Anda di halaman 1dari 4

Lampiran 1

RUMUSAN AKUAN PENERIMAAN/PENGAGIHAN PEMBERIAN


BAUCAR BUKU 1MALAYSIA
IPG KAMPUS
ALAMAT IPG
NO. TELEFON
NO. FAKSIMILI
BIL

:
:
:
:
IPG KAMPUS

BAUCAR DITERIMA

BAUCAR DIAGIH

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Tandatangan
Nama
jawatan
Tarikh

Tandatangan
Nama
jawatan
Tarikh

:
:
:
:

:
:
:
:

LEBIHAN / KURANGAN

SENARAI AKUAN PENERIMAAN / PENOLAKAN PEMBERIAN BAUCAR BUKU 1MALAYSIA


JUMLAH BAUCAR DITERIMA
JUMLAH BAUCAR DIAGIH
JUMLAH LEBIHAN / KURANGAN

NAMA IPG
: IPGK PULAU PINANG
KOD IPG
: PMA 1001
ALAMAT IPG : BUKIT COOMBE, 11700 GELUGOR,P.PINANG
NO. TELEFON : 04-6603100
NO. FAKS
: 04-6583680

KUMPULAN

: 100
:100
:0

: PISMP AMBILAN JAN 2013 (T1 SEJARAH)

BIL

NAMA PELAJAR

NO. KAD
PENGENALAN

MENERIMA /
MENOLAK BB1IM

TARIKH
TERIMA

NO.
SIRI BAUCAR

ANG YONG KIANG

930505-07-5499

MENERIMA

4/3/2013

0623856-60

CHEONG CHIEW SHEN

930216-08-5834

MENERIMA

4/3/2013

0623861-65

CHONG WAI MUN

920721-10-5462

MENERIMA

4/3/2013

0623866-70

CHU LEE MING

930608-07-5010

MENERIMA

4/3/2013

0623871-75

DIONG NUO TING

930513-08-5216

MENERIMA

4/3/2013

0623876-80

JOAN KOH XING YUN

930615-01-6668

MENERIMA

4/3/2013

0623926-30

JOANNE TANG CHEE MEI

920119-08-5016

MENERIMA

4/3/2013

0623881-85

KHOO CHEE YI

930330-07-5998

MENERIMA

4/3/2013

0623941-45

LIM GIA RHU

920110-07-5698

MENERIMA

4/3/2013

0623931-35

10

LOH SOH HWEE

930302-01-6552

MENERIMA

4/3/2013

0623936-40

TANDATANGAN

SENARAI AKUAN PENERIMAAN / PENOLAKAN PEMBERIAN BAUCAR BUKU 1MALAYSIA


JUMLAH BAUCAR DITERIMA
JUMLAH BAUCAR DIAGIH
JUMLAH LEBIHAN / KURANGAN

NAMA IPG
: IPGK PULAU PINANG
KOD IPG
: PMA 1001
ALAMAT IPG : BUKIT COOMBE, 11700 GELUGOR,P.PINANG
NO. TELEFON : 04-6603100
NO. FAKS
: 04-6583680

KUMPULAN

: 100
:100
:0

: PISMP AMBILAN JAN 2013 (T1 SEJARAH)

BIL

NAMA PELAJAR

NO. KAD
PENGENALAN

MENERIMA /
MENOLAK BB1IM

TARIKH
TERIMA

NO.
SIRI BAUCAR

11

LOW JIAN HAO

930802-14-6847

MENERIMA

4/3/2013

0623886-90

12

NG HUI LING

930522-07-5546

MENERIMA

4/3/2013

0623891-95

13

OOI CHOON TAT

930524-10-5745

MENERIMA

4/3/2013

0623896-900

14

SIM YEAN KIM

930907-01-6512

MENERIMA

4/3/2013

0623901-05

15

TAN HUI LI

930726-08-6386

MENERIMA

4/3/2013

0623906-10

16

TAN KAI HUI

930216-14-6086

MENERIMA

4/3/2013

0623911-15

17

TAN LAY CHING

930209-02-5518

MENERIMA

5/3/2013

0623951-55

18

TAN WEI HEONG

930503-01-5054

MENERIMA

4/3/2013

0623916-20

19

TEOH JING SHAN

930415-07-5102

MENERIMA

4/3/2013

0623946-50

20

YAP TSIN HUEY

930331-14-6452

MENERIMA

4/3/2013

0623921-25

Disediakan oleh

Disahkan oleh :

Tandatangan
Nama
Jawatan
Tarikh

:
:
:
:

Tandatangan
Nama
Jawatan
Tarikh

:
:
:
:

TANDATANGAN