Anda di halaman 1dari 19

STRUKTUR PENILAIAN KURSUS BAGI PROGRAM SIJIL KOLEJ KOMUNITI

KURSUS 100%

PB (80%)

KOMPONEN PENILAIAN

PA (20%)

P B - PENILAIAN BERTERUSAN P A - PEPERIKSAAN AKHIR

AMALI (60)

TEORI (20)

AMALI (15)

TEORI (5)

Penilaian Berterusan (PB) + Peperiksaan Akhir (PA) = LULUS (Pelajar WAJIB hadir PA) Teori membawa 25% dari markah keseluruhan. Amali membawa 75% dari markah keseluruhan. Contoh Komponen Teori : Kuiz, tugasan, ujian, folio, laporan dan sebagainya.

JUN 2008

JPPBK

JADUAL PENENTUAN PENTAKSIRAN BERTERUSAN KURSUS


PROGRAM KOD KURSUS : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN : APK 104

NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI (60 JAM) OBJEKTIF : Pelajar boleh menerangkan dan menjalankan amali kawalan mutu makanan dan sanitasi

BIL 1 2 3 4 5 6

SUB KURSUS / TAJUK PENGENALAN PROSEDUR KAWALAN MUTU PENGUKURAN SECARA OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PERSAMPELAN KAEDAH PENGUJIAN DALAM KAWALAN MUTU PENILAIAN DERIA

TEORI X X X X

AMALI/ PRAKTIKAL TIADA X X X

JAM/ WAKTU 2 JAM 16 JAM 12 JAM 4 JAM

Pemberatan 3%(0.03) 26%(0.26) 20%(0.20) 7%(0.07)

X X

X X

12 JAM 10 JAM

20%(0.2) 17%(0.17)

KEBERSIHAN DAN SANITASI

TIADA

4 JAM

7%(0.07)

JUMLAH

60 JAM

100% (1.0)

Tanda (X) adalah bentuk pentaksiran yang dibuat pada sub kursus tersebut.

JUN 2008

PKPBK

PENENTUAN KRITERIA PENTAKSIRAN BERTERUSAN KOMPETENSI


PROGRAM KOD KURSUS
NAMA KURSUS OBJEKTIF

: PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN (APK) : APK 104


: KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI (60 JAM) :PELAJAR BOLEH MENERANGKAN DAN MENJALANKAN AMALI KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI

TEORI(25%)

AMALI/PRATIKAL (75%)

Jumlah Markah Penilaian Formatif (80%)

PEPERIKSAAN AKHIR TEORI 5%

Jumlah Markah PB.Amali (60%)

PEPERIKSAAN AMALI AKHIR

Tugasan/ Laporan Amali

Jumlah PB.Teori (20%)

BIL

HASIL PEMBELAJARAN

PB (80%) 20 Markah 1 2 3 4 5 6 7 PENGENALAN PROSEDUR KAWALAN MUTU PENGUKURAN SECARA OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PESAMPELAN KAEDAH PENGUJIAN DALAM KAWALAN MUTU PENILAIAN DERIA KEBERSIHAN DAN SANITASI x x x x x x x

PA (20%) 5 Markah

PB (80%) 60 Markah

PA (20%) 15 Markah MPB(T & A)

0.03 x x x x x x x 0.26 0.20 0.07 0.20 0.07 0.17

JUMLAH MARKAH

1.0

MPB - Markah Penilaian Berterusan MPB (T + A) - Markah Penilaian Berterusan (Teori campur Amali) Kuiz Kuiz 1 (Sub Kursus 1-Sub Kursus 2) Kuiz 2 (Sub Kursus 3- Sub Kursus 4) Kuiz 3 (Sub Kursus 5- Sub Kursus 6) Tugasan Ujian Ujian 1 (Sub Kursus 1- Sub Kursus 4) Ujian 2 (Sub Kursus 5- Sub Kursus 7) Amali

Jumlah Markah PA Teori + Jumlah PA Amali

Laporan/Tugasan

Persembahan

Projek

Markah Formatif Mengikut Pemberatan

Amali

Ujian

Kuiz

Faktor Pemberatan Setiap unit

JUN 2008

PKPBK

PENENTUAN KRITERIA PENTAKSIRAN BERTERUSAN KOMPETENSI


PROGRAM KOD KURSUS
NAMA KURSUS OBJEKTIF

: PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN (APK) : APK 104


: KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI (60 JAM) : PELAJAR BOLEH MENERANGKAN DAN MENJALANKAN AMALI KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI

TEORI(25%)

AMALI/PRATIKAL (75%)

Jumlah Markah Penilaian Formatif (80%)

PEPERIKSAAN AKHIR TEORI 5%

Jumlah Markah PB.Amali (60%)

PEPERIKSAAN AMALI AKHIR

Tugasan/ Laporan Amali

Jumlah PB.Teori (20%)

Laporan/Tugasan

Persembahan

BIL

HASIL PEMBELAJARAN

PB (80%) 20 Markah 1 2 3 4 5 6 7 PENGENALAN PROSEDUR KAWALAN MUTU PENGUKURAN SECARA OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PESAMPELAN KAEDAH PENGUJIAN DALAM KAWALAN MUTU PENILAIAN DERIA KEBERSIHAN DAN SANITASI 100 100 100 100 100 100 100 80.00 20.00 20.00

PA (20%) 5 Markah

PB (80%) 60 Markah

PA (20%) 15 Markah MPB(T & A) 80.00

0.03 0.26 0.20

2.40 20.80 16.00

100 100 5 100 100 100

60 60 15 60 60 60

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 JUMLAH MARKAH

20.00 20.00 20.00 80.00

0.07 0.20 0.07 0.17 1.0

5.60 16.00 5.60 13.60 80.00

MPB - Markah Penilaian Berterusan MPB (T + A) - Markah Penilaian Berterusan (Teori campur Amali) Kuiz Kuiz 1 (Sub Kursus 1-Sub Kursus 3) Kuiz 2 (Sub Kursus 4- Sub Kursus 5) Kuiz 3 (Sub Kursus 6) Tugasan Tugasan 1 Tugasan 2 Ujian Ujian 1 (Sub Kursus 1- Sub Kursus 4) Ujian 2 (Sub Kursus 5- Sub Kursus 7) Amali (CAT) Sub Kursus 2 (mana-mana 1 amali) Sub Kursus 3 (mana-mana 1 amali) Sub Kursus 4 (mana-mana 1 amali) Sub Kursus 5 (mana-mana 1 amali) Sub Kursus 6 (mana-mana 1 amali)

Jumlah Markah PA Teori + Jumlah PA Amali JUN 2008

Projek

Amali

Ujian

Kuiz

Markah Formatif Mengikut Pemberatan

Faktor Pemberatan Setiap unit

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan analisis ke atas bahan mentah seperti ujian resazurin untuk menentukan kesegaran/mutu susu.

KPK

BIL

KEMAHIRAN YANG DINILAI PERSEDIAAN AWAL

100%

KOMPETENSI 90%

80%

MARKAH DIPEROLEHI

MARKAH PENUH

1.1 Pelajar dapat menyediakan perkara berikut: a) Alat radas dan bahan kimia b) Sampel (susu) dengan kaedah menogeng kotak susu sebanyak 25 kali keatas dan kebawah. 5 5 4.5 4.5 4 4 10

AKTIVITI 2.1 Pipetkan 10 ml sampel susu ke dalam botol steril 2.2 pipetkan 1 ml larutan resazurin ke dalam botol tadi dan tonggengkan sebanyak 2 kali 2.3 meletakkan botol tersebut ke dalam kukus air bersuhu 37C selama 1 jam 2.4 Keluarkan botol dan periksa dengan meletakkan pada alat(lovibond comparator). 10 10 10 20 9 9 9 18 8 8 8 16 50

PRODUK 3.1 Pelajar dapat mencatat warna yang sepadan dengan sampel ujian 3.2 Rekodkan 0 pada botol yang tak berwarna dan 0.5 jika berwarna pink pucat @ pink terang di lapisan atas botol FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan

5 5

4.5 4.5

4 4

10

Jumlah Markah Kemahiran

70 6 6 6 6 6

- Kebersihan - Kreativiti - Masa - Sikap

Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

30 100/100

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan amali penentuan kandungan klorin dalam air. BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan alat radas dan bahan kimia yang digunakan: a) Kelalang kon c) Buret e) Hablur KI b)Pipet d) Asid asitik glasial f) Larutan kanji 1% KOMPETENSI 90% MARKAH DIPEROLEHI

KPK

100%

80%

MARKAH PENUH

10

8 10

g) Larutan N/100 sodium tiosulfat AKTIVITI 2.1 Pelajar dapat menggunakan alat radas dengan kaedah yang betul seperti: a) Pipet Memasukkan beberapa ketul hablur KI ke dalam kelalang kun Mencampurkan lebih kurang 10ml air suling ke dalamnya dengan menggunakan pipet Menambahkan 2 ml asid asitik glasial. Menambahkan 100ml sampel air yang hendak diuji (hujung mestilah hampir bersentuhan dengan permukaan air). b) Buret Mengisi Buret dengan larutan N/100 sodium tiosulfat dengan menggunakan corong turas Menggunakan Kaki Retort untuk mengepit Buret supaya mudah melakukan pentitratan. Memastikan Buret dalam keadaan lurus. Menyelaraskan dan mencatatkan bacaan larutan tersebut. Meletakkan kelalang kun yang berisi sampel di bawah buret Menitratkan sampel tersebut 2.2 Pelajar dapat mencatat bacaaan apabila warna mulai hilang Menghentikan pentitratan apabila warna sampel mulai hilang Mengulangi pentitratan sehingga 3 kali

20

18

16

20

18

16

50

10

PRODUK 3.1 Pelajar dapat mengira kandungan kandungan klorin pada sampel yang diuji Gunakan formula : ppm Cl2 = ml natrium tiosulfat x normality x 35,450 ml sampel

10

8 10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

70 6 6 6 6 6 30 100/100

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan amali penilaian mutu kesegaran ikan menggunakan kaedah asid BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% 1 PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan alat radas yang digunakan . a)Kelalang suling b)heating mantel c) pipet d)tabung uji bertutup e)bika f)selinder penyukat g)pH Meter h)penimbang digital i)Spektrofotometer 1.2 Pelajar dapat menyediakan bahan kimia yang digunakan. a)Asid hidroklorik (4M), c)90% asid asetik glasial AKTIVITI 2 2.1 Pelajar dapat menggunakan alat radas dengan kaedah yang betul seperti : a) Penimbang digital b) pH Meter e) Heating mantel d) Spektrofotometer 2.2 Pelajar dapat menjalankan analisis dengan kaedah yang betul a) Menimbang 10 g sampel b)Mengisarkan sampel yang halus tadi di dalam 50ml air suling selama 2 min c)Menambah 2.5ml 4M asid hidroklorik ke dalam kelalang untuk menaikkan pH sampel ke 1.5. d)Memanaskan kelalang suling berisi sampel di atas mantel elektrik e)Pipet 5ml hasil sulingan tadi ke dalam tabung uji yang bersih dan kering f) Memasukkan 5ml bahanuji TBA ke dalam tabung uji g)Memanaskan tabung uji tadi dalam air mendidih selama 35minit h)Membaca keserapan (D) pada 538 nm dengan menggunakan blank sebagai rujukan. Pelajar dapat mengira nilai TBA pada sampel yang diuji Pengiraan Nilai TBA (mg/kg sampel) = 7.8 x (D) Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah) 4 10 9 8 b) Bahan uji TBA (0.2883g asid tiobarbiturik/100ml, 5 KOMPETENSI 90% 4.5 80% 4 MARKAH DIPEROLEHI

KPK

MARKAH PENUH

10 5 4.5 4

50 5 5 5 5 5 5 5 5 10 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 9 4 4 4 4 4 4 4 4 8

10

70

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

6 6 6 6 6 30 100/100

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM)

KPK

OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan pemeriksaan ke atas makanan siap yang terpilih seperti makanan atau minuman dalam tin BIL 1 KRITIKAL SKIL YANG DINILAI PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan alat radas yang digunakan seperti : a) Vacuum Gauge c) Jangka Suhu (Termometer) e) Pembuka tin b) Hand Refraktormeter d) Skrin penggred 'sieve' (2.5mm) f) Penimbang 10 9 8 10 KETRAMPILAN / KOPITENSI 100% 90% 80% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH

AKTIVITI 2.1 Pelajar dapat menggunakan alat radas dengan kaedah yang betul seperti: a) Vacuum Gauge Pastikan tin yang ingin diperiksa dalam keadaan baik Letakkan vacuum gauge ditengah-tengah bahagian tin Tekan vacuum gauge ke dalam tin dengan menggunakan tangan tanpa melepaskannya b) Jangka Suhu (Termometer) Tin dibuka dengan menggunakan pembuka tin Suhu dalam tin diambil dengan menggunakan jangka suhu Ambil bacaan dengan tepat dan catit bacaan yang diperolehi c) Hand refraktometer Pastikan hand refraktometer dalam keadaan bersih Titiskan sedikit sampel pada hand refraktometer Ambil bacaan dengan tepat dan catit bacaan yang diperolehi Bersihkan hand refraktometer dengan menggunakan air suling d) Penimbang Pastikan alat penimbang dalam keadaan baik supaya tiada ralat ketika bacaan diambil Timbang sampel yang ingin diketahui beratnya dan catit bacaan yang diperolehi PRODUK 3.1 Pelajar dapat mencatat segala maklumat yang dikehendaki. Periksa produk tin yang disediakan dan catitkan (a-e) berdasarkan label pada tin itu. a. Nama produk b. Jenama c. Pengeluar d. Kod tin e. Lain-lain keterangan :- pewarna, penstabil, pengawet, perisa dll f. Berat kasar(sekiranya tidak tercatit, timbang tin ini tanpa labelnya) g. Berat bersih

15

13.5

12

10

50 15 13.5 8

10

10

10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah) 4

70

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

6 6 6 6 6 30 100/100

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF :Pelajar dapat menjalankan ujikaji penentuan kelikatan dengan kaedah aliran relatif, Bostwick atau Brookfield consistometer. BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% 1 PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan perkara berikut: a) Alat radas b) Sampel AKTIVITI 2.1 Pelajar dapat menggunakan alat radas dengan kaedah yang betul bagi menjalankan amali seperti: a) Bostwick Consistometer i) Letakkan bostwick consistometer pada permukaan yang rata dan selaraskan supaya ia betul-betul di dalam kedudukan mendatar dengan menggunakan skru pelaras. ii) Tutupkan pintu dan tentukan trigger supaya berkeadaan bebas. iii) Tuangkan sampel ke dalam ruang sampel dan ratakan dengan spatula. Elakkan dari adanya gelembung udara. iv) Sediakan jam dan lepaskan pintu dengan menekan trigger serentak dengan permulaan masa dan biarkan ia mengalir untuk 30 saat. 5 5 4.5 4.5 4 4 KOMPETENSI 90% MARKAH DIPEROLEHI

KPK

80%

MARKAH PENUH

10

15 15 10 10

13.5 13.5 9 9

12 12 8 8

50

b) Brookfield Consistometer Tentukan jenis spindel yang akan digunakan. Masukkan sampel ke dalam bikar 100ml sehingga mencapai separuh isipadunya. Tenggelamkan spindel ke dalam sampel sehingga paras yang ditandakan. Dengan memastikan jarum bacaan pada nilai sifar, petik pemutar dan biarkan bacaan menjadi tetap. Ambil bacaan.

15 15 10 10

13.5 13.5 9 9

12 12 8 8 50

c) Buret isipadu (50 ml) Gariskan atau tandakan satu garisan pada bahagian bawah buret. Isikan sampel sehingga penuh (50ml). 20 Kemudian buka hujung buret serentak dengan memetik jam randik dan dapatkan masa yang diperlukan untuk sampel sampai ke paras yang bertanda. . 10 18 9 16 8 20 18 16 50

PRODUK 3 Pelajar dapat mengambil bacaan dengan tepat dan catat bacaan yang diperolehi 10 9 8 10 60 6 6 6 6 6 30 100/100

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF :Pelajar dapat menjalankan ujikaji persampelan penerimaan ke atas beberapa makanan terpilih berdasarkan ciri tertentu seperti kerangupan, kelikatan, warna dan lain-lain. BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% 1 2 PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan sampel makanan. AKTIVITI 2.1 Pelajar menjalankan ujikaji pesampelan penerimaan keatas beberapa makanan terpilih. a) ciri keranggupan Membandingkan ciri kerangupan diantara 3 sampel berlainan PRODUK Pelajar dapat mencatat keputusan dan membuat kesimpulan 10 KOMPETENSI 90% 9 MARKAH DIPEROLEHI

KPK

80% 8

MARKAH PENUH 10

50

45

40

10

10 70 6 6 6 6 6 30 100/100

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM KOD KURSUS : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN : APK 104

KPK

NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF BIL :Pelajar dapat menjalankan penentuan ciri fizikal seperti kandungan pepejal larut dalam pelbagai sampel makanan. KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% PERSEDIAAN Pelajar dapat menyediakan alat radas dan bahan yang digunakan 1 seperti : a) Oven Vakum b) Mangkuk aluminium c) Rod Kaca d) Desikator e) Penimbang digital f) Pasir Pantai KOMPETENSI 90% 80% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH 10

10

AKTIVITI 2.1 Pelajar dapat menjalankan analisis dengan kaedah yang betul i) 10g-20g pasir dikeringkan selama satu jam ke dalam oven vakum. sejukkan di dalam desikator. Timbang bila mencapai suhu bilik. (W0) ii) Timbang 2-5gram sampel di dalam mangkuk dan kacau sampel bersama dengan pasir dengan menggunakan rod kaca. (W1) iii) Basuh sampel yang masih melekat pada rod dengan sedikit air suling dan pastikan air basuhan masuk ke dalam mangkuk. iv) Keringkan mangkuk ini didalam oven dan biarkan selama 4 jam tanpa penutupnya. (Letakkan penutupnya di sebelah mangkuk) v) Tutup dan keluarkan mengkuk dan letakkan di dalam desikator sehingga suhunya mencapai suhu bilik. Timbang dan teruskan langkah ini sehingga ini sehingga dua keputusan yang berturut tidak menujukkan perbezaan yang banyak. (W2) PRODUK 2.3 Pelajar dapat mengira peratus pepejal pada sampel yang diuji Pengiraan : Peratus pepejal = (W2 W0) x 100 (W1 - W0) 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 50

10

10

10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

70 6 6 6 6 6 30 100/100

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM)

KPK

OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan penentuan ciri fizikal seperti kandungan pepejal tak larut dalam pelbagai sampel makanan. BIL PERSEDIAAN 1 1.1 Pelajar dapat menyediakan perkara berikut: a) Alat radas b) Sampel 2 AKTIVITI 10 KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% KOMPETENSI 90% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH

80%

2.1 Pelajar dapat menjalankan analisis dengan kaedah yang betul i) Letakkan kertas turas ke dalam corong Buncher dan tuangkan air mendidih. ii) Keringkan kertas itu selama lima minit dalam oven iii) Pindahkan kertas ke dalam mangkuk aluminium yang telah dikeringkan selama setengah jam didalam oven. Sejukkan di dalam desikator dan timbang. iv) Timbang 25gm sampel di dalam bikar 400ml dan cukupkan isipadunya ke 200ml dengan air panas. Kacau dan didihkan selama 15 minit. v) Letakkan kertas turas ke dalam corong Buncher dan tuangkan 50-100ml air mendidih ke atas corong itu. vi) Pindahkan corong itu ke atas kelalang dan tuangkan sampel yang telah disediakan tadi. Basuh pepejal tak larut itu dengan air mendidih sehingga hasil turasan menjadi 850ml-900ml. (sekiranya ada pam gunakan pam penyedut). vii) sejatkan kertas itu beberapa minit di atas corong itu. viii) Pindahkan kertas berserta pepejal tak larut ke dalam mangkuk logam dan keringkan pada suhu 1050C selama satu jam. Pindahkan ke desikator dan timbang. PRODUK 3.1 Pelajar dapat mengira peratus pepejal tak larut pada sampel 3 yang diuji Pengiraan % pepejal tak larut = Berat akhir Berat awal x 100 Berat sampel

50

10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

70

30

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

30 100/100

JUN 2008

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM)

KPK

OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan penentuan ciri fizikal seperti kandungan pepejal tak larut dalam pelbagai sampel makanan. BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% 1 PERSEDIAAN Pelajar dapat menyediakan alat radas dan bahan yang digunakan : i) a) Mangkuk aluminium dan penutup b) Oven Universal bersuhu 102-1050C c) Kertas turas Whatman No.4 d) Corong Buncher e) Kelalang kun 1000ml f) Penimbang digital g) Selinder Penyukat ii) sampel makanan 2 AKTIVITI 1 2 1 1 1 1 1 2 0.8 1.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.8 0.6 1.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 10 KOMPETENSI 90% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH

80%

2.1 Pelajar dapat menjalankan analisis dengan kaedah yang betul i) Letakkan kertas turas ke dalam corong Buncher dan tuangkan air mendidih. ii) Keringkan kertas itu selama lima minit dalam oven Pindahkan kertas ke dalam mangkuk aluminium yang telah dikeringkan selama setengah jam didalam oven. Sejukkan di dalam desikator dan timbang.
iii)

6 6

5.4 5.4

4.8 4.8

5.4

4.8 50

iv) Timbang 25gm sampel di dalam bikar 400ml dan cukupkan isipadunya ke 200ml dengan air panas. Kacau dan didihkan selama 15 minit. v) Letakkan kertas turas ke dalam corong Buncher dan tuangkan 50-100ml air mendidih ke atas corong itu. vi) Pindahkan corong itu ke atas kelalang dan tuangkan sampel yang telah disediakan tadi. Basuh pepejal tak larut itu dengan air mendidih sehingga hasil turasan menjadi 850ml-900ml. (sekiranya ada pam gunakan pam penyedut). vii) sejatkan kertas itu beberapa minit di atas corong itu. viii) Pindahkan kertas berserta pepejal tak larut ke dalam mangkuk logam dan keringkan pada suhu 1050C selama satu jam. Pindahkan ke desikator dan timbang. PRODUK 3.1 Pelajar dapat mengira peratus pepejal tak larut pada sampel 3 yang diuji Pengiraan % pepejal tak larut = Berat akhir Berat awal x 100 Berat sampel

6 6

5.4 5.4

4.8 4.8

8 6

7.2 5.4

6.4 4.8

5.4

4.8

10

10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

10 6 6 6 6 6 30 100/100

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM)

KPK

OBJEKTIF : Pelajar dapat menjalankan penentuan ciri kimia seperti jumlah keasidan menggunakan kaedah titratan dan potentiometrik (pH meter) BIL KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% 1 PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan alat radas dan bahan uji yang digunakan. 1.2 Pelajar dapat menyediakan sampel dengan kaedah yang betul 2 AKTIVITI 2.1 Pelajar dapat menggunakan alat-alat berikut dengan kaedah yang betul. a) Pipet b) Buret 50 ml 10 KOMPETENSI 90% 80% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH

10

10 10

9 9

8 8 50

2.2 Pelajar dapat menjalankan penentuan jumlah asid dengan kaedah yang betul a) Kaedah Kolorimetrik (penitratan) atau Kaedah potentiometrik (pH meter)

30

27

24

3 PRODUK 3.1 Pelajar dapat mencatat keputusan dan membuat kesimpulan Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah) 60 6 6 6 6 6 30 100/100

10

Jumlah Markah Faktor Tambahan JUMLAH KESELURUHAN

JUN 2008

KRITERIA PENTAKSIRAN KOMPETENSI


PROGRAM : PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN KOD KURSUS : APK 104 NAMA KURSUS : KAWALAN MUTU MAKANAN DAN SANITASI(60 JAM) OBJEKTIF BIL 1 PERSEDIAAN 1.1 Pelajar dapat menyediakan : a) alat radas b) sampel

KPK

: Pelajar dapat menjalankan prosedur pemilihan dan latihan ahli panel (ujian penapisan am)seperti ujian 1, ujian 2 atau ujian 3 KEMAHIRAN YANG DINILAI 100% KOMPETENSI 90% MARKAH DIPEROLEHI MARKAH PENUH

80%

5 5

4.5 4.5

4.0 4.0 10

2 AKTIVITI Ujian 1 2.1 Pelajar boleh menentukan rasa asas iaitu : a) pahit b) manis c) masam d) masin Ujian 2 2.2 Pelajar boleh menentukan darjah kemanisan iaitu : a) paling kurang manis b) kurang manis c) manis d) sangat manis Ujian 3 2.3 Pelajar dapat menentukan dan memperihalkan mengenai bau bagi setiap sampel yang diberikan. a) Sampel 1 b) Sampel 2 c) Sampel 3 d) Sampel 4 e) Sampel 5

13 13 12 12

11.7 11.7 10.8 10.8

10.4 10.4 9.6 9.6

50

13 13 12 12

11.7 11.7 10.8 10.8

10.4 10.4 9.6 9.6

50

10 10 10 10 10

9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

50

3 PRODUK 3.1 Pelajar boleh memberi komen mengenai ujian 1 yang dijalankan 3.2 Pelajar boleh memberi komen mengenai ujian 2 yang dijalankan 3.3 Pelajar boleh memberi komen mengenai ujian 3 yang dijalankan

3 4 3

2.70 3.60 2.70

2.40 3.20 2.40

10

Jumlah Markah Kemahiran FAKTOR TAMBAHAN YANG DINILAI - Keselamatan - Kebersihan 4 - Kreativiti - Masa - Sikap Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

10 6 6 6 6 6 30

Jumlah Markah Faktor Tambahan

JUN 2008

Jumlah Markah Kemahiran + Jumlah Faktor Tambahan= Jumlah Keseluruhan X 0.6 = (Markah Mentah)

JUMLAH KESELURUHAN

100/100

JUN 2008