P. 1
Buku Gaya Penulisan UMS

Buku Gaya Penulisan UMS

|Views: 31|Likes:
Dipublikasikan oleh Gilang Septian
Buku Gaya Penulisan UMS
Buku Gaya Penulisan UMS

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Gilang Septian on Apr 16, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • ABSTRAK
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2. Kandungan teks tesis dan disertasi
 • SOROTAN LITERATUR
 • 2.1.Pendahuluan
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid
 • Contoh:
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit. dalam teks:
 • Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala
 • Lumpur
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS
 • Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial

* Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. Jumlah Perkataan Dalam Tesis a. Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar ( centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi.Gaya Penulisan UMS 1. Begitulah sebaliknya..4 1.Segala nukilan.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang. Dedikasi tidak dibenarkan. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”. 6 . * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. 1.. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.. Biasanya 5 kata kunci sahaja. Setiap abstrak mempunyai kata kunci...

jumlah pendaratan sumber marin... peranan golongan pemodal.. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. 7 . taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan. teknologi menangkap ikan.

1786-2000. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues. the sosioeconomic level of fishermen in their community. which have occasionally been marginalized…… 8 . Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. Hence. due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level.

7 Isi Kandungan Semua tajuk.Gaya Penulisan UMS 1. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan. kemiskinan. permasalahan 1. Contoh: Masyarakat akademik. 9 .6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. peribumi.

PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1.1.1.2. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 . MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1.

lukisan atau ilustrasi dan gambar foto. Rajah membawa maksud graf. gambar rajah. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . gambar. sketsa. contengan. gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. beserta dengan muka surat. foto. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks.Gaya Penulisan UMS 1.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1. 12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 . Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi.Gaya Penulisan UMS Rajah 1.

1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1.1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif USIA United Sabah Islamic Association 16 .10 Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) o o Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual.Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2.Gaya Penulisan UMS WHO World Health Organisation 1. Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan Nomboran Muka Surat :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab). :Mengekalkan dengan satu format 17 .11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan.

(Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas. kanan dan bawah.Gaya Penulisan UMS Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 . :Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

pernyataan masalah kajian. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994…….Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian.1. 2.2 19 . objektif dan hipotesis.. Pendahuluan 25mm dari birai kanan. Banyak change sudah berlaku……. SOROTAN LITERATUR 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS. Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.

halaman tersebut 20 .1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. 2. 3. Sekiranya penulis merujuk kepada halaman tertentu.4 2. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3.3 Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian.5 2. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik.6 2. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu.1.Gaya Penulisan UMS 2. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan. iaitu pengarang dan tahun terbitan.7 Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.

hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) - c.L. Jika nama pengarang pada permulaan ayat.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.C.N. nama keluarga sahaja digunakan. (Misalnya nama pengarang pada judul. S. Adams. E. 1965: 34) b.Stephenson. Contoh: a. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname). hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. Jika lebih dari dua orang pengarang. Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan..Latham. 1994: 35 21 .J. Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat. & Kinoti S. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.Gaya Penulisan UMS - hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. 1994. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. M.

maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. 1998a: 77) (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. Bagi pengarang Melayu. 1992: 23) f. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998b: 118) e. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t.th.Gaya Penulisan UMS d. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.). 1998a) (Cheah.th. g. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu.: 7) *Nota: t. pengarang sahaja. Contoh pelajar Sains: 22 .

2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks. 2001:3. Contoh pelajar Sains: (Cheah. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya.Gaya Penulisan UMS (Ahmat. 1998a: 25. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca.1. 1998a. . Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . Selain itu juga. 1992: 12. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. 1998b: 15) h. 1992. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. 1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.). ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171) . Bagi rujukan tanpa pengarang. Mohd Sarim. Mohd Sarim.

judul. halaman (.. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1. Contoh ayat dalam teks: .) koma. penerbit (. hendaklah ditulis Ibid. hendaklah dimasukkan halaman tersebut. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan. tempat (:) noktah bertindih. edisi (..) koma. iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama.) koma.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana 1 yang mengamalkan kepercayaan adat. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin. 2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.) noktah. c. Jika rujukan berikutnya.) koma. tahun (.) koma.italic (..

3. Ibid. Penggunaan op. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut.Gaya Penulisan UMS telah berubah.1. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.. cit. 3. hlm. cit... Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. 25 . 2.9. Semasa beliau tinggal di asrama.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 3. Perkataan op. 1998. Ibid. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi.. 63.

perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. far beyond more repair. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.M. Di bawah pentadbiran BMA... Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. Baker seperti berikut: 26 . Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun. Sementara itu. Where ever we look there is destruction. Julai 19462. kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H.Gaya Penulisan UMS Contoh: . Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. Sir Edward Twinning 3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan.

hlm.00 6 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.. Bhd. sila lihat Peter Chay.. 2 Peter Chay. (tiada tahun & tiada penerbitan).. 3 4 5 6 7 27 . were now almost non-existent.2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. 1988.4000.Communition never good.. Julai 1946.. cit. cit. surat. Baker.M. hlm 31-32. op. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”. Bhd. cit.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. hlm.. Supriya Bhar. hlm. Sabah The Land Below The Wind.. hlm. statistik. including Jesselton. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. H.. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs. op. as the end of the war approached. 1982. 33. bridges had been blown up 5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. peta. foto. hlm.. 1965. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others.. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony... cit. 3. Sabah The First 100 Years. laporan-laporan berkaitan. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and.. program komputer dan sebagainya. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. Juga lihat H. Ibid. data mentah. 18. Setiap lampiran harus disertakan tajuk.000. 197. Baker.M. 14 H. 37.M. Singapore:Malaya Publishing House.. op. heavilly damaged.. Baker. Cecilia Leong.

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

4461 IBR 7 DAY – 0.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.988)* Model 2: HARTANAH = 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.575)* (-2.403)* (-3.696)* Model 3: KEWANGAN = 1.3821BR7DAY (-3.608 – 0.549AVR3MTH -0.824 – 0.274IBR7DAY (-2.335 – 0.308TBIL3MTH + 0.084)* (5.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. sama 29 . Model 1: KLSECI = 0.384TBIL3MTH + 0.48AVR3MTH (-5.

Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics.O. Bilangan Jilid (jika ada). Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Tempat diterbitkan. Tahun diterbitkan. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. 874/466-Immigration. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. 1. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. Nama Penerbit.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini.2 C. 2. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. 1. Kerajaan Negeri Sabah.3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Tajuk Penerbitan. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku). Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting. Bilangan Edisi (jika ada). penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan). 2.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung.

1. 1.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. 2. Berita Harian. Kebangkitan Masyarakat Melayu.Gaya Penulisan UMS 1. (ed. 725. North Borneo Central Archive.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. World shrimp farming 2002. Jabatan Perangkaan Malaysia. 2. 3.7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . M. A. No. 2. USA: Shrimp News International. Rosenberry. Los Angeles Times. 1. firm helps utility with innovative plan. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. 2 pp. 3-21. 1998. 1987. North Borneo Central Archive. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. 1992. 2002. San Diego. 1986.). A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. 1. R.General. Annual Report Number 15. No.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1. L. . World Health Organization (WHO). 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. 66 – Educational Policy of State-General. 1986.6 Akhbar Contoh: 1. 2. Parrish. World Health Report 1998. KO-NELAYAN. 4 August 1992.

Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. (Tidak diterbitkan). H. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. Zulkornain bin Yusof. East-West Centre Honolulu. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Fuzzy set theory and its application. Ismail Abas. Fungsinya dan Masa Depannya. J. Universiti Malaysia Sabah. 1999. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. P. Tesis Sarjana.Kualiti Air. A. 2. 2nd ed. Kota Kinabalu. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Cheong. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 3. 1994. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah. Tarian-tarian Ritual Sabah. Ahmat Adam. 2. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 23-25 September. 2003. Anton. H. 1996.1989. 1. Satu Kajian Permulaan. 12-16 September.8 Kertas Kerja Contoh: 1. 2.: Prospects for regional cooperation. 1992. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak.9 Buku Contoh: 1. Primavera. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. 1. Philipines. Kertas Kerja Dialog Borneo II. J. 1996. 32 . C. Zimmerman. Bengkel Enviro-course 2002. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. H.Gaya Penulisan UMS 1.

14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. 1.. with menadione. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. G. 2. Shiau. Termites. Shrimp Culture. S. & Sorgeloos. Coolier’s Encyclopedia. J. Lavens. Penaeus monodon. 1996. E. 2000.” JMBRAS. vol. & Liu. Peta Taburan Asosiasi Tanah. pp. Boca Raton: CRC Press. 1. Bin Nuh dan Oemar Bakry. pp 744-746. Treece. P. 2. Blackwell scientific. pp. Kuala Lumpur: Victory Agencies. Bignell. P. Encyclopedia of Aquaculture. New York: John Wiley and Sons. (ed.13 Filem Contoh: Filem Cereka. J. Journal of Nutrition 124:227-282.45 (2). D. 1. 1998. (ed). 1993.1972. 1. Dhont. In Stickney. London: Macmillan Educational Company.R. 1994. 16. 1996. (ed.S.10 Ensiklopedia Contoh: 1. Kabus Malam.).Gaya Penulisan UMS 3. Jakarta: Puncak Keris. 289-313. S.D. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh. Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. 798-868.N. P. In Calow. J. 1. 1985. & Eggleton. P. 1972. In McVey. Appell.11 Kamus Contoh: Abd.12 Artikel Contoh: 1. 3.Y. P. 33 .) Encyclopedia of ecology and environmental management. R. volume 1. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Oxford.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. Papar. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Temubual peribadi.unu. 2.htm. & Byron.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. “Salvation Army International Headquaters” dlm. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja. 2002. Anonymous dan juga 34 . 26 September 2004.. 1. . Potter. 74 tahun. *Nota: .htm.” 26 September 2003. Kampung Padas.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.salvation. Y.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.hk/www/what is salvation army/home. The eastern Sundaland region of south-east Asia. www. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. Jalan Bukit.org.Gaya Penulisan UMS 1. H. L. Ketua Kampung Padas. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. Brookfield. http//www.

E. : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) b. Azizah. K. Kinabalu Park. 1988.. H.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a.) Bilangan Jilid – jika ada (. S. 1996. Sabah. Tropical rainforest research-current issues . In Edwards. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Ahmad Fawzi Basri. Ford. pp. Monographiae biologicae (eds). Penyelenggara – jika ada(. The International Jew.) Tahun Penerbitan (. Pengarang Bersama Contoh: 1. S. Booth. 117-123.) Edisi – jika ada (. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (. & Choy.) Judul Buku – condong (. Magurran.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui. 1997. Mohd. M. Penterjemah. W. E. H.) Penyunting. 2. London: Croom Helm. & Arbain. Edisi Contoh: 35 . Kluwer Academic Publishers. c. C.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(. Pengarang Tunggal Contoh: 1. London.. 1991. Penyusun.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. A. Idris Salleh & Shafee Saad. Maryati. Johannesburg: Global Publisher. Ecological diversity and its measurement . Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. Bumi Kita Dipijak Milik Orang.

Oxford: Pergamon Press.S. f. Extractive Metallurgy. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Gilchrist. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. e. 1984. 1980. d.). R.K. Kumpulan Kertas Kerja 2. R. Barnes. New York: Free Press. 2001. Karya Suntingan Contoh: Rose. Karya Terjemahan Contoh: 36 . g. D. Electoral Behavior: A Comparative Handbook . 1996. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (ed). Esei Sastera Dalam Pengajaran. 2. h.Gaya Penulisan UMS 1. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti . (3rd edition). Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. J. Estuarine Biology (2nd edition). Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171) . Kuala Lumpur: International Law Book Service. London: Edward Arnold. 1989.1974.

Kota Kinabalu: Usaha Baru. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Ariff. 1999. Khazanah. Kertas Kadangkala Bil. l. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 6. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . 1993. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan.Gaya Penulisan UMS Wheare. i. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. C. 65(2):151-182. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah. K. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf 3. Terj. 2003. Mohammad Raduan Mohd. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. j. 2. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. m. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Perayaan Di Sabah. Bil. Monograf Contoh: 1. Jld. 1981.. Zainah Ahmad. 2. 2003. 1980. k. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kerajaan Persekutuan. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Bermaksud Jilid. *Nota: Jld.

Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun.) Nama Akhbar (. M. 31. 2000. 56-52. P. Bernard. R. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema.). 2. New Straits Times. 2000. M.) Hari/Bulan (:) Halaman (. H. 2001. 3. 2000.42. R. From west coast of Sabah.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times. R. Kota Kinabalu:ums.). Zaki Tahir. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. S.. Kuching Sarawak. UMS. *Nota: Nama Pengarang (. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. T. In Mohamed. Sabah dalam Perluasan Pasaran. Nucleic acid profiles in mackerel.. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed.. 3 October: 9.) Tahun (. o. pp. July 10-14. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. hlm. hlm. D.. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. & Ridzwan. 557-586. 1998. Karya Dalam Majalah 38 . Sabihah Osman.. Jones. G. Bab Dalam Buku Contoh: 1. Ismail Haji Ibrahim. Maryati. Tropical Ecosystem Research in Sabah. Sabah to Tap Potential in Health Tourism.. conservation and land. Kesan Politik. Borneo 2000: environment. (eds. Abdul Halim (ed. 2000. A. 2. East Malaysia. 18-38. Mustafa. p. Homathevi. & Davies. Rastrelliger Kanagurta.) Tajuk Berita/ Rencana (. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference. 2003. Eggleton.). Sabah.) n. Pendatang Asing Di Sabah.

Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Sabah. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Video 39 . 1977. Filem cereka. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Drabble. Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. 2. Tesis/Disertasi Contoh: 1. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. 2002. 2001. 2000. Kota KInabalu. s. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. ii. Sekolah Sains Sosial. Filem Contoh: Ramlee. Orang Bajau Pulau Omadal. c. Ulasan buku J. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. r. Hampshire: Macmillan Press. 5 Jun. P. Aliran 20 (10:33) q. Laksamana Do Re Mi. Filem dan Karya Muzik i. Mat Zin bin Mat Kib. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Yap Beng Liang. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. 2000. Kertas Kerja. t. 2000. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth. Sarawak native blockade pulp mill project. An Economic History of Malaysia. 1962. H. Singapura: Shaw Brother.

Temu bual. Dicetak 13 September 2002. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh. CD Leicester: British Pshychological Society. CD-Rom Contoh: MacRae. L. 40 . Jabatan Muzium Sabah. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. iii. 1986. & Byron. Santiago: Delta Music Incorporated. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. vi.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. vii. Slaid. Universiti Malaysia Sabah. 1998.htm. Laserlight Series 12036. Potter.id/policy/releases/2002/pr56-251001.go. 2002. iv. 1976. J. 2. Chorus dan Orkestra. Filem Dokumentari. Introduction to Research Design and Statistic. Y. Sekolah Sains Sosial. 1995. Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. B.. S. Temubual Contoh: Stephens. Brookfield. Kassim Masdor (konduktor). Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Sabah. Tuaran. 25 Mei. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. H.dfadeplu. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. 1968. v.

Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 . . *Nota: .edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Gaya Penulisan UMS www.htm.unu.

Gaya Penulisan UMS 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1.

Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1. a. 43 .3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang.

44 .Gaya Penulisan UMS b. Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

45 .Gaya Penulisan UMS c. Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid.

Belmont : Wadsworth Publishing Company. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Gaya Dewan. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1994. 1998. LAMPIRAN A 46 . Creswell. RUJUKAN Allison. d. B. Preparing Dissertations and Thesis. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. Kristan. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan. Limited. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. f. 1995. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. c. b. e. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. London: SAGE Publications. 1997.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. 1995. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Gaya UKM. London: Kogan Page Cavina. John W.

Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf.Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

Tajuk Kajian ii. Bibliografi/Rujukan 51 . Permasalahan Kajian b. Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. Metodologi Kajian v. Pengenalan: a. Objektif Kajian iii. Hipotesis Kajian c. iv. Hasil Yang Diharapkan d.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->