Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATAPELAJARAN PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU TAHUN 2 Kelas Matapelajaran Tarikh Masa Bilangan Murid

Tajuk Objektif : : : : : : : 2 Bahasa Malaysia 4 Mac 2013 11.30 12.30 p.m 5 Orang Huruf huruf vokal a,e,i,o,u Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid murid akan dapat :

i. ii. iii.

Mengenal huruf huruf vokal dengan betul Membunyikan vokal dengan sebutan bunyi yang betul. Memilih huruf vokal berdasarkan gambar dengan betul.

Hasil pembelajaran : Fokus Utama : 1. mengenal dan membunyikan vokal a,e,i,o,u dengan sebutan yang betul 2. menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar Fokus Sampingan 1. memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid berupaya :1. Mengenal huruf-huruf vokal dengan betul 2. Membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul. 3. Memilih dan memadankan huruf vokal dengan gambar dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : Murid murid pernah melihat huruf vokal dalam senarai abjad.

Penggabungjalinan Isi Kandungan : TMK Bahan Berbantukan Komputer Muzik Nanyian dan gerakan Pengisian Kurikulum : Ilmu EMK : : Sains dan Muzik Kreativiti dan Inovasi

Penerapan Nilai Murni : Berkerjasama , mendengar arahan Sistem Bahasa i) Pemahaman Menjawab soalan dari petikan yang diberikan

Kemahiran Berfikir Bernilai Tambah : 1. Kemahiran Berfikir (KB) 2.Teori Kecergasan Pelbagai (TPK) 3.Belajar Cara Belajar (BCB) Bahan Bantu Belajar (BBM) : 1.Kad manila , 2.Komputer riba, 3.Projector LCD, 4.Kad huruf vokal, 5.Kad Gambar, 6.Kotak hadiah 7.Powerpoint

Langkah / Masa Induksi Set (5 minit)

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran pembelajaran

dan Catatan

- aktiviti individu - kotak kecil hadiah. Teka siapakah saya

1)Guru bersoaljawab dengan murid sebelum memulakan permainan. 2)Guru mengedarkan kotak hadiah kepada setiap murid 3) Murid dikehendaki menyanyikan lagu harijadi sebelum membuka hadiah.

Teknik : bersoal jawab Nilai : Kasih saying BBB : kad huruf , kotak kecil hadiah

Huruf vokal yang ditemui dalam 4) Murid diminta untuk memberitahu satu huruf kotak hadiah seorang secara bergilir- gilir untuk meneka huruf tersebut. 5) Guru membimbing murid.menyebut huruf vokal yang dijumpai dalam kotak tersebut.

Langkah 1 (10 minit )

Menerangkan huruf vokal.

tentang 1)Guru menayangkan huruf vokal beserta gambar . Nilai : yakin diri , Rajin

- bacaan huruf vokal 2) Guru membimbing murid antara guru dan murid. untuk membunyikan huruf vokal di hadapan kelas - Kad gambar 1. Ayam 2. Udang 3) Guru menunjukkan huruf 3. Ikan vokal beserta gambar sambil 4. Obor membimbing murid 5. Emak membunyikannya. 6. Epal 4) Murid membaca satu persatu tentang huruf vokal. 5) Guru membimbing murid.kad huruf vokal dengan kad gambar.

BBB : komputer riba , LCD, Kad gambar.

Langkah 2 (15 minit )

Permainan Huruf

1) Guru menyediakan satu set kad selak yang mengandungi kad gambar dan huruf vokal.

Teknik jawab

soal

Kad Selak 2) Murid diminta menunjukkan - Memadankan satu huruf vokal pada kad huruf dengan selak dan membunyikannya. gambar menggunakan 3) Murid memadankan huruf kad selak. vokal tersebut dengan kad gambar yang betul. Pemarkahan-membunyikan huruf 4.Permainan ini dijalankan vokal -2 markah secara bergilir-gilir dan murid -memadankan huruf yang mendapat markah vokal dengan tertinggi diberi hadiah. gambar -2 markah.

Nilai : berani, mendengar arahan BBB : komputer riba, Kad Selak, kad huruf dan kad gambar (rujuk lampiran)

Langkah 3 ( 15 minit )

suai 1) Murid dikehendaki untuk menyuaipadankan gambar dengan vokal yang betul -memadankan gambar 2) guru menunjuk cara dan dengan huruf vokal membimbing murid dengan betul

Membuat padan.

aktiviti

Teknik : sumbang saran Nilai : bertolak ansur Bekerjasama BBB : kad huruf vokal, gambar.

Langkah 4 ( 5 minit )

Penilaian pembentangan

dan 1) Murid akan diberikan markah oleh guru 2) Markah akan diberikan - di adili oleh guru dan berdasarkan huruf vokal dan murid gambar yang tepat.

Teknik : penilaian Nilai bekerjasama :

Langkah 5 ( 10 minit )

Mengedarkan lembaran 1) Murid dikehendaki kerja menyiapkan lembaran kerja (rujuk lampiran) yang diedarkan oleh guru 2) Guru membimbing murid menjawab soalan lembaran kerja.

Teknik : latih tubi Nilai : Yakin diri Amanah BBB : lembaran kerja

Penutup (5minit)

Membuat rumusan dan ulangkaji -bersoal jawab bersama murid

1) Guru merumuskan isi Teknik : pelajaran pada hari ini Imbas kembali 2) Guru bersoal jawab dengan murid