Anda di halaman 1dari 19

TAJUK:bincangkan bentuk kerjasama serantau negara asean

AHLI KUMPULAN Muhammad nur bin lokman Abdul rahim bin mohd hanif Bob Athirah binti lokman

Negara-negara anggota ASEAN

Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan di Bangkok, Thailand pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok. ASEAN terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam menyertai ASEAN pada 7 Januari 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kemboja (Kampuchea) pula menyertai ASEAN pada tahun 1999.

Pengenalan
bertujuan menjamin kemakmuran dan kestabilan negara serta keselamatan negara. Kerjasama antarabangsa dan hubungan luar melibatkan kerjasama dalam bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Kerjasama serantau juga melibatkan usaha mencari cara-cara baharu untuk mencapai dan menjaga kepentingan negaranegaraASEAN dalam persekitaran antarabangsa yang sentiasa berubah.Bentuk kerjasama dipengaruhi fahaman atau konsep kepimpinan setiap negara anggota. Jika sebelumnya dasar luar negara lebih menekankan hubungan serantau, kini penekanan lebih diberikan pada hubungan dengan negara lain pada peringkat antarabangsa demi memelihara kepentingan ekonomi dan politik selaras dengan era globalisasi.

kerjasama serantau ini adalah bertujuan menjamin kemakmuran dan kestabilan negara serta keselamatan negara. Kerjasama antarabangsa dan hubungan luar melibatkan kerjasama dalam bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Kerjasama serantau juga melibatkan usaha mencari cara-cara baharu untuk mencapai dan menjaga kepentingan negara-negaraASEAN dalam persekitaran antarabangsa yang sentiasa berubah.Bentuk kerjasama dipengaruhi fahaman atau konsep kepimpinan setiap negara anggota. Jika sebelumnya dasar luar negara lebih menekankan hubungan serantau, kini penekanan lebih diberikan pada hubungan dengan negara lain pada peringkat antarabangsa demi memelihara kepentingan ekonomi dan politik selaras dengan era globalisasi.

Kerjasama Politik ZOPFAN ZOPFAN-zone of peace ,freedom and Neutrality yang ditandatangai oleh menteri luar ASEAN adalah bertujuan untuk mengekalkan keamanan,bebas berkecuali. ZOPFAN telah diwujudkan melalui deklamasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971.

Matlamat ZOPFAN
Memastikan keamanan dan kestabilan politik dirantau asia tenggara dengan mengelak campur tangan daripada pihak luar seperti russia ,Amerika Syarikat dan China. Menyediakan platfom dan rundingan untuk menyelesaikan pertikaian dan permasalahan yang berlaku di asia tenggara secara aman tanpa mengunakan senjata.Contoh,pertikaian wilayah dan kawasan sempadan.

Melalui ZOPFAN juga,rakyat disesebuah negara ASEAN berhak mencorakan dan menentukan halatuju negaranya tanpa campurtangan negara Blok Komunis dan Kapitalis.

SEANWFZ
Lebih dikenali sebagai Zon Bebas Senjata Nuclear . SEANWFZ mula dibentuk pada 16 disember 1987 Bertujuan untuk memastikan kawasan negara anggota ASEAN bebas dari ancaman senjata pemusnah.

Isu-isu lain.
Pencerobohan Indonesia keatas malaysia pada 1962 -1966 Membawa kepada satu perjanjian damai pada 11 ogos dan membentuk satu dasar yang dikenali Gagasan Order Baru. Isu lain seperti pencerobohan Vietnam keatas kemboja pendirian ASEAN dalam mengatasi masalah ini berteraskan pendirian yang tegas yang beranggapan negara kemboja berhak menentukan nasib mereka sendiri.

Kerjasama Ekonomi
Kerjasama ekonomi dari tahun 1967-1976 boleh dikatakan sangat lembab. Keadaan disebabkan tiada aktiviti ekonomi yang dijalankan pada peringkat ASEAN. Oleh demikian ASEAN mengambil langkah memulihkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekomoni serantau.

Bentuk kerjasama
Kerjasama ekonomi bermula setelah beberapa perjanjian seperti( perjanjian persahabatan dan kerjasama Treaty of amity and cooperation serta Pengistiharan pakatan ASEAN ( Declaration of ASEAN concord) yang ditandatangani pada tahun 1976 di Bali, Indonesia semasa mesyuarat ketua-ketua kerajaan ASEAN pertama.

Contoh kerjasama ekonomi


Menyediakan skim pelengkap perindustrian ASEAN spt bidang automotif. Mewujudkan peraturan perdagangan istimewa 1977 yang bertujuan meningkatan perdagangan negara-negara ASEAN yang berikut adalah keistimewaan termasuklah kontrak kuantiti jangka panjang ,perolehan istimewa oleh entiti kerajaan dan perlonggaran langkah bukan tarif.

Antara yang lain seperti pelaksanaan Projek Industri ASEAN 1976 SKIM Pelengkap industri ASEAN 1981. Kawasan perdagangan bebas ASEAN-AFTA Skim keutamaan tarif sama rata berkesan (1993) Dan mewujudkan kawasan pertumbuhan segitiga yang mengalakan pembangunan dalam bidang perdagangan ,perlancongan,pegangkutan serta perhubungan cth.IMT-GT,IMS-GT dan BIMP-AEGA.

Kerjasama sosial dan kebudayaan


Satu tabung kebudayaan ASEAN diwujudkan untuk mengeratkan hubungan negara ASEAN melalui aktiviti kebudyaan seperti pesta filem ASEAN. Penubuhan Majlis Bahasa Brunei-indonesiaMalaysia (MABBIM) dibentuk adalah bertujuan Mengembangkan B.M supaya setaraf dengan bahasa moden lain.

Meningkatan semnagat persaudaraan di negara anggota. Meningkatan peranan bahasa melayu sebagai alat perhubungan yang lebih luas. Pembentukan pertubuhan menteri-menteri pendidikan Asia tenggara.

Antara projek lain seperti membentuk pusat kajian bahasa inggeris di singapura (relc) Pusat pembaharuan dan teknologi di filipina (innotech) Dan pusat pendidikan serantau bagi pendidikan sains dan matematik (recsam) di pulau pinang.

kesimpulan
Kesimpulanya ialah negara ASEAN telah melakukan banyak kerjasama yang melibatkan negara anggotanya.kerjasama serantau ini merupakan kerjasama secara rundingan tanpa kekerasan .Kerjasama serantau ini penting bagi mengelakan berlakunya pertikaian dan permasalahan yang lebih rumit antara negaranegara anggota.