Anda di halaman 1dari 16

Pembangunan Ekonomi dalam

Konteks Hubungan Etnik di Malaysia

Disediakan oleh :
Nornadira Huda binti
Haroon
Nuraimi binti Kamis
Menganalisis Pembangunan
EKONOMI 5 tahun selepas
1970
RANCANGAN MALAYSIA KE 2
1971-1975
• LATAR BELAKANG
a) Rancangan ini berjalan serentak
dengan DASAR EKONOMI BARU.
b) Rancangan selama lima tahun ini
adalah disusun dan diatur supaya dapat
membantu mencapai Dasar Ekonomi
Baru.
c) Jumlah peruntukkan untuk
Rancangan malaysia Kedua ini adalah
dua kali lebih besar berbanding
Rancangan Malaysia Pertama.
Sebanyak RM11 457 juta telah
dirancangan dalam pelbagai aspek
pembangunan negara.
MATLAMAT DAN CITA-CITA
à Membasmi kemiskinan ataupun
setidak-tidaknya merapatkan jurang
kemiskinan sesama kaum.
à Pengagihan semula kekayaan negara
dan penyusunan semula harta
kekayaan tanpa mengira kaum, untuk
mengelakkan ketidakpuasan hati atau
rusuhan kaum seumpama 13 Mei 1969.
à Penggalakkan orang Melayu supaya
lebih aktif dalam bidang perniagaan.
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
a) Pemodenan sektor luar bandar melalui
projek pembukaan tanah.
b) Rancangan pengairan besar-besaran
supaya dapat meningkat produktiviti
penanaman padi negara.
c) Pewujudan pusat-pusat perindustrian dan
pembangunan semula bandar-bandar lama,
dan pembukanaan bandar-bandar baru
dalam proses pembandaran terancang.
d) Sektor perindustrian buat pertama
kalinya diberi perhatian utama berbanding
sebelumnya.
e) Petronas telah ditibuhkan pada tahun
1974, satu rancangan dalam sektor
perindustrian petroleum.
PENCAPAIAN
a)Projek pembangunan wilayah
seperti DARA, KEJORA, KETENGAH.
b)Kemudahan air dan eletrik
ditingkatkan begitu juga dengan
penyediaan rumah berkos rendah.
c)Pengeluaran kelapa sawit
mencatatkan kejayaan terbesar
dalam sektor pertanian.
d)Pembukaan kampung-kampung
baru.
Usaha-usaha yang dijalankan oleh
UDA, MIDF, MARA, PERNAS,
Permodalan Nasional Berhad,
Pembangunan Ekonomi dan
hubungan Etnik sejak tragedi 13 Mei
1969- 1990
• Tun Razak menyedari bagi membangunkan
ekonomi negara, kerajaan harus mengelakkan
perbalahan kaum.

• Untuk itu, Parti Perikatan diperluaskan dan


pada 1974, Barisan Nasional ( BN ) dibentuk
dan ia menyaksikan penyertaan lebih banyak
parti politik dan mengurangkan poltiking.

• Tujuan utama rancangan ini adalah utk


memperteguhkan sokongan org cina.Ia adalah
strategi politik yang digelar sebagai ‘ ethnic
corporation’.
Status Ekonomi Melayu
•Pembangunan ekonomi sebelum tragedi 13 Mei 1969
adalah di bawah Rancangan Malaysia Pertama ( RMP )
( 1966-1970 ).

• Ia ingin mewujudkan perpaduan rakyat mewujudkan


integrasi antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

• Ingin mengurangkan kadar pengganguran,


membangunkan ekonomi luar bandar dan
mempelbagaikan ekonomi supaya tidak bergantung
kepada getah dan bijih timah.

• Tragedi 13 Mei 1969 menyedarkan kerajaan


timbulnya masalah perbalahan kaum adalah
Matlamat utama DEB dan Kesemua
Rancangan Malaysia sehingga 1990 ialah
:
• Untuk menyatupadukan masyarakat berbilang
kaum menerusi strategi membasmi kemiskinan
dan,

• Menyusun semula masyarakat dari sesi fungsi


ekonomi.

• Memodenkan kehidupan masyarakat luar bandar


dan mempertingkatkan penyertaan kaum
bumiputera dalam bidang perusahaan dan
perniagaan.

• Objektif ini mengalami sedikit perubahan pada


tahun-tahun 1980-an apabila dinyatakan satu lagi
objektif adalah untuk menggalakan penyataan
sektor swasta dalam pembangunan negara.
• Kerajaan memperkenalkan DEB dan ia menyedarkan
orang Cina betapa perlunya bekerjasama dengan orang
Melayu untuk mendapat faedah ekonomi.

• Kaum Cina mula mengubah strategi perniagaan


mereka daripada berniaga sebagai individu kepada
kumpulan.

• Pada 1989 kerajaan telah menubuhkan Majlis


Perundingan Ekonomi Negara utk. melahirkan rasa
kebimbangannya dengan nasib kaum India yg.
ketinggalan di bawah DEB dan ingin mengemukakan
cadangan bagi merangkakan dasar ekonomi bagi
tempoh 1991-2000.

• Majlis ini telah menyeru supaya kerajaan mengambil


tindakan untuk memajukan nasib org India di bawah
Dasar Pembangunan Nasional
( 1990-2000) dan Wawasan Negara ( 2001-2010).
• Pembahagian buruh seperti yang disaksikan pada
zaman penjajahan berterusan pada tahun 1960-
an.Adalah didapati golongan yang paling
mengganggur ialah orang Melayu dan diikuti oleh
orang Cina.

•Dlm sektor pelaburan didapati org Melayu hanya


memiliki 1 % pelaburan dlm perniagaan brdaftar.

• Oleh itu, satu rancangan ekonomi yang lebih


menyeluruh bagi kesemua kaum mula diperkenalkan
dan ia dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ( DEB ).

• DEB diharapkan dpt menyusun semula masyarakt


Malaysia dengan harapan kegiatan ekonomi tidak
lagi didentifikasikan dgn kaum spt. Yg diperhatikan
pada zaman penjajahan.

• DEB berkembang di bawah Rancangan Malaysia


Kedua 1971-1975, ketiga 1976-1980, keempat 1981-
1985 dan kelima 1986-1990.
Pembangunan Ekonomi dan

Hubungan Etnik di Bawah Dasar

Pembangunan Nasional
( 1990-2000)

dan Wawasan Negara


( 2001-2010)
• Kerajaan telah menggubal Dasar Pembangunan
Nasional ( DPN ) selepas tamat tempoh Rancangan
Jangka Panjang Pertama ( RRJP 1) dan DEB pada
1990.

• DPN yang termasuk ( RRJP 2 ) meliputi tempoh


masa antara 1991-2000.

• DPN digubal berlandaskan wawasan 2020 untuk


menjadikan Malaysia sebuah negara maju
menjelang 2020.

• Wawasan 2020 menekankan 9 cabaran yang perlu


dihadapi oleh rakyat Malaysia untuk muncul
sebagai negara berteknologi tinggi menjelang abad
ke -21.
9 cabaran wawasan 2020 :

•Cabaran 1 : Membentuk sebuah negara bangsa yang


bersatu padu.
•Cabaran 2 : Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia
yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri.
•Cabaran 3 : Membangunkan masyarakat demokratis
yang matang.
•Cabaran 4: Membentuk sebuah masyarakat yang
kukuh moral dan etikanya dan utuh nilai keagamaannya.
•Cabaran 5: Mewujudkan masyarakat yang matang dan
bersifat toleran.
•Cabaran 6 : Membentuk masyarakat yang bersifat
sains serta progresif.
•Cabaran 7: Mewujudkan masyarakat berbudi dan
berbudaya penyayang.
•Cabaran 8: Menjamin pembentukan sebuah
masyarakat yang adil ekonominya.
•Cabaran 9: Mewujudkan masyarakat yang makmur.
• Dasar – dasar yang menggantikan DEB
cuba mewujudkan landasan yang baik bagi
memajukan kesemua kaum di
Malaysia.Namun dari segi Perlaksanaan
DEB memang mempunyai kelemahan.

• Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan


dan semua pihak bagi memastikan apa
sahaja dasar yang diperkenalkan
membawa faedah kepada semua lapisan
masyarakat tanpa meminggirkan mana-
mana komuniti.
SUMBER RUJUKAN

Internet

www.scribd.com

www.slideshare.net/kaichew/tajuk-4-pembangunan-ekonomi-presentation

Buku

Shamsul Amri Baharuddin,2007. Modul Hubungan Etnik.Kementerian


Pengajian Tinggi Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai