Anda di halaman 1dari 24

TEORI PEMILIHAN KERJAYA ANNE ROE

PROF. MADYA DR. SIDEK MOHD NOAH JABATAN PENDIDIKAN KAUNSELOR & PSIKOLOGI KAUNSELING
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG TEL.: 603-89468118, 603-89468167 (OFFICE) 012-2126312 (HP) E-MAIL: smn@educ.upm.edu.my Smnoah@hotmail.com

TEORI PEMILIHAN KERJAYA ROE


Anne Roe

Merupakan salah satu teori pendekatan struktur atau teori pemilihan kerjaya
Anne Roe yang mengintegrasikan teori personaliti dengan klasifikasi pekerjaan dan menjadikannya sebagai sebuah teori kerjaya

LATAR BELAKANG TEORI


Menurut Roe pengalaman awal kanak-kanak di rumah merupakan asas bagi pembentukan personaliti serta sikap individu terhadap pemilihan kerjaya Anak-anak menjadikan peranan dan tingkah laku ibu bapa mereka sebagai model dan tauladan Anne Roe membuat spekulasi bahawa interaksi dan gaya layanan ibu bapa yang diterima oleh seseorang individu adalah penting dalam menentukan orientasi pemilihan kerjaya

LATAR BELAKANG TEORI


Teori kerjaya Anne Roe menumpu kepada dua dimensi atau bahagian iaitu personaliti dan klasifikasi pekerjaan Tujuan teori ini dibangunkan ialah untuk melihat hubungan atau pertalian antara semua bidang pekerjaan dengan latar belakang kekeluargaan dan pengalaman layanan ibu bapa terhadap individu semasa kanak-kanak

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KERJAYA


LATAR BELAKANG GENETIK PENGARUH TENAGA PSIKIK PENGARUH GENETIK DAN HIRARKI KEPERLUAN

LATAR BELAKANG GENETIK


LATAR BELAKANG GENETIK MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN MINAT, KECERDASAN, SIKAP, PERSONALITI DLL. YANG AKHIRNYA MEMPENGARUHI PEMILIHAN KERJAYA INDIVIDU

IQ = 240

IQ = 100

PENGARUH TENAGA PSIKIK


PERKEMBANGAN KEUPAYAAN KHAS SESEORANG INDIVIDU DITENTUKAN OLEH KE ARAH MANA TENAGA PSIKIK DIPERKEMBANGKAN DI LUAR KAWALAN ATAU TANPA SEDAR KEPERLUAN PALING ASAS IALAH KEPERLUAN UNTUK RASA DIMILIKI DAN IA AKAN KEKAL SEBAGAI SEBAHAGIAN ELEMEN TIDAK SEDAR KEPERLUAN TIDAK SEDAR INI AKAN MEMBENTUK TENAGA PSIKIK DAN SETERUSNYA MEMPENGARUHI BIDANG KERJAYA INDIVIDU

PENGARUH GENETIK DAN HIRARKI KEPERLUAN


PENGARUH FAKTOR GENETIK DAN PERKEMBANGAN HIRARKI KEPERLUAN INDIVIDU MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMILIHAN KERJAYA INDIVIDU KEPERLUAN YANG KUAT UNTUK MEMENUHI SESUATU KEPERLUAN ADALAH SUMBER MOTIVASI YANG SANGAT KUAT

NIRVANA DIRI

HARGA DIRI
K.SAYANG KESELAMATAN FISIOLOGIKAL

HIRARKI KEPERLUAN MASLOW

KETERANGAN TEORI
SETIAP INDIVIDU AKAN MEWARISI KECENDERUNGAN UNTUK MENYALURKAN TENAGA DALAMAN KE ARAH KERJAYA YANG TERTENTU

GAYA LAYANAN IBU BAPA


MESRA Mesra Bersahaja Mesra Pengasih DINGIN Dingin Mengabai Dingin Mengelak MENUMPU Terlampau Melindungi Terlampau Menuntut

MESRA BERSAHAJA
IBU BAPA MEMBERI KASIH SAYANG YANG SEDERHANA KEPADA ANAK-ANAK. MEMBERI PERHATIAN KEPADA ANAK-ANAK BILA ADA MASA LAPANG. IBU BAPA SAMBIL LEWA, ADA PERATURAN TETAPI TIDAK DIKUATKUASAKAN ATAU DILAKSANAKAN

MESRA PENGASIH
IBU BAPA MEMBERI KEMESRAAN DAN KASIH SAYANG KEPADA ANAKANAK MEREKA CUBA MEMBANTU ANAK-ANAK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PENTING. MEREKA MEMBERI PUJIAN DAN KEBEBASAN YANG MUNASABAH

DINGIN MENGABAI
IBU BAPA KURANG MEMBERI PERHATIAN DAN KASIH SAYANG KEPADA ANAK-ANAK IBU BAPA MEMBERI PENJAGAAN MINIMUM KEPADA ANAK-ANAK IBU BAPA SELALU TIDAK MENEPATI JANJI YANG DIBUAT DENGAN ANAK-ANAK

DINGIN MENGELAK
IBU BAPA YANG MENGELAK BERSIFAT DINGIN TIDAK MENGAMBIL BERAT HAL ANAK-ANAK SELALU MERENDAHRENDAHKAN KEBOLEHAN ANAK-ANAK SERTA SERINGKALI MENGHINA ANAK-ANAK

MENUMPU: TERLAMPAU MELINDUNGI


IBU BAPA DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN FISIOLOGIKAL ANAK-ANAK. IBU BAPA MEMBERI PERHATIAN KEPADA MINAT, MEMANJAKAN, MEMBERI KASIH SAYANG, MENJAGA KESELAMATAN DAN KURANG MEMBERI KEBEBASAN KEPADA ANAK-ANAK. IBU BAPA MEMBERI PUJIAN DAN GANJARAN YANG BERLEBIH-LEBIHAN SERTA SERINGKALI MENCAMPURI URUSAN ANAK-ANAK

MENUMPU: TERLAMPAU MENUNTUT


IBU BAPA MENYEDIAKAN PIAWAIAN YANG TINGGI UNTUK DIIKUTI OLEH ANAKANAK PERATURAN YANG DIBUAT SANGAT KERAS, TEGAS DAN ANAK-ANAK TIDAK BOLEH MEMBANTAH MEREKA MAHU ANAK-ANAK MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI YANG BERGUNA IBU BAPA CENDERUNG MEMBERI DENDAAN DAN MEMBATASI HUBUNGAN ANAK-ANAK DENGAN RAKAN SEBAYA

HIPOTESIS ANNE ROE


HIPOTESIS 1: IBU BAPA YANG BERSIFAT MELINDUNGI, MENUNTUT DAN PENGASIH AKAN MENGHASILKAN ANAK-ANAK YANG BERKECENDERUNGAN KE ARAH BERORIENTASIKAN MANUSIA DAN KEMUDIANNYA AKAN MEMILIH PEKERJAAN YANG BERORIENTASIKAN MANUSIA GAYA 2, 5, 6 HIPOTESIS 2: IBU BAPA YANG MENOLAK, MENGABAI DAN BERSAHAJA AKAN MENGHASILKAN ANAK-ANAK YANG BERKECENDERUNGAN KE ARAH TIDAK BERORIENTASIKAN MANUSIA DAN KEMUDIANNYA AKAN MEMILIH PEKERJAAN YANG TIDAK BERORIENTASIKAN MANUISA GAYA 1, 3, 4

HIPOTESIS ANNE ROE


HIPOTESIS 3: ANAK-ANAK YANG TERLAMPAU DILINDUNGI DAN TERLAMPAU DITUNTUT BERKEMUNGKINAN AKAN BERADA DALAM KEADAAN HELAH BELA DIRI DAN MENJADI TIDAK BERORIENTASIKAN KEPADA MANUSIA GAYA 5 DAN 6 HIPOTESIS 4: SESETENGAH INDIVIDU DARIPADA KELUARGA YANG IBU BAPANYA MENOLAK BERKEMUNGKINAN AKAN MEMILIH KERJAYA YANG BERORIENTASIKAN MANUSIA DALAM USAHA UNTUK MENCARI KEPUASAN GAYA 3 DAN 4

HIPOTESIS ANNE ROE


HIPOTESIS 5: LAYANAN DAN ASUHAN YANG MENCUKUPI KEPADA ANAK-ANAK OLEH IBU BAPA YANG PENGASIH DAN BERSAHAJA DI SAMPING FAKTOR LAIN SEPERTI KEBOLEHAN INDIVIDU MUNGKIN MENJADIKAN KEPERLUAN HUBUNGAN INTERPERSONAL LEBIH UTAMA DARIPADA KEPERLUAN PERIBADI GAYA 1 DAN 2

ORIENTASI PEKERJAAN
KUMPULAN PEKERJAAN
KUMPULAN I
KUMPULAN II KUMPULAN III KUMPULAN IV KUMPULAN V

BIDANG PEKERJAAN
PERKHIDMATAN
PERNIAGAAN ORGANISASI TEKNOLOGI LUAR RUMAH

ORIENTASI
MANUSIA
MANUSIA MANUSIA BUKAN MANUSIA BUKAN MANUSIA

KUMPULAN VI
KUMPULAN VII KUMPULAN VIII

SAINS
KEBUDAYAAN UMUM SENI DAN HIBURAN

BUKAN MANUSIA
MANUSIA MANUSIA

PERINGKAT PEKERJAAN
PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 SEMI PROFESIONAL MAHIR SEPARA MAHIR BURUH