PERPULUHAN TAHUN 2

LEMBARAN KERJA 2
Nama

:________________________________

Tahun : ___________

Tarikh

:_______________

Tajuk

: Menukarkan pecahan persepuluh kepada perpuluhan

Arahan

: Warnakan perpuluhan yang mempunyai nilai yang sama dengan
pecahan yang diberi.

1

2

0.9

0.2

0.8

0.1

3

0.5

0.4

4

0.8

0.6

0.4

5

0.8

0.9

0.4

6

0.3

0.5

0.2

0.4

USAHA TANGGA KEJAYAAN

0.3

0.7