Anda di halaman 1dari 9

PENSYARAH: CIK HAJAH FATIMAH AHLI KUMPULAN: 1) NORKHUZAIMAH BT TAHIR 2) NUR ADILAH BT SAMI 3) NURAZIMAH BT JUKIRIM 4)NUR ATIQAH

BT MOHAMAD NORHAIDAR

mementingkan aktiviti komunikasi. mementingkan aktiviti komunikasi. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia Seseorang menghasilkan bahasa memerlukannya. apabila dia memerlukannya.

Sebagai contoh seorang guru melakukan aktiviti Sebagai simulasi contoh agar seorang muridnya guru berinteraksi melakukan antara aktiviti satu simulasi sama lain agar dengan muridnya menggunakan berinteraksi bahasa. antara Perkembangan satu sama lain dengan bahasa menggunakan melibatkan proses bahasa. kognitif Perkembangan dan prosesinteraksi bahasa melibatkan bahasa. proses kognitif dan prosesinteraksi bahasa.
Melalui interaksi,terhasillah ayat penyata dan a Melalui interaksi,terhasillah ayat dilakukan penyata dan a yat perintah. Hasil interaksi yang yat mempengaruhi perintah. Hasil interaksi yang dilakukan akan kanak-kanak untuk akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa. mempelajari sistem bahasa.

Seseorang pelajar harus boleh menggunakan strruktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna. Kebolehan ini adalah penting bagi membolehkan mereka itu berkomunikasi dalam bahasa masyarakat itu dengan baik dan berkesan.

Dalam pembelajaran bahasa, teori ini menyarankan supaya guru-guru memberi banyak latihan kepada pelajar-pelajar. Namun pada dasarnya teori ini menganggap penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa namun kedua-dua makna dan struktur harus berjalan serentak. Langkah ini dapat menolong murid-murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajarinya dengan betul.

Menurut teori ini,aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan membolehkan muridmurid bukan sahaja berusaha menguasai dan memperbaiki penggunaan sistem bahasa itu tetapi juga berkemampuan untuk menggunakannya dengan fasih dan lancar.

Menurut teori pembelajaran Menurut teori pembelajaran interaksionalis kanakinteraksionalis kanak-kanak kanak perlu perlu didedahkankepada didedahkankepada interaksi linguistik supaya interaksi linguistik supaya mereka boleh mempelajari mereka boleh mempelajari cara-cara menggambarkan cara-cara menggambarkan makna-makna kognitif dalam makna-makna kognitiftepat bentuk linguistik dengan dalam bentuk linguistik dan jelas. dengan tepat dan jelas.

Teori ini menekankan betapa pentingnya proses pembentukan hipotesismengenai undang-undang bahasa dalam sesuatu pembelajaran bahasa itu.