Anda di halaman 1dari 9

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PANITIA ERT TAHUN 2012 - 2015

MOTO: MERANCANG UNTUK KECEMERLANGAN

PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA

PENGENALAN:

Mata pelajaran ERT adalah merupakan satu mata pelajaran elektif di sekolah menengah atas dalam KBSM. Mata pelajaran ERT membekalkan murid dengan pengetahuan dan keupayaan mengembangkan kemahiran dalam penggunaan sumber bagi meningkatkan kualiti hidup. Mata pelajaran ERT juga dapat memupuk minda dan kecenderungan murid supaya menjadi individiu yang berdikari, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan peka kepada perkembangan teknologi dan ekonom semasa.

RASIONAL:

Berhasrat melahirkan pelajar yang berktrampilan, bertanggungjawab untuk menguruskan sumber bagi mempertingkatkan kualiti hidup mereka dan menjadikan Mata pelajaran ERT sebagai satu mata pelajaran yang berguna dan penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran.

MATLAMAT:

Melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari segi pelajaran agar pengajaran dan pembelajaran dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka dan berguna apabila bekerja nanti serta mempunyai warga pendidik yang dapat melaksanakan aktiviti P&P dengan berkesan mengikut kaedah dan teknik pengajaran terkini. Di harap juga warga pendidik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dengan semaksima mungkin untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi JERI.

OBJEKTIF

1. 1. 2.

Meningkatkan prestasi para pelajar dalam mata pelajaran Ekonomi Rumah Tangga SMK Kolombong. Menarik minat pelajar untuk memperkembangkan dan menonjolkan bakat mereka khususnya yang berkaitan dengan ERT. Memberikan kesedaran kepada semua pihak yang terlibat tentang kepentingan ERT dalam persekolahan dan kehidupan mereka.

VISI Panitia ERT akan menjadi Panitia cemerlang di SMK Kolombong menjelang tahun 2015 MISI 1. Memantapkan kredibilti guru ERT.

2. Pelajar elektif ERT berpotensi untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi dengan bantuan dan bimbingan yang jitu dari guru ERT. ANALISIS SWOT KEKUATAN 1. Guru dan murid dibekalkan dengan buku teks yang mencukupi. 2. Guru yang berpengalaman lebih 10 tahun mengajar mata pelajaran ERT. KELEMAHAN 1. Pelajar yang lemah dalam kemahiran bahasa untuk memahami sesuatu konsep. 2. Pelajar yang tidak mempunyai buku rujukan untuk digunakan semasa membuat ulangkaji di rumah.

3. Pelajar malas menyediakan nota. PELUANG 1. Bahan latih tubi untuk memahami konsep bagi pelajar telah disediakan. ANCAMAN 1. Pelajar yang lemah dan malas selalu ponteng. 2. Kesedaran murid tentang kepentingan mata pelajaran ini kurang dan tidak dipraktikkan oleh murid.

2. Sekolah telah dibekalkan buku teks ERT

ISU 1. Meningkatkan prestasi SPM dari segi kuantiti dan kualiti. 2. Prestasi pelajar rendah. Ketiadaan buku rujukan di pasaran menyebabkan murid terpaksa mengharapkan nota dari guru.

BIL 1.

PROGRAM Kelas tambahan

OBJEKTIF Meningkatkan pemahaman dan prestasi murid. Murid dapat membiasakan diri dengan bentuk soalan-soalan SPM dan percubaan dari negeri lain. Murid mendapat kemahiran menjawab soalan dari soalan negeri lain.

2.

Gerak gempur dan Latih tubi intensif

PELAN TAKTIKAL PANITIA ERT TAHUN 2012 - 2015 TANGGUNG JAWAB KPI TOV Bilangan murid Peratus lulus Ketua Panitia lulus dengan peperiksaan gred A dan Guru ERT gred B meningkat meningkat Bilangan murid SPM ERT GPMP Ketua Panitia lulus kekal 6.10 100% Guru ERT

ETR Pertambahan jumlah peratus pelajar lulus minimum C . SPM ERT GPMP 4.00

3.

Bengkel teknik menjawab soalan SPM

Mendedahkan murid dengan teknik menjawab mengikut kehendak soalan dan pemeriksa

Guru kaunselor UBK K.Panitia Guru M.P

Diharapkan tidak ada murid yang tidak dapat menjawab dalam kertas 2.

Peratus/GPMP keputusan peperiksaan 2012

Peningkatan 3% subjek

PELAN OPERASI PANITIA ERT TAHUN 2012 - 2015 1. PROGRAM KELAS TAMBAHAN PROGRAM KELAS TAMBAHAN Dilaksanakan untuk mempertingkatkan pemahaman pelajar dan meningkatkan prestasi. Diharapkan pencapaian lulus 100% akan dapat dikekalkan. Feb - sept Semua pelajar ERT Guru ERT Guru Terlibat : Kos Proses Kerja : RM 50.00 1. Pelajar ERT akan diberikan soalan Model SPM kertas 1 dan juga kertas 2 2. Semua kerja , latih tubi dan model pepeperiksaan yang diberikan kepada para pelajar dan akan disemak dan dibincang bersama guru pembimbing. 1. Pelajar perlu memberikan tumpuan kepada matapelajaran yang lain . 2. Pelajar selalu tidak dapat menyiapkan latihan yang diberi mengikut masa yang telah ditetapkan. 3. Masalah menyemak kerja pelajar akibat kekangan masa Aspek pemantauan meliputi laporan hasil kerja yang dibuat oleh guru pembimbing Hasil kerja pelajar dan juga markah yang diperolehi dari soalan-soalan yang berformat peperiksaan awam Berdasarkan penilaian penambahbaikan akan dilakukan selepas ujian / peperiksaan

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran :

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA ERT TAHUN 2012 2015 2. PROGRAM GERAK GEMPUR SPM PROGRAM GERAK GEMPUR SPM Selepas program ini pencapaian pelajar mendapat A, dijangka akan melebihi 3 orang pelajar. Jumlah pelajar yang mendapat B dan C akan meningkat. Ogos - Oktober Semua pelajar ERT Guru ERT Guru Terlibat : Kos Proses Kerja : RM 50.00 1. Program akan diadakan semasa P&P dijalankan selepas semua sukatan pelajaran selesai dijalankan. 2. Setiap sesi P&P pelajar akan diberikan 1 soalan esei dan mesti dijawab dalam masa 30 minit. Selepas itu sesi pembentangan jawapan oleh pelajar yang terpilih. 3 Guru akan memberikan jawapan yang betul di akhir P&P, supaya pelajar dapat memahami cara menjawab yang betul. 1. Terdapat pelajar yang selalu tidak hadir ke sekolah. 2. Pelajar tidak dapat memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh soalan dan tidak menepati skema pemarkahan. Aspek pemantauan meliputi laporan hasil kerja yang dibuat oleh guru pembimbing Hasil kerja pelajar dan juga markah yang diperolehi dari soalan-soalan yang berformat peperiksaan awam Berdasarkan penilaian penambahbaikan akan dilakukan selepas ujian / peperiksaan

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran :

Kekangan :

Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA ERT TAHUN 2012 - 2015 3. PROGRAM BENGKEL DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PROGRAM BENGKEL DAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN 1 2 Pelajar mengetahui teknik menjawab soalan dengan betul terutama untuk kertas 2 Pelajar dapat mempertingkatkan lagi pencapaian lulus 100%.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Kos Proses Kerja :

Julai - Ogos Semua pelajar ERT 1 K.P ERT 2 Guru ERT 3 Guru Kaunselor UBK RM 100.00 1. Menjemput guru pakar/guru cemerlang / pemeriksa /pengubal soalan mata pelajaran ERT. 2. Semua pelajar diwajibkan menghadiri bengkel ini. 3. Ceramah akan disampaikan dalam masa 2-3 jam. Aspek pemantauan meliputi laporan hasil dapatan yang dibuat oleh guru UBK/ guru ERT. Hasil dapatan dan kaji selidik yang diperoleh dari pelajar Berdasarkan penilaian kaji selidik yang diperoleh dari pelajar /penambahbaikan akan dilakukan selepas kaji selidik dikumpulkan untuk digunapakai pada tahun berikutnya.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL BAGI TAHUN 2012 -2015 PENYELARAS PANITIA ERT Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AKTIVITI Mesyuarat Panitia Penyediaan Perancangan Tahunan Penyediaan Pelan Taktikal Penyediaan soalan penilaian Penyediaan soalan peperiksaan penggal
Menganalisis soalan penilaian

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

Menganalisis soalan peperiksaan penggal Kursus Dalaman Seminar / Ceramah Pelajar


Kelas Tambahan tingkatan 4 dan 5

Minggu Teknik dan Vokasional Program Elit dan Galus Pencerapan guru dan buku latihan murid

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA ERT BAGI TAHUN 2012-2015 BIL. 1. PROGRAM Kelas tambahan TEMPOH PELAKSANAAN Febuari- Sept TARIKH PEMANTAUAN Febuari - Sept PENILAIAN CADANGAN KEBERKESANAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM CATATAN

2. 3.

Gerak Gempur SPM Ceramah Kecemerlangan - Ceramah Teknik menjawab soalan peperiksaan - Ceramah motivasi Minggu Teknik dan Vokasional/Bulan Akademik Pemeriksaan Buku Latihan Pelajar

Ogos - Oktober Julai - Ogos

Ogos- Oktober Julai - Ogos

4. 5.

Jun- Julai Feb, April, Julai, Oktober

Jun - Julai Feb, April, Julai, Oktober

Anda mungkin juga menyukai