Anda di halaman 1dari 7

MAN I MODEL KOTA BENGKULU BAKN Jln, Cimanuk Km 6,5 .

Tlp:0736 21854 1974 Bengkulu

Lampiran V surat edaran Nomor : 02 / SE /

Tanggal :20 2- 1974

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. RIWAYAT PENDIDIKAN 1.Nama Lengkap 2.Tempat /tanggal lahir 3.NIP LAMA 4.NIP BARU 5Pangkat /Gol 6.Pendidikan : Budiarni, M.Pd : Maninjau / 11 03 1961. : 150231850 : 19610311 198703 2004 : Pembina / IV / a : 1. SD tahun 1974 2. MTS N Tahun 1979 3. MAN tahun 1981 4.SM IAIN ,IB Padang Tadris (Bhs Inggris) th 1985 5. SI. UT Jakarta ( B, Inggris) tahun 2001 6. S2. UNIB ( Magister Manajemen Pendidikan) 17 Desember 2009 Alamat lengkap : Jalan Sentot Ali Basa NO 03 RT 03 RW 01. Kel. Bajak. Kec. Teluk Segara. Kota Bengkulu. Tlp/Hp : 0736 23537 / 081377858761

II .DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN NO Pengalaman Pangkat jabatan 2 SK Capeg TMT Gol Ruang 4 II/b Gaji Pokok Surat Keputusan/Bukti pengalaman Pejabat 6 An.Menag Ka Biro Kapeg Ka MTsN Sijunjung Ka Kanwil Depag Sumbar KA/BAKN Nomor 7 B.II/3d/PB I/13113 M.08/Tsn/ Kp003/1-121988 Wc./1b/c/15 6 20/88 Tanggal 8 11-111987 1-4-1988 18-81988

1 1

3 1-31987 1-101987 1-91988

5 53.520

Surat Tugas 2 SK PNS/ 3 Pengatur muda / Tk I . SK Kenaikan pangkat SK Mutasi ke MTsN Curup Impassing 1993

II/b II/b

66.900

1-41991 1-41993 1-31993

II/c

83.000

000016/ Kep/J41/91/ 15/T B.II/3d/1834

1-3-1991

II/c

168.500

II/c

156.100

An. Menag Ka Bag III Biro kepegaiwn Ka.Kandepa g Rjg lebong

6-3-1993

M.08/Ib/Kp. 07.3/260/93

28-61993

7 8 9

SK Kenaikan Pangkat II/d SK Kenaikn Pangkat III/a Impassing 1997

1-41995 1-41997 01-41997

II/d III/a III/a

188.900 294.000 294.000

Ka BAKN Jakarta Ka.BAKN Jakarta Ka. MTsN. Curup, Kab R/L

15-07/00/04 7-9-1995 Kep/Iv/1995 15-07/00/04 4-4-1997 Kep/IV/1997 T MTsN.g/7/Kp/ 15-12-97 07.3/441/97

N O

Pengalaman Pangkat jabatan 2 SK.Kenaika n Pangkat Penata Muda Tk.I,III/b SK Kepala Mutasi ke MTs Baitul Makmur, Islamic Centre Curup SK.kenaika n Pangkat Penata/III/c SK.Mutasi Guru MAN ModelKota Bengkulu SK.Kenaika n Pangkat Penata Tk.I (III/d) SK. Kenaikan Pangkat Pembina IV/a SK. Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan

TMT

Gol Ruan g 4 III/b

Gaji Pokok

Surat Keputusan/Bukti pengalaman Pejabat Nomor 7 15-07.02/003 Kep/x/1999/T Tangga l 8 23-0999

1 10

3 1-101999

5 321.000

6 Ka BAKN. Jakarta

11

5-92001

III/b

321.000

An. Menag. RI. Ka.Kanwil Depag Prop. Bengkulu

Wg/Ib/Kp.07.6/441/2001

05-92001

12

01-1001

III/c

947.200

An.Menag RI Ka.Kanwil Depag Prop Bengkulu Ka.Kanwil Depag Bengkulu An. Menag.Pgs. Kabag II Biro kepegaiwn

Wg./1b/07.3/265/ 2002

15-0202

13

0107/200 3 01-102003 01-102005

III/c

1.149200

Wg./1b/Kp.07.5/87 9/ 2003 B.II/2/15569

25-062003 25-122003 07-122005

14

III/d

1.197.80 0 1.276.60 0

15

IV/a

An. Menag. Kabag II B.II/2/14605 Biro Kepegawaian H.Baihaqi.SH

16

Ketua Rayon 3 348/j30/ HK 2008 16-01LPTK UNIB. Prof. 2008 Ir.Zainal Muktamar,M.Sc.Ph. D Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui Kepala MAN I Model Bengkulu Bengkulu, April 2010 Yang membuat

Hj.Darnawilis,S.Ag NIP:1956

Budiarni,M.Pd 196103111987032004

KEMENTERIAN AGAMA RI MAN 1 MODEL 1974 KOTA BENGKULU

Lampiran V surat edaran BAKN Nomor : 02 / SE / Tanggal :20 2- 1974

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama 2.Tempat /tanggal lahir 3. NIP 4. Pangkat /Gol/Ruang Gaji 5. Jabatan 6. Pendidikan : Budiarni, M.Pd : Maninjau / 11 03 1961. : 19610311 198703 2004 : Pembina / IV / a : Fungsional/Guru : 1. SD tahun 1974 2. MTS N Tahun 1979 3. MAN tahun 1981 4.Sarjana Muda tahun 1985 5. SI. tahun 2001 6. S2. tahun 2009 7. Alamat lengkap : Jalan Sentot Ali Basa NO 03 RT 03 RW 01. Kel. Bajak. Kec. Teluk Segara. Kota Bengkulu. 8. Keanggotaan PARPOL : --

9. Keterangan Tidak Terlibat : -G30S/PKI

10 .DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN


Uraian Perubahan Pangkat /jabatan 2 SK Capeg Mulai sampai 3 1-31987 1-101987 1-91988 1-41991 Gol/ Ruang 4 II/b Gaji Pokok 5 53.520

N O 1 1

Surat Keputusan/Bukti pengalaman Pejabat Tanggal Nomor


6 An.Menag Ka Biro Kapeg Ka MTsN Sijunjung Ka Kanwil Depag Sumbar KA/BAKN 7 11-111987 1-4-1988 18-81988 1-3-1991 8 B.II/3d/PB I/13113 M.08/Tsn/ Kp003/1-12-1988 Wc./1b/c/15 6 20/88 000016/ Kep/J41/91/ 15/T

Surat Tugas 2 SK PNS/ 3 4 SK Kenaikan Pangkat

II/b II/b

66.900

II/c

83.000

1 5

2 SK Mutasi ke MTsN Curup Impassing 1993 SK Kenaikan Pangkat SK Kenaikn Pangkat Impassing 1997 SK.Kenaikan Pangkat SK Kepala Mutasi ke MTs Baitul Makmur, Islamic Centre Curup SK.kenaikan Pangkat SK.Mutasi Guru MAN ModelKota Bengkulu SK.Kenaikan Pangkat

3 1-41993 1-31993 1-41995 1-41997 01-41997 1-101999 5-92001

4 II/c

5 168.500

II/c II/d III/a III/a

156.100 188.900 294.000 294.000

6 7 8 9

6 An. Menag Ka Bag III Biro kepegaiwn Ka.Kandepag Rjg lebong Ka BAKN Jakarta Ka.BAKN Jakarta Ka. MTsN. Curup, Kab R/L Ka BAKN. Jakarta An. Menag. RI. Ka.Kanwil Depag Prop. Bengkulu An.Menag RI Ka.Kanwil Depag Prop Bengkulu Ka.Kanwil Depag Bengkulu An. Menag.Pgs. Kabag II Biro kepegaiwn An. Menag. Kabag II Biro Kepegawaian

7 6-3-1993

8 B.II/3d/1834

28-61993 7-9-1995 4-4-1997 15-12-97

M.08/Ib/Kp. 07.3/260/93 15-07/00/04 Kep/Iv/1995 15-07/00/04 Kep/IV/1997 T MTsN.g/7/Kp/ 07.3/441/97 15-07.02/003 Kep/x/1999/T Wg/Ib/Kp.07.6/441/2001

10 11

III/b III/b

321.000 321.000

23-09-99 05-92001

12

01-102001 0107/200 3 01-102003

III/c

947.200

15-02-02

Wg./1b/07.3/265/ 2002 Wg./1b/Kp.07.5/879 / 2003 B.II/2/15569

13

III/c

1.149200

25-062003 25-122003

14

III/d

1.197.800

15

SK. Kenaikan Pangkat

01-102005

IV/a

1.276.600

07-122005

B.II/2/14605

Demikianlah daftar riwayat hidup dan pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya insyaf jika di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) saya bersedia dituntut dimuka hakim. Mengetahui Kepala MAN I Model Bengkulu Bengkulu, September 2010 Yang membuat

Hj.Darnawilis,S.Ag NIP:195608041980032001

Budiarni,M.Pd 196103111987032004

RIWAYAT HIDUP

Budiarni, lahir di Maninjau pada tanggal 11

Maret 1961, Kabupaten Agam Propinsi Sumatra Barat . Putri ke 6 dari 6 orang bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Abdul Muluk dan Ibu Nursiah . Alamat sekarang Jln Sentot Ali basa No 3 RT03 RW 01 Kel. Bajak Kota Bengkulu, menikah dengan seorang pria bernama Drs.Sulaiman Suri M.Pd. Tahun1984. Alhamdulillah telah dikarunia 3 orang anak ,Pertama Aulia Rahmi tahun 1985, kedua Afdhil lahir tahun 1989, ketiga Ayu Rahmawati tahun 1996. Menjalani pendidikan SD tamat tahun 1974 di Maninjau, MTsN 1977/78 di Bukittinggi, MAN tamat tahun 1979/80 . IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1984 Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bahasa Inggris, Sarjana Muda ( D3) S I di Universitas Terbuka tamat tahun 2001. Pada tahun 1987 diangkat menjadi pegawai negeri sipil menjadi guru di MTsN Sijunjung Sumatra Barat, tahun 1993 pindah tugas mengikuti suami ke MTsN Curup Kabupaten Rejang Lebong. Tahun 2001 menjadi Kepala MTs Islamic Centre Curup sampai tahun 2003 . Tahun 2004 pindah ke MAN I Model kota Bengkulu. Tahun pelajaran 2008 melanjutkan pendidikan Program studi FKIP Magister Manajemen Pendidikan UNIB.