P. 1
Buku Gaya Penulisan UMS

Buku Gaya Penulisan UMS

|Views: 31|Likes:
Dipublikasikan oleh Gilang Septian
Buku Gaya Penulisan UMS
Buku Gaya Penulisan UMS

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Gilang Septian on Apr 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • ABSTRAK
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2. Kandungan teks tesis dan disertasi
 • SOROTAN LITERATUR
 • 2.1.Pendahuluan
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid
 • Contoh:
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit. dalam teks:
 • Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala
 • Lumpur
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS
 • Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

6 . Begitulah sebaliknya. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. 1..3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. Biasanya 5 kata kunci sahaja...Gaya Penulisan UMS 1. Dedikasi tidak dibenarkan.. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian. Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan.4 1. Setiap abstrak mempunyai kata kunci.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.Segala nukilan..5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.. Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.

Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. jumlah pendaratan sumber marin. 7 . taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. peranan golongan pemodal. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya. teknologi menangkap ikan. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi...

which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. the sosioeconomic level of fishermen in their community. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. Hence.

peribumi. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. 9 . kemiskinan. permasalahan 1.7 Isi Kandungan Semua tajuk.Gaya Penulisan UMS 1. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. Contoh: Masyarakat akademik. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib.

1.1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 . MENDAPATKAN TEMPLAT 1. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.2.1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.

8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. foto. Rajah membawa maksud graf. gambar. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. sketsa. contengan. beserta dengan muka surat. gambar rajah.Gaya Penulisan UMS 1.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.Gaya Penulisan UMS Rajah 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .

:Mengekalkan dengan satu format 17 . Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali.Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap.

Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. 18 .

pernyataan masalah kajian. SOROTAN LITERATUR 2.. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2. Banyak change sudah berlaku…….2 19 . 2.1.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. objektif dan hipotesis. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.

Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. halaman tersebut 20 .6 2. 3.4 2.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.Gaya Penulisan UMS 2.1.5 2. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. 2. iaitu pengarang dan tahun terbitan. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.

Adams.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.N. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan.J. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. 1994: 35 21 .L. & Kinoti S.C. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c.Latham. E.. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. S. nama keluarga sahaja digunakan. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). 1965: 34) b. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. (Misalnya nama pengarang pada judul. Contoh: a. Jika lebih dari dua orang pengarang.Stephenson. 1994. M.

adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. Contoh pelajar Sains: 22 .th. 1998b: 118) e. 1992: 23) f. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah.). Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1998a: 77) (Cheah. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan. g. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.: 7) *Nota: t. pengarang sahaja.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. 1998a) (Cheah.th. Bagi pengarang Melayu. Contoh pelajar Sains: (Ong t.th.Gaya Penulisan UMS d.

rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1992: 12. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 .2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.Gaya Penulisan UMS (Ahmat.1. . 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 2001:3. 1998a. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah.). Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998b: 15) h. Selain itu juga. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Mohd Sarim. Mohd Sarim. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Bagi rujukan tanpa pengarang. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1992. 1998a: 25.

) koma. Jika rujukan berikutnya. c. tempat (:) noktah bertindih. Contoh ayat dalam teks: .. edisi (. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (. hendaklah ditulis Ibid.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) koma. halaman (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib..italic (.) noktah. tahun (.) koma. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1..) koma. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. penerbit (. judul.

3. Ibid.. Semasa beliau tinggal di asrama. 1998. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. hlm.Gaya Penulisan UMS telah berubah. Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 2. cit. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. hlm... Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut. cit.1.9. 63.. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 3. Perkataan op. 25 ..3. Penggunaan op.

kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Di bawah pentadbiran BMA. Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Where ever we look there is destruction. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb.. Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. far beyond more repair..M. Baker seperti berikut: 26 . Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat. Julai 19462. Sementara itu.Gaya Penulisan UMS Contoh: .

hlm.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order.. 2 Peter Chay.Communition never good. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. Julai 1946. Baker.000. Supriya Bhar.00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb. 18. Juga lihat H. including Jesselton. op. Cecilia Leong. cit.M. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut. op. as the end of the war approached. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. 33. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. surat.. Sabah The First 100 Years. 3. foto.. sila lihat Peter Chay.. 197. 1982.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik.. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. H. 1988. Singapore:Malaya Publishing House. op. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Baker. Sabah The Land Below The Wind. cit. Ibid. hlm..M. were now almost non-existent. hlm. 14 H.. 3 4 5 6 7 27 . (tiada tahun & tiada penerbitan). hlm 31-32. Bhd. Baker.. data mentah. program komputer dan sebagainya. 37...4000. statistik. peta. laporan-laporan berkaitan. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. 1965. cit. hlm.... cit. Bhd. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. heavilly damaged... hlm. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn.M. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

308TBIL3MTH + 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.549AVR3MTH -0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.824 – 0.384TBIL3MTH + 0.934)* (3.335 – 0.403)* (-3. sama 29 .48AVR3MTH (-5.608 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0.084)* (5.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.575)* (-2. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.3821BR7DAY (-3.274IBR7DAY (-2. Model 1: KLSECI = 0.

1.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Nama Penerbit. Bilangan Edisi (jika ada).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 .Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. 874/466-Immigration. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.2 C. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. 1. Bilangan Jilid (jika ada). Tahun diterbitkan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).O. Tempat diterbitkan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. 2. 2. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Tajuk Penerbitan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. Kerajaan Negeri Sabah. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010.

No.).7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . L.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. 3. 1986. Rosenberry. Berita Harian. 1. 2 pp. 1987. 2. 725. 66 – Educational Policy of State-General. San Diego. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. Parrish. 1998. 1. (ed. Kebangkitan Masyarakat Melayu. KO-NELAYAN. North Borneo Central Archive.Gaya Penulisan UMS 1.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. World Health Organization (WHO). A. R. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1986. . World Health Report 1998. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. firm helps utility with innovative plan. 3-21. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. World shrimp farming 2002. 4 August 1992.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. USA: Shrimp News International. M. 2. 2002. No. 2.6 Akhbar Contoh: 1.General. Jabatan Perangkaan Malaysia. North Borneo Central Archive. 1992. 1. 1. Annual Report Number 15. Los Angeles Times. 2.

Zulkornain bin Yusof. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. 1996. Kertas Kerja Dialog Borneo II.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Ismail Abas.9 Buku Contoh: 1. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. H. East-West Centre Honolulu. P. 32 . Philipines. A. Kota Kinabalu. Ahmat Adam. 1992. 1994. Satu Kajian Permulaan. 1. Fuzzy set theory and its application. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. 2. 1. J. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Bengkel Enviro-course 2002. H. 2. 23-25 September. Tesis Sarjana.1989. H. Bioindicators in River Quality Maganegemt.Kualiti Air. Universiti Malaysia Sabah. 2003. 2. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Zimmerman. 3. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 1996. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 2nd ed. Fungsinya dan Masa Depannya. 1999. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. Primavera. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Cheong. J. Anton. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. C.: Prospects for regional cooperation. 12-16 September.Gaya Penulisan UMS 1. (Tidak diterbitkan). Tarian-tarian Ritual Sabah.

3.) Encyclopedia of ecology and environmental management. 1998. & Eggleton. Coolier’s Encyclopedia.12 Artikel Contoh: 1.” JMBRAS. (ed.13 Filem Contoh: Filem Cereka. 33 . & Liu.45 (2). 1985. J. pp. 2000. 1972. Jakarta: Puncak Keris. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. 798-868. Termites.N.11 Kamus Contoh: Abd. vol. J. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. with menadione. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. In McVey. 1. In Calow. New York: John Wiley and Sons.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 1. (ed. Dhont. Encyclopedia of Aquaculture. 1. volume 1. D.). 289-313. 1996.D. Shiau. pp. Kabus Malam. R. 1994. P. 2. Treece. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. P.Gaya Penulisan UMS 3. Boca Raton: CRC Press. Shrimp Culture. S. In Stickney. Blackwell scientific. Bin Nuh dan Oemar Bakry. S. Journal of Nutrition 124:227-282.Y. Lavens. & Sorgeloos.. 16. G. 1. E. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. P.R. P.1972. J. 1993. Penaeus monodon. P. 2. (ed). pp 744-746. 1996. Peta Taburan Asosiasi Tanah.10 Ensiklopedia Contoh: 1.S. Appell. 1. Oxford. Bignell. London: Macmillan Educational Company. Kuala Lumpur: Victory Agencies.

http//www. 74 tahun. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. www. Anonymous dan juga 34 . *Nota: . termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Temubual peribadi.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 1. 2002. Jalan Bukit.htm..Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. The eastern Sundaland region of south-east Asia. & Byron. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.hk/www/what is salvation army/home.salvation. Papar.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.unu. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah.org. Potter.htm. L. 26 September 2004. Kampung Padas. Brookfield. Y.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau. “Salvation Army International Headquaters” dlm. . 2. H. Ketua Kampung Padas.Gaya Penulisan UMS 1.” 26 September 2003.

Ahmad Fawzi Basri. Mohd. Johannesburg: Global Publisher. 2. 1996. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. c. Ecological diversity and its measurement . The International Jew. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1988. pp. Ford. E. Penyelenggara – jika ada(.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Edisi Contoh: 35 .. Monographiae biologicae (eds). K. London: Croom Helm. Kluwer Academic Publishers. In Edwards. Magurran. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. M. London. A. Penyusun.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. Maryati. & Choy. H. Azizah. 117-123. Penterjemah.) Penyunting. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. C. S.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.) Bilangan Jilid – jika ada (. Idris Salleh & Shafee Saad. Pengarang Bersama Contoh: 1. E. H. 1991. Booth.) Judul Buku – condong (. W.) Tahun Penerbitan (..) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Kinabalu Park. Pengarang Tunggal Contoh: 1. D.) Edisi – jika ada (. 2. Tropical rainforest research-current issues . 1997. & Arbain. Sabah. Bumi Kita Dipijak Milik Orang. S.

R.S. Karya Suntingan Contoh: Rose.). (3rd edition). Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Gaya Penulisan UMS 1. Esei Sastera Dalam Pengajaran. 1996. e. Electoral Behavior: A Comparative Handbook . Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). g. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Estuarine Biology (2nd edition). Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Extractive Metallurgy. h. J.K. d. 1984. D. 1980. New York: Free Press. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Oxford: Pergamon Press. R. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Barnes. 1989. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2001. 2. Kumpulan Kertas Kerja 2. Gilchrist. London: Edward Arnold. f.1974. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . (ed).

Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Terj. Monograf 3. 1980. C. Kerajaan Persekutuan. 1999. 2003. Zainah Ahmad. K. Jld. Mohammad Raduan Mohd. Kertas Kadangkala Bil. k. 65(2):151-182. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 1993. Bermaksud Jilid. m. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Bil.Gaya Penulisan UMS Wheare. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. i. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. *Nota: Jld. Kota Kinabalu: Usaha Baru. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Ariff. 6. j. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khazanah. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Monograf Contoh: 1. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 3. Perayaan Di Sabah. l. 2. 1981. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.. 2003.

Nucleic acid profiles in mackerel. (eds. H. Maryati. 2000. & Davies. Bab Dalam Buku Contoh: 1.) Tahun (. Eggleton. p. 2003. UMS. Kota Kinabalu:ums. 557-586.. Sabah.). Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 31. Homathevi. Borneo 2000: environment. pp. Ismail Haji Ibrahim. hlm. M. R. conservation and land. 56-52. M.. A. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. & Ridzwan. Bernard. From west coast of Sabah. Tropical Ecosystem Research in Sabah. *Nota: Nama Pengarang (. 2001. G. 2000. 3. 2. S. Jones. Kesan Politik. R. Sabah dalam Perluasan Pasaran.) Hari/Bulan (:) Halaman (. Abdul Halim (ed.42. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun.) Tajuk Berita/ Rencana (. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 3 October: 9. o. 2000. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. July 10-14. 18-38. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. T. R. hlm. Karya Dalam Majalah 38 . Pendatang Asing Di Sabah. Mustafa. Kuching Sarawak.) n. 2.. 2000. Sabihah Osman.. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference.. Rastrelliger Kanagurta. D. P. 1998.). New Straits Times. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.) Nama Akhbar (. In Mohamed. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. East Malaysia. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Zaki Tahir.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times..).

Sabah. Mat Zin bin Mat Kib. Video 39 . Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. P. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. t. 2. Yap Beng Liang. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Filem Contoh: Ramlee. 2000. Sarawak native blockade pulp mill project. 2002. s. Singapura: Shaw Brother. Orang Bajau Pulau Omadal. 2001. Sekolah Sains Sosial. H. Kertas Kerja. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. An Economic History of Malaysia. Ulasan buku J. ii. Aliran 20 (10:33) q. 5 Jun. Laksamana Do Re Mi. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Kota KInabalu. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Drabble. r. 1962. Hampshire: Macmillan Press. 2000. c. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. Filem dan Karya Muzik i. 2000. Filem cereka. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. 1977. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Filem Dokumentari.id/policy/releases/2002/pr56-251001. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah.dfadeplu. 1986. Sabah. Introduction to Research Design and Statistic. Brookfield. & Byron. 2002. Sekolah Sains Sosial. Temubual Contoh: Stephens. 1976. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. B. 2. iii. CD-Rom Contoh: MacRae. 1968. Jabatan Muzium Sabah. v. Slaid. Laserlight Series 12036. 40 .go. H. L. Y. S. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Temu bual. Tuaran. CD Leicester: British Pshychological Society.. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Dicetak 13 September 2002. Potter. 25 Mei. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. iv. J. Kassim Masdor (konduktor). Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. Universiti Malaysia Sabah. 1998. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Santiago: Delta Music Incorporated.htm. 1995. vi. vii. Chorus dan Orkestra.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .unu. .htm.Gaya Penulisan UMS www. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. *Nota: .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .

Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm. a. 43 .3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.Gaya Penulisan UMS 1.

Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm. 44 .Gaya Penulisan UMS b.

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. 1994. d. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). 1997.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. RUJUKAN Allison. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. London: SAGE Publications. 1995. London: Kogan Page Cavina. John W. Limited. 1998. f. Gaya UKM. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. e. B. b. c. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Kristan. Gaya Dewan. Preparing Dissertations and Thesis. 1995. LAMPIRAN A 46 . Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Gaya Dewan (edisi ketiga). Belmont : Wadsworth Publishing Company. Creswell.

Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . supaya tidak mengelirukan golongan pelajar. Berikut adalah prosedur penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

iv. Bibliografi/Rujukan 51 .Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Objektif Kajian iii. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur . Permasalahan Kajian b. Pengenalan: a. Tajuk Kajian ii. Metodologi Kajian v. Hipotesis Kajian c. Hasil Yang Diharapkan d.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->