WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Cerita Rakyat Warisan Budaya

Cerita Rakyat Pelbagai Kaum • Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita • • • • Rakyat Ciri –ciri Cerita Rakyat Bentuk –bentuk Cerita Rakyat Pengajaran / Nilai –nilai Murni yang Terkandung Contoh – contoh Cerita Rakyat .

sistem kekeluargaan.Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat? • “ …sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya.” Melayu Online. kegiatan ekonomi. undang-undang.com . seperti agama dan kepercayaan. dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut.

Nama pencipta tidak lagi diketahui • Mempunyai fungsi tertentu – sebagai media pendidikan. hiburan.Ciri-ciri Cerita Rakyat • • • • Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan Bersifat tradisional Bersifat lisan Bersifat “Anonim” . proses sosial • Bersifat “Pralogis” – mempunyai logik tersendiri. tidak sesuai dengan logik pengetahuan . pengajaran moral.

Bentuk – bentuk Cerita Rakyat  Cerita.cerita Binatang  Cerita Jenaka  Cerita Penglipur Lara  Cerita Pengalaman .

Tujuan Cerita Disampaikan  Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan cerita rakyat pelbagai kaum  Sebagai teladan dan nasihat kepada generasi muda  Sebagai warisan budaya yang amat membanggakan  Memupuk semangat bangga dengan cerita rakyat .

Nilai-nilai pengajaran  cerita kaum Melayu. „Nakhoda Tanggang‟ -pengajaran : jangan menderhaka Cerita kaum Kadazan. „B urung Layang-Layang -pengajaran : jangan sombong Cerita kaum Iban „ Kura-kura yang pintar‟ -pengajaran : jangan bersikap tamak dan haloba Cerita kaum India „ Ahli Sihir Yang Angkuh‟ -pengajaran : jangan bersikap terlalu angkuh .

Kepentingan Mengetahui Cerita Rakyat Pelbagai Kaum • memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat • Supaya warisan budaya tidak dipinggirkan • Supaya generasi sekarang dapat menghargai cerita rakyat • Memperoleh pengajaran dan mengambil iktibar yang terkandung dalam cerita rakyat • Mengapresiasikan cerita rakyat pelbagai kaum dalam kehidupan seharian .

HASIL NUKILAN : .