BORANG PENTAKSIRAN KELOMPOK

BAHASA ARAB KSSR TAHUN 2
Nama Guru
Sekolah
Kelas
Bulan

: _______________________________
: _______________________________
: _______________________________
: _______________________________
Kemahiran

Bil.

Nama Murid

Band

Mendengar
& Bertutur

Membaca

Menulis

Evidens
1
2

1.

Muhammad Azfar Bin Abdul
Rahman

3

B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

1
2

2.

Muhammad Hanif Bin Rahim

B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

2

4.

Mohd Khairul Ikhwan Bin Salleh

Firdaus Bin Ibrahim

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

3

1

3.

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

3

B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

1
2

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DB1E1

B6DT1E1,
B6DT1E2

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DB1E1

B6DT1E1,
B6DT1E2

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DB1E1

B6DT1E1,
B6DT1E2

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B2DL2E1 B3DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E3. B3DB1E3. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. Fakhrul Dini Bin Yusuf 3 B3DL1E1. B6DL2E1 1 2 B1DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E3. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B6DL2E1 1 2 6. B5DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DB1E3. B6DL2E1 2 8. B6DL1E2. B4DB1E3. B2DT1E2 B3DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. Izzatul Niza Binti Razlan 3 4 B4DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. Nur Naimah Binti Abdul Fattah Nur Farah Qhistina Najwa Binti Saifullah B1DL1E1. B1DL1E1. B3DB1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B5DB1E2. B3DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B5DB1E2. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B4DB1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DL1E2. B6DL1E2. B3DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DL1E2. B3DB1E2. B4DB1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B6DL1E2. B2DT1E2 . B3DL2E1 1 7. B2DT1E2 B3DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B3DB1E2.3 B3DL1E1. B4DB1E2. B5DB1E2. B2DL2E1 B1DL1E1. B6DL2E1 1 2 5. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E3. B3DL1E2.

B5DB1E3 B3DT1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DL1E2. B5DB1E2. B4DB1E3. B3DL1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB1E3. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B6DL2E1 B3DB1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E2. B5DB1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B4DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E2. B4DB1E2. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B6DL1E2. B3DB1E3. B1DL2E1 B2DL1E1. Nurul ‘Aliah Binti Zulkifli B1DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B6DL1E2. B6DL2E1 1 2 9. B6DT1E2 .3 B3DL1E1. B5DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E3. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DL2E1 1 2 10. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DT1E1. B3DB1E2. B3DB1E3. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB1E2. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DL1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. Nur ‘Iffatul Nisa’ Binti Abdul Karim 3 B3DL1E1. B5DB1E3 B6DB1E1 *Sila bulatkan band dan evidens-evidens yang telah dikuasai oleh murid. B6DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1.