Anda di halaman 1dari 36

1.

PENGENALAN

Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Besut Terengganu menawarkan empat bentuk program pengajian iaitu, (a) Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP, SABK, jQaF, PGSR), (b) Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP), (c) Kursus Dalam Cuti (KDC, LPBS-KPLI), dan (d) Kursus Latihan Guru Bestari. Di antara kursus pengajian tersebut, kursus PISMP mensyaratkan pelajar menulis laporan kajian tindakan dan seterusnya menulis artikel kajian. Manakala bagi program pengajian yang lain, mereka dikehendaki menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran masing-masing. Memandangkan pelajar PISMP, SABK, j-QaF, PGSR, PPISMP, KDC, Kursus Latihan Guru Bestari dan LPBS-KPLI perlu menghasilkan sama ada kerja kursus mahupun laporan kajian tindakan sebagai memenuhi keperluan pengajian mereka, maka IPG Kampus Sultan Mizan telah mengambil inisiatif menerbitkan garis panduan penulisan ilmiah bagi membantu pelajar menyempurnakan tugasan masing-masing. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum yang mesti dipatuhi oleh para pelajar untuk mendapat kelulusan pihak IPG Kampus Sultan Mizan. Ini kerana setiap Jabatan Pengajian masing-masing mungkin ada keperluan berbeza yang mesti dipatuhi selain daripada garis panduan umum ini. Pada umumnya, terdapat tiga aspek yang diberi penekanan dalam panduan ini iaitu, (a) format penulisan rujukan, (b) format laporan kajian tindakan, dan (c) format laporan kajian konvensional.

2.0 2.1

FORMAT PENULISAN RUJUKAN Nama penulis a. Bangsa Melayu: Bagi penulis berbangsa Melayu, nama sebenar penulis berada sebelum perkataan bin/ binti, manakala nama keluarga pula berada selepas perkataan bin/ binti. Bagi tujuan penulisan ilmiah, hanya nama sebenar penulis (tanpa gelaran seperti Dr, Encik, Haji, Cik, bin, atau binti) haruslah digunakan dalam penulisan petikan. Katakan nama penuh penulis ialah Muhamad Sidek bin Said, maka dalam petikan seharusnya ditulis seperti berikut: Menurut Muhamad Sidek (2010), gaya kepimpinan... ATAU Pada Tahun kepimpinan 2010, Muhamad Sidek menyatakan bahawa gaya

b. Bangsa Cina: Nama keluarga berada di sebelah hadapan, manakala nama penulis pula berada di sebelah belakang. Bagi tujuan penulisan ilmiah, nama keluarga (tanpa gelaran seperti Dr, Encik, Puan, Cik) haruslah digunakan. Misalnya, nama penuh penulis ialah Fan Siong Peng, maka dalam petikan seharusnya ditulis seperti berikut: Dalam hal ini, Fan (2009) juga sependapat dengan penulis lain bahawa... c. Bangsa India: Nama penulis berada di sebelah hadapan, manakala nama keluarga pula berada selepas A/L atau A/P. Bagi tujuan penilisan ilmiah, nama penulis (tanpa gelaran seperti Dr, Encik, Puan, Cik) haruslah digunakan. Misalnya, nama penuh penulis ialah Ananda Kumar A/L Naliapan, maka dalam petikan seharusnya ditulis seperti berikut: Dapatan kajian ini juga didapati selari dengan kajian Ananda Kumar (2010) d. Bangsa lain: Gunakan nama keluarga penulis yang terdapat di sebelah belakang nama penuh dalam tulisan mereka. Misalnya, nama penulis ialah Leslie Steffe, maka dalam petikan seharusnya ditulis seperti berikut: Steffe (2009) juga sependapat dengan pengkaji matematik bahawa

2.2

Lebih daripada seorang pengarang dengan nama sama Dalam rujukan Light, I. (2006). Deflecting immigration: Networks, markets, and regulations in Los-Angelas. New York, NY: Rusell Sage Foundation. Light, M.A., & Light, I.H. (2008). The geografic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8, 73-82. Dalam petikan teks Dalam kebanyakan kajian, kami telah meninjau tulisan M.A. Light dan Light (2008) dan I. Light (2006) dan mendapati

2.3

Peraturan memetik nama penulis


Petikan pertama dalam teks Petikan berikutnya dalam teks Format parenthetical, petikan pertama dalam teks (Walker, 2007) Format parenthetical atau petikan berikutnya dalam teks (Walker, 2007)

Jenis petikan

Satu kerja oleh seorang penulis Satu kerja oleh dua orang penulis Satu kerja oleh tiga orang penulis Satu kerja oleh empat orang penulis Satu kerja oleh lima orang penulis

Walker (2007)

Walker (2007)

Walker dan Allan (2004)

Walker dan Allan (2004) Bradley et al. (1999)

(Walker & Allan, 2004)

(Walker & Allan, 2004) (Bradley et al., 1999) (Bradley et al., 2006) (Walker et al., 2008)

Bradley, Ramirez, and Soo (1999) Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (2006) Walker, Allen, Bradley, Ramirez, dan Walsh (2008) Wasserstein et al. (2005)

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999) (Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006) (Walker, Allen, Bradley, Ramirez, & Walsh, 2008)

Bradley et al. (2006)

Walker et al. (2008)

Satu kerja oleh enam atau lebih orang penulis Kumpulan (dapat dikenal pasti dengan singkatan) penulis Kumpulan (tiada singkatan) penulis

Wasserstein et al. (2005) NIMH (2003)

(Wasserstein et al., 2005)

(Wasserstein et al., 2005) (NIMH, 2003)

National Institute of Mental Health (NIMH, 2003) University of Pittsburgh (2005)

(National Institute of Mental Health, NIMH, 2003) (University of Pittsburgh, 2005)

University of Pittsburgh (2005)

(University of Pittsburgh, 2005)

Disedut dari American Psychology Association. (2010). Publication manual of the American Psychology Association (6th ed.). 2.4 Penggunaan koma

a.

Penggunaan koma di antara elemen (termasuk sebelum dan dan atau) dalam siri yang mempunyai tiga atau lebih item.
Contoh 1: Contoh 2: Dalam suatu kajian yang dijalankan oleh Muhammad Sidek Said, Wan Mohd Azmi Wan Hassan, dan Mat Zin Mat Nawi (2010) Tinggi, lebar, atau panjang

b.

Bagi memisahkan klausa yang tidak berurutan


Contoh: Method A, which was more complex, illustrated the working of the recording device.

c.

Dalam rujukan
Contoh 1: Contoh 2: Contoh 3: Contoh 4: Nik Azis Nik Pa, Zaharah Johari, & Hasan Rusli. (2009). The basic structure Steffe, L. P., & von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism. New York: Erlbaum Associates. (Steffe & von Glasersfeld, 1995, ms. 332) Menurut Steffe dan von Glasersfeld (2007, ms. 213-215),

Contoh 5: Contoh 6: Contoh 7: Contoh 8:

(Balda, 1980; Kamil, 1978; Nik Azis Nik Pa, 2010; Pepperbag & Funk, 1964) (Nota: mengikut susunan abjad) (Nik Azis Nik Pa, 1990, 1997, 2003, dalam terbitan) (Nota: Berdasarkan tahun terbitan yang mula didahulukan) Penulisan Steffe (seperti dipetik oleh Nik Azis Nik Pa, 2009) (Nota: Dalam senarai rujukan, catatkan Nik Azis Nik Pa) Davis, M., & Walley, P. (2001). Vigilance and emotion. Molecular Psychology, 6(4), 13-34. doi: 10.1038/sj.mp.4000812

2.5

Rujukan

Buku panduan ini menjelaskan cara-cara penulisan rujukan bagi tiga kategori penerbitan utama, iaitu penerbitan berkala, buku dan bab dalam buku, dan tesis atau disertasi. Bagi bahan rujukan selain daripada yang dijelaskan, sila rujuk pada Publication Manual APA edisi ke-6. a. Terbitan berkala (Misalnya jurnal, majalah, surat khabar, dan newsletter).

Format umum:
Dengan DOI (digital object identifier) Penulis, A.A., Penulis, B.B., & Penulis, C.C. (tahun). Tajuk artikel. Tajuk terbitan berkala, jilid(vol), muka surat. doi:xx.xxxxxxxx (TIADA NOKTAH) Tanpa DOI (digital object identifier) Penulis, A.A., Penulis, B.B., & Penulis, C.C. (tahun). Tajuk artikel. Tajuk terbitan berkala, jilid(vol), muka surat. (ADA NOKTAH)

i.

Artikel jurnal
Dengan doi Herbst-Damm, K.L., & Kulik, J.A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

Tanpa doi Light, M.A., & Light, I.H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in United States and its implication for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82.

ii.

Artikel majalah
Naskah cetakan Chambelin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, Mei). Enhancing worker well-being: Occupational health psychologist convene to share their research on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.

Naskah atas talian Clay, R. (2008, Jun). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. Monitor on Psychology, 39(6). Diperoleh daripada http://www.apa.org/monitor/

iii.

Artikel surat khabar


Zuhayati Yazid. (2010, Disember 1). Forensik bantu selesai kes jenayah. Utusan Malaysia, ms. 2, Megafokus.

iv.

Artikel newsletter tanpa pengarang


Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, November/December). OJJDP News @ a Glance. Retrieved from http://www.ncjs.gov/html/ojjdp/news _at_glance/216684/topstory.html

b.

Buku

Format umum:
Pengarang, A.A. (2010). Tajuk penulisan. Lokasi: Penerbit. (ADA NOKTAH) Atau Pengarang, A.A. (2010). Tajuk penulisan. Diperoleh daripada http://www.xxxxx (TIADA NOKTAH) Atau Pengarang, A.A. (2010). Tajuk penulisan. doi: xxxxx (TIADA NOKTAH) Atau Editor, A.A. (Ed.). (2010). Tajuk penulisan. Lokasi: Penerbit. (ADA NOKTAH)

i. Buku bercetak
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London, England: Taylor & Francis.

ii. Buku bercetak versi elektronik


Dengan doi Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Edisi versi Adobe Digital]. doi: 10.1036/0071393722 Tanpa doi Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Diperoleh daripada http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

iv. Buku elektronik


OKeefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 values. Retrieved from

v. Buku rujukan
VandenBos, G.R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: America Psychology Association.

c.

Bab dalam buku

Format umum:
Penulis, A.A., & Penulis, B.B. (2008). Tajuk penulisan. Dlm. A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Ed.), Tajuk buku (ms. x-xx). Lokasi: Penerbit. (ADA NOKTAH) Atau Penulis, A.A., & Penulis, B.B. (2008). Tajuk penulisan. Dlm. A. Editor & B. Editor (Ed.), Tajuk buku (ms. x-xx). Diperoleh daripada http://www.xxxxxxxx (TIADA NOKTAH) Atau Penulis, A.A., & Penulis, B.B. (2008). Tajuk penulisan. Dlm. A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Ed.), Tajuk buku (ms. x-xx). Lokasi: Penerbit. doi: xxxxxxx (TIADA NOKTAH)

i. Bab dalam buku


Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjectivity well-being. Dlm. M. Eid & R.J. Larsen (Eds.), The science of subjectivity well-being (ms. 17-43). New York, NY: Guilford Press.

ii. Bab dalam buku yang diterjemahkan


Piaget, J. (1998). Extracts from Piagets theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A reader (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reprinted from Manual of child psychology, pp. 703-732, by P.H.Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley)

d.

Tesis atau disertasi

Format umum:
Penulis, A.A. (2003). Tajuk tesis atau disertasi (Tesis doktor Falsafah atau master). Diperoleh daripada Nama database. (Nombor akses atau pesanan). Atau Penulis, A.A. (2003). Tajuk tesis atau disertasi (Tesis doktor Falsafah atau master tidak diterbitkan). Nama institusi, Lokasi.

i.

Tesis atau disertasi doktor falsafah daripada database institusi


Adams, R.J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/

ii.

Tesis atau disertasi master daripada database komersial


McNeil, D.S. (2006). Meaning through narrative: A personel narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Masters thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

iii.

Tesis atau disertasi daripada laman sesawang

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-statc.cc.gatech.edul-ash/thesis

3.0

SUSUNAN KANDUNGAN TESIS

Pada umumnya, laporan tesis pelajar dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama, iaitu muka depan, permulaan, teks, dan lampiran. 3.1 Muka Depan (Rujuk Lampiran 1)

Kulit tesis perlu ada empat perkara, iaitu tajuk tesis (ditulis dalam huruf besar), nama pelajar, nama IPG, dan tahun penyerahan tesis.

3.2

PERMULAAN

Bahagian permulaan terdiri daripada lapan bahagian kecil yang perlu disertakan dalam penulisan laporan tesis. Muka surat bagi setiap halaman dilabelkan dengan huruf Roman. Antaranya bahagian yang dimaksudkan ialah: HALAMAN JUDUL (Lampiran 2) PENGESAHAN PENYELIA (Lampiran 3) PENGAKUAN PENULIS (Lampiran 4) DEDIKASI (Lampiran 5) PENGHARGAAN (Lampiran 6) ABSTRAK (Dwibahasa) KANDUNGAN (Lampiran 7) SENARAI SINGKATAN (Lampiran 8) SENARAI JADUAL (Lampiran 9) SENARAI RAJAH (Lampiran 10) SENARAI LAMPIRAN (Lampiran 11) a. Halaman Judul

Terdapat empat komponen yang membentuk halaman judul, iaitu tajuk kajian, nama pelajar, pernyataan keperluan menjalankan kajian, dan tahun tesis dihantar. b. Pengesahan Penyelia

Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. c. Pengakuan Penulis

Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. d. Dedikasi

Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor, carta atau gambar. e. Penghargaan

Penghargaan kepada individu, jabatan, atau badan yang memberikan bantuan bagi menjayakan tesis dirakamkan pada halaman ini. f. Abstrak

Abstrak ialah singkatan atau ringkasan kandungan tesis yang komprehensif. Bahagian ini membolehkan pembaca meninjau kandungan tesis dengan cepat. Bilangan maksimum perkataan yang dibenarkan dalam penulisan abstrak bagi tesis B.A.(Ed) ialah 250 (satu muka surat). Aspek yang perlu dimasukkan dalam penulisan abstrak tesis ialah tajuk kajian, masalah kajian, peserta kajian (umur, jantina, etnik, dsg.), metodologi kajian, dapatan kajian utama, implikasi kajian dan rumusan keseluruhan. Beberapa perenggan boleh digunakan dalam penulisan abstrak supaya kandungan tesis lebih jelas. Sekiranya tesis ditulis dalam Bahasa Melayu, tajuk kajian diikuti dengan abstrak perlu ditulis dalam Bahasa Inggeris dan sebaliknya. g. Kandungan

Seksyen ini menyenaraikan semua bahagian yang terdapat dalam tesis seperti senarai tajuk, subtajuk, dan muka surat masing-masing. h. Senarai Singkatan

Halaman ini menyenaraikan semua singkatan dan nama penuh yang digunakan dalam laporan tesis. i. Senarai Jadual

Semua jadual yang terdapat dalam tesis disenaraikan dalam halaman ini. Antara maklumat yang disenaraikan ialah nombor jadual, nama jadual, dan muka surat jadual itu berada. j. Senarai Rajah

Semua rajah yang terdapat dalam tesis disenaraikan dalam halaman ini. Antara maklumat yang disenaraikan ialah nombor rajah, nama rajah, dan muka surat rajah itu berada. k. Senarai Lampiran

Halaman ini menyenaraikan semua bahan berkaitan kajian yang dilampirkan dalam tesis. Lazimnya, bahan yang dilampirkan terdiri daripada soal selidik, soalan temu bual, jawapan bertulis murid, gambar atau persekitaran kelas, dsg.

3.3

TEKS

Bahagian ini merupakan badan bagi laporan tesis. Memandangkan calon dikehendaki menjalankan kajian tindakan, oleh itu tajuk dan subtajuk kajian perlulah mencerminkan kajian berkenaan. Berikut adalah cadangan bagi tajuk dan subtajuk untuk diguna pakai dalam penulisan laporan kajian tindakan (Perincian setiap bahagian sila rujuk 7.0):
1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 2.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan

FOKUS KAJIAN 2.1 2.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan Isu kajian

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN TINDAKAN YANG DIJALANKAN KEPUTUSAN ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN DAN REFLEKSI DAPATAN KAJIAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN

3.4

LAMPIRAN

Laporan penyelidikan tidak semestinya mengandungi lampiran. Sekiranya difikirkan perlu, pengkaji boleh melampirkan bahan-bahan yang difikirkan penting bagi membolehkan pembaca memahami kajian yang dijalankan dengan lebih jelas. Antara bahan yang lazimnya disertakan ialah soal selidik, soalan temu bual, bukti-bukti yang dapat menyokong hujah yang dijelaskan.

3.5

TULANG BELAKANG (Lampiran 12)

Maklumat pada tulang belakang hendaklah mengandungi empat perkara berikut: Nama IPG (Singkatan) Nama calon Ijazah Tahun

10

4.0

CADANGAN PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN

Setiap pelajar B.Ed. semester 6 perlu mendaftar mata pelajaran penyediaan proposal kajian tindakan. Manakala semua pelajar B.Ed. semester 8 pula dikehendaki mendaftar mata pelajaran penulisan laporan kajian tindakan. Perancangan tempoh masa dan tindakan yang dicadangkan kepada para pelajar adalah seperti berikut: Semester
6

Masa
Sepanjang semester Bulan pertama

Tindakan
Belajar sendiri: Mengumpul, membaca, dan menganalisis jurnal kajian, Mengumpul, membaca, dan menganalisis buku ilmiah, Mengumpul, membaca, dan menganalisis tesis kajian lepas. Berbincang dengan penasihat akademik berkaitan perkara berikut: Tajuk kajian, Masalah kajian, 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan 2.0 FOKUS KAJIAN 2.1 Isu Kajian 2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan Isu kajian 3.0 OBJEKTIF KAJIAN DAN PERSOALAN KAJIAN 4.0 KUMPULAN SASARAN 5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 6.0 CARA PENGUMPULAN DATA Memungut data: Mengajar dan membuat penambahbaikan, Menganalisis data kajian rintis dan membuat refleksi. Memurnikan laporan kajian: Pemurnian tajuk, objektif, dan persoalan kajian, Reka bentuk kajian, Kaedah memungut dan menganalisis data, Pungut data sebenar. Menganalisis data kajian:
7.0 KEPUTUSAN ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI 8.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI DAPATAN KAJIAN 9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNY

Bulan kedua

Ketiga dan keempat Bulan pertama 8

Kedua

Ketiga

Keempat

Berbincang dengan penasihat akademik tentang: Penulisan rumusan dan perbincangan kajian. Penulisan refleksi kajian. Memurnikan penulisan laporan dan jurnal: Bentang di seminar peringkat jabatan, Bentang di seminar peringkat IPG, Hantar untuk percetakan.

11

5.0 5.1

FORMAT SUSUNAN TESIS Penjilidan a. Serahan i. Pemeriksaan Menyediakan TIGA (3) naskhah laporan penyelidikan untuk pemeriksaan (Seminar peringkat jabatan). Laporan tersebut hendaklah dijilid menggunakan kulit keras biasa sahaja. ii. Selepas Pembetulan Menyediakan LIMA (5) naskhah laporan penyelidikan. Sebelum dijilid, pelajar hendaklah memastikan setiap kesalahan diperbetulkan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar peringkat jabatan. b. Penduaan Laporan mesti dicetak pada kertas A4 berwarna putih yang berkualiti tinggi (201 x 297 mm; 80 gm/m2). Kerja penduaan manuskrip asal hendaklah dilakukan dengan kualiti cetakan yang berkualiti tinggi supaya kelihatan bersih dan senang dibaca. c. Warna Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis buckram yang berwarna merah tua (maroon) dan bertulisan yang berwarna emas.

5.2

Panjang Tesis

Panjang maksimum bahagian badan tesis yang telah siap sepenuhnya (tidak termasuk abstrak, penghargaan, rujukan, nota kaki, lampiran, jadual, dan rajah) untuk dihantar kepada IPG Kampus Sultan Mizan ialah 10, 000 patah perkataan. 5.3 Penaipan a. Jenis Huruf Font yang dibenarkan untuk menaip manuskrip ialah Times New Roman dengan 12 pitch atau Arial dengan 11 pitch. Walau bagaimanapun, saiz huruf dalam rajah atau jadual boleh disesuaikan keperluan muka surat. Simbol matematik dibenarkan taip menggunakan font Latex.

12

b. Selang Baris Teks pada badan tesis hendaklah ditaipkan dengan DUA (2) langkau (double spacing) dan santak kid kanan (right justified). Manakala SATU (1) langkau (single spacing) digunakan bagi menaip Abstrak, terjemahan Abstrak, dan Rujukan. 5.4 Birai

Teks bagi manuskrip perlu mempunyai birai seperti berikut: Atas : 2.5 cm daripada jidai atas Kanan : 2.5 cm daripada jidai bawah Bawah : 2.5 cm daripada jidai kanan Kiri : 4.0 cm daripada jidai kiri Garis panduan tambahan yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut: Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 2.5 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan, tujuan, dan lampiran. Jadual dan rajah mesti diletakkan dalam margin yang ditetapkan. Perenggan terakhir pada setiap muka surat mesti mempunyai sekurangkurang DUA (2) ayat. Sekiranya tidak, perenggan berkenaan perlu diletakkan pada muka surat baru. Perkataan terakhir dalam suatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. 5.5 Nombor a. Semua nombor perlu dicetak 1.5 cm daripada birai bawah dan 2.5 cm daripada birai kanan diletakkan pada sebelah kanan. Guna huruf yang sama dengan huruf teks tanpa sebarang tanda bacaan. b. Bagi bahagian permulaan manuskrip, angka kecil Roman (i, ii, iii, dsg) perlu digunakan. Tiada nombor dicetak pada muka surat halaman judul. Penomboran bermula pada muka surat kedua dengan angka ii dan seterusnya. c. Bagi bahagian badan teks manuskrip, nombor Arabic (1, 2, 3, dsg) perlu digunakan. Tiada nombor dicetak pada muka surat Bab Satu. Nombor bermula pada muka surat kedua dengan angka 2 dan seterusnya.

13

5.6

Tajuk dan Subtajuk

Peringkat bagi tajuk dan subtajuk PERINGKAT 1 2 3 4 5 FORMAT


Tengah, Bold, Tajuk Uppercase dan lowercase Rapat ke tepi, Bold, dan Tajuk Uppercase dan lowercase Inden, bold, tajuk lowercase diakhiri dengan noktah Inden, bold, Italik, tajuk lowercase diakhiri dengan noktah Inden, italik, tajuk lowercase diakhiri dengan noktah

Contoh kedudukan tajuk dalam manuskrip tanpa melibatkan nombor:


BAB SATU PENGENALAN Latar Belakang Kajian Kepentingan Pembahagian Pecahan TEKS [peringkat 2]

Tidak dikira peringkat tajuk


[peringkat 1]

Mamona-downs dan Downs (2002) melaporkan...


Pengukuran. Dari sudut kajian, pengukuran... Penolakan berulang. Menurut van de Walle (2007), istilah bahagi Keluarkan secara berganda. Bahagi juga didefinisikan sebagai [peringkat 3] [peringkat 4] [peringkat 5]

14

Contoh kedudukan tajuk dalam manuskrip yang melibatkan nombor:


BAB SATU PENGENALAN Latar Belakang Kajian TEKS -

Tidak dikira peringkat tajuk


[peringkat 1]

1.0

Kepentingan Pembahagian Pecahan 1.1 1.3 1.4 Pengukuran. Penolakan berulang. TEKS TEKS TEKS TEKS -

[peringkat 2]

[peringkat 3] [peringkat 4] [peringkat 5]

Keluarkan secara berganda.

5.7 Nota dan Catatan Kaki Catatan kaki digunakan dengan cara yang berbeza dalam disiplin pengajian yang berlainan. Sebagai contoh, nota dan catatan kaki lazimnya digunakan dalam bidang Sains Sosial, tetapi jarang digunakan dalam bidang Sains dan Teknologi. Saiz huruf bagi nota dan catatan kaki mesti lebih kecil berbanding saiz huruf dalam teks (misalnya font 8). 5.8 Jadual

Cara melabel jadual adalah seperti berikut: Jadual 2 Min dan Sisihan Piawai Markah Ujian Pra
Seksyen

A. Pecahan sebagai Kadar dan Nisbah B. Pecahan sebagai Operator C. Pecahan sebagai Bahagian-Keseluruhan D. Pecahan sebagai Proses Pengukuran E. Pecahan sebagai Hasil Bahagi

Min (%) 60 50 78 45 60

Sisihan Piawai (%) 2.5 1.6 2.7 1.5 2.6

15

5.9

Rajah

Dalam penulisan laporan kajian atau artikel, penulis biasanya menggunakan rajah bagi menjelaskan idea mereka. Rajah yang digunakan adalah terdiri daripada graf, carta, lukisan, dan gambar.
Home Literacy Environment (Predictors) Language and Literacy skill (Criterion)

a) Direct Pathway
Home Literacy Environment Language and literacy skills

Mediator awareness factors

b) Indirect or Mediated Pathway Figure X. Generic mediation model being tested (on the basis of Baron & Kenny, 2009). Adapted from Preschool Practices, by M. H. Mike, and G. K. Andrew, 2009, Journal of Educational Psychology, 3(1), p. 209. Copyright 2009 by the American Psychological Association.

6.0 6.1

NOTA RUJUKAN Rujukan yang Dibenarkan

Pelajar hanya dibenarkan merujuk pada bahan bacaan ilmiah daripada sumber rujukan yang terkini, iaitu tidak melebihi 10 tahun (kecuali teori klasik). Selain itu, bahan rujukan daripada Wikiepedia, pernyataan seseorang dalam laman sosial, surat khabar, dan majalah sosial tidak dibenarkan diguna sebagai sumber rujukan penulisan tesis. 6.2 Unit Ukuran

Hanya unit SI (The international System of Unit) dibenarkan dalam penulisan tesis. Pelajar daripada bidang Sains dan Teknologi dikehendaki menggunakan hanya unit SI dalam penulisan laporan tesis. 6.3 Etika Penyelidikan

Etika penyelidikan melibatkan banyak isu moral dan profesional berkaitan menjalankan kajian. Antara isu etika yang paling serius dilakukan oleh pelajar dalam penulisan laporan kajian ialah kesalahan plagiarisme. Plagiarisme bolehlah diistilahkan sebagai mencuri harta intelektual orang lain untuk dijadikan milik sendiri. Seseorang pelajar itu
16

dikatakan melakukan plagiarisme apabila mereka menggunakan kerja asli, idea, atau teks asal yang dicipta/dibina oleh orang lain tanpa memperakukan sumber asalnya. Perakuan sumber asal boleh dilakukan seperti berikut: i. ii. mencatatkan sumber rujukan dengan jelas, memetik kata-kata yang kurang daripada 40 patah perkataan dengan memperakukan sumber dalam teks dengan meletakkan tanda pengikat kata berganda seperti berikut: Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the therapist in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the adolescents needs or concerns (p.541), contributing to an overall climate of negativity. iii. Sekiranya petikan muncul pada akhir ayat, tutup petikan berkenaan dengan tanda pengikat kata, nyatakan sumber rujukan selepas petikan, dan letakkan noktah seperti berikut: Confusing this issues is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby medical needs are met by those in the me dical disciplines; nonmedical needs may be addressed by anyone on the team (Csikal & Chaitin, 2006, p. 112). iv. Sekiranya petikan melebihi 40 patah perkataan, paparkan petikan berkenaan secara berasingan pada perenggan lain, dan jangan letakkan sebarang tanda pengikat kata seperti berikut: Others have contradicted this view: Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members. Consider large-scale social gathering in which hundreds or thousands of people gather in a location to perform a ritual or celebrate an event. In these instances, participants are able to see the visible Manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around them is limited by the sheer magnitude of the assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112) v. Permohonan memetik petikan diperlukan sekiranya pelajar memetik petikan yang panjang (400 patah perkataan diambil dari sumber teks tunggal atau 800 patah perkataan diambil dari beberapa sumber teks berasingan dalam buku atau jurnal). Selain itu, kebenaran mencetak semula bahan diperlukan sekiranya bahan yang hendak dicetak itu adalah seperti sumber asal. Sekiranya pelajar
17

ingin mengubah suai rajah, jadual, atau bahan yang terdapat dalam sesuatu terbitan bagi tujuan tertentu, permohonan juga perlu diminta daripada penerbit berkenaan. 7.0 Sahsiah i. ii. iii. iv. v. Menunjukkan minat/ komitmen yang berterusan dalam menyiapkan kajian. Sentiasa berhubung dengan penyelia dan mematuhi setiap keputusan, teguran, cadangan yang dikemukakan. Memberikan pandangan dan cadangan yang bernas dalam menghasilkan kajian yang berkesan. Maklumat/ fail yang lengkap disediakan termasuk bahan, borang, alat, soalan, surat, dan lain-lain dokumen yang sesuai dan berkaitan. Bukti bahan-bahan rujukan - daripada buku, jurnal, laman web, Bahan lain yang berkaitan.

8.0

Perincian Kandungan 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menghuraikan pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian Menghurai pengalaman P&P berdasarkan: o Isi kandungan subjek o Isi kandungan pedagogi o Berfokus kepada P&P o Pengalaman sebenar dan orang lain yang berkaitan

1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan, Menilai dan membincangkan kembali amalan P&P o Refleksi kendiri o Sumber data yang berautoriti seperti ujian diagnostik, temubual, buku latihan, rekod pencapaian dll Berkaitan dengan masalah yang dikaji Memberi cadangan kaedah pengajaran o Menunjukkan keprihatinan untuk menyelesaikan masalah tersebut 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleks pengalaman,

18

Membincangkan secara terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipercayai yang dipegang dengan amalan yang dilaksanakan. Menyatakan justifikasi/ andaian/ harapan terhadap kajian yang dicadangkan

2.0

FOKUS KAJIAN 2.1 Isu Kajian Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid. Menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: o Kebolehtadbiran (Berkeupayaan menyelesaikan masalah?/ Persiapan yang perlu dilakukan?/ Kekangan yang dihadapi?), o Kepentingan (Perkongsian ilmu pengetahuan dan menilai tambah pedagogi), o Kebolehgunaan (boleh diaplikasikan ke dalam bidang tugas), o Kawalan (Bidang kajian berada di dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak termasuklah murid, alatan PnP, dan soal selidik), o Kolaborasi (Bantuan rakan guru/ Memudahkan perbincangan dan rujukan kepakaran/ Sokongan pihak pentadbir sekolah), o Kerelevannan kepada sekolah (Jangka masa mencukupi?/ Keperluan menyelesaikan masalah). Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas. Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu secara amat terperinci. Menyatakan Menyatakan dokumen yang berkaitan dengan jelasdata untuk membuat refleksi amalan P @ P. Menyatakan perkaitan dan kerelevanan dengan isu/masalah

2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan Isu kajian Menghubungkaitkan artikel-artikel penyelidikan dengan keprihatinan yang telah dikenal pasti. Penggunaan sedutan kata (Qutation). Penulisan rujukan dan bibliografi menggunakan sistem APA Pembacaan yang rapi dan berkaitan daripada bahan-bahan: o Buku Lebih dari 5 buah o Jurnal lebih daripada 5 buah o Laman web yang sah lebih daripada 5 o Tesis / kajian terdahulu dari universiti @ IPT lain. Cara menulis yang betul mengikut format APA isu

19

Cara memetik/ quotation/ citation yang betul - sekurang-kurang 2 petikan dimasukkan

3.0

OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Ada dua jenis objektif: o Umum: Menyatakan secara umum tujuan kajian dijalankan. o Khusus: Menulis secara spesifik aspek-aspek utama yang diberikan penekanan dalam kajian. Kata kerja yang digunakan dalam objektif dan soalan kajian boleh diukur. Objektif berfokus dapat menjawab permasalahan kajian. Objektif berfokus dapat dilaksanakan melalui tindakan/ kaedah yang dicadangkan. Objektif yang ditulis dapat diukur pada akhir kajian. Pernyataan objektif khusus dinyatakan dengan amat jelas tentang 3 perkara berikut: o Fokus (misalnya, konsep asas penambahan mengumpul semula), o Tindakan (misalnya, menggunakan Tikar Ajaib). o Percapaian tindakan (misalnya meningkatkan 100% kefahaman murid ). Contoh pernyataan objektif: Meningkatkan 100% kefahaman murid pemulihan Tahun Tiga tentang konsep asas penambahan mengumpul semula menggunakan Tikar Ajaib. Soalan kajian mestilah relevan dengan objektif kajian.

4.0

KUMPULAN SASARAN Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: o Bilangan, o Jantina, o Lokasi/ Nama sekolah dan kelas (dapatkan kebenaran bertulis), o Prestasi akademik, o Ciri-ciri khusus kelas dan individu yang dikaji.

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN 5.1 Perancangan Tindakan Memperincikan langkah-langkah/ aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas,
20

5.2

Menyatakan senarai tindakan mengikut urutan (RPH juga boleh dimasukkan jika perlu. *NOTA: Bukan aspek pentadbiran, tetapi lebih menjurus pada PnP), Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas (Tindakan yang berkait dengan isu yang dikaji dan Kesesuaian kaedah/strategi yang digunakan), Menyediakan senarai semak tindakan dengan lengkap, Perancangan Instrumen dan Cara Mengumpulan Data 5.2.1 Kuantitatif Soal selidik Relevan dengan tajuk, objektif, dan soalan kajian, Tidak keliru, mudah, dan boleh dijawab, Data dapat dikumpul dengan tepat, Soalan mudah dijawab, Jawapan boleh diproses dan dianalisa dengan mudah. Ujian bertulis Ujian yang dibina oleh guru sendiri, Soalan berbentuk objektif atau subjektif sesuai digunakan, Soalan objektif terhad mengukur pengetahuan pinggiran, sedangkan soalan subjektif dapat mengukur pengetahuan lebih mendalam (bergantung pada aras soalan). Pentaksiran tak formal

5.2.2 Kualitatif Temubual a) Temu bual tidak berstruktur o Tidak menggunakan soalan-soalan yang dirancang b) Temubual berstruktur o Soalan disediakan terlebih dahulu o Ditadbir secara formal o Tiada soalan selain daripada yang disediakan o Soalan dibaca seperti dirancangkan o Tiada penerangan o Tiada soalan tambahan o Format (tinjauan kertas & pensil) Pemerhatian o Senarai anekdot yang dibina mestilah relevan dengan soalan kajian
21

o Analisis Dokumen (Jurnal, Buku log, Dairi, dan Senarai semak) o Dokumen dapat memberikan maklumat relevan dengan isu dan masalah kajian. 5.3 Perancangan Cara Menganalisis Data 5.4 Kaedah analisis sesuai dengan jenis data yang dikumpul. Perancangan kaedah analisis data dijelaskan.

Perancangan Pelaksanaan Kajian Tindakan Menyediakan jadual pelaksanaan/ carta Gantt, Menyediakan anggaran kos kajian. Dapat menunjukkan keselarian dengan perancangan tindakan Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci Menyenaraikan anggaran perbelanjaan yang relevan bersesuaian dengan kajian Menyenaraikan peralatan yang memerlukan kos bagi tujuan kajian dengan lengkap

6.0

KEPUTUSAN ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI


Analisis deskriptif:

Kuantitatif: Analisis secara mengira frekuensi, min, sisihan piawai, dan peratus yang relevan dengan tajuk dan instrumen kajian (Analsis ujian, Latihan, soal selidik), o Kualitatif: Analisis induktif bagi mengenal pasti tema-tema yang sesuai daripada perbualan yang berlangsung. Dapatan kajian: o Kuantitatif: Data dipersembahkan dalam jadual, carta, histogram dan graf (Gunakan kreativiti anda untuk menjelaskan data dengan jelas dan sistematik. Lazimnya, lebih banyak dan pelbagai cara persembahan data, kajian anda lebih senang difahami pemeriksa), o Kualitatif: Data dipersembahkan mengikut tema-tema yang disokong dengan teks perbualan, naratif, rajah lakaran, dan gambar. Analisis dokumen: o Dokumen merujuk latihan murid, lembaran kerja semasa intervensi, portfolio, atau projek yang dihasilkan oleh murid, o Kuantitatif: Dipersembahkan menggunakan frekuensi dan peratus. o Kualitatif: Dipersembahkan menggunakan kategori atau jenis bahan, proses bergantung pada soalan kajian.

7.0

RUMUSAN DAN REFLEKSI DAPATAN KAJIAN


22

8.0 9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN

23

LAMPIRAN 1 MUKA DEPAN (KERTAS TEBAL BERWARNA MAROON)

5 cm

KEBERKESANAN LATIHAN KECERGASAN DALAM LARIAN 100 METER BAGI MURID TAHUN EEMPAT

9 cm

SAIDAH BT AWI

9 cm

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN 1 cm 2010

5 cm

24

LAMPIRAN 2 HALAMAN JUDUL (KERTAS A4 BIASA)


2.5 cm
4 cm 2.5cm

PENGUASAAN SIFIR 6, 7, 8, DAN 9 MENGGUNAKAN KAEDAH SIFIR DI JARI BAGI MURID TAHUN LIMA

X cm

ZUL IFKAR BIN REDZWAN

X cm

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Matematik

y cm

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN


y cm

SEPTEMBER 2010
2.5 cm

25

LAMPIRAN 3 PENGESAHAN PENYELIA


2.5 cm

PENGESAHAN

4 cm

2.5 cm

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Matematik

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

.
2.5 cm

26

LAMPIRAN 4 CONTOH HALAMAN PENGAKUAN


2.5 cm

PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

4 cm

2.5 cm

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: ............................................................. : ............................................................. : ............................................................. : : : ............................................................. ............................................................. .............................................................

2.5 cm

27

LAMPIRAN 5 CONTOH DEDIKASI


2.5 cm

DEDIKASI

4 cm

2.5 cm

Untuk ibu dan ayah tersayang

2.5 cm

28

LAMPIRAN 6 CONTOH PENGHARGAAN

2.5 cm

PENGHARGAAN
4 cm

Saya mengambil peluang ini merakamkan penghargaan yang tidak terhingga dan ucapan jutaan terima kasih kepada penyelia saya,

2.5 cm

29

LAMPIRAN 7 CONTOH HALAMAN KANDUNGAN


2.5 cm

KANDUNGAN
4 cm

2.5 cm

ABSTRAK ABSTRACT PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan 2.0 FOKUS KAJIAN 2.1 Isu kajian 2.2 Tinjauan Literatur berkaitan dengan Isu Kajian 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 4.0 KUMPULAN SASARAN 5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN 6.0 CARA PENGUMPULAN DATA 7.0 KEPUTUSAN KAJIAN 8.0 RUMUSAN

Halaman i ii iii iv v vi vii viii ix 1 1 2 2 3 3

2.5 cm

30

LAMPIRAN 8 CONTOH SENARAI SINGKATAN SENARAI SINGKATAN 2.5 cm SENARAI SINGKATAN


2.5 cm 4 cm

Halaman 1. 2. 3. 4. KBSR KSSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kurikulum Standard Sekolah Rendah 3 6

31

LAMPIRAN 9 CONTOH SENARAI JADUAL


2.5 cm
4 cm

SENARAI JADUAL Jadual 1 2 3 Perbandingan Skor Ujian Pra dan Pasca Halaman 15

2.5 cm

32

LAMPIRAN 10 CONTOH SENARAI RAJAH


2.5 cm

SENARAI RAJAH
4 cm

2.5 cm

Rajah 1 2 3 Kedudukan murid dalam kelas

Halaman 15

33

LAMPIRAN 11 CONTOH SENARAI LAMPIRAN


2.5 cm

SENARAI LAMPIRAN
2.5 cm

Halaman
4 cm

1 2 3

Soalan ujian subjektif

45

34

CONTOH PADA TULANG BELAKANG TESIS

LAMPIRAN 12

IPG-KSM 5 cm

FARAH LIYANA BINTI RAMLI

PISMP

2010

5 cm

35

RUJUKAN American Psychology Association. (2010). Publication manual of the American Psychology Association (6th ed.). Washington, DC: Author. Institute of Postgraduate Studies University Malaya. (2003). Guide to the preparation of research reports, dissertations & theses. Kuala Lumpur: Penerbit UM. Institut Pendidikan Guru Malaysia. (2010). Panduan penyediaan laporan kajian tindakan: Program ijazah sarjana muda perguruan dengan kepujian. Kuala Lumpur: Pengarang.

36