WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Cerita Rakyat Warisan Budaya

Cerita Rakyat Pelbagai Kaum • Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita • • • • Rakyat Ciri –ciri Cerita Rakyat Bentuk –bentuk Cerita Rakyat Pengajaran / Nilai –nilai Murni yang Terkandung Contoh – contoh Cerita Rakyat .

kegiatan ekonomi.Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat? • “ …sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya. seperti agama dan kepercayaan. sistem kekeluargaan. dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut.com .” Melayu Online. undang-undang.

Nama pencipta tidak lagi diketahui • Mempunyai fungsi tertentu – sebagai media pendidikan. pengajaran moral. proses sosial • Bersifat “Pralogis” – mempunyai logik tersendiri. tidak sesuai dengan logik pengetahuan .Ciri-ciri Cerita Rakyat • • • • Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan Bersifat tradisional Bersifat lisan Bersifat “Anonim” . hiburan.

cerita Binatang  Cerita Jenaka  Cerita Penglipur Lara  Cerita Pengalaman .Bentuk – bentuk Cerita Rakyat  Cerita.

Tujuan Cerita Disampaikan  Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan cerita rakyat pelbagai kaum  Sebagai teladan dan nasihat kepada generasi muda  Sebagai warisan budaya yang amat membanggakan  Memupuk semangat bangga dengan cerita rakyat .

„Nakhoda Tanggang‟ -pengajaran : jangan menderhaka Cerita kaum Kadazan.Nilai-nilai pengajaran  cerita kaum Melayu. „B urung Layang-Layang -pengajaran : jangan sombong Cerita kaum Iban „ Kura-kura yang pintar‟ -pengajaran : jangan bersikap tamak dan haloba Cerita kaum India „ Ahli Sihir Yang Angkuh‟ -pengajaran : jangan bersikap terlalu angkuh .

Kepentingan Mengetahui Cerita Rakyat Pelbagai Kaum • memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat • Supaya warisan budaya tidak dipinggirkan • Supaya generasi sekarang dapat menghargai cerita rakyat • Memperoleh pengajaran dan mengambil iktibar yang terkandung dalam cerita rakyat • Mengapresiasikan cerita rakyat pelbagai kaum dalam kehidupan seharian .

HASIL NUKILAN : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful