _____________________________________________________________________ 3- _____________________________________________________________________ 4- _____________________________________________________________________ B3D4E1T1 Sebutkan dua sebab mendapat kemuliaan dan dua sebab mendapat kehinaan. Kemuliaan : 1- _____________________________________________________________________ 2- _____________________________________________________________________ Kehinaan : 1- _____________________________________________________________________ 2- _____________________________________________________________________ B4D4E1T1 Apakah akibat tidak menghargai nikmat kurniaan Allah? 1- _____________________________________________________________________ 2- _____________________________________________________________________ B5D4E1T1 Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah kamu menghargai nikmat-nikmat berikut: Kesihatan : ________________________________________________________ Kecerdikan : ________________________________________________________ Kemewahan : ________________________________________________________ B6D4E1T1 Bagaimanakah kamu memelihara harta benda sekolah? 1- _____________________________________________________________________ 2- _____________________________________________________________________