CONTOH Borang Anggaran Perbelanjaan Tahunan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2011

Nama Sekolah : SMK Raja Perempuan, Ipoh Peruntukan : A Sumber Kewangan Baki Terkumpul Peruntukan Semasa Jumlah B Rumusan Pengagihan Mengikut Unit Di Bawah Kawalan. C Anggaran Perbelanjaan Mengikut Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Jenis Perbelanjaan Pilot Whiteboard Marker - Hitam Pilot Whiteboard Marker – Biru Pilot Whiteboard Marker Refill - Hitam Pilot Whiteboard Marker Refill – Biru Disket CD kosong Permanent Marker Artline 70 – Hitam Permanent Marker Artline 70 – Hitam Kertas A4 – Fancy Paper- Kuning 2 Sheet Card – Kuning Double Sided tape ½ inci Sijil Kertas A4 - Putih Binding Tape (1 ½ inci) – Merah ABBA Sheet Protector Alat tulis (Aktiviti Minggu Bahasa) Tatabahasa Dewan JUMLAH Harga/unit(RM) 5.00 5.00 3.30 3.30 12.00 1.00 33.00 33.00 8.50 12.00 2.50 0.39 8.00 3.00 2.50 35.00 Bilangan 14 14 14 14 2 50 4 kotak 4 kotak 2 rim 2 rim 2 1000 57 rim 2 20 paket 2 Jumlah(RM) 70.00 70.00 46.20 46.20 24.00 50.00 132.00 132.00 17.00 24.00 5.00 390.00 456.00 6.00 50.00 400.00 70.00 2 208.40 : : :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.