PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 2013

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI BULAN/ TAJUK KONSEP MINGGU MINGGU 1 2/1/17/1/2013 1. Kedudukan Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara: Menentuka n kedudukan latitud dan longitud pada glob. Menentuka n kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta. Menentuka n kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada glob. • • • • KOD EVIDENCE/KECUKUPAN LATIHAN BIDIEI B2D1E1 B3D1E1 B3D1E2

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • • Mengenal latitud dan longitud Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia. Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.

-6 SOALAN STUKTUR -5 SOALAN OBJEKTIF

• •

Aras 2 • Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud. Aras 3 • Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.

BULAN/ MINGGU 20/I24/1/2013

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. •

KOD EVIDENS B3D1E3

2. Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan Aras 1 • Menyatakan bearing sudutan. Mengukur bearing sudutan.

3. Skala dan Jarak

Jarak Skala Lurus

Mengenal skala dan jarak. Aras 1 • Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

Menunjuk cara: Mengukur jarak lurus antara dua tempat (x dan y) Menukar jarak pada peta kepada jarak sebanar mengikut skala peta. Menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil ( contoh 1cm mewakili 1m) Mengaddakan aktiviti kumpulan untuk: Mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah. Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN

• -

B3D1E4 4 SOALAN STRUKTUR

Aras 2 • Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.

BULAN/ MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

KOD EVIDENS

27/131/1/2013

4. Graf

Pola Taburan

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan melukis graf berganda Aras 1 • • Mengumpul dan merekod maklumat dan data. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Menunjuk cara mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti: Bilangan ahli rumah sukan murid mengikur jantina dalam kelas. Menunjuk cara membina jadual dan melukis graf. Penggunaan computer digalakkan. Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda. Menghasilkan buku skrap pelbagai jadual dan graf.

• •

B1D1E2 B3D1E5

-4 SOALAN STRUKTUR -11 SOALAN OBJEKTIF

Aras 2 • Melukis graf bar berganda dan graf garisan berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.

Aras 3 • Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.

BULAN/ MINGGU 3/27/2/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti: Peta minda Kitaran Penggunaan computer digalakkan. Menghasilakan buku skrap pelbagai bentuk rajah. Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat Aras 21 • Mentafsir rajah . Rajah Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah Aras 1 • • Mengumpul maklumat. • • • KOD EVIDENS B3D1E6 B5D1E1 B5D1E2   2 SOALAN STRUKTUR 7 SOALAN OBJEKTIF 5.

BULAN/ MINGGU 10/2/142//2013 TAJUK 6. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan) Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan) Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri fizikal dan budaya daripada peta bergambar (peta pelancongan) • • • B1D1E3 B4D1E1 B4D1E2 -6 SOALAN STUKTUR -4 SOALAN OBJEKTIF • Aras 2 • Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar. Aras 3 Mentafsir peta bergambar. Peta KONSEP Pola Saling kaitan HASIL PEMBELAJARAN Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan) Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan): • Tempat bersejarah • Tempat rekreasi • Pusat membeli belah • Kemudahan penginapan • Kemudahan pengangkutan Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar. .

TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN EVIDENS/KECUKUPAN LATIHAN .

berbangga dengan perpaduan penduduk negara Malaysia dan bertanggung jawab untuk mengekalkan nya. Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Aras 1 • Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia • Padat • Sederhana • Jarang Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia * Bersatu dalam kepelbagaian . BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS .1 Taburan penduduk Kepadatan Taburan Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan. • • • • B1D2E1 B2D2E1 B3D2E1 B3D2E2 -4 SOALAN STRUKTUR -7 SOALAN OBJEKTIF • Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia. Membincangkan taburan penduduk negara Malaysia melalui peta.1/411/4/2013 4. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

2 Perubahan penduduk Kadar Kelahiran Kadar kematian migrasi Memahami perubahan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aras 1 • • Mendefinisikan perubahan penduduk. • • • B3D3E1 5 SOALAN STRUKTUR 8 SOALAN OBJEKTIF Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS .14/418/4/2013 4. Meramalkan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang memepengaruhi perubahan penduduk. Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi Simulasi tentang perubahan penduduk.

social dan fizikal Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Sumbangan saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk. Aras 1 • • • Menerangkan migrasi penduduk. politik (goverman).3 Migrasi penduduk sebagai tindak balas faktor ekonomi. Syarahan tentang migrasi penduduk.bertanggungjawab dan bersedia memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Malaysia. Menerangkan pola migrasi penduduk Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: • Luar bandar ke bandar • Luar bandar ke luar bandar HASIL PEMBELAJARAN BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN EVIDENS/LATIHAN . Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.15/4201321/5/2013 Aras 3 • Merumuskan tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan: • Kadar kelahiran • Kadar kematian • migrasi * Berusaha membangunkan negara Malaysia . • • • • • • B1D2E2 B2D3E2 B3D3E2 B2D2E1 5 SOALAN STRUKTUR 12 SOALAN OBJEKTIF 4.

kadar upah politik .keluarga . BULAN/ MINGGU 7/711/7/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN Mengumpul maklumat tentang • KOD EVIDENS B4D2E1 4.9/6-/30/6/ 2013 Contoh: Ekonomi .pendidikan .kestabilan dasar (goverman) polisi kerajaan social .4 Kesan Memahami kesan-kesan .bencana alam fizikal Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk.pekerjaan .kemudahan asas .

Melukis rajah tentang kesankesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar. Mengadakan tayangan viedeo tentang pengurusan alam sekitar. majalah dan internet. Aras 1 • Menyenaraikan kesankesan penduduk terhadap penerokaan sumber: • Tanih • Hutan • Air Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber. • B6D3E1 • • • B5D4E1 6 SOALAN STRUKTUR 10 SOALAN OBJEKTIF BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS . Aras 3 • Mencadangkan langkahlangkah penerokaan sumber secara terancang.perubahan pendududk terhadap alam sekitar perubahan penduduk terhadap alam sekitar. • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi migrasi penduduk: • Luar bandar ke bandar • Luar bandar ke luar bandar HASIL PEMBELAJARAN kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar.

5 Hubungan kependudukan dengan sumber Penduduk berlebihan kurang penduduk dan penduduk optimum Memahami hubung kependudukan dengan sumber serta implikasinya. Menyenaraikan ciri dan contoh:• Penduduk berlebihan • Kurang penduduk Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • • • • • • makanan tempat tinggal pekerjaan pendidikan perubahan kemudahan asas * Mencintai negara Malaysia.8/715/7/2013 4. kurang penduduk dan penduduk optimum.bertanggung jawab dan bersama-sama menyelesaikan masalah kependudukan demi kesejahteraan negara Malaysia Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk Membincangkan ciri-ciri: lebihan penduduk kurang penduduk penduduk optimum • • B2D3E3 B3D4E1 • • BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBALAJARAN KOD EVIDENS . Aras 1 • Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan. .

16/725/7/2013 Aras 2 • Menghuraikan ciri beserta contoh: • Penduduk berlebihan (Bangladesh) • Kurang penduduk (Kanada) Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan: • • • • • • makanan tempat tinggal pekerjaan pendidikan perubatan kemudahan asas • .

1 Petempatan awal Kedudukan Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhi Aras 1 • Menyatakan lokasi petempatan awal: • Pinggir pantai. delta dan muara sungai • Pinggir sungai • Bukit/gua • Tanah pamah • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan awal. Aras 2 • Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. • • fizikal keperluan asas .TEMA 5 : BULAN/ MINGGU 28/7-4/7 2013 PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti akhbar. Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal. • • 6 7 KOD EVIDENS B1D3E1 B2D4E1 SOALAN STRUKTUR SOALAN OBJEKTIF 5. majalah dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malysia. Aras 1 • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi petempatan petempatan negara Malaysia: • sejarah • fizikal • ekonomi • social • politik (goveman) UNSUR PATRIOTISME * Berusaha membangunkan negara Malaysia menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang: projek perumahan Bandar baru Rancangan kemajuan tanah KOD EVIDENS Aras 2 • Menjelaskan faktor-faktor yang memepengaruhi petempatan negara Malaysia: • sejarah • fizikal • ekonomi • social • politik (goveman) HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME BULAN/ MINGGU 12/815/8/2013 TAJUK KONSEP CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 3 • Merumus tentang .BULAN/ MINGGU 5/811/8/2013 TAJUK 7.1 Faktor yang mempengaruhi petempatan KONSEP HASIL PEMBELAJARAN Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Sumbang saran tentang peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Syarahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tenteng faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia.

Melengkapkan pengurusan grafik tentang pola-pola petempatan negara Malaysia. Menghasilkan model tentang pola petempatan negara Malaysia.2 Pola-pola petempatan Pola Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia.peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti: • Projek perumahan • Bandar baru • Rancangan kemajuan tanah 7. • B2D4E2 BULAN/ MINGGU 19/823/8/2013 TAJUK KONSEP UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: • berselerak . Mengelaskan tentang ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia. Aras 1 • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok • Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok HASIL PEMBELAJARAN Mengumpul gambar tentang pola petempatan.

social dan politik (goveman).3 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar Memahami fungsi petemopatan negara Malaysia.bertanggungjawab dan berkeupayaan membangunkan petempatan negara Malaysia. Membandingkan dan membezakan pola petempatan negara Malaysia: • berselerak • berjajar • berpusat • berkelompok BULAN/ MINGGU 24/829/8/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi. Mengumpulkan maklumat dan gambar tentang petempatan negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Aras 1 • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi ekonomi seperti: • perniagaan • perdagangan * Berusaha membangunkan negara Malaysia . . Melengkapkan pengurusan KOD EVIDENS 7.• • • Aras 3 • berjajar berpusat berkelompok .

• Pusat pentadbiran UNSUR PATRIOTISME BULAN/ MINGGU 1/9/6-/9/20 13 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOD EVIDENS Aras 2 • Menghuraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi: • ekonomi • sosial • politik (goverman) • Menjelaskan dengan contoh fungsi: • petempatan luar bandar • petempatan bandar • . • Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi social seperti: • pendidikan • perhubungan dan pengangkutan Menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi politik (goveman) seperti. Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. B3D5E1 .• • • • • pelabuhan perindustrian pertanian pelancongan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar.

Aras 3 • Membandingkan dan membezakan fungsifungsi petempatan luar bandar dan petempatan bandar. Aras 1 • Menerangkan proses pembandaran.4 Pembandaran Pembandaran Negara membangun Negara maju Memahami proses pembandaran negara Malaysia. • Dasar kerajaan • Peluang kerajaan • migrasi • Menyatakan kesan pembandaran negara . Menghasilkan peta minda ciri-ciri pembandaran negara Malaysia. CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran. BULAN/ MINGGU 8/916/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Berusaha membangunkan negara Malaysia . Pidato spontan tentang proses pembandaran negara Malaysia. contog kesan posotif: Peluang pekerjaan Infrastruktur Membincangkan kesan- KOD EVIDENS 7.berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran negara Malaysia. • Saiz penduduk • Kegiatan ekonomi • Kemudahan asas • Menyenaraikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia. Membincangkan kesankesan pembandaran negara Malaysia.

contoh kesan negative: Kesesakan lalu lintas Kekurangan tempat tinggal Pencemaran udara Sumbang saran langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran. • • B6D1E2 B6D2E1 .Malaysia Menyenaraikan langkahlangkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara Malaysia. Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri pembandaran negara Malaysia: • Saiz penduduk • Kegiatan ekonomi • Kemudahan asas • kesan pembandaran negara Malaysia.

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembandaran negara Malaysia: • Dasar kerajaan • Peluang pekerjaan • Migrasi • Menghuraikan kesankesan pembandaran negara Malaysia: • positif • negative Menghuraikan langkahlangkah untuk mengatasi masalah pembandaran negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang proses pembandaran daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Perbincangan secara kumpulan tentang kesankesan pembandaran di Kuala Lumpur dengan: Bangkok Tokyo • • • • • • • B3D5E2 B4D2E2 B6D1E1 B6D1E2 5 S0ALAN STRUKTUR 7 AOALAN OBJEKTIF Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di negaralain: • Bangkok (Thailand) • Tokyo (Jepun) . .

Mengumpul gambar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetakdan internet.6. Aras 1 • Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia • Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia * Mencintai negara Malaysia .Berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Sumbangan saran cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.1 keperluan pengangkutan dan perhubungan awal Interaksi Ketersampaian Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar • B2D5E1 Aras 2 • Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.2 Perkembangan Memahami perkembangan . Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia. BULAN/ MINGGU 19/925/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengelaskan jenis • KOD EVIDENS B2D5E2 6. Membincangkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia.

faksimili. • B3D6E2 • • • • B5D2E5 B2D5E3 5 SOALAN STRUKTUR 10 SOALAN OBJEKTIF . telegraf. Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti: Lorong pejalan kaki Jalan raya Lebuh raya Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti: pos.pengangkutan dan perhubungan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Aras 1 • Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. • darat • air • udara • telekomunikasi Aras 2 • Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia • Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. Mengkaji peta untuk melihat jaringan sistem pengangkutan ngara Malaysia. telefon. teleks dan internet.

3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan Jaringan Memahami factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia Aras 1 • Menyenaraikan factorfaktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungaan negara Malaysia • bentuk muka bumi • ekonomi • dasar kerajaan • kemajuan teknologi BULAN/ MINGGU 20/925/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN • KOD EVIDENS B3D6E1 Aras 2 .Menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi kemajuan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul dan menyusun gambar mengenai pengangkutan dan perhubungan mengikut kronologi masa daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet. Sumbangan saran tentang factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia. KOD EVIDENS 6.BULAN/ MINGGU TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Mencintai negara Malaysia . Mengadakan kuiz tentang factor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.

Aras 1 • Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia: • ekonomi .keselamatan (goverman) BULAN/ MINGGU 28/930/9/2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan antarabangsa dengan • KOD EVIDENS B4D2E3 Aras 2 • Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia : .bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada Sumbangan saran tentang kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia. 6.integrasi kawasan • politik .4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan Integrasi Lingkungan pengaruh Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti akhbar.• Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia • bentuk muka bumi • ekonomi • dasar kerajaan • kemajuan teknologi * Mempertahankan negara Malaysia .perdagangan • sosial . majalah dan internet.

• Ekonomi – perdagangan • Sosial .intergrasi kawasan • Politik . BULAN/ MINGGU 1/10-5/10 2013 TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME * Mencintai Negara Malayisa . Mengadakan aktiviti kumpulan untuk membuat perbandingan kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.keselamatan (goverman) Ars 3 • Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia Aras 1 • Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap . Membincangkan langkahlangkah mengurangkan KOD EVIDENS 6.bertangungjawab memelihara alam sekitar. CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mencari maklumat tentang kesan-kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.

Menghuraikan contoh langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan berhubungan ke atas alamkitar Negara Malaysia. kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia.alam sekitar Negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenai kesan perkembangan dan perhubungan terhadap alam sekitar. 5 6 • B4D2E4 • B5D3E1 SOALAN STRUKTUR OBJEKTIF • . • Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negative perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar Negara Malaysia Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Negara Malaysia.

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK TAJUK Kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian • OBJEKTIF KAJIAN Memerhati dan mengkaji taburan dan komposisi penduduk di kawasan kajian. • Jantina • Kaum Mengumpul maklumat jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan UNSUR PATRIOTISME * Bersatu dalam kepelbagaian . Selain daripada tajuk yang diberikan. Membincangkan tentang penglibatan penduduk dalam sektor pekerjaan di kawasan kajian. Menjelaskan tentang komposisi penduduk penduduk dan jenis-jenis pekerjaan Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai. CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.menghargai dan keharmonian dan kerjasama antara kaum di kawasan kajian.isu-isu semasa yang berkaitan dengan dinamik penduduk. • • • TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA TAJUK Kaitan antara fungsi • OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti dan mengkaji pola UNSUR PATRIOTISME * Berusaha CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian . guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan dinamik penduduk contoh: .

jenis pengangkutan .menghargai peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan di kawasan kajian. • Mengenal pasti dan mengkaji fungsi petempatan dari segi: • ekonomi • pentadbiran • sosial Menyenaraikan factor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan di kawasan kajian. .isu-isu semasa yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangan. Membincangkan tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian. Menerangkan aspek kajian seperti: . menggunakan peta lakar.bentuk muka bumi . membangunkan negara Malaysia . Mengenal pasti satu jenis pengangkutan yang memainkan peranan penting dalam UNSUR PATRIOTISME * Mencintai negara Malaysia . Merekod dan mempersembahan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Merumus tentang kaitan antara fungsi petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian.kedudukan .berbangga dan bersyukur terhadap kemajuan petempatan di kawasan kajian. Selain daripada tajuk yang diberikan. guru boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan petempatan dan perkembangannya contoh: .dasar kerajaan Membimbing murid memproses maklumat dan data. Menerangkan aspek kajian: .fungsi petempatan Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi petempatan: .pola petempatan . • • • TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN TAJUK Kepentingan pengangkutan terhadap pembangunan kawasan kajian • • OBJEKTIF KAJIAN Mengenal pasti jenis-jenis pengangkutan di kawasan kajian.berbangga dengan tahap kemajuan sistem pengakutan dan CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menentukan lokasi kawasan kajian menggunakan peta lakar.petempatan dengan pembangunan di kawasan kajian petempatan di kawasan kajian.kepentingan pengangkutan .lokasi .

. Membincangkan: .membangunkan kawasan kajian: • ekonomi • sosial • Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih daripada segi: • kedudukan • perkhidmatan • kekerapan Merekod dan mempersembahan maklumat dan data dalam bentuk: • Jadual • Graf • Peta lakar Merumus tentang kepentingan jenis pengangkutan tersebut terhadap ekonomi dan social di kawasan kajian.kekerapan menerangkan kekerapan aliran kenderaan di kawasan kajian. . • • . Menunjuk cara memproses maklumat dan data mengikut kaedah yang sesuai.kedudukan menerangkan lokasi jaringan pengangkutan utama di kawasan kajian berdasarkan arah dan jarak menggunakan peta lakar.perkhidmatan menerangkan jenis-jenis perkhidmatan pengangkutan. perhubungan di kawasan kajian.