Anda di halaman 1dari 15

(LAWRENCE KOHLBERG)

PISMP SEMESTER 1/2013 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102


AHLI KUMPULAN: MOHD. AMDIH SAIDI SITI SAFIAH DANAN HASNIZAH ABDILLAH NURUL SYAFIKAH AHMAD NURHIDAYU AWANG SAHIRI

Biodata : LAWRENCE KOHLBERG


Dilahirkan :25 Oktober 1927 di Bronxville, New York. Berasal dari sebuah keluarga kaya Belajar di Akademi Philips, sebuah pusat pengajian yang terkenal. Mendaftar ke Universiti Chicago pada 1948. Dan ia memperoleh gelaran sarjana dalam psikologi dalam waktu hanya satu tahun Pada 1968, dalam usia 40 tahun, ia menjadi profesor pendidikan dan psikologi sosial di Universiti Harvard

Kematian : 19 Januari 1987 Umur: 59 tahun (Bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di Lautan Atlantik akibat tekanan dan penderitaan penyakit yang merebak pada masa itu.) Berpendapat penaakulan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif walaupun ada masanya tahap pemikiran seseorang tidak menjamin peningkatan tahap penaakulan moral seseorang. Kajian beliau merangkumi pendidikan moral dan perkembangan individu. Telah mencadangkan peringkat perkembangan moral individu

Berdasarkan kepada kajian-kajiannya, Kohlberg (1975) mendakwa bahawa teori perkembangan moralnya itu adalah sejagat dan merentas budaya. Beliau mengatakan: All individuals in all cultures use the same thirty basic moral categories, concepts or principles, and all individuals in all cultures go through the same order or sequence of gross stage development, though they vary in rate and terminal point of development Beliau membuat dakwaan tersebut berdasarkan dapatan empirikal daripada penyelidikan yang telah dijalankannya dalam kalangan pelajar dari latar belakang budaya yang berlainan seperti di Amerika Syarikat, Taiwan, Turki, Mexico dan Yukata.

Pre Conventional Level Paling bawah dalam penaakulan moral. Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat perlakuan tersebut.

1. Orientasi Kepatuhan dan Hukuman: Pemikiran moral kanak-kanak egosentrik Mementingkan kesan fizikal Mematuhi peraturan untuk mengelakkan hukuman

2. Orientasi Ganjaran Peribadi: Mematuhi peraturan atau sesuatu untuk mendapatkan ganjaran, atau perkongsian untuk mendapatkan balasan.
Apa yang saya akan dapat sekiranya saya buat apa yang disuruh?

Tingkahlaku didorong untuk memuaskan kehendak sendiri.

Tahap pertengahan teori perkembangan moral. Individu mula mengaplikasi peraturan mengikut kebenaran dan persetujuan ibu bapa, guru dan komuniti.

3. Orientasi Perlakuan Baik: Mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru atau orang sekeliling. Menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Ingin dilihat sebagai anak yang baik dan mengikut arahan. (the good boy-good girl attitude) 4. Akur kepada Sistem Sosial dan Etika Peraturan: Percaya kepada keutuhan undang-undang. Peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi untuk menjaga kesejahteraan komuniti. Mematuhi sebulat-bulatnya peraturan dan undang-undang masyarakat untuk mengelakkan hukuman atau denda.

Tahap penaakulan moral yang paling tinggi. Individu sudah mula meneroka pilihan dan alternatif lain dalam penaakulan moral. Mula mempunyai kod moral dan etika yang tersendiri.

5. Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu: Berhujah menggunakan nilai, hak dan prinsip. Menilai undang-undang berdasarkan hak individu Menganggap undang-undang sebagai sesuatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif. Mematuhi undang-undang jika menepati hak-hak individu. 6. Etika Prinsip Sejagat: Falsafah tentang moral seseorang. Mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan menghormati maruah dan prinsip individu lain. Individu mempunyai kod-kod moral dan etika yang tersendiri yang menepati hak-hak individu sejagat. Mungkin melanggar peraturan masyarakat jika berkonflik dengan kod etika peribadinya.

IMPLIKASI
1. Peringkat 1: orientasi kepatuhan dan hukuman Sosioemosi : jujur, takut Moral : Disiplin 2. Orientasi ganjaran peribadi Sosioemosi : bersemangat , hilang rasa inkuiri Moral : Kesungguhan 3. Orientasi perlakuan baik Sosioemosi : penerimaan positif Moral : aplikasi nilai

4. Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan Sosioemosi : bertolak ansur Moral : 5. Etika kontrak sosial dan hak individu sosioemosi : berpendirian Moral : berfikir secara matang 6. Etika prinsip sejagat Sosioemosi : Moral :

Rumusan Teori

Teori ini terbahagi kepada 3 tahap iaitu


Tahap Pra Konvensional Tahap Konvensional Tahap Pro Konvensional

Setiap tahap terbahagi kepada dua bahagian. Justeru, dalam teori ini terdapat 6 bahagian(Tahap yang berbeza) Menurut pengasas teori ini, terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi aspek moral iaitu
Keluarga Sekolah

Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat dalam teori ini antaranya, ia lebih cenderung kepada lelaki sahaja, kerana, responden yang digunakan kesemuanya ialah lelaki.

Sekian

Anda mungkin juga menyukai