Anda di halaman 1dari 3

Tugasan semester 1 Soalan 1: Lukiskan pelan bilik darjah tempat anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran harian.

Pelan Bilik Darjah 4 H

Soalan 2 :Huraikan bagaimana bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. Murid-murid pada peringkat umur ini memang memerlukan bahan-bahan yang konkrit untuk diajarkan dengan berkesan. Bahan-bahan dan sumber pengajaran pembelajaran telah disimpan di dalam almari di kelas. Bahan-bahan yang terdapat di dalam almari adalah kad-kad yang mengandungi perkataan bahasa cina dan bahasa Melayu, model-model sains dan sebagainya. Model-model sains ini telah digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Melalui pemerhatian saya, murid-murid dapat memberikan respon yang cepat apabila guru menggunakan bahan-bahan tersebut. Selain itu, murid-murid juga dapat belajar dengan cepat dan ini telah meringankan beban guru. Soalan 3: Manakah bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Mengapa? Berbanding dengan buku teks dan buku rujukan yang lain, model-model sains ini lebih berkesan semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid tidak berupaya faham dengan jelas jika sesuatu itu bersifat abstrak. Jika adanya bahan-bahan yang konkrit, muridmurid dapat melihat serta menyentuh bahan-bahan tersebut dan ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan menarik serta maklumat-maklumat yang ingin disampaikan oleh guru kepada murid-murid lebih capat dan mudah murid-murid untuk memahami. Soalan 4: Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif

dalam setiap aktiviti pembelajaran. Dalam kelas, peranan seorang guru amat penting bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan menyeronokan. dan pembelajaran tidak membosankan. soalan yang digeluarkan oleh guru. Oleh itu, guru perlu melibatkan murid-muridnya semasa di dalam dengan aktif supaya pengajaran Di samping itu, guru juga boleh memberikan ganjaran atau pujian apabila murid-murid dapat menjawab soalan-

Soalan 5:Kenal pasti bagaimana murid-murid dibahagikan dalam kumpulankumpulan tertentu. Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan oleh guru supaya murid yang cepat faham dapat menolong rakan yang duduk di sebelahnya semasa aktiviti dijalankan.