Anda di halaman 1dari 14

Set 1 Bahagian A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1. (a) Firman Allah SWT:


+-L7 4OOE= OE`q
q = u O @ _ E e ; g U 4 E E + > O + p 4
NOuE^) ]OE_u4>4
N 4 } ^ - ^ L : E O @ 4 > u ` g L N O p 4
*.) O4 ;4`-47 Nu-
U4-:^- 4p~ -LOOE=
_- _ N_uLg)`
]ON4g`u^-N-+O4-4
4pOOE^- ^ (
111 )

(i)
, [2
markah]

(ii) Senaraikan empat ciri pendakwah yang berkesan. [4 markah]

(iii) Jelaskan dua perbezaan hamba yang mukmin dan hamba yang fasiq.
[4 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW:


:

) (
Berdasarkan Hadis di atas:
(i) Tuliskan potongan hadis dalam petak di bawah sesuai dengan maksud
yang diberi :
Dan sembahyang itu cahaya
Bersuci itu sebahagian daripada iman
[2 markah]
(ii) Nyatakan dua kelebihan bagi orang yang selalu sabar dan dua
kelebihan orang yang sentiasa mengerjakan solat. [4 markah](c) Tulis perkataan yang bergaris di bawah menggunakan tulisan jawi.
(i)
Kerja adalah tuntutan dan tanggungjawab manusia di muka bumi. Setiap
(ii)
orang wajib melaksanakan tugas mengikut keupayaan dan kepakaran yang
(iii)
dianugerahkan. Pekerjaan yang dilakukan adalah untuk menunaikan amanah
(iv)
keluarga, masyarakat dan negara. [4 markah]

2. (a) Firman Allah SWT:


4O-4 Og~-.- NcONC
EE4C@O- -eO;+ -u-4
;OE4C gOg-4uO4O W -/EEO
) O - . ~ U ^ e ; c E E 6
Lg +OE4^c l-4:g
ejOE` 4L^4O^ gO)
47.E^- E4;_4Ou=
) O g ` g } 7 ] - V E E O 4 g _
CgEOE @O^Cq
_O4OE^- 7+UE
]NOEO> ^)_ -4l^-4
CUjO-C- NO^C +O>4:4^
p^O)) gO)4O W
Og~-.-4 E++lE= NO^C )
-44^ _ ElgEO )O=^+^
ge4CE- Og 4p^O7;=EC
^)g ( 75 - 75 )

(i)
, [2
markah]
(ii) Jelaskan proses kejadian hujan berdasarkan ayat di atas. [4 markah]

(iii) Jelaskan dua cara bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang
dikurniakan. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:


( )


Berdasarkan Hadis di atas:
(i) Nyatakan dua kelebihan orang yang suka bersedekah. [2 markah]

(ii)

Jelaskan dua jenis sedekah selain daripada melakukan keadilan terhadap
dua orang yang berselisih faham. [4 markah]


(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.Kebahagiaan keluarga menjadi asas kepada kesejahteraan masyarakat dan
negara, disamping sama-sama berusaha menjaga keharmonian berkeluarga
sendiri.


[4 markah]Bahagian B

[80 markah]

Jawab semua soalan

3. (a) (i) Jadual di bawah menunjukkan nama-nama Rasul dan kitab yang
diterimanya.
Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

Nama Rasul Kitab yang diterima
X Injil
Nabi Daud Y
Z Taurat
[3 markah]
(ii) Al-Quran diturunkan melalui tiga peringkat.
Nyatakan tiga peringkat tersebut. [3 markah]
(b) (i) Maksum ialah sifat keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT
kepada rasul.
Apakah maksud maksum? [2 markah]

(ii) Jelaskan dua hikmah rasul bersifat maksum. [4 markah]

(c) (i)
(ii)
Nyatakan nama-nama rasul bagi W,X,Y dan Z sesuai dengan mukjizat
berikut:-

Nama Nabi Mukjizat
W Boleh memerintah angin dan jin.
X Mengeluarkan unta daripada celah batu.
Y Keluar air dari celah jari.
Z Boleh menyembuhkan penyakit sopak dan buta.
[4 markah]

Jelaskan dua tujuan Allah SWT mengurniakan mukjizat kepada para rasul
Nya. [4 markah]
4. (a) (i) Khusyuk merupakan faktor penting dalam kesempurnaan solat.
Jelaskan dua perkara yang menghalang khusyuk dalam solat. [4 markah]

(ii) Jelaskan dua cara untuk memperolehi khusyuk dalam solat. 4 markah]
(b)


(i)


Apakah maksud solat sunat Aidil-Adha? [2 markah](ii)


(iii)

Jelaskan dua perbezaan diantara solat sunat hariraya dan solat fardu
jumaat. [4 markah]

Nyatakan dua amalan sunat sebelum menunaikan solat sunat Aidil Adha.
[2 markah]

(c) Nyatakan hukum bagi situasi berikut:-

(i) Abu menunaikan solat Aidi-lfitri secara sendirian di rumah. [1 markah]
(ii) Ali menunaikan solat sunat Tahajjud setelah bangun daripada tidur pada jam
5.00 petang. [1 markah]
(iii) Asyraf telah bertayamum untuk solat zohor kiri-kira 10 minit sebelum
masuk waktu. [1 markah]
(iv) Fatimah mengqada puasa Ramadan pada dua syawal. [1 markah]

5.

(a)

Rasulullah SAW berjaya menawan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah.
(i) Mengapakah Kota Mekah mudah ditawan oleh Rasulullah SAW dan tentera
Islam? [2 markah]

(ii) Jelaskan langkah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW setelah berjaya
menawan Kota Mekah. [4 markah]

(b) (i) Jelaskan dua bentuk ancaman dan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah
SAW dalam perjuangan dakwahnya. [4 markah]

(c) (i) Jelaskan dua ciri keistimewaan Saidina Abdul Rahman bin Auf
. [4 markah]
Soalan 5 (d) (i) dan 5 (d) (ii) berdasarkan Jadual di bawah :

OO
E^
-
E
4u

4pONLg`
u^
-4
}C)O
OEC^
-
4L
ug
Ec
E4;
EOO
>4


(i)
=}4`-47 NOcO- .E) 4@O^q
gO^O) }g` gO)O 4 __________ _ 7
=}4`-47 *.) gOgj^U4`4
gO)l+74
(ii)
g)-c+O4 7-@OE+^ -u-4
lEO }g)` g)-cGO _ W-O7~4
___________ E4uC4 W El4^-4O^7N
E4+4O
(iii)
C^O)4 ___________

[3 markah]


(iii) (ii) (i)
~ 4L+4O . _________ 4L=O^
p)4 - Og^> 4L __________
E=O74L =}g` ______________


[3 markah]


6. (a) Masjid mempunyai fungsi yang besar kearah melahirkan manusia yang
cemerlang di dunia dan di akhirat.
(i) Jelaskan dua fungsi masjid untuk kecemerlangan umat Islam. [4 markah]

(ii) Nyatakan dua nama masjid yang masyhur dalam Islam. [2 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW :


(i) Berapa lamakah tempoh masa wajib melayan tetamu dengan layanan
istimewa? [2 markah]

(ii) Jelaskan dua adab jika anda sebagai tetamu kepada orang lain. 4 markah]

(c) Islam amat menitikberatkan persoalan adab ketika bertutur atau berucap dalam
sesuatu majlis.Salmah sedang berucap dalam majlis sambutan hari guru.

(i) Jelaskan dua ciri majlis al-solih. [4 markah]

(ii) Senaraikan empat adab ketika berucap dalam majlis yang boleh menarik
perhatian kepada pendengarnya. [4 markah]KERTAS SOALAN TAMATSet 1 SKEMA PEMARKAHAN

No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

1. (a)(i)(ii)


(iii)
(b)(i)
(ii)

(c)

Dikeluarkan
Dan kamu beriman


Bijaksana.
Akhlak mulia.
Memelihara hubungan silaturrahim.
Akidah yang mantap.
Sanggup berjihad.


Mukmin Fasik
Iman kukuh. Iman lemah.
Kuat beribadat. Malas beribadat.
Mentaati perintah Allah.
SWT.
Ingkar perintah Allah SWT.
Menjaga Silaturrahim. Memutuskan Silaturrahim.
Diredai Allah SWT.
Memperoleh kejayaan.
Dihormati oleh masyarakat.
Diperkenankan doanya.
Diberi petunjuk ke arah kebaikan.
Dapat menyelesaikan masalah dengan sempurna.

Air mukanya berseri.
Mendapat kesihatan fizikal.
Memperolehi cahaya di dunia dan di akhirat.
Menunaikan solat sunat pada waktu malam diterangi kuburnya.
Hati bersih dan suci daripada sifat-sifat keji.1
1
[2 markah]

1
1
1
1
1
[4 markah]

2
2

2
2
[4 markah]


1

1
[2 markah]

1
1
1
1
1
1
[2 markah]
1
1
1
1
1
[2 markah]
1

1

1

1
[4 markah]


No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

2. (a)(i)(ii)


(iii)


(b)(i)

(ii)

(c)

Awan.
Buah-buahan.


Terbentuk awan.
Awan bertambah berat / mendung.
Angin meniup awan ke arah yang dikehendaki Allah SWT.
Awan yang berat akan menjadi titik-titik hujan.


1. Lisan :
Memperbanyakkan zikir seperti bertasbih dan bertahmid.
Amar makruf Nahi Mungkar.
Menyampaikan dakwah dengan hikmah.

2. Amalan :
Memelihara ibadat wajib dan meningkatkan ibadat sunat.
Memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan.
Membelanjakan harta ke jalan Allah SWT.


Membersih diri daripada sifat tamak / kedekut.
Mendidik diri menjadi seorang yang pemurah.
Berusaha mempertingkat pendapatan agar terus bersedakah.
Menambah ganjaran pahala.


Membantu orang menaiki kenderaan.
Mengangkat barang-barang ke dalam kenderaan.
Mengeluarkan perkataan yang baik.
Berjalan untuk menunaikan solat.
Membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan.\
\ \
\

1
1
[2 markah]


2
2
2
2
[4 markah]


2
2
2


2
2
2
[4 markah]

1
1
1
1
[2 markah]

2
2
2
2
2
[4 markah]

1

1

1
1
[4 markah]


No
soalan

Contoh Jawapan

Markah
3. (a)(i)
(ii)


(b)(i)
(ii)(c)(i)(ii)

X - Nabi Isa a.s.
Y - Zabur.
Z - Nabi Musa a.s.


Daripada Allah SWT ke Luh Mahfuz.
Dari Luh Mahfuz ke langit dunia / Baitul Izzah
Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara
beransur-ansur selama 23 tahun.Maksum ialah para rasul terpelihara daripada melakukan
sebarang maksiat, dosa / dan perkara-perkara yang
mencemarkan kemuliaannya.Menjamin kewibawaan para nabi dan rasul.
Menjadi contoh teladan kepada manusia dalam semua aspek
kehidupan.
Meyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa.
Memelihara kemuliaan dan keaslian wahyu daripada perubahan
dan penyelewengan.
Menolak hujah orang yang mengingkari ajaran rasul.


W - Nabi Sulaiman a.s.
X - Nabi Salih a.s.
Y - Nabi Muhammad SAW.
Z - Nabi Isa a.s.


Menunjukan kekuasaan Allah SWT.
Membenarkan kenabian dan kerasulan.
Membuktikan kebenaran risalah yang dibawa.
Memuliakan dan menolong para Rasul.
Melemahkan musuh-musuh Allah SWT.

1
1
1
[3 markah]


1
1

1
[3 markah]
2
[2 markah]
2

2
2

2
2
[4 markah]

1
1
1
1
[4 markah]2
2
2
2
2
Meyakinkan orang-orang kafir akan kebenaran Islam dan
mendorong mereka memeluk Islam.
Menjawab soalan dan menyahut cabaran.2
2
[4 markah]

No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

4. (a)(i)(ii)


(b)(i)


(ii)
(iii)(c)


Memikirkan pekerjaan dan hal-hal dunia.
Mengerjakan solat secara tergesa-gesa.
Melakukan dosa dan maksiat.
Anggota tidak tetap.
Tidak memahami maksud ayat yang dibaca.


Mata melihat tempat sujud.
Menumpukan perasaan dan hati ketika solat.
Melupakan urusan dunia.
Tidak bergerak-gerak kecuali yang berkaitan dengan solat.
Faham apa yang di baca.


Solat sunat dua rakaat yang ditunaikan pada pagi 10 Zul-hijjah.


Solat hariraya Solat jumaat
Hukumnya sunat. Hukumnya wajib ke atas
lelaki yang cukup syaratnya.
Pada waktu pagi. Dalam waktu zuhur.
Khutbah selepas solat. Khutbah sebelum solat.
Bilangan jemaah tidak
ditetapkan.
Berjemaah sekurang-kurang
nya 40 orang.

Mandi sunat.
Memakai wangian.
Bermaafan.
Bersarapan selepas solat Aidil Adha
Memakai pakaian baru dan bersih.

Sah.
Tidak sah.
Tidak sah.
Sah.
2
2
2
2
2
[4 markah]2
2
2
2
2
[4 markah]2
[2 markah]2

2
2

2
[4 markah]

1
1
1
1
[2 markah]

1
1
1
1
[4 markah]No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

5. (a)(i)


(ii)(b)(i)
(c)(i)

(d)(i)(d)(ii)


Perubahan sikap orang Arab mahu menerima Islam.
Kehilangan pemimpin Musyrikin akibat peperangan.
Ramai peminpin Musyrikin memeluk Islam.
Keunggulan pempinan Rasulullah SAW.
Semangat jihad yang tinggi.


Mengarahkan tenteranya memusnahkan semua berhala yang
berada di sekeliling kakbah.
Menunaikan solat sunat lapan rakaat di Makam nabi Ibrahim.
Menyuruh Bilal melaungkan azan di atas bumbung kakbah.
Memberi ucapan menjelaskan tentang keesaan Allah serta
persaudaraan sejagat.
Memberi pengampunan kepada bekas-bekas musuhnya.


Rumah Rasulullah SAW dibaling dengan tahi unta.
Abu Jahal cuba menghempas batu besar ketika Nabi sedang
solat.
Leher Rasulullah SAW pernah dijerut dengan serban.
Rasulullah SAW diludah.
Rasulullah SAW didustakan kerasulannya.
Salah seorang daripada sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang
dijanjikan syurga.
Seorang jutawan yang gigih, jujur zuhud dan suka menderma.
Pernah di calonkan jawatan khalifah.
Menjadi imam solat subuh dalam peperangan Tabuk dan
Rasulullah SAW menjadi makmum.

pONLg`u^-4
4LugEc
OOE^-
E4u
E4;EOO>4
}C)OOEC^-
1
1
1
1
1
[2 markah]
2
2
2

2
2
[4 markah]2

2
2
2
2
[4 markah]2
2
2

2
[4 markah]


1

1


1

1

1


1
[6 markah]


No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

6. (a)(i)(ii)


(b)(i)


(ii)


(c)(i)(ii)

Institusi pendidikan dan perbincangan ekonomi.
Pusat ibadah.
Pusat pembangunan keluarga dan sosial.
Pusat persinggahan dan khidmat musafir.
Pusat penyelidikan dan perbincangan ilmiah.


Masjid al-Haram di Mekah.
Masjid al-Nabawi di Madinah.
Masjid al-Aqsa di Palestin.
3 hari.


Berkunjung mengikut masa yang sesuai.
Mengucapkan salam terlebih dahulu.
Masuk ke rumah setelah di izinkan.
Makan dan minum bila dijemput.
Ucapkan terima kasih atas layanan.
Ucap salam sebelum pulang.Majlis yang mengingatkan pesertanya kepada Allah SWT.
Menepati Syariat dan menghidangkan dengan hidangan halal
Contoh majlis zikir, majlis ilmu, majlis perkahwinan yang tidak
mengandungi perkara yang menyalahi syariat.
Percakapan yang mudah difahami.
Merendahkan suara.
Bersikap rendah diri.
Bercakap benar.
Percakapan yang sesuai dengan suasana majlis.
Memohon maaf jika terkasar bahasa.
Hormati pendapat orang lain.

2
2
2
2
2
[4 markah]1
1
1
[2 markah]
2
[2 markah]


2
2
2
2
2
2
[4 markah]

2
2

2
[4 markah]


1
1
1
1
1
1
1
[4 markah


PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


JABATAN PELAJARAN PERAK DARUL RIDZUAN

SOALAN PRA PEPERIKSAAN DALAMAN

TINGKATAN TIGA


2011
PENDIDIKAN ISLAMKERTAS 1Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

45/1 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak.

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


JABATAN PELAJARAN PERAK DARUL RIDZUAN

SOALAN PRA PEPERIKSAAN DALAMAN

TINGKATAN TIGA


2011
PENDIDIKAN ISLAMPERATURAN PEMARKAHAN


Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

45/1 2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak.