Anda di halaman 1dari 5

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

Nama Aktivti : Pertandingan Bersajak Masa Tarikh


RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT - Untuk mencungkil atau menggilap bakat murid-murid OBJEKTIF - Menjadikan murid berpetah atau bertutur dengan baik. - Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat ini Memberikan tahap pendidikan yang terbaik kepada pelajar untuk membina sahsiah yang cemerlang. -

: 1.30 petang-3.30 petang : 11.01.2012

SASARAN Murid Tahap 2SK Convent Kota, Taiping

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

Nama Aktivti : Pertandingan Bersyair Tarikh Masa : 18.01.2012 : 1.30 petang 3.30 petang

RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT - Untuk mencungkil atau menggilap bakat murid-murid. OBJEKTIF - Menanam minat murid terhadap gendre sastera melayu. - Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat ini. - Menjadikan murid lebih yakin dan berketrampilan. SASARAN - Semua Murid Tahap 2 SK Convent Kota, Taiping

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

Nama Aktivti : Pertandingan Buku Skrap Tarikh Masa : 08.02.2012 - 22.02.2012 : 1.30 petang 3.30 petang

RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT - Untuk mencungkil atau menggilap bakat murid-murid. OBJEKTIF - Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat ini. - Meningkatkan kefahaman pelajar dalam pelajaran untuk pengusaan ilmu yang lebih optimum

SASARAN - Murid Tahap 2 SK Convent Kota, Taiping

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA

Nama Aktivti : Pertandingan Silangkata (BI) Tarikh Masa : Sepanjang Bulan Panitia Bahasa Inggeris :

RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT - Untuk memperbaiki kelemahan setiap murid dalam matapelajaran Bahasa Inggeris . - Menambah perbendaharaan kata dalam bahasa inggeris OBJEKTIF - Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat ini. - Meningkatkan kefahaman pelajar dalam pelajaran untuk pengusaan ilmu yang lebih optimum

SASARAN - Semua Murid SK Convent Kota, Taiping

Nama Aktivti : Pertandingan Bercerita Tarikh Masa : 13.02.2012 : 11.30 pg 01.00 petang

RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT - Untuk menggilap bakat murid dalam berbicara.

OBJEKTIF - Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat ini. - Meningkatkan kefahaman pelajar dalam pelajaran untuk pengusaan ilmu yang lebih optimum

SASARAN - Semua Murid SK Convent Kota, Taiping