PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2013

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI BULAN/ TAJUK KONSEP MINGGU MINGGU 1 2/1/17/1/2013 1. Kedudukan Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara: Menentuka n kedudukan latitud dan longitud pada glob. Menentuka n kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. Menentuka n kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob. • • • • KOD EVIDENCE/KECUKUPAN LATIHAN BIDIEI B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • • Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.

-6 SOALAN STUKTUR -5 SOALAN OBJEKTIF

• •

Aras 2 • Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Aras 3 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.

BULAN/ MINGGU 20/I24/1/2013

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. •

KOD EVIDENS B3D1E3

2. Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan Aras 1 • Menyatakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan.

3. Skala dan Jarak

Jarak Skala Lurus

Mengenal skala dan jarak. Aras 1 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

Menunjuk cara: Mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y) Menukar jarak pada peta kepada jarak sebanar mengikut skala peta. Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil ( contoh 1cm mewakili 1m) Mengaddakan aktiviti kumpulan untuk: Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah. Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN

• -

B3D1E4 4 SOALAN STRUKTUR

Aras 2 • Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

BULAN/ MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

KOD EVIDENS

27/131/1/2013

4. Graf

Pola Taburan

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda Aras 1 • • Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti: Bilangan ahli rumah sukan murid mengikur jantina dalam kelas. Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. Penggunaan computer digalakkan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda. Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf.

• •

B1D1E2 B3D1E5

-4 SOALAN STRUKTUR -11 SOALAN OBJEKTIF

Aras 2 • Melukis graf bar berganda dan graf garisan berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.

Aras 3 • Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

• • • KOD EVIDENS B3D1E6 B5D1E1 B5D1E2   2 SOALAN STRUKTUR 7 SOALAN OBJEKTIF 5. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat Aras 21 • Mentafsir rajah . Menghasilakan buku skrap pelbagai bentuk rajah.BULAN/ MINGGU 3/27/2/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti: Peta minda Kitaran Penggunaan computer digalakkan. Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah Aras 1 • • Mengumpul maklumat.

. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (peta pelancongan) • • • B1D1E3 B4D1E1 B4D1E2 -6 SOALAN STUKTUR -4 SOALAN OBJEKTIF • Aras 2 • Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar. Peta KONSEP Pola Saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan) Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan): • Tempat bersejarah • Tempat rekreasi • Pusat membeli belah • Kemudahan penginapan • Kemudahan pengangkutan Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.BULAN/ MINGGU 10/2/142//2013 TAJUK 6. Aras 3 Mentafsir peta bergambar.

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN EVIDENS/KECUKUPAN LATIHAN .

berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertanggung jawab untuk mengekalkan nya. BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS . Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia • Padat • Sederhana • Jarang Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia * Bersatu dalam kepelbagaian . Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia. • • • • B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B3D2E2 -4 SOALAN STRUKTUR -7 SOALAN OBJEKTIF • Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta.1 Taburan penduduk Kepadatan Taburan Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan.1/411/4/2013 4. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.

2 Perubahan penduduk Kadar Kelahiran Kadar kematian migrasi Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. • • • B3D3E1 5 SOALAN STRUKTUR 8 SOALAN OBJEKTIF Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS . Aras 1 • • Mendefinisikan perubahan penduduk. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang memepengaruhi perubahan penduduk.14/418/4/2013 4. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi Simulasi tentang perubahan penduduk. Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan.

Sumbangan saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. politik (goverman). Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: • Luar bandar ke bandar • Luar bandar ke luar bandar HASIL PEMBELAJARAN BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN EVIDENS/LATIHAN .15/4201321/5/2013 Aras 3 • Merumuskan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi * Berusaha membangunkan negara Malaysia .3 Migrasi penduduk sebagai tindak balas faktor ekonomi. social dan fizikal Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • • • Menerangkan migrasi penduduk.bertanggungjawab dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia. Syarahan tentang migrasi penduduk. • • • • • • B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 B2D2E1 5 SOALAN STRUKTUR 12 SOALAN OBJEKTIF 4. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

kadar upah politik .keluarga .4 Kesan Memahami kesan-kesan .kemudahan asas .pekerjaan .pendidikan .kestabilan dasar (goverman) polisi kerajaan social . BULAN/ MINGGU 7/711/7/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Mengumpul maklumat tentang • KOD EVIDENS B4D2E1 4.9/6-/30/6/ 2013 Contoh: Ekonomi .bencana alam fizikal Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.

Aras 1 • Menyenaraikan kesankesan penduduk terhadap penerokaan sumber: • Tanih • Hutan • Air Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. • B6D3E1 • • • B5D4E1 6 SOALAN STRUKTUR 10 SOALAN OBJEKTIF BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS .perubahan pendududk terhadap alam sekitar perubahan penduduk terhadap alam sekitar. majalah dan internet. Melukis rajah tentang kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Aras 3 • Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang. Mengadakan tayangan viedeo tentang pengurusan alam sekitar. • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: • Luar bandar ke bandar • Luar bandar ke luar bandar HASIL PEMBELAJARAN kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar.

Menyenaraikan ciri dan contoh:• Penduduk berlebihan • Kurang penduduk Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • • • • • • makanan tempat tinggal pekerjaan pendidikan perubahan kemudahan asas * Mencintai negara Malaysia. kurang penduduk dan penduduk optimum.8/715/7/2013 4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk dan penduduk optimum Memahami hubung kependudukan dengan sumber serta implikasinya.bertanggung jawab dan bersama-sama menyelesaikan masalah kependudukan demi kesejahteraan negara Malaysia Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Membincangkan ciri-ciri: lebihan penduduk kurang penduduk penduduk optimum • • B2D3E3 B3D4E1 • • BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS . Aras 1 • Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan. .

16/725/7/2013 Aras 2 • Menghuraikan ciri beserta contoh: • Penduduk berlebihan (Bangladesh) • Kurang penduduk (Kanada) Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • • • • • • makanan tempat tinggal pekerjaan pendidikan perubatan kemudahan asas • .

• • fizikal keperluan asas .1 Petempatan awal Kedudukan Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhi Aras 1 • Menyatakan lokasi petempatan awal: • Pinggir pantai. • • 6 7 KOD EVIDENS B1D3E1 B2D4E1 SOALAN STRUKTUR SOALAN OBJEKTIF 5. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.TEMA 5 : BULAN/ MINGGU 28/7-4/7 2013 PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar. majalah dan internet. delta dan muara sungai • Pinggir sungai • Bukit/gua • Tanah pamah • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.

BULAN/ MINGGU 5/811/8/2013 TAJUK 7. Syarahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tenteng faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan petempatan negara Malaysia: • sejarah • fizikal • ekonomi • social • politik (goveman) UNSUR PATRIOTISME * Berusaha membangunkan negara Malaysia menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.1 Faktor yang mempengaruhi petempatan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang: projek perumahan Bandar baru Rancangan kemajuan tanah KOD EVIDENS Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang memepengaruhi petempatan negara Malaysia: • sejarah • fizikal • ekonomi • social • politik (goveman) HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME BULAN/ MINGGU 12/815/8/2013 TAJUK KONSEP CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 3 • Merumus tentang . Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malysia. Sumbang saran tentang peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara Malaysia. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia.2 Pola-pola petempatan Pola Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia. Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok • Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok HASIL PEMBELAJARAN Mengumpul gambar tentang pola petempatan. • B2D4E2 BULAN/ MINGGU 19/823/8/2013 TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: • berselerak .peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti: • Projek perumahan • Bandar baru • Rancangan kemajuan tanah 7.

bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia.3 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Memahami fungsi petemopatan negara Malaysia. Melengkapkan pengurusan KOD EVIDENS 7. Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok BULAN/ MINGGU 24/829/8/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi. social dan politik (goveman).• • • Aras 3 • berjajar berpusat berkelompok . Aras 1 • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti: • perniagaan • perdagangan * Berusaha membangunkan negara Malaysia . .

B3D5E1 . • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi social seperti: • pendidikan • perhubungan dan pengangkutan Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik (goveman) seperti. Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. • Pusat pentadbiran UNSUR PATRIOTISME BULAN/ MINGGU 1/9/6-/9/20 13 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 2 • Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi: • ekonomi • sosial • politik (goverman) • Menjelaskan dengan contoh fungsi: • petempatan luar bandar • petempatan bandar • .• • • • • pelabuhan perindustrian pertanian pelancongan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar.

berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. Aras 1 • Menerangkan proses pembandaran. Pidato spontan tentang proses pembandaran negara Malaysia. contog kesan posotif: Peluang pekerjaan Infrastruktur Membincangkan kesan- KOD EVIDENS 7.Aras 3 • Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia. CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran negara Malaysia. • Saiz penduduk • Kegiatan ekonomi • Kemudahan asas • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia.4 Pembandaran Pembandaran Negara membangun Negara maju Memahami proses pembandaran negara Malaysia. • Dasar kerajaan • Peluang kerajaan • migrasi • Menyatakan kesan pembandaran negara . BULAN/ MINGGU 8/916/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Berusaha membangunkan negara Malaysia .

• • B6D1E2 B6D2E1 .Malaysia Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pembandaran negara Malaysia: • Saiz penduduk • Kegiatan ekonomi • Kemudahan asas • kesan pembandaran negara Malaysia. contoh kesan negative: Kesesakan lalu lintas Kekurangan tempat tinggal Pencemaran udara Sumbang saran langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran.

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: • Dasar kerajaan • Peluang pekerjaan • Migrasi • Menghuraikan kesankesan pembandaran negara Malaysia: • positif • negative Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. Perbincangan secara kumpulan tentang kesankesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan: Bangkok Tokyo • • • • • • • B3D5E2 B4D2E2 B6D1E1 B6D1E2 5 S0ALAN STRUKTUR 7 AOALAN OBJEKTIF Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negaralain: • Bangkok (Thailand) • Tokyo (Jepun) . . Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

2 Perkembangan Memahami perkembangan .6.Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Sumbangan saran cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetakdan internet. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Aras 1 • Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia • Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia * Mencintai negara Malaysia .1 keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Interaksi Ketersampaian Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. BULAN/ MINGGU 19/925/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengelaskan jenis • KOD EVIDENS B2D5E2 6. Mengadakan lawatan sambil belajar • B2D5E1 Aras 2 • Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.

• darat • air • udara • telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia • Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan ngara Malaysia.pengangkutan dan perhubungan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. telegraf. • B3D6E2 • • • • B5D2E5 B2D5E3 5 SOALAN STRUKTUR 10 SOALAN OBJEKTIF . teleks dan internet. Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti: Lorong pejalan kaki Jalan raya Lebuh raya Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti: pos. faksimili. telefon.

Sumbangan saran tentang factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Mencintai negara Malaysia . Mengadakan kuiz tentang factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Memahami factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Aras 1 • Menyenaraikan factorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungaan negara Malaysia • bentuk muka bumi • ekonomi • dasar kerajaan • kemajuan teknologi BULAN/ MINGGU 20/925/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • KOD EVIDENS B3D6E1 Aras 2 .Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. KOD EVIDENS 6.

bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada Sumbangan saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. 6. majalah dan internet.• Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia • bentuk muka bumi • ekonomi • dasar kerajaan • kemajuan teknologi * Mempertahankan negara Malaysia . Aras 1 • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: • ekonomi .integrasi kawasan • politik .perdagangan • sosial .keselamatan (goverman) BULAN/ MINGGU 28/930/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan antarabangsa dengan • KOD EVIDENS B4D2E3 Aras 2 • Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia : . Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar.4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Integrasi Lingkungan pengaruh Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.

Membincangkan langkahlangkah mengurangkan KOD EVIDENS 6.• Ekonomi – perdagangan • Sosial . CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mencari maklumat tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.bertangungjawab memelihara alam sekitar. BULAN/ MINGGU 1/10-5/10 2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Mencintai Negara Malayisa .intergrasi kawasan • Politik .5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia Aras 1 • Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap .keselamatan (goverman) Ars 3 • Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan buku skrap mengenai kesan perkembangan dan perhubungan terhadap alam sekitar. kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia.alam sekitar Negara Malaysia. 5 6 • B4D2E4 • B5D3E1 SOALAN STRUKTUR OBJEKTIF • . • Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negative perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia. Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan berhubungan ke atas alamkitar Negara Malaysia.

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK TAJUK Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian • OBJEKTIF KAJIAN Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian.isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. Selain daripada tajuk yang diberikan. • • • TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK Kaitan antara fungsi • OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti dan mengkaji pola UNSUR PATRIOTISME * Berusaha CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian . Menjelaskan tentang komposisi penduduk penduduk dan jenis-jenis pekerjaan Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. • Jantina • Kaum Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan UNSUR PATRIOTISME * Bersatu dalam kepelbagaian . Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh: . CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.menghargai dan keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian.

dasar kerajaan Membimbing murid memproses maklumat dan data.lokasi .berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengakutan dan CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian petempatan di kawasan kajian. . guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya contoh: . Menerangkan aspek kajian seperti: .kepentingan pengangkutan . Mengenal pasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam UNSUR PATRIOTISME * Mencintai negara Malaysia .pola petempatan .fungsi petempatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan: . Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian. • • • TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN TAJUK Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian • • OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian.kedudukan .bentuk muka bumi .berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian. Merekod dan mempersembahan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian.menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. • Mengenal pasti dan mengkaji fungsi petempatan dari segi: • ekonomi • pentadbiran • sosial Menyenaraikan factor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian.jenis pengangkutan . Selain daripada tajuk yang diberikan. menggunakan peta lakar. membangunkan negara Malaysia .isu-isu semasa yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangan. Menerangkan aspek kajian: .

. Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.kekerapan menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian.kedudukan menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar. . Membincangkan: . perhubungan di kawasan kajian.membangunkan kawasan kajian: • ekonomi • sosial • Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih daripada segi: • kedudukan • perkhidmatan • kekerapan Merekod dan mempersembahan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Merumus tentang kepentingan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan social di kawasan kajian. • • .perkhidmatan menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful