Anda di halaman 1dari 26

1.

0 Pengenalan Menurut Sarafino (1996), tingkah laku adalah apa sahaja yang seseorang lakukan sebagai respons ataupun tidak balas kepada apa yang berlaku, sama ada perkara itu berlaku di dalam dirinya ataupun di luar. Tingkah laku didefinisikan sebagai segala zahir dan batin individu yang dicetuskan oleh interaksi pengaruh warisan, baka dan alam sekitar termasuk didikan budaya dan agama. Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu. (Bear, Wolf and Risley, 1968) Tingkah laku yang boleh menimbulkan masalah pembelajaran biasanya dipengaruhi oleh kecenderungan kepada hiperaktif, gangguan perhatian, suka mengikut perasaan, ragam emosi yang kerap diubah, kelemahan koordinasi pergerakan umum dan lambat memberi gerak balas. Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi.Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disenaraikan masalah psikologi iaitu:1. 2. 3. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku)

Masalah tingkah laku secara ringkasnya dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh setiap pelajar semasa berada di dalam bilik darjah. Perlakuan ini kika dilakukan secara konsisten dan berterusan dalam jangka masa yang lama akan memberi kesan yang buruk dalam berterusan dalam jangka masa yang lama akan memberi kesan yang buruk perkembangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. Secara kesimpulanya, masalah tingkah laku merujuk kepada tingkah laku ekstrim iaitu berbeza daripada fitrah kebiasaan, masalah yang sukar dijangka akibat faktor sosial dan budaya.

1.2 Pengurusan Grafik 1.2.1 Kanak-kanak mengalami masalah tingkah laku

hiperaktif

gangguan emosi

terencat akal

autisme

ADHD

cerebral palsy

1.2.2 Ciri-ciri masalah tingkah laku

kecelaruan penyesuaiann

seterotaip

kurang tumpuan dan hiperaktif

murung

Kanak-kanak mengalami masalah tingkah laku

engkar arahan

mengamuk

tingkah laku menggangu

agresif

impulsif

1.2.3 Kesan-kesan masalah tingkah laku terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran

tidak memberi tumpuan terhadap pengajaran guru

enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti kumpulan

sukar memahami pengajaran guru

menggangu proses pengajaran dan pembelajaran

gagal menyiapkan tugasan

2.0

Mengenalpasti

seorang

kanak-kanak

bermasalah

pembelajaran

yang

mengalami masalah tingkah laku.

BIL 1

NAMA Khairul Hazim bin Khairuddin

JANTINA Lelaki

KETURUNAN Melayu

Kategori Masalah pembelajaran

Mahendra A/L Raja

Lelaki

India

Masalah pembelajaran

Muhammad Zulkarnan Bin Isnaini

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

Nur Faiqah Bt. Ahmad Nizar

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

Nur Saffiyyah Irahina Bt. Ahmad Suhaimi

Perempuan

Melayu

Terencat akal (ringan)

Umi Maisarah Bt. Rody

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

Rosainn Bin Juni

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

Mohamad Nazrie Ikhmal Bin Surani

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

10

Siti NorSafikah Bt Hairul Anuar

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

11

Mohammad Firdaus Bin Juni

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

12

Muhammad Nor Sahirin Mohd Jais

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

13

Nazrul Aiman Haizeq bin Mohd Yazii

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

14

Roslie Bin Juli

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

15

Miazatul Liyana bt. Suratmin

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

16

Nur Fatihah bt. Mohamad Dali

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

17

Nur Nabila bt.Abdullah

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

18

Arif Haziq bin Halim

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

191

Ikmal Reza bin Razali

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

20

Mohammad Solehin bin Khalil

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

21

Mohamad Suhaimi bin Mustafa

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

22

Muhammad Mubarak bin Abdullah

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

23

Akalili Nabihah bt.Mohd Jumawi

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

24

Nurul Adibah bt.Mohd Hatta

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

25

Raja Ahmad bin Raja Faizal

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

26

Dinesh Kumar

Lelaki

India

Masalah pembelajaran

27

Danesh Chandy Ray A/L Pitamboro

Lelaki

India

Masalah pembelajaran

28

Mohamad Aizuddin bin Mohd Hasni

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

29

Muhammad Qusairi Abdul Ghabar

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

30

Muhammad Shairiff Ilman Shaiful Rashidi

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

31

Amirah bt. Mohamed Amin

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

32

Muhammad Zakwan bin Zakaria

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

33

Siti Nor Fateha bt.Rosli

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

34

Muhamad Nazwan bin Abd Aziz

Lelaki

Melayu

Masalah pembelajaran

35

Noradibah bt.Zakariah

Perempuan

Melayu

Masalah pembelajaran

36

Muthuletchumi A/P Santhirasegaran

Perempuan

India

Masalah pembelajaran

Kebanyakan pelajar di kelas pendidikan khas itu mempunyai masalah tingkah laku. Oleh itu saya terpaksa membandingkan masalah tingkah laku antara pelajar sama ada ringan atau teruk dan boleh kawal atau sukar kawal. Dengan membuat prihatian, soal selidik dan temu bual dengan guru-guru dan pembantu program integrasi, saya memilih Siti NorSafika daripada 36 orang pelajar untuk menjalankan kajian tentang masalah tingkah laku. Siti NorSafika ialah seorang pelajar mengalami masalah tingkah laku yang teruk dan sering memberi aduan oleh rakan dan guru. Guru-guru pendidikan khas sangat membantu saya untuk mengenalpasti Siti Nor Safika mengalami masalah tingkah laku. Bagi mengetahui Siti NorSafika dengan lebih mendalam, saya bertemu bual guru kelas pelajar tersebut. Dengan itu, saya dapat mengetahui tentang ciri-ciri tingkah laku Siti NorSafika dan kesan-kesan masalah tingkah laku pelajar tersebut terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran.

3.0 Cara mengumpul maklumat Kaedah yang saya menggunakan untuk mengumpul maklumat tentang Siti NorSafika ialah pemerhatian, soal selidik dan temu bual. Saya memerhatikan Siti NorSafika selama seminggu untuk mengumpul maklumat tentang ciri-ciri, masalah tingkah laku dan kesan tinghkah laku tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran. Saya juga menggunakan borong soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada guru-guru pendidikan khas dan pembantu program integrasi. Bagi maklumat yang lebih lanjut saya menemu bual guru-guru yang mengajar Siti NorSafika. Melalui menemu bual guru, saya dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta kebolehan pelajar tersebut dalam aspek tingkah laku. Dengan menggunakkan tiga kaedah di atas, saya dapat mengumpul segala maklumat yang diperlukan tentang Siti NorSafika untuk tugasan saya. 3.1 Analisis borang soal selidik guru

Soalan 1) Adakah Nurul Syawalina Aimani Bt Asd Halim mengalami masalah bahasa 2) Adakah

Ya 6

Tidak 0

3) Adakah guru terdapat masalah bahasa lain pada Nurul Syawalina Aimani Bt Asd Halim?

4) Adakah masalah ini memberi kesan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

5) Adakah guru sukar untuk mengawal Siti NorSafika Bt Hairul Anuar semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

3.3 Contoh Borang Soal Selidik

INSTITUSI PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN BANDAR DARULAMAN Borang Soal selidik (Guru )

Tarikh Nama guru

: :.

1) Adakah Siti NorSafika Bt Hairul Anuar mengalami masalah tingkah laku?

YA

TIDAK

2) Adakah Siti NorSafika Bt Hairul Anuar suka menggangu rakan di kelas?

YA

TIDAK

3) Adakah guru terdapat masalah tingkah laku lain pada Siti NorSafika Bt Hairul Anuar?

YA

TIDAK

Kalau Ya, Nyatakan sebab : .

4) Adakah masalah tingkah laku ini memberi kesan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

YA

TIDAK
9

5) Adakah guru berasa sukar untuk mengawal Siti NorSafika Bt Hairul Anuar semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P)?

YA

TIDAK

Tandatangan : .. Nama Jawatan : .. : ..

Disediakan oleh Moganasundari a/p panneer selvam

10

4.0 Analisis masalah tingkah laku Siti NorSafika

menggangu rakan lain

suka menjilat

suka memukul rakan

tidak menyiapkan tugasan

mencuri harta benda orang lain

kurang memberi prihatian

suka bergerak

agresif

11

5.0 Laporan

pelajar yang saya mengakaji tentang masalah tingkah laku

12

5.1 Latar belakang

BIODATA

NAMA PELAJAR TARIKH LAHIR Umur JANTINA ALAMAT Berjuntai, Selangor KATEGORI PELAJAR

: Siti NorSafika Binti Mohd Hairul Anuar : 7 Okt 2002 : 10 tahun : Perempuan : No 32, Jln Rukun, Kg Batu 4 Ijok, Batang

: Hiperaktif

13

Kajian kes masalah tingkah laku yang telah saya jalankan ke atas seorang pelajar perempuan iaitu Siti NorSafika Binti Mohd Hairul Anuar dari Sekolah Kebangsan Bestari Jaya yang mempunyai masalah tingkah laku. Dengan menemu bual dengan Guru Penolong Kanan dan guru-guru lain, saya dapat mengetahui Siti NorSafika Binti Mohd Hairul Anuar ialah seorang pelajar hiperaktif. Hiperaktif dimaksudkan tingkah laku aktif yang terlampau. Tidak dapak dapat duduk diam seperti ada jarum di punggung seseorang individu. Memanjat ke atas almari dan duduk di atas sambil belajar. Ia juga mengalami masalah tingkah laku. Siti NorSafika Binti Mohd Hairul Anuar adalah murid darjah 4, iaitu 10 tahun. Nama ibu bapa dia ialah Halim Bin Masri dan Norain Binti Mohd Saad. Dalam kelas, pelajar ini dibahagikan kepada empat kelas mengikut kebolehan dan keupayaan belajar. Siti NorSafika adalah kelas keempat, iaitu kelas yang sangat lemah. Siti NorSafika Binti Hairul berlahir pada 7 Okt 2002 di hospital Tanjong Karang Kuala Selangor. Latar

belakang murid ini diperolehi melalui temubual bersama Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru dan pembantu Program Pendidikan Khas Integrasi. Dia tinggal di Ijok, Batang Berjuntai, Selangor. Bapa dia berkerja sebagai kontrakor Telekom Malaysia. Beliau berpendapatan RM1000.00 bagi sebulan. Dia adalah seorang bapa tiri. Manakala ibu Siti NorSafika pula seorang suri rumah. Dengan ini saya dapat menyedari Siti NorSafika daripada keluarga miskin yang berpendapatan sebulan yang rendah daripada garis pendapatan normal warganegara Malaysia. Terdapat beberapa ciri-ciri tingkah laku negatif pada Siti NorSafika. Ciri-ciri ini dapat mengetahui melalui menemu bual dan pemerhatian selama seminggu. Antara ciricirinya ialah suka menggangu rakan, suka memukul rakan agresif, temper tantrums, mencuri harta benda orang lain, gagal menyiapkan tugasan, suka menjilat dan kurang memberi perhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Siti NorSafika juga mempunyai masalah dalam kemahiran bersosialisasi. Dia tidak tahu cara hendak mengekalkan hubungan baik. Dia suka memukul, menolak kepala rakan dengan kasar dan menendangnya. Bagi dia, mungkin tingkah laku ini tidak salah. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana mempamerkan tingkah laku yang sesuai dalam

14

pergaulan. Ini menyebabkan rakan-rakan kelas kurang berkawan dengan Siti NorSafika. Dia gagal dari segi membentuk hubungan baik dengan oral lain.

15

5.2 Kesan terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Masalah tingkah laku yang dialami oleh Siti NorSafika memberi kebanyakan implikasi terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran. Antaranya, ialah tahap pencapaian akademik yang rendah. Tingkah laku hiperaktif dan kurang tumpuan menyebabkan Siti NorSafika tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran seperti pelajar lain. Oleh itu, dia masih ada pada tahap 1, iaitu pelajar kumpulan lemah dan tidak dapat menaik ke tahap seterusnya, walaupun berada emapat tahun di kelas pendidikan khas. Siti NorSafika tidak dapat mengikuti pembelajaran secara efektif dan berkesan. Sebagai contohnya dia tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar oleh guru yang menggunakan kaedah biasa. Guru perlu mengggunakan kaedah pengajaran yang berbeza kepada pelajar tersebut. Keadaan ini menyebabkan kadangkala p&p yang dijalankan tidak berkesan. Tingkah laku negatif seperti suka menggangu rakan dan suka bergerak Siti NorSafika menggangu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Bukan sahaja memberi implikasi terhadap akademik diri dia sendiri, malah kepada rakan-rakan lain. Dengan melakukan tingkah laku ini rakan-rakan lain tidak dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, rakan-rakan kelas tidak dapat menguasai tajuk yang diajar oleh gurunya. Dengan ini tidak dapat mencapai obejektif pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran (P&P) menjadi tidak berkesan. Rakan-rakan kelas juga suka memerhatikan tingkah laku negatif yang dilakukan oleh Siti NorSafika semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Apabila dia tahui, rakan lain memerhatikan, Siti NorSafika menjadi lagi aktif. Dia ingi menunjukkan kehebatan dia seperti memanjat perabot dan sebagainya. Kadangkala, pelajar lainpun mengikut perbuatan Siti NorSafika. Mereka berasa kurang berminat dan rasa berbosan dengan pengajaran guru dan tertarik dengan perbuatan Siti NorSafika. Oleh itu, kebanyakan masa guru mencemar dengan mengawal Siti NorSafika. Seterusnya,masalah tingkah laku membawa kesan negatif dalam perhubungan sosial. Siti NorSafika adalah seseorang kanak-kanak yang agresif dan suka memukul
16

rakan. Apabila, dia menjadi agresif, dia akan membaling alat tulis dan buku ke atas rakan. Ini menyebabkan selalu berlaku pergaduhan antara Siti NorSafika dengan rakanrakan sekelas. Bagi mengawal situasi kelas, terpaksa guru berhenti pengajaran dan mengambil tindakan untuk menyesaikan pergaduhan tersebut. Perkara ini menggangu proses pengajaran dan pembelajaran dan mencemarkan masa rakan-rakan dan gurunya. Masalah tingkah laku Siti NorSafika ini memberi banyak implikasi kepada rakanrakan dan guru-guru. Ia perlu mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengurangkan masalah tingkah laku Siti Nor Safika.

17

5.3 Masalah-masalah tingkah laku 5.3.1 Graf kekerapan masalah tingkah laku Siti NorSafika
25 20 15 10 5 0

Graf 1 : kekerapan masalah-masalah tingkah laku Siti NorSafika dalam tempoh sehari.

Berdasarkan graf di atas kita dapat menyedari, tingkah laku yang paling dominan terdapat pada Siti NorSafika adalah suka menjilat dan memukul rakan iaitu lebih kurang 20 kali pada sehari. Pelajar ini suka memukul rakan dengan menggunakan tangan dan alat tulis seperti pencil, pembaris dan buku. Dia juga suka menjilat alat tulis, buku, meja dan tanganya sendiri. Tingkah laku ini selalu diadukan oleh pelajar kepada guru tentang Siti NorSafika. Kekerapan tingkah laku kedua yang dlakukan oleh pelajar tersebut ialah kurang memberi prihatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dia sangat senang beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain dan seolah-olah tidak

18

mendengar apabila guru cuba bercakap dengannya tergolong sebagai kanak-kanak yang lemah kuasa penumpuan prihatiannya. Siti NorSafika sukar berduduk diam pada suatu tempat di kelas, dia yang berkelakuan seperti suka berlari-lari dan memanjat-manjat perabot. Ini kerana, dia adalah seorang pelajar yang mengalami hiperaktif. Selain itu, tingkah laku tingkah laku sampingan yang dilakukan oleh Siti NorSafika adalah menggangu rakan, mencuri harta benda orang lain dan gagal menyiapkan tugasan. Dia bukan sahaja mencuri barang rakan, ia juga harta benda sekolah seperti buku latihan dan warna. Tabiat mencuri barang rakan sekelas akan menyebabkan pertengkaran, pergaduhan, dan dipulaukan oleh rakan sekelas. Dia juga selalu tidak menghabiskan apa-apa tugas yang hendak dibuatnya dan tidak boleh duduk bermain dengan lamanya seperti kanak-kanak lain. Siti NorSafika membuat perbuatan mengikut dorongan hati sendiri. Dari membuat sesuatu dia akan dengan cepatnya berubah pada membuat sesuatu yang lain. Contohnya, sebentar dia mewarna gambar dan sebentar dia menconteng di kertas. Dia membuat mengikut suka hati dia dan tidak mendengar arahan guru. Selain itu, dia adalah seseorang yang beragresif. Terdapat beberapa perubahan pada diri dia dalam satu tempoh masa yang pendek. Dia cepat menaik marah dan tidak sabar menunggu giliran. Contohnya dia, tidak beratur semasa membeli makanan di kantin. Dia juga menunjukkan emosi dan tingkah laku apabila tidak dapat menyesuaikan diri pada masa tertentu atau tidak dapat membuat perubahan dalam hidup. Secara kesimpulanya, Siti NorSafika mempunyai banyak masalah tingkah laku, iaitu masalah tingkah laku yang major dan sampingan. Murid seperti dia sukar mengikuti pembelajaran secara efektif dan berkesan. Dia memerlukan kaedah pengajaran yang berbeza dengan pelajar lain.

19

5.4 Cadangan Ibu bapa dan guru-guru yang mengajar Siti NorSafika perlu mengambil berat terhadap dia untuk mengatasi masalah tingkah laku dia. Peranan guru kelas sangat tonggak dalam mengatasi masalah ini. Mengikut rencana majalah Pendidik SEPT 2011yang ditulis oleh Dr.Hamid Arshat, kanak-kanak hiperaktif yang impulsif memerlukan latihan khas berbentuk modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tumpuan perhatiannya serta latihan yang

menggunakan pendekatan satu dengan satu (one-to-one aproach). Guru perlu sering memberikan peringkatan kepada murid ini sama ada melalui isyarat atau mengetuk meja untuk mendapatkan perhatianya dari semasa ke semasa. Adakalanya pakar kanak-kanak perlu memberikan ubat khusus bertujuan mengurangkan keresahan supaya boleh menjalani latihan dan program pendidikan dengan lebih berkesan lagi. Beliau juga mengatakan kanak-kanak menjadi lebih buas dan tidak memberi tumpuan disebabkan oleh pemakanan kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa Siti NorSafika perlu mengambil berat dengan bahan makan yang diambil oleh anak mereka. Semasa Siti NorSafika menjadi agresif, guru perlu menangani dia dengan kelembutan. Elakkan memerahi Siti NorSafika yang sedang agresif kecuali ini tindak itu memang perlu dan tidak dapat dielakkan lagi. Reaksi sebegitu bukan saja akan membuatkan dia takut tetapi turut menyimpan perasaan dendam. Sebaliknya, tangani murid seperti dengan kelembutan dan tegas. Cara pertuturan yang lembut dan mendamaikan pasti membantu. Ia akan meredahkan kemarahan murid secara beransur-ansur dan juga dapat mengelakkan perasaan benci yang mungkin terbentuk terhadap institusi sekolah. Selain itu, boleh juga kita memberi masa rehat dan beri kepujian kepadannya kerana ia dapat menenangkan dirinya. Intervensi Awal, iaitu dikenali sebagai langkah-langkah awal juga boleh digunakan oleh guru-guru dan ibubapa Siti NorSafika. Guru dan ibubapa perlu menyediakan persekitaran yang tenang dan teratur di kelas dan di rumah. Guru mesti tegas, sabar dan konsisten kepada Siti NorSafika. Seterusnya guru juga perlu mengaturkan tugasan

20

dengan jelas. Arahan yang diberikan mesti jelas, pendek, tepat dan mudah. Ulang arahan sekurang-kurangnya tiga kali dengan tenang dan cara yang positif. Terapi tingkah laku juga salah satu cara yang sesuai menangani Siti NorSafika. Terapi tingkah laku ialah beri maklum balas positif kepada kanak-kanak kerana tugas yang berjaya dilakukan. Memuji jika kanak-kanak ini dapat berhenti dan memikir mengenai sesuatu tugas walaupun belum memulanya. Contohnya, guru memberi coklat atau pujian jika Siti NorSafika menyiapkan tugasan yang diberikan. Diapun berasa seronok untuk membuat tugasan. Dengan ini kita dapat mengurangkan tingkah laku dia gagal menyiapkan tugasan. Seterusnya boleh juga menggunakan kaedah ekonomi token. Ekonomi token ialah peneguhan diberi dalam bentuk token seperti syiling (coin) atau sticker dan sebagainya apabila tingkah laku diingini ditunjukkan. Token ini boleh ditukarkan dengan bendabenda atau bentuk ganjaran lain yang disediakan oleh guru. Kaedah pengahapusan yang dikenali sbegai extinction juga sesuai kepada pelajar masalah tingkah laku. Pengahapusan bermaksud memberhentikan atau menyekat murid-murid dariapada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan dengan tingkah laku yang positif. Contohnya, mengubah gagal menyiapkan tugasan kepada menyiapkan tugasan. Mengikut rencana Guru perlu banyak menyoal pelajar darapada majalah Pendidik JAN2012 yang dituliskan oleh Suresh Kumar N Vellymalay, guru berperanan

mengasuh dan mendidik pelajar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan demi kecemerlangan nusa dan bangsa, guru perlu melontar soalan kepada pelajar untuk merangsang pelajar membabitkan diri secara aktif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kaedah sehala selalunya tidak menarik prihatian pelajar. Bahkan pelajar sering kesukaran memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran guru. Fikiran meraka melayang ke tempat lain. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran yang siselangselikan dengan soalan berkaitan dengan topik yang diajar.

21

Melalui menggunakan kaedah menyoal ini dapat meningkatkan daya keingatan dia. Komunikasi yang baik antara guru dengan pelajar dapat diebntuk melalui lontaran soalan oleh guru dan respon daripada sewaktu pengajaran. Pola komunikasi itu memberi ruang keoada guru memahami masalah yang dihadapi oleh Siti NorSafika dalam pelajaran di samping merapatkan jurang antara guru dengan pelajar tersebut. Daripada rspons yang diberikan terhadap soalan yang dilontarkan, guru dapat memahami tahap Siti NorSafika dan boleh menggunakkan kaedah atau teknik pengajaran yang lain jika perlu. Secara kesimpulanya, dengan mengggunakkan cadangan-cadangan dia atas, boleh mengurangkan masalah tingkah laku yang dialami oleh Siti NorSafika. Ibu bapa dan guru perlu mengambil berat untuk mengatasi masalah tingkah laku pelajar tersebut.

22

Refleksi Bersyukur ke hadrat Tuhan kerana dengan limpah kurniaya dan berkat kesabaran saya akhirnya dapat juga menyiapkan Kerja Kursus masalah tingkah laku. Program Berasaskan Pengalaman (PBS) saya di Sekolah Kebangsaan Bestari Jaya telah dijalankan dengan lancar dan baik. Semasa PBS, saya menjalankan tugasan pendidikan khas (PKB 3104) yang diberi sebelum pergi ke PBS. Tugasan yang diberi kepada saya ialah mengkaji seorang pelajar yang mengalami masalah tingkah laku. Saya telah mendapat sokongan dan bantuan daripada guru-guru pendidikan khas dan pembantu program integrasi sekolah tersebut untuk menjayakan tugasan ini dengan baik. Saya berasa sangat bersyukur untuk mendapat tugasan yang bertajuk ini. Dengan ini saya dapat peluang untuk mengkaji dan mengenali tentang pelajar masalah tingkah laku. Dengan bantuan mentor PBS Pn.NurAshikin binti Abdullah, akhirnya saya dapat memilih seorang pelajar perempuan yang bernama Siti NorSafika daripada kelas mentor saya sendiri. Siti NorSafika ialah seorang pelajar hiperaktif. Dengan mengkaji pelajar tersebut saya dapat menyedari segala masalah tingkah laku yang dihadapi dan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, Siti NorSafika suka menggangu rakan semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) dijalankan. Hal ini menyebabkan prihatian Siti Nor Safika sahaja menggangu, malah pelajar lainpun tidak dapat memberi tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Bagi mengatasi masalah ini, biasanya guru-guru di situ memberi peneguhan positif, iaitu pelajar tersebut suka makan ayam, oleh itu guru-guru menegur semasa dia menggangu rakan, jangan Safika............ nanti tak boleh makan ayam. Apabila guru kata tidak boleh makan ayam, Siti NorSafika duduk diam dan tidak menggangu rakan l agi. Mengikut pendapat golongan behavioris, pengukuhan dan pembelajaran sangat penting. Selain dariapada memberi peneguhan yang positif seperti guru Siti NorSafika dilakukan, pengukuhan boleh dilakukan dengan memberi ganjaran kepada Siti NorSafika apabila dia memberi gerak balas yang betul. Sekiranya dia diberi pengukuhan bagi gerak balas yang betul seperti, pujian, keistimewaan, pengiktirafan
23

dan maklum baik, ia dapat membentuk tindak balas yang dikehendaki. Ganjaran ini diberi bukan sahaja bertujuan untuk menggalakan Siti NorSafika memberikan gerak balas yang betul tetapi juga penting untuk mewujudkan pengulangan. Apabila pengulangan dilakukan, kita dapat mengurangkan masalah tingkah laku dia dan proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku dengan baiknya. Melalui membuat tugasan ini, sebagai bakal guru pendidikan khas saya memperolehi banyak ilmu tentang masalah tingkah laku. Bukan sahaja saya dapat mengenali tentang Siti NorSafika, malah dengan membuat tugasan ini saya dapat peluang untuk menegtahui tentang kanak-kanak masalah tingkah laku secara umumnya. Dengan pembacaan buku-buku dan majalah-majalah tentang tingkah laku, saya dapat menyedari ciri-ciri, masalah-masalah tingkah laku dan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula, saya juga dapat mengetahui cara menguruskan seorang kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang mengalami masalah tingkah laku pada masa akan datang. Contohnya, semasa mengajar seorang kanak-kanak bermasalah tingkah laku, guru perlu mengulangkan arahan beberapa kali hingga menerima respon dari pelajar tersebut. Seperti Teori pelaziman klasik yang diperkenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov, pertama kali bunyi loceng dibunyikan, anjing tidak faham apa yang dimaksudkan bunyi tersebut. Selepas itu, bunyi loceng dibunyikan sebentar sebelum makanan diberikan kepada anjing. Apabila perbuatan memadankan bunyi loceng dengan makanan diulangi beberapa kali lagi, anjing air liur anjing meleleh. Dengan teori ini kita dapat tahui, walaupun pertama kali arahan yang diberikan , tidak boleh memahami oleh pelajar. Selepas beberapa kali berulang, pelajar boleh memahami arahan tersebut. Kesimpulannya, tidak boleh dinafikan bahawa kerja kursus ini membawa banyak kebaikan kepada saya dan walaupun menyiapkan kerja ini memakan masa yang lama dan meletihkan, namun saya tetap bersyukur kerana secara tidak langsung pengetahuan dan pengalaman saya pun meningkat tentang masalah tingkah laku. Dengan menjalankan tugasan ini saya dapat menyedari bahawa peranan guru ini sangat penting untuk mengatasi masalah tingkah laku pelajar di kelas pendidikan khas masalah pembelajaran. Walaupun, kita mendapat pelajar masalah tingkah laku yang
24

teruk,

kita

tidak

boleh

berbiar

mereka

begitu

sahaja.

Sebagai

guru

yang

bertanggungjawab untuk membina insan yang harmonis dan seimbang, haruslah mengambil insiatif untuk mengubahsuai tingkah laku negatif palajar. Kita tidak boleh menggangap pelajar masalah pembelajaran yang mengalami masalah tingkah laku tidak dapat berubah dan berjaya dalam akademik. Mengikut rencana Pelajar Spastik daftar USM daripada Berita Harian yang dituliskan oleh Lum Chee Heng, seorang pelajar masalah pembelajaran yang bernama Yeow Ting Fong mendapat pelajar cemerlang STPM ketegori calon turut mendaftar di Universiti Sains Malaysia. Pelajar tersebut mengatakan bahawa kejayaan ini adalah hasil dorongan dan sokongan daripada rakan-rakan dan guru. Perkara ini membuktikan cacat bukan halangan timba ilmu. Pelajar-pelajar pendidikan khas boleh berjaya dalam kehidupan, apabila mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada ibu bapa dan guru-guru. Sebagai bakal guru pendidikan khas masalah pembelajaran, kita ingatlah perkara ini dan memberi sokongan cukup kuat kepada pelajar kita untuk berjaya dalam akademik.

25

Rujukan Sumber buku Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel(2009), Sri Pendidikan Guru:pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Oxford Fajar Sdn.Bhd ,Selangor Darul Ehsan.

Azizi Yahaya,Cathy Suhaila Abdullah,Roslee Ahmad,Sharifuddin Ismail(2005), Punca dan rawatan kecelaruan tingkah laku.PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Kuala lumpur

Syed Abu Bakar Syed Akil(1994), Panduan Mengajar kemahiran membaca .Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian pendidikan Malaysia,Kuala Lumpur.

Dr.Abdul Halim Abdul Jalil (1999), Panduan Kesihatan Kanak -Kanak, Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn.Bhd.

Julia Jantan, Siti Suhaila Samian (2007), Fakulti Pendidikan dan Bahasa: Selangor, Meteor Dos. Sdn.Bhd.

Sumber bukan buku Suresh Kumar N Vellymalay (Jan 2012), Pendidik: Selangor: Widad Publication Sdn.Bhd. Jumazli Demmpolok (Julai 2011), Pendidik: Selangor: Widad Publication Sdn.Bhd. Mohd Fuad Razali (Sept 2011), Pendidik: Selangor: Widad Publication Sdn.Bhd. Lum Chee Hong (2 Sept 2012), Berita Harian: Selangor.
26