Anda di halaman 1dari 1

Keterangan Tugas kerani akaun -Mencatatkan, memasukkan dalam rekod perakaunan dan simpanan kita -Membuat pengiraan yang

sewajarnya -Melaksanakan fungsi perakaunan dan simpanan kita yang terhad -Mengira kos pengeluaran dan pengendalian -Menyediakan senarai gaji dan rekod yang berkaitan untuk gaji pekerja dan bagi tujuan penyimpanan rekod berkanun. -Menyediakan invois, menerima dan membayar wang, menyimpan rekod transaksi, mengeluarkan resit dan menunaikan cek. -Menyediakan dokumen kewangan dan mengira faedah atau caj broker dan duti sahan yang perlu dibayar. -Memproses dokumentasi dan menyelenggara rekod bon, saham dan sekuriti lain yang dibeli atau dijual bagi pihak pelanggan atau Majikan. -Memeriksa, menilai dan memproses Permohonan kredit atau pinjaman serta menyediakan syaratsyarat pinjaman dan butiran terperinci bayaran balik bagi pinjaman yang diluluskan. -Memberi bantuan dalam menyediakan penyata cukai syarikat dan menjawab pertanyaan mengenai cukai. -Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan. -Menyelia pekerja lain.