Anda di halaman 1dari 4

RUJUKAN

Bahan Ilmiah Abdul Aziz Abdul Talib. (1993). Menguji Kemahiran Bahasa, Prinsip, Teknik dan Contoh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasnah Awang, Habibah Mohd Samin (Munsyi Dewan). (2010). Literasi Bahasa Melayu. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kamaruddin Hj. Husin. (1995). Pedagogi Bahasa. Siri Pendidikan Longman. Selangor: Logman Mahzan Arshad. (2008). Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Strategi Perancangan dan Perlaksanaan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Maimunah Samat dan Radiah Nordin. (1992). Kemahiran Bertutur. Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahimah Haji Sabran dan Rahim Syam. (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Bahasa Melayu II. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Tuan Jah Tuan Yusof. (2010). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia. Tuan Jah Tuan Yusof Phd, Faridah Nazir Phd. (2011). Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Yahya Othman. (2006). Mengajar Membaca. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Zulkifley Hamid. (1994). Pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Bahasa Melayu Tahun Dua Sekolah Kebangsaan. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Laman Web http://jalall6791.blogspot.com/2012/02/contoh-rph-bahasa-melayu-kurikulum.html. Contoh RPH Bahasa Melayu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahun 2. (19 Februari 2013) http://nidapink90.blogspot.com/2011/11/kaedah-membaca.html. Februari 2013). http://sarjanapena.blogspot.com/2011/10/definisi-dan-konsep-membaca.html. konsep membaca. (19 Februari 2013). http://www.cikgukaunseling.com/2012/07/teknik-membaca-sq3r-berkesan-uruskan.html. Teknik membaca. (24 Februari 2013). http://www.slideshare.net/akushazwa/kemahiran-membaca-11032703. Kemahiran membaca. (19 Februari 2013). http://www.slideshare.net/SheDah/rancangan-pengajaran-harian-bahasa-melayu-tahun-2. RPH BM Tahun 2. (21 Februari 2013) http://www.scribd.com/doc/35186228/Peringkat-kemahiran-membaca. membaca. (20 Februari2013). http://www.scribd.com/doc/77547368/RPH-Bahasa-Malaysia-Tahun-2-KSSR. Melayu Tahun 2 KSSR. (23 Februari 2013) RPH Bahasa Peringkat kemahiran Definisi dan Kaedah membaca. (23

Mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat Untuk berhibur dan bergembira Mencungkil kemahiran dan meningkatkan minda Meninggikan budaya atau permainan tradisi Usaha bagi menghidup dan mengekalkan

Menjadikan permainan ini satu pertandingan peringkat nasional Berusaha menanam minat di kalangan golongan muda Menonjolkan permainan ini kepada negara luar atau pelancong asing Posted by Noor Azman Mahat at 5:49 PM

KAD

AYAT

Anda mungkin juga menyukai