Kamus Bahasa Batak

Kamus Bahasa

Batak Toba
Panurat : Op Faustin Panjaitan
-------------------------------------------* Untuk kalangan terbatas Dilarang menggandakan tanpa Izin --------------------------------------------

0

Kata Pengantar
Buku Kamus Hata Batak Toba ini dibuat dalam rangka memperkaya literatur keperluan kalangan orang Batak, khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang “ Hata Batak” sehingga dapat lebih memaknai arti yang tersurat maupun yang tersirat. Mendalami kata dasar atau akar kata memang sangat penting guna merangkai kalimat berupa perumpamaan atau peribahasa termasuk pantun yang bersampiran sehingga terdengar harmonis. Demikian juga dalam rangka menciptakan syair lagu pop maupun lagu rakyat atau folk songs yang ciri khasnya ringkas dan sastrais, maka pemakaian kata-kata dasar haruslah lebih dulu benarbenar dipahami sebelum memilih kata dasar mana yang lebih tepat dan mengena pada ide atau gagasan pemikiran yang hendak disampaikan kepada orang lain. Karena itulah maka daftar kosakata atau hata Batak dalam buku ini disusun tidak seperti penyusunan buku kamus pada umumnya mengikuti susunan abjad, melainkan berdasarkan pengelompokan kosakata dasar yang sama bunyi/ huruf akhirnya. Hemat penulis, dengan cara tersebut, maka selain mudah untuk dihafalkan, juga memudahkan upaya merangkai kalimat-kalimat bersajak berupa “ Umpama dan umpasa”. Jadi para seniman seperti pengarang lagu tidak sulit lagi untuk mencari-cari padanan bunyi suara yang diinginkan. Sama halnya dengan jubir adat Batak “ Raja Parhata atau Parsinabung” yang harus mampu secara cepat dan seksama mengucapkan simpul-simpul pembicaraan adat dalam kalimat pendek namun terkesan santun karena diucapkan berbentuk bahasa berpantun. Penulis sungguh menyadari akan banyaknya pembaca bergumam dan menyampaikan komentar terhadap teori baru cara penyajian kamus bahasa Batak seperti ini, namun hal itu sudah lama menjadi bahan kajian dan akhirnya dituangkan dengan rasa percaya diri sambil menunggu pernyataan pengakuan para pembaca yang memetik buah positifnya. Selamat membaca. Depok Maret 2010 Panurat Op. Faustin Panjaitan

1

Daftar Isi
Halaman
 Kata Pengantar 1

I.

Kosakata berakhir dengan bunyi/ huruf „ ar-- or – ur dan er – ir ” II. Kosakata berakhir dengan bunyi/ huruf „ak – ok -- uk dan ek -- ik. III. Kosakata berakhir dengan bunyi/ huruf „ al – el – i l - ol - ul „ IV. Kosakata berakhir dengan bunyi/huruf „ ng - m – n „ V. Kosakata berakhir dengan bunyi/huruf : „ as – es – is – os – us „ VI. Kosakata berakhir dengan bunyi/ huruf hidup „a–e–i–o–u„ VII. Kosakata berakhir dengan bunyi / huruf : „ at – et – it – ot – ut „ VIII. Kosakata berakhir dengan bunyi/ huruf : „ ap – ep – ip – op – up „ IX. Memaknai Awalan dan Akhiran Kata Dasar X. Padanan Kata (Synonyms) = Hata sarupa XI. Lawan Kata (Antonyms) = Hata suhar XII. Tubuh Manusia dan Gerak-gerik XIII. Pelaku dan yang dilakukannya XIV. Kegiatan sehari-hari XV. Istilah adat-istiadat dan Kekerabatan   Daftar Bacaan Riwayat Penulis

3 17 31 39 76 86 144 156 164 173 177 184 192 195 203 220 221

2

I.

Kosakata berakhir dgn huruf : „ ar - or - ur - er - ir „
1. Akhir huruf “ ar “
Baca Arti
padang rumput ajar, ajaran kolam air, situ jelas dan terang sok membanggakan pura-pura, basa-basi
kira-kira, mirip begitulah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Adar, adaran = Ajar = Ambar abbar = Andar addar = Anggar = Antar , tar... attar = * tar songon ima = Apar, apala = Arar, alar Asar Bangar Bangkar bakkar * mambangkar * manurbu Banjar bajjar Barbar Biar Binsar Bintatar Bonar Bondar Bongkar Bontar Borbar Bosar * tuan bosar = = = = = = = = = = = = = = = = =

hanya, dekat sekali, kandung galah sarang namabesar, tersohor pelepah enau, membakar jajaran, deretan rumah dalam satu kampung menipiskan kayu takut, khawatir terbit matahari pohon bintatar benar parit, anak sungai bongkar
putih, gota (darah hewan)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.

bissar bittatar boddar bokkar bottar

21. 22.

kacau, gawat besar, terhormat tuan besar 3

47. 28. 29. kuat. 34. liar menangkis gaya silat cari-cari. berita kelaparan. 36.23. 4 . suara bertukang terlalu beragam kesana kemari. berantakan kabar. 46. 43. berwibawa 35. diare lepas tali pengikat keluar jelek kelakuan keluar serempak tetangga. 38. haluar Hodar Hohar Hombar hobbar Hotar Huar Imbar ibbar Jagar = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = besar sekali berkembang bubar. 27. Mencari debar. 45. 37. 53. 32. hingar Hansar hassar Harhar Haruar. 40. Buar-buar Bungar Burbar Dar Dear Dengkar dekkar Diar. bobar * mangangguk dobar Dohar Gadoar Gambar gabbar * na so gambar do ho ! Gandar *gandar bulu Garar * manggarar utang * pinahanna garar Gargar Goar Gobar Gombar gobbar Gompar goppar Gundar guddar Gurgar Habar kabar Hangar. 51. mujur suka bikin keributan gambar tak benar kamu ! potongan bambu untuk menghembus bara api. terdekat seperti rotan (hotari) gali tanah beda. 49. berkembang biak membayar hutang ternaknya membiak pecah terburai nama selimut gambar berketurunan sikat lantai kacau. 24. 30. bayar. deras menangis sekuatnya beruntung. 42. 54. 25. 52. dior Dobar. 41. perbedaan layak. 44. 31. 50. 48. kurang pangan mencret. 39. 33. 26.

Tak bersopan santun memelototkan mata utk mengancam. tampan susah dikendalikan membeli untuk jual lagi langgar. makin menjadi-jadi. Jambar * jambar hata * jambar hepeng * jambar juhut * jambar tortor jabbar = = = = = hak perolehan dlm adapt hak bicara menurut adat hak mendapat uang hak mendapat daging hak giliran manortor bagian wajah rumah Batak 56.* jagar-jagar ni hata * sijagaron = = sebagai basa-basi wadah berisi padi dan ranting beringin. 58. 68. tak patu kamar berserakan tidak tentu arah kain sarung mati sblm bercucu me. bersinar mata memantau kepingan periuk tanah liat yang jatuh pecah. 74. 66. 69. 64. 67. 75. 73. manjuar Langgar Kamar Mampar mappar * mampar-ampar Mandar maddar Mangkar makkar * mate mangkar Mar… Medar Minar Momar Ngarngar Ngorngar Omar Onjar Ongar-ongar Padar Pagar ojjar = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = besar. Jenggar-jenggar Jengkar Jingar Juar. 70. 71. 63. 72. 65. meng . 55. tegap. 59. pimping dekat peti jenazah sbg pertanda bahwa yg meninggal berstatus sarimatua/ saurmatua. men. 57. 61. dorong benda penyumbat daging ayam panggang ramuan obat tradisional 5 . 60. jadi melebar cerah.. 62.

78. 102. 101. 77. 99. 98. 79. 97. 86. 96. mengayak beras keturunan penyok terinjak/ terjatuh pintar pecah terbelah suara bising bertukang membuat makanan dari biji-bijian muda pohon mati masih tegak 91. 95. yah dimanfaatkanlah jelas terlihat ayak. media singgah orang yg didatangi roh halus sebagai perantara seram pohon pimping sangkar burung tersiar luas celana pria . Panggar Panjar Par. 85. 94. 81. 103. 92. 93. air memancar tempat di ketinggian lumayan utk dihargakan segitu pun. 80. tempat tinggal pancar. 84. 89.. 90. = pajjar = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pansar passar Pantar pattar Parar * niparar nama i Patar Piar Pinompar pinoppar * pomparan Pisar Pistar Puntar puttar Purpar Rabar Rahar Rapar Riar Ringkar rikkar * pangaringkari Rintar rittar Rondar roddar * na rondaron Rumar Rungkar rukkar Sabar Sandar saddar * hasandaran Sangar Sanggar Sangkar sakkar Sar Saraoar (saraoal) 82. 87. geer uang muka menyatakan pemilik. 104.76.. 6 rasa lapar. 100. 88. 83. dipuji agar senang. ingin makan liar nyawer pemusik duit penambah semangat putih bersih buram penglihatan orang buta warna kosong keluar sabar sarana.

111. 115. 110. 127. 112. kesurupan cerah cuaca menjemur di panas matahari hujan gerimis berketurunan banyak alas daging sewaktu dipotong dan dicincang berlawanan arah atau berlawanan arti banjir. pukul rugi besar tanah hitam dipakai sbg kayu bakar tukar jotos-jotosan boros berjaya. 116. 117. teguh tengkar hajar. 120. 107.105. 108. tunda berantakan ramuan obat takar ter. 109. 128. maruarar pecah berkeping-keping kemasukan roh halus. 119. 126. terkenal 7 . 121. 124. 113. turtar Uar Uarar.. 122. Sarsar Siar Sihar Sinar Singgar Sopar Sosar Suhar Sumar * aek na sumar Sundar Sursar Tambar Tangkar Tar… * tarbereng Tiar Togar Tongkar Topar Tungar Tunggar = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = suddar tabbar takkar tokkar Tungkar tukkar Tutar. 118. 106. 125. 123. mulus terhibur. 114. luber air bah batal. terlihat nyata.

28. 14. jemur padi demam sedikit mengalir. sesuai aduk. 16. segera langsung habis pohon juhar berurut menghafal ayat-ayat Angkor akkor Aor Banggor Baor Bonor Bongkor bokkor Bongor * halak na bongor Bonor Bosor/ bonsor bossor Bontor bottor Borbor Damor Dior Dasor * mandasor maddasor Dor Emor Gaor. 18. 13. 8. berhati lurus nama kumpulan marga empuk cari mula. 22. padat berisi bergerak langsung. Akhir huruf „ or ‟ 1. 21. 7. 4. 27. geor Gensor gessor Gor Gutor Haor. 5. 12. 24. carur-marut tak bisa tenteram nyala keruh air tak mau diam berat. 9. 15. awal mengawali tetap tersedia copet kacau. manigor * igor suda Jior Jojor * pajojorhon 8 . daun ubi jalar akur. heor * Maor. 25. baik dan ramah gayung air kecil suara berat orang terpandang orang baik hati. 20. 11. 6. 23. 10. hanyut cantik. Abor Andor = addor = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = tanda larangan tanaman merambat. meor Hantor. 17. 19. 2. 3.hontor hottor Husor Igor. ramah bocor jujur.2. 26.

marah jangkrik gadaikan barang melarat busur panah loteng panimpanan padi di dalam rmah Batak kebetulan. sial bergaul baik cendol galak . 56. petor * marpeor-peor Pastor Pintor pittor Por. 50. 40.29. Jongor Jorjor Kantor kattor Onggor. sihapur Sindor siddor Singkor sikkor Sior Songkor sokkor Sor. 55. lezat lezat rasanya nyaris tertinggal kebetulan dapat sekali bagian dari kampung yang diperluas. 35. ramuan obat ramuan khusus lurus 9 . 48. engger Oror Osor. 52. 51. 42. 57. berputar bagian rumah Batak. 34. 46. 41. 39. geram. 32. 30. tabbar = = = seram tapi berwibawa memperturutkan hawa nafsu kantor pantau intai untuk dicuri geser lemparan memutar melayang berputar-putar Imam Katolik lurus deras hujan menetas telur ayam menetas telur deras hujan melubangi putar. 38. 45. simor Sihapor. 33. 43. 49. 44. pior. tarsor * sor daina * sor tading * tarsor dapot sahali Sosor Tambar Taor Tigor = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 54. 36. pur Porpor * manuk mamorpori Por udan Pungkor pukkor Putor Ringgor Sambor sabbor Saor Sendor seddor Sibor. nyaris. eser Peor. 53. 31. 47. 37. penopang bubungan nasib buruk.

61. cicil teratur teratur berbaris ulat bulu bulir telan kenyang makan bubur nasi rayap kayu lemparkan dapur lempar dgn tanah. Bubur 12. Tonggor Toror / tolor Tortor. tontor Tuhor Udor Ungkor Untor = = = = = ukkor = uttor = pandang telur tarian Batak beli berbaris. Dapur 15. Guntur 20. 63. lentur semangka ribut . bising suara mendidih . hatur 6. Abur. 59. 62.batu buang tanah bukit tak padat. Danggur 14. Barur 7. Gundur 19. Atur. Anduhur 3. Sabur * ilu marabur 2. Biur 9. Akhir huruf “ ur “ 1. Bosur 11. Gabur 18. 60. Binsusur 8. Angur 4. Dobur 16. 64. Gurgur 10 = = adduhur = = assur = = = bissusur = = = = = = = = = = = guddur = guttur = = terlepas berserakan airmata bercucuran burung tekukur harum mengangsur. Burbur 13.58. Ansur 5. Borur 10. Dudur 17. antri menyelam dalam air atau dalam mimpi tidur gerak melawan agar terlepas 3.

parut memarut kelapa goyang. Robur. Nurnur * begu nurnur 39. Ronggur 51. Ribur 47. Purpur 46. Runsur = = = = = = = = = = = = = = = = = = kapur. Pinsur pissur 43. goncang ekor. manjujur 34. Rimbur 48. Jujur 33. Homur 24. pantat air liur beda. mambur mabbur 35. Hutur 27. jujur turun perlahan kabur. pur alu-alu 45. Pupur 44. Hurhur * manghurhur kalapa 26. Nambur nabbur 38.21. Pansur passur 41. Ijur . cepat besar rambut melebar alkisah. tak lurus mengecil di ujung tanpa keturunan berhembus (angin) tersiar berita dan beredar desas-desus membersihkan padi dgn hembusan angin. Pengkur pekkur 42. Mijur 37. Ihur-ihur 28. Pangkur. Imbar 30. Manur 36. Ripur 49. Mabur. lucu capung keturunan mati semua jatuh terperosok lubang mati (bahasa meratap) guntur jatuh melorot 11 = = = = = = = = = = ribbur = = = = = russur = . Tijur 29. Hapur 22. riwayat. Hujur 25. tewrlepas rasa tuak yg enak menuruni tangga air hujan membasahi rumput/ tanah pagi hari mahluk halus bikin lubang dgn cangkul pancuran air bengkok. robung * marobur 50. berlainan subur. terhibur. Jurur. Hinambur hinabbur 23. pungkor pakkur 40. Pur (alogo) * sar barita. Imbur imbur 31. tak padat tanah makam rakus tumbak kerak nasi. Jagur 32.

Urur = sappur = = = = = = sappinur sappur sibbur = = sukkur = = = = tobbur = toddur = painoddur = tubbur = = = = = = = = = = = = = lepas dari wadahnya campur. Tutur * manuturi 71. Sobur 61. Uhur. Unjur 76. berbaris adik bapa. tersusun teratur memberi pengarahan berurut. Tur * Tano tur 69. kodok pohon sampinur campur. Sungkur 62. Undur 75. roha 73. Sampur 58. Turtur 70. Tombur 66. Sursur 63. Sibagur 56. Tebur 64. Sabur 53. kawin subur. Udur. Tiur 65. Umur 74. tubrukan tanah gembur daging terkelupas sebab sakit gula kerabat. Tumbur 68. uda hati usia. Simbur 59.52. Sampinur 57. Tondur * painondur 67. sanak saudara. pandai membawakan diri dalam pergaulan. Ungkur 77. Udor * Udur 72. Sinur 60. hujan rintikrintik berkembang biak minum lahap cukur bayar risiko rugi pakaian longggar terang cahaya ikan bakar diasami tonton orang datang ke pesta adat sebagai penonton tunas. Saur 55. Sampur 54. umur mundur menurut arah panjang ukur kaso penahan atap uddur ujjur ukkur 12 .

ember mendekat-dekatkan diri goyah. 11. Derder * maderder Deper. perlahan. 2.  Akhir huruf “ er “ Kosa kata berakhir dengan huruf ini agak langka dalam bahasa Batak Toba. 9.0er. 15. Enter-enter Eser Jengger Jonger.. 4. 7. mardeper Ember ebber Engger Eper = = = = = = leleh meleleh bunyi suara per. 14. 17. 3. mungil geser sedikit hiasan besar rumah Batak 1. Enser Emper esser = epper = 8.4.. nener = Seder = Senter setter = Serser = Sileper Tengger = = wajah seram jantan melihat dgn cermat (dgn mengutamakan sebelah mata) atau pakai alat. Ngernger. 10. 5. 16. bertahap miring lampu baterai gerakan telapak kaki dalam menari/ tortor selop memandang lebih fokus 13 . pendirian berubah anjing mengoyanggoyangkan ekor dekati pelan-pelan seperti merayap rumah beratap seng dan lantai rata dengan permukaan tanah kecil-kecil. 18. 12. * Biang mangeper-eper = 6. jongir Keker etter = = = = = 13.

Jahir 23. Girgir 16. Inggir-inggir 20. Ampir appir = * mangampir pathu = 2. penurut menjorok keluar kelapa berkeringat banyak sejenis tanaman semak melata. ikan mujahir licin tak hadir. Angir = 4. Gair-gair 13. musir 28. gara-gara bulir bekas mata air lempar julukan bagi yang tidak menjaga kebersihan sejenis cangkul daun gambir terlalu gembur sering. Bonsir bossir 8. biur 9. Mardisir 26. Donggir. Akhir huruf “ ir “ 1. merayap suka menambah-nambah omongan. Nambirbir 14 = = = = = = = gabbir = = = = harabbir = = = issir = = = lissir = makkir = = = = = . jamir 22. doring. Jabir. Bansir bassir = 5. Mangkir 25. Basir = rasa getir. bibir penyebab. Anggir = 3. Burir . ucapan yg mengandung duri. Linsir 24. Hir 19. Insir 21. Gambir 14. sidopir 12. Bibir 7. Misir. semutan kakiku terasa semutan jeruk purut bau anyir irisan serpihan duri atau beling. Habir 17. Gamir-gamir 15.5. danggur 11. Mimir 27. Dangir 10. Harambir 18. absen berdesir merembes air berpindah cendawan 6. Dopir.

29. Titir * hodok martitir 56. Sihir 43. Simir 44. melawat lengkap punya basah keringat semut-semut kecil mencari-cari soal kecil melayat orang meninggal tanamkan. tepi pantai penumpang angkutan pikir tersandung dan tergelincir padat. Tagir-tagir. mis. Ansir assir 52. semir sepatu piring . mamirpirhon 37. Potir * haleon potir 38. ramuan obat pedih pnderitaan tepi danau. keras goyangkan dgn jari petir masa paceklik lama menanduk berhamburan. tak banyak kurangnya. ukirkan geleng kepala pertanda 15 . Upir keramas. Supir 50. Taksir. Pinsir pikkir pissir = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 35. suar-sair 40. Pir 36.gelas piutang rasa senang dalam hati sdh senang hatinya pas. Tansir tassir 54. Sisir 49. Sihampir sihappir 42. Pirpir. Uhir 59. Singir 46. Sangkir sakkir 41. Tanggir 53. Sair. Tungkir tukkir 58. Pingkir 34. Tingkir tikkir 55. Sirsir 48. Pungkir pukkir 39. Pangir 30. tahir-tahir 51. Pasisir 33. Simpir sippir 45. berserakan cangkir mirip gambir agak pas. Pasir 32. sedang -sedang alat meratakan (menyisir) lahan sawah pengemudi sisa-sisa makanan taksir tegang tali bikin tajam. Parir 31. pensil lihat sebentar. Sir * Nga sir be rohana 47. Tungir * manungiri 57.

* mangupiri = 60. Usir = tidak setuju atau menentang menggeleng-gelengkan kepala berulang-ulang pertanda menolak usir 16 .

sejahtera mata pencaharian taksiran kasar menaksir sepintas sok jago. lebar lebarnya dan panjangnya 3.II. sok hebat kalender liturgi tikar anak lucu kesedihan ganteng. 13. 15. pirsak Bobak Bojak. cantik lapis tembakau selapis kotoran kemaluan pria perangkap burung orang Batak buang air besar terbuka lebar. 14. 6. mangap terbelah sekaligus dapat tiga tercampak air digaruk kuat katak luas. 16. Akhir huruf „ ak „ 1. 2. 4. 10. 7. 11. 5. 17. 8. Kosakata berakhir dgn huruf : „ ak – ok .uk dan ek . * bolakna dohot ganjangna= besar bengkak 17 . 20. 9. 18. cakap. 21. Abak * pangabakan Agak * mangagak * mangagahagak Almanak Amak Anak Argak Arsak Bagak Bakbak * timbaho sambakbak Balak-balak Barakbak Batak Berak Bilak Biltak * biltak tolu Birsak. tojak Bolak Bongak Bongkak bokkak = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = hasil. 12. 19.ik „ 1.

40. 54. 41. 33. 45. 25. atik. cengkeram gerak firasat didih. 49. 32. 27. murak = Eak. 56. 51. 50. 37.22. gapgap = Galak = Gasak = Giak = Gomak = Gorak = Gurak. magurbak = * si gurbak ulu = Gurdak = Halak = Halak-halak = Hohak Hubak Hurak Insak Irdak Itak Jambak Jinak Jullak Jumbak = = = = = = jabbak = = = jubbak = membendung sungai botak robek karena usang kotor warnanya lumpur halus anak-anak. barangkali bual. 36. 38. 34. mendidih bengkak. 35. 29. pagar tembok dari potongan kayu dahak cembung gali lobang kritik gerak kecil. 47. 31. gejolak teung beras menarik keras rambut jinak colok. bustak = Buntak buttak = Dakdanak = Deak = Demak = Dirgak = Dodak = Dompak doppak = Dongak = Durak. membengkak orang pemalas usir orang orang-orangan. 53. 42. 18 * mambongkak binanga = Botak = Bukbak. 48. 30. 52. 55. 26. 28. busbas = Butak. 43. 44. 23. 46. bocah banyak rukun bertetangga kepala tegak dedak menghadapkan sok orang penting dipermalukan rasa mau muntah siapa tahu. 24. meak-eak = Etak. 39. air dari mata air perasaan terusik . betak = Gakgak. omong kosong bernyala gasak rasa mau muntah raup. margurak = Gurbak.

72. gayanya kulit kayu otot perut sampul. 69. 65. 87. 86. 88. maluak Luntak luttak Lusak Lupak-lupak Makmak Maniak. 77. mendatangkan malu mandiri cangkulkan nyut-nyut. 84. lumpur bersih seadanya kubangan kecil di sawah aturan sopan santun rasa perih atau peda bunyi suara ngak. 73. 83. 82. 85. Korak Lagak Laklak Lambiak labbiak Lampak lappak Landak. tak sopan rumput tumbuh subur dipukul dgn lidi / kayu terkelupas ceceran kotor. 58. 80. goncangan air buruk.. 64. 89. jelek. 74. 71. 59. identitas sekiranya memungkinkan. lundak laddak Langak Lasak Leak * ianggo leak boi do… Lindak liddak Loak Lomak Lotak Luak. sampai di sini berdikit-dikit potongan-potongan kayu 19 . 60. 61.57. 67. dut-dutan. 79. atau perasaan terkejut matang diam tenteram minyak hewan adat babi pencak. 70. cambuk citra. 66. 78... 63. silat pulang berguncang keras kemeja celana menonjol. 76. 81. 62. sembunyikan sesuatu. 75. Siak Marlangak Masak Menak Miak * na marmiak-miak Monsak mossak Mulak Mulbak-ulbak Mungkat Murak Ojak Ombak Ontak * ontak ni on Ontik Ompak-ompak = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kerak lagak. bungkus luar dikerjakan cepat bunyi „ngak‟ gerakan lincah. 68. ciri.

112. 107. menyebar peduli. 97.* rompak-rompak 90. 102. perhatikan tergeletak mneyebar penyakit membuat susah bangkit dan berjalan. 113. 117. 106. 95. 99. 114. 92. 104. rangkat Rarak. 115. 105. rerak Reak. ngorngaron Paltak Parak Palak Pareak Pasak Peak Poltak Pongkak pokkak Porlak Pultak Rak Rampak rappak Rangkak. 120. sejak lahir kebun. 118. 20 Orngak. robek copot secara kasar ayakan sdh buruk kotor. 108. 110. bernoda-noda pecah dan penyek tumbang sisa tanaman padi di sawah setelah panen salah samar-samar gula merah putih bersih buah salak terlempar . pareak Redak Repak Ribak Rintak Ripak-ripak Rotak Rosak Rumpak Sagak = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = rittak ruppak Salak Samak Sangkak. 94. 101. 98. sangka * gula sangkak Saksak Salak Sampak sappak kecil yg mudah terbakar untuk nyalakan api bicara tak senonoh. 111. bulan gagap bicara. 119. 96. porno jelas dan nyata sisa-sisa tuak hati panas dayagunakan. jadikan perhatian alat pemukul kayu terletak terbit matahari. 116. taman terbelah paru-paru bersama-sama berjarak agak jauh sebar. 103. 100. 109. 91. 93.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.
144.

* sampak mudar Seak-seak Siak Sigak Silbak Sillak Silopak Sindak * sipasindak panaili Sintak sittak Sipak Songgak Sosak Sunggalak, singgalak Songak Songgak Songkak sokkak *songkal, songkar Sordak Suak Sulpak Tahuak Tak, partak Taktak Talak Tambak tabbak Tampak tappak Tandak taddak Tangkurak takkurak Tasak Tedak Tembak Tipak Tolbak Tombak tebbak

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

terkejut sekali gayung kecil pedas burung Sigak terbelak bercahaya burung kecil berkepala putih membuat tegak memperjelas pandangan tarik ke atas, angkat sepak gertak sesak jatuh terjungkal bau sengik bentak ketus, tak enak didengar palang kayu patah bicara kasar, ketus suara kokok ayam dirigen daki terbuka lebar pemakaman, kuburan
kebersatuan, keserentakan

145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152.

sepakan kaki kuda tengkorak ganas terlihat mata kepala, transparan tembak rata permukaan membobol,
mengeringkan kolam ikan

tobbak =

hutan 21

153.

154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

Tuak * situak ni loba * pasituak na tonggi Tulak Tumbak tubbak Tumpak tuppak Turak Ulak * ulakhon ulakkon Umbak ubbak Urak * murak

= = = = = = = = = = = =

minuman tuak, nira madu uang jajan di perjalanan tolak, menyetorkan tombak sumbangan perkakas bertenun ulang ulangi ombak, buru-buru urakan tercemar nama baik

2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Akhir huruf „ ok “
= = = = = = = = = = = = = = = = = = perilaku tidak tenang batas tetangga bersebelahan tai mata cepat tanggap perut, bulir padi hijau perut berair, basah katakana tak terkatakan yg dikatakannya di situ.. ucapkanlah berat bukit, gunung geliat lucu, geli penuh muka sedih

8. 9. 10. 11. 12. 13. 22

Aok-aok Balok * hombar balok Billok Bistok Boltok (butuha, siubeon) Bornok Dok * ndang tardok * na nidokna disi ... * dok ma hatam Dokdok Dolok – dolok Gellok Geok Gok Gondok goddok

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Gosok = Gulok = Hodok = Itok = Jompok joppok = Jonok, donok = Konsok, honsok hossok = Lambok labbok = Lanok = Laok = Litok, lutok = Lobok, marlobok = Lomok-lomok = Lopok = * lopokhon ma tu roham = Losok = Miok = Mokmok = Mosok = Nangkok nakkok = Nok = * par nok = Ollok, marollok = Ondok-ondok ondohondok = Mondok- ondok = Ontok ottok = * ua ontok ma na marjuju i. = Patok = Peok Punok * punok hosa Pusok * pusok/ punok hosa Sambok sabbok Sandok saddok * sandok portibi Saok = = = = = = = = =

gosok ulat keringat ikan gabus kecil pendek, singkat dekat kocok lembut lalat terkesan santun kotor air berdebar, suara bok… daging babi kecil tertanam, benih
tanamkanlah dalam hatimu

malas leluasa, bisa bergerak gemuk gosong naik pulas tidur orang yg gampang pulas bersetubuh cicit tertidur berhenti, menghentikan berhentilah berjudi pancang kayu tanda batas penyakit ayam sesak sesak nafas pusar sesak nafas cambuk seluruh seluruh dunia, bumi gongseng kering 23

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Siborok Simangarudok Singgok Siok - siok Sobok Soksok Tandok Tarngok Taroktok Tobok Tok * tok uluna Tolmok Tongkok Ulok Unok Unsok, Ucok Usok monmon Utok

= = = = = = taddok = = = = = = tokkok = = = = = =

berudu tanggurung cengunguk bunyi suara tangis ayam serupa, sama dengan cocok wadah menjunjung beras jadi tak sadar sebentar jantung bicara nada jujur pusing kepalanya gendut palu, martil ular bagian dalam pohon bayi laki-laki buang ingus otak

3. Akhir huruf “ uk “
1. 2. 3.
4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 24

Abuk, mabuk Ajuk Alguk, algup Aluk Andu, anduk Angguk * mangangguk Antuk attuk Balguk, baltuk Batuk Bengkuk bekkuk Bisuk

= = = = = = = = = = =

buru-buru, mabok mengadu tak benar dimakan lahap
yg diharapkan tak ada.

handuk menangis kuat getok dari atas agak besar batuk bengkok bijak

28. nunuk Lungguk Mabuk = = = 41. 19. 33. 23.12. gurdung Haduk Hortuk (aili) Hosuk Hurmuk * hurmuk do pardalan sitangko manuk.lengkung lusuh. musang cara berjalan bongkok. bekas pak busuk lembut gulung jemuran menjorok keluar golok gemuk getuk singkong batang leher menggunung jongkok bongkok tidak lumrah gigi babi hutan rakus. 38. Bortuk Bungkuk bukkuk Buruk Busuk Dauk Duduk Duruk Goluk Gomuk Gotuk Guk Gukguk Gunduk gudduk Gurduk. 25. 21. gosok . 14. 27. jullak Kotuk * anduhur dikotuk = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = gigi taring bongkok karena tua buruk. 22. 15. 18. sebab sembunyikan sesuatu. 29. 34. 32. 35. 36. 31. 20.gosok lapisan halus pohon yang mudah terbakar Luluk. hijuk kidal ( si kidal ) jeluk jeruk duduk manis colok kancing bulat. 37. 39. 42. Ijuk Jaluk ( si jaluk) Joluk Jeruk Juguk Julluk. 24. 30. 17. 26. 40. 16. 13. Lapuk Lengkuk Lukluk = lekkuk = = lapuk bengkok. onggokan jerami di sawah masa panen. buru-buru 25 . bunyi detak dua jari tangan untuk memerintah tekukur bertekukuk.

73. tuak. 44. tanduk batang leher peci. 65. 54. 53. 46. 69. 72. 51. 77. mengambil hati dgn membelai dagu Siuk Soluk Sonduk sodduk Suksuk Sunuk Surduk Suruk Tampuk tappuk Taguk Taguk-taguk Tanduk tadduk Tangkuhuk takkuhuk Tahuluk. 71. 60. 57. tangkuluk Timbuk. kopiah lompat katak . 48. 67. tulang rusuk tanaman semak daging otot burung Siburuk genjer sawah. 45. pergi diam-diam menyendok. 74. 26 masuk nyelonong sendok besar penuh sekali sangkar ayam selipkan lewat kolong tampuk. 61. obut Palguk Pauk Poluk Porsuk Pukpuk = makkuk = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 55. 75. 66. 68. 47. 76. 63. timbung Tohuk = = = = = = = = = = = = = = = 64. 62. 70. ditinju dgn keras sampai letih tak berdaya pucuk daun pecah terbentur tusuk. 59. melarat letih bekerja keras. Manuk Mangkuk Marlupuk Masuk Miduk Muruk Obuk. 50.43. 49. tangkai daun payudara wadah tempat air. 58. * sampe mapukpuk Pusuk Ropuk Rusuk Sanduduk sadduduk Sibuk Siburuk Sihorpuk Simuk ayam mangkok suara puk… masuk banyal marah rambut terjatuh tetapi menyatu mencangkul merogoh pedih. 56. 52.

jonok) Elek = Erek = Ergek. 5. Akhir huruf “ ek “ air sungai kaleng jatuh berjatuhan kemiri dekat bujuk rayu lucu padatkan makanan syukuran 27 Aek = * batang aek = Belek = Dekdek. 8. 2. 3. 80. Tombuk tobbuk Tompuk Tuduk. 79. 84. timpuk beri makan ayam dipanggul terjangkau ketuk pintu wadah meramu sirih celupkan tinju menunduk ayat suci. 4. = * madekdek ma gambiri = Denek = (jenek donok. 82. 81. 89. kenyataan yang harus diterima tusuk meramalkan coba pakai tunduk kepala menganggukkan kepala 4 1. 87. 83. 90. 91.78. argak = Esek = * indahan esek-esek = . patuduk Tuhuk Tuk Tuktuk * partuktukan Tulluk Tumbuk tubbuk Tunduk tudduk Turpuk Tusuk Ulpuk Umbuk ubbuk Unduk udduk * mangunduk = = = = = = = = = = = = = = = = bocor pukul. 7. 88. 85. 86. 6.

pekhon Pendek peddek Petek * mandabu petek Peltek. 13. Marsik = = burung kecil kering. 34. 12. singkat anyam tikar. 18. sampeltek Putek. tektekhon Upek 5. marlunguk M enek Naek Neknek. 22. Akhir huruf „ ik „ 33. 21. cetek pendek. putik Rekrek Tedek Tektek. mis. 20. 16.hesek Hotek-hotek Jekjek Jellek Jempek * = jompok Letek Marlengek = = = = = = = = = jeppek = = = = = = = = = = = = = = = karena bayi lahir kecil senyum tawa ketiak rendah hati meminta kera perangkat musik gondang ayam berkotek-kotek nakal tidak dalam. 17. marlingik. 14. marlongok. 27. 23. 32. 15. 11. 31. 26. noknok Pek. Etek. 29. 25. 28.9. 30. 24. menek Ertek-ertek Gedek-gedek Hedek Herek Hesek. 28 Amporik apporik Arsik . gigi * marlangak. mengering . 19. tandok bunyi sesuatu jatuh kecil naik tidur pulas bayar lunas pendek suara pemilih secuil petik rasa letih kerja keras memelas beri sedikit tercabut. 10.

kalau-kalau. celah kecil ukir rasa dingin menusuk bunyi suara pik…ik. 42. 51. petikan petik suara kecapi buntut kata menyindir jatuh tercecer 29 . Atik. 50. sentuh jangkrik melarat. 44. 52. 41. 46.mis. 57. ngeri tempat hidup melarat kunyit kadal lapis sbg prakata disertai maaf sebelumnya. tancap balong.* dengke arsik 35. 58. 54. pantik pattik Parik Patik Piltik * piltikk ni hasapi * piltik ni hata Pitik = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 48. 55. 53. bocah-bocah anak hewan kerbau melahirkan anak bunga mengawali buah berdikit-dikit berpuasa sedikit sedikit tapi dgn senang hati memberikannya tertancap. 59. 45. betak Balik Bikbik Botik Bortik Girik Gitik Gurtik. 61. 47. tembok perintah terbetik. mungkin terbalik terkelupas pepaya gara-gara mengorek. 37. 49. 43. 36. mallipik Minik Munik * horbo marmunik Mutik Ontik ottik * mangontik Otik * uli otik Paltik. 40. 38.. ikan mas dimasak hingga kering airnya. 60. 56. 39.kuping gelisah tersindir sindiran halus. hurtik Hirik Horsik * parhorsikan Hunik Ilik (masak-masak) Lapik * lapik ni hata Longkik lokkik Lontik lottik Manarisik Marlipik.

kulit ikan tersindir. 68. 64. 89. 66. terpotong orang sumbing bopeng 30 . 63. 73. dipetek. 70. Poltik Pongkik pokkik Potik Pulik Pulsik Purik Putik Rarik Rintik rittik Risik Salik Sangkilik sakkilik Sibalikhunik Sihumisik .62. 77. tercekik nyalakan geretan tonjok potong dgn parang kuku ternak. 69. 86. 83. 81. 82. 87. 78. hepeng Si minik Sisik Sitik * ala ni sitik saotik Songik Songkik sokkik Sontik sottik Tojuk Tallik Tambirik = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 85. muncrat air nasi petik tergores gila mempertanyakan sindiran kutu anjing tameng uang si kecil.( kongsi pemeliharaan) tarik karat lihat. 76. seperempat bagian dari nilai ternak. sindir gara-gara sedikit saja bau sengik cekik. 74. 67. 79. Tarik Tasik Tilik Tungkik Tupik * na tupikon Turik = = = tukkik = = = = ikat keras cekik kunci rapat pisah keluar. 84. 88. 75. cucu-cicit sisik. 90. 65. periksa tai kupinh petek. 80. 71. 72.

Kosakata berakhir dgn huruf : „ al – el – il – ol . sesak bernafas penghalang yg tak dapat dilihat mata asalkan. Ajal 3. Abal . Ambal 5. Balbal = 11. Bingkal bikkal = 14. 7. terlempar. dibal = 18. Dingkal dikkal = dipukul. 9. menyimpang letih. Buntal buttal = * buntal-buntalan = 16. asal-usul aspal bola kaki lahan bagian depan perkampungan ditanami pepohonan 1.III. mangap bekal bekal rohani bungkus bungkusan binatang penyengat pukul dgn kayu melengkung dari sebelumnya lurus membesar. Banggal. Bantal battal = 13. kemaluan pria hidup karena nafsu seks 31 . 8. Daldal = 17. harbahal 10. Denggal = 19. Angal. Angkal 4. ngal * hangalan 6. Bohal = * bohal partondion = 15. Akhir huruf “ al “ = = akkal = abbal = = = = = = = peti mati orang tua berumur panjang akhir hayat akal beda jauh. abal – abal 2. bonggal = 12. dihajar besar bantal terungkit. Asal Aspal Bal Bahal. Debal.ul „ 1.

Gintal gittal 27. Mungkal mukkal 46. Natal 48. Jongkal jokkal 42. Jogal 40. gundul. Gial = = = ebbal = = = 26. Jojal 41. Jampal jappal 38. humuntal huttal 35. Jagal 36. Munjal-unjal 47. Gumbal. malamal 44. Gatal 25. pajal . tekan utk memadatkan goyang berjalan melenggang gatal hilang selera makan karena sudah makan kebanyakan makin semangat pemusik disimpan tersusun tersusun di para-para gerak-gerik merusak tebal letih jenuh gumpal kapal berguncang daging hewan potong-potong kecil merumput kerbau. Himpal hippal 33. pulpul 32 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = perangkat musik ogung cap jari tangan. Jaljal 37. Heal 32. tumpul air minum bersih berbangga hati. Majal. sapi berjalan dgn tumit keras. Jual. tak tertekan berjejal jengkal pengantin puri (istilah adat) pengantin putri dijemput pengantin putri diantar wadah/ keranjang berisi daging hewan adat. Jingkal jikkal 39. Embal 24. Eal 23. gumpal * gumbal di para-para 29. Gual * pargual pargonsi 28.20. Palpal. habiskan . Hopal 34. Huntal. Hadal 30. Dodal 22. Mual 45. geer berguncang-guncang hari Natal babat . Hapal 31. juhal * alap jual * taruhon jual * ampang na marjual 43. Doal 21.

kasus tebal tumbal. soal 66. Sohal pokkal = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = sabbal sappal sikkal 63. Sal 57. terbiasa ketus-ketus menjawab masalah wisuda. Singkal. Tumbal 79. manapal 72. Tabal 67. penghargaan 33 . sajen mahkota. sungka 62. Sial 60. Panjal 52. modal pokok rontok satu dua gigi cubit agak keras memencet nasi di genggaman sebelum masuk mulut dipegangi dan dipencet membuka paksa mulut anak memakan obat kain dililitkan ke leher bumbu pedas iris cepat bukan keberuntungan sarana penyeimbang tidak tega perasaan masukkan nasi ke mulut dgn lahap dan banyak. Tapal. Tobal 78. Sampal 59. Sambal 58. Sihal-sihal 61. Taltal 68. Tangkal takkal * sitangkal tabu 71. Tumpal = tippal = = = = tubbal = tuppal = alergi kulit. nada miring tumpukan batang padi ketendang. Pial 53. benjollan di kulit. Songkal sokkal 65. Tinggal 76. biasa. pelantikan mencincang tambal terlepas pupuk alam orang tak berguna membukakan ikatan miring timbangan. Sual.49. Teal 73. Tanggal 70. Pandial 50. Somal 64. Toal 77. Podal paddial = pakkal = pajjal = = = 54. pokok. Pangkal 51. Timpal 75. terlempar tertinggal. Tibal-tibal 74. Tambal tabbal 69. Pongkal 56. Pogal 55. alamat tinggal masalah.

Unggal. nengel 4. Tel. Titel 3. mungkal-ungkal 84. satel 10. batal bak air besar.80. Ensel 6. mengkel 5. 2. Mentel-mentel 8. Akhir huruf “ el “ = = = ekkel = essel = = mettel = = = = = Alkitab asal ngomong. Bibel 2. tertawa engsel hotel kurang sopan ulang. Apil 3. Adil 2. gunjal * manggunjal poso-poso i. Tunggal 81. Engkel. Uhal 82. se-bak air berada di depan mata gelar kesarjanaan 1. Engel. Unjal. = = = = = = jantan (hewan) obok dan angkat bergoyang atas bawah terlalu berbangga hati guncang. 1. Teltel 11. bergerak bergerak bayi dalam kandungan. Bodil 34 Akhir huruf “ il “ = = = adil hapal bedil . Ungkal. Sitel (setel) 9. asbun tuli tawa. Hotel 7. Ehel-ehel 3. munggal-unggal 83.

8. Ungkil ukkil * marungkil penyakit ternak benjolan-benjolan remas dan tekan kuat gigi berlubang cubit masa panen pancing. bonus keras kepala menyimpang. Bondil Budingkil Dogil Dungil Gotil * gotilon 9. Sungkil sukkil 24. Manimbil budikkil manibbil = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 14. Pipil. Ngilngil 16. Sambil sabbil 20. Pinjil. 7. melakukan pelanggaran siul gigi gemeretak sejenis pahat memipili tersisih perangkap tanman sej.4. Sampilpil sappilpil 21. kail kunyah tambahan sedikit. melengking cucuk hidung hewan mengunyah tembakau menggolok nyaring perkakas melubangi wakil bimbang dan ragu musibah. Tinggil 26. Igil 12. Sihil 22. 5. Tagil 25. Jigil 13. pilpil 18. Unggil * munggil-unggil 29. kemalangan bergumul dalam kesusahan atau duka 35 . Milmil 15. Sungil 23. Tuhil 27. Uangkil uakkil 28. Hilhil 11. tarpinjil pijjil 19. Papatil 17. 6. pakis suara ringan. Hail 10.

Peol 25. Gaol 10. Gol 11. Hobol * manghoboli tolor 14. Bolbol 3. Jengkol jekkol 17. Akhir huruf “ ol “ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = segan. siap tegap 1. Haol 13. Ingol 16. urut ngeri perasaan lunglai dempul. Solsol 28. Eol. Sompol soppol 29. meol 9. Sihol 27. bab buku rindu sesal.4. Ngadol 22. Maol 20. Golgol 12. susul wanita pendek gemuk mahal. patri goyang ekor pisang gim. kain pembungkus. Tandol taddol 30. Toltol 36 = . Joljol 18. Botol 4. Dangol 6. berhasil tak mau kalah rangkul rebus tanpa bumbu merebus telos rasa ta mau melepas tuli jengkol kejar. Holhol 15. Ongkol okkol 24. Dampol dappol 5. Nolnol 23. Bangkol bakkol 2. Mogol 21. sungkan terlalu gemuk pendek botol pijat. Tapol 31. sukar sangat pendek gigi geraham mata melotot batuk bengkok patah . Ponggol 26. Daol –daol 7. Dompol doppol 8. gendongan untukhangatkan bayi. menyesal sumpal dangkal ikat. masuk. Kobol 19.

Hibul 15. sedang sakit gigi * tungkolon 5. Hundul goppul huddul . Tombol * sitombol = = 33. menunjang dari bawah agar tak miring atau jatuh. 2. 3.32. 1. 4. sehat mahar dan kelengkapannya dalam adat pernikahan pembalasan tegak lurus kesaksian pihak keluarga calon pengantin di Gereja. kebolehan beda sekali hibur agar tak sedih lumbung padi bakul betul. Helhul 14. 5. Dugul-dudul 10. Akhir huruf “ ul “ abbul addul = = = = bakkul = = = buttul = = = = = = = = = andalan. sakit gigi. Gompul 13. benar menentukan jadwal waktu pertemuan. menyatu gulungbenang duduk 37 Ambul Andul Apul Bahul-bahul Bangkul Botul Buhul 8. Hulhul 16. Tungkol tukkol tukkolon = = gemuk. Buntul 9. Gaul 12. pesta jendul dengkul tonjol-tonjolan membaur beruang repot dan berantakan utuh. Tubol 34. 6. 7. Tumpol * martumpol tuppol = = = 35. Duldul 11.

28. ingatkan terbangun karena mimpi. Tahul-tahul habiskan. Tambul 30. Tambihul 29. Timbul 32. seseorang yg dapat dijadikan andalan.17. terpantulkan 38 .dll mempertanyakan tanaman merambat pohon. Juljul 19. Tunggul * partunggul 37. Tuhul tabbihul tabbul tappul tibbul tippul = = = = = = = = 35. Suhul. Pohul * pohul-pohul muttul = = = = = = = = = = = = = = keras kepala menonjol. menonjol asap patah suami meninggal mengisi air dgn membenamkan langsung wadahnya ke dalam air desak terus tiang penahan. mental. Pulpul. tidak tajam genggam nasi semacam kue lepat tanpa bungkus yang dipadatkan pakai 5 jari tangan. Tultul 36. 21. 26. gempa bangunkan. Sotul 25. Jugul 18. Simpul sippul 24. pilar. Sanggul. Timpul 33. muntul muttul = = = = tumit kaki lauk teman tuak. ikatan kecapi sarung pisau. tankai tinggi. Tampul 31. palpal 22. kopi memotong kayu. siporhot 23. Sunggul *tarsunggul * manungguli 27. menjorok lentur. Tipul * matipul ulu 34. sokoguru. bersihkan tata rambut wanita kesimpulan. daunnya berbentuk mulut teko. Muntul 20. Untul.

. menjadi: Tangga (tangga) Manaraja…. adonang Alang * alang roha mandok abang..IV. Menjadi : Mangaraja ( meraja) A.... segan rasanya segan mengatakan 5. menjadi: Tangkup (tangkap) Taga……….. Namun banyak kata-kata yang berhuruf “ n “ akibat terpengaruh bahasa asing dan Melayu mengalami perubahan menjadi “ng”. muslihat 39 . saudara laki-laki yang lebih tua keluar rumah entah siapa namanya tanggung-tanggung. 1.. 2. Huruf akhir „ ng “ …… “ ang “ = = = = = Abang Adang * mangadangi Adodang. Kata-kata berakhir dgn huruf : „ ng – m – n „ ================ “ ang – eng – ing – ong – ung ‟ “ am . 3. 4. menjadi : Inang (ibu) Tankup……. huruf “ng” tidak dikenal.. Misalnya : Inan .em – im – om – um “ “ an – en – in – on – un “ ======================= Penjelasan: Dalam bahasa Batak asli. Albang = meraup. 1... dan tidak bisa ditulis dalam aksara Batak.

Amang. 32. 31. 25. 21. 23. Among = Ambalang abbalang = Ambasang abbasang = Ampang appang = Angkang = Ansisibabang = Arang = Ardang. 24. 18. 28. 29. 22. 9. 10. 15. 11. 17. 14. bioang Barang Barlang Basiang Batang * batang aek * batangi Beang Biang Bidang Bilang * mamilang tangiang Binatang Bingkang bikkang Bingkolang bikkolang * abat bingkolang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = daging bagian leher makan tukang makan. Aliang Allang * pangallang = = = 8. 26. laki atau pr. Arjang Arirang Asang Balintang baliitang * = pagabe Bangbang. ordang = 16. 30. 40 . 7. jago makan. Tidak secara berurutan bunga kelapa/enau andalan utama perkakas tenun terbuka lebar biji buah nangka bawang barang tak ada yg cocok bahan anyaman tikar peti mayat batang sungai balongan pasung anjing lebar. 13.6. 20. 12. bapa ali-ali embacang bakul kakak. luas ucapkan memimpin doa hewan ngangkang yg jadi penghalang 27. kelabang berkaki banyak arang menanami bibit kacang atau benih padi sawah tadah hujan melangkah-langkahi. 19. bungbung Bangkiang bakkiang Baoang. 33.

43. 48. 58. 36. 39. darangon = Didang = Dulang = Dupang = Eang = * eang-eang = bintang belang. berbelang rebus daging pelototi benang ampas minuman kopi kekar membentang buang. 35. 55. 52. kudisan ninabobokkan pohon jarak dahan bercabang dua penyakit di bagian paha sampai lumpuh rasa jijik 53. 44. Ebang * mangebang tu onan = = melenggang berjalan-jalan ke pasar menunjukkan sukacita karena baru menyelesaikan pesta pernikahan misalnya. Bintang bittang = Bolang = Bolgang = Bollang = Bonang = Borsang = Botang = Bostang = Buang = * halak buangan = Bugang = Bujang = Bulang-bulang = Dadang = Dangdang = * mardangdang Darang. 38. 40. 37. 41. 42. 57. penjarakan para terpidana luka berdarah kemaluan wanita ditokohkan panaskan. 50. 49.34. menggalang massa 56. Galang Galapang * somba-somba galapang Galimang * digalimangi Galpang Galumbang galubbang Gamang-gamang = = = = = = = = pemberian menarik simpati. 47. kunci gembok daging hewan adat yakni bagian rusuk gerayang digerayangi jatuh tersungkur ombak. hangatkan bayar denda kudis. 54. 46. gelombang gamang 41 . 59. 45. 51.

humaliang Hallang Haluang Halumpang haluppang * andor halumpang Halunsang. 89. 84. 78. tali jemuran 88. mangap panjang kentang garang raba dan serakkan banyak sekali ayunan aduk rata atas. 61. 66.60. 71. galang Halangkang halakkang Haliang. Gampang gappang * anak ni gampang Ganggang Ganjang gajjang Gantang gattang Garang Gariang Garjang. 90. kandang . Gambang gabbang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 72. galangan selangkangan keliling. 70. tanggir Gobang Godang Golang Gompang goppang Gondang goddang Gordang Gulang Gurampang gurappang Habang Hadang Halang. 80. 69. 85. galunsang Hambirang habbirang * birrang Handang haddang daun sirih yg memanjat ke pohon. 81. mata uang Bld banyak gelang tersangkut musik tradisional Batak gendang besar gulingkan kepiting terbang taruh di pundak halangan. haram. 73. 42 membual. 68. 82. 86. goncangan ombak kiri menyuruh kerbau pembajak agar ke kiri. sagarjang Geang-geang Giang Ginjang * si ginjang roha Gistang. 75. 77. 74. seputar terhambat berucap kalong tanaman merambat yg bisa dijadikan tali leher sapi tua. 79. 83. 64. 76. mis. 65. 63. tinggi orang yg tinggi hati kencang. 87. 62. 67. tak jelas ayahnya anak haram renggang.

116. keranjang kecil tergeletak kaku mahluk halus di hutan kurang kerang duduk selonjor rontan rotan besar bahan kursi rotan sedang keperluan lain spt tali. 115. 113. Hansang hassang Hapalang Harang Hasang-hasang Heang Hembang. 109. 104. 108. 114. 106. 101. 103. 93. 111. merantau jauh menyalam seseorang bambu yg sudah tua sangkar burung bersemangat kuat untuk mengingkari aturan ketemu mengembang kue loyang 43 Jumpang juppang = Kombang kobbang = * kombang loyang = . 97. joang = = = = = = = = = = = = tai hidung penghampat loncat kalung sapi saingan dua isteri satu suami ibu kandung luka yang mengering liar.. 94. halung * hulang-hulang ni lombu Imbang * marimbang Inang. lenyap. bakul/ keranjang besar agak pucat. Huang Hulang. tak terlipat kering bunu. 105. 100. inong Ingkorang ikkorang Jalang * manjalang Jarangjang * bulu jarangjang Jobang Juang. tak segar kemaluan wanita terkembang. 112. pala-pala. 117. 98. dll * hotang rasras (sasa) = * hotang pulogos (singgarar) = 107. herbang Hiang Hilang Hirang Hirtang Homang Hurang Korang Hortang Hotang = = = = = = = = = = = = = = = posisi jarak kedua kaki terlalu lebar sewaku berjalan kacang kepalang. 95. 99.91. 102. 96. 110. Hangkang hakkang = 92.

luntur bunga kuburan linglung lemang lembah kosong. langka penghuni tak kebagian lobang longgar atau tekad bulat bertekad dalam doa dan perbuatan bualan melolong anjing bunyi dentang bunyi beterbangan marah atau menangis melompat-lompat bunyi ngang. 128. 130. 145. 132. 119. bunyi rang… buah enau yg jadi halto . 126. 124. lunjuang Lolang Lomang Lombang Luang * luangan Lubang Lumbang lubbang Manang Mangmang * marmangmang Manggang Marauang Manlatang Marbabang Marhujinjang Marngangang Marrarang Meang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 141. 142. 44 kerang paku lading wanita habis masa subur tak berisi lembah yg sepi. 137. tanggung-tanggung siput kecil di sawah luas dan rata larang kelelawar lelang liang. 138. 136. 129. longkang Linjuang. 125. 139. 144. 143. 131. 147. 120. 140. 122. lapung Langlang Langkitang lakkitang Lapang Larang Leang –leang Lelang Liang Linang * marlinang-linang Lindang. lidang liddang Lingkang.. 123. 133. 135. 146.118. 121. gua kilau berkilau-kilauan kehamilan terkelupas kulit. 148. 127. 134. Korang Labang Ladang * saep ladang Lambang.

153. pullong Rambang Rimbang pun. peringatkan buah atau pohon pisang perang pikiran kacau debu melekat ke dinding tanaman semak buahnya jadi bumbu sayur daun singkong pasak 45 178. 157. 175. 170. Ransang rassang = . daging bakar pantang rasul parang pasang biarkan kerja sendiri pemberian warisan kepada putri yang nikah pinang tegura. 166. 163. 162. 152.149. 177. 169. 156. 167. 165. 164. 151. 158. isang Padang * sirumanggas di padang Palang * palang pintu Pamatang Panggang Pantang pattang Panurirang Parang Pasang Patumang Pauseang Pinang. 168. 155. 161. 160. pining Pinsang pissang Pisang Porang Pullang. juga bersenang-senang. 176. 159. 174. 173. Misang Monang Mombang Nang Nangnang = = mobbang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = musang menang tempat gantungan sesajen Neang Ngangang * baba ngangang Nonang Nokang * sidua nokang Onggang Ontang Osang. merasakan nikmat hidup ringan tak kebagian apa –apa mulut menganga obrolan dobel fungsi angsa undang dagu semak-semak kerbau sejenis tanaman onje selotan pintu dari balok tubuh manusia panggang. 172. 171. 150. 154.

204. 183.179. kawat nyamuk. 186. 196. 10. 207. 202. 184. 190. 187. rantang simak biji rimbang lebat daun. 205. 200. 188. 189. 198. 194. bedil berlutut cerai simpangan sedang. merintis rencana pernikahan secara adat. 193. 182. 206. sedangkan . bersinar gigi rontok bicara jorok bolong perut cepat lapar bentuk umum rusak berantakan sekitar pkl. 191. 199. 197.oo pagi menghalangi saking besarnya bugil sempat kehamilan. 46 Rantang Rimang Rimbang Rindang rattang ribbang riddang Ringang Rondang Ropang Rorang Ruang * pangaruang-ruangon Rumang Rungrang Sagang ni ari Sahang Salang Sampang sappang Sandang Sangkarumpang Sangsang Sapang Sargang Seang Silang Silgang Simpang Sinapang Singgang Sirang Sirpang Solang = = = sippang = = = = = = tidak rapat berlubang-lubang spt. 209. 180. bunting sesisir. Ranggang Rangrang * mangarangrangi = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 181. 185. 208. tandan daging yg dicincang tanduk kerbau melebar duduk dengan kedua kaki melebar sayang salib retak akibat panas tangkap kaki senjata. 203. 195. 201. 192. berketurunan retak sinar.

pantangan tidak memakan darah menyuapi makan hubungan kekerabatan yg tak boleh bercanda. 230. 213. ukur berdiri jalan terjungkal basah kena hujan usia dewasa pemuda yang dewasa 47 . 229. 219.. 218. salang ibana * solang-solang Somang * induk somang Sonang Sondang Sorang Suang * suang songon i do. 228. 215.210. 212. tak pedulikan masyarakat sekitarnya. 227. Subang * parsubang Sulang Sumbang subbang = = = = = = = = = = = = sedangkan dia… pengganjal orangtua asuh senang sinar lahir impas. * = sagari. 223. 214. misalnya hubungan “marbao” janin bayi terbalik curang jadi orang yg tak disukai cari pacar.. 217. taktang Telpang Tilhang = = = = = = = = = = = = Timbang tibbang = Tindang tiddang = * = tinjang tijjang Tinggang = * ditinggang udan = Tobang = * doli-doli naung matobang = timbang. beda .. pendatang tanaman semak dewasa dalam usia pemuda sudah dewasa doa nakal tanggalkan tak seimbang. 211. 226. 224. sama halnya dgn demikian juga halnya . 221. 225. 220. Sungsang suksang Surang * gabe si surang Tandang * martandang Tandiang Tang * doli-doli tang Tangiang Tangkang takkang Tangtang. 222. 231. 216. pasangannya tak cocok sombong.

232. 243. 239. seumur tuang merangkak Tulang. 241. 242. 233. 245. 251. 234. 249. 235. saudara lelaki dari ibu kita sendiri rojok pipa utk merokok jatuh. 238. 240. 247. 237. 252. tolping = Tombang tobbang = * manombang Torang = Torbang = Tuang = Tugarang = * martugarang. benda magis penjaga kampung buang ke kali. 236. 246. 253. 250. manuarang Tulang = Tullang Tulpang Tumbang Tungkang Tunjang Ualang Udang Ulang Ulubalang Umbang ubbang * mumbang-umang Unang Undang uddang Urang * saurang Usang Utang = = = = = = = = = = = = = = = = = robek dan jatuh merantau cari lahan terang sebaya. bangkrut tukang sepak agar terbalik pohon yg kulitnya zaman dulu dijadikan pakaian udang tak ditanami pemimpin perang. 244. 248. tak boleh menyapa dgn teka-teki frekuensi melahirkan sekali melahirkan lapuk hutang tubbang tukkang tujjang 48 . Tolpang. laut terapung di air jangan.

giang 28. ……. Meseng 24. Enseng esseng 6. reng. terjerembab 49 1.. duit kandangkan nakal kaleng tangkah laku lama sepeda dayung menganggap rendah pukul.2. Gelleng 8. hajar lantai atas bunyi teng… teng… bunyi ngeng. Hepeng 10... Oleng 26.ngeng bunyi reng. Goreng-goreng 9. Dengdeng 5.. Beteng 3. Peleng 30. putra-putri pohon kayu sejenis juhar uang.. Eteng-eteng 7. “ eng “ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = lihat mapan lagu-lagu rakyat ikan teri kecil. Lereng 16. Leheng 14. lesem 17. Oseng. Ondeng oddeng 27. Penggeng * penggeng lao matua 31. kencang putaran kencing lelet-lelet miring keseimbangan keperluan lainnya aduk rata yang disebut tadi hal. Puheng (gadap) . onte * bongka onteng 29. Loteng 19. Marleteng 20. Marngengeng 21. Nengneng 25.. Bereng 2. Jengjeng 12. Meneng 23. Dedeng 4. Leleng 15. benda tersebut tadi sukar dibujuk lama masa tua terjatuh. Hereng 11. Leseng. Lopeng 18. Onteng. Kaleng 13. abon menggoda agar marah kecil kecil. Marrereng 22.

„ ing „ = = = = = = = = = = = = = = = = pangku berbeda. Gonting gotting 16. Senteng setteng 36. Bangking bakking 4. otot kurap anjing dinding gading terkatung-katung gasing lonceng pinggang. Bunting butting 7. Ruheng 34. Tolpeng = = = = = = = = = telur rusak pecah berpikir kurang normal centeng melihat dgn ekor mata ketemu batunya sewaktu membual miring timbangan atau miring kedudukan mabuk minum alkohol pecah sedikit pinggiran 3. Barimbing baribbing 6. Guling 50 .32. ……. Renteng (tolor) retteng 33. dari gendongan banting jengger hamil marah sangat emosional tubuh. Buriting. Tenggeng.. buratang 8. Dinding dingding 11. Daring 10. berlainan posisi kaki melorot mis. Tarsuheng 38. pinggul terguling 1. Giring-giring 15. Daging 9. Banting batting 5. Asing 3. Abing 2. Teleng 39. tenggen 40. Gaing 13. Gasing 14. Serbeng 37. Gading 12. Sedeng 35.

Holting = * siholting dalihan = 28. sahanting = 22. dipajingjing = 37. Linsing lissing = 44. Holing = * janji holing = 27. Jorbing = 39. dipainding = 34. seram posisi miring jengkol alat musik kaleng besar keriting dipukul dgn lidi sepi bangat macis zaman dulu makan pilih-pilih bunyi jatuh ting… tak mau berbagi 51 . Honsing hossing = 29. Huring (untuk anjing) = 32. Joring = 40. Loting = 46. Inding. Hingking hikking = 26. Mangging * siholit mangging = gunting noda arang terhambat. Haruting = 24. Hulinghuling hulikkuling = * manghuling makkuling = ** hulinghuling ansa = 31. Huting = 33. tebak-tebakan telinga anjing menutup kucing diamkan agar bening air tuntun. kaleng = 42. Hansing hassing = 25. Joting = 41. Harumonting = 23. Maing = 47. Guting-guting = * = gitong-gitong 19. mangiring = 35.17. Jombing jobbing = 38. Hosing = 30. Haling = 20. Gusting/ Gunting gutting = 18. Iring. terkatung kambing tenteng krementing ikan gabus kancing kurus kering hitam orang Keling janji tak bisa dipercaya keratkan. Marliting = 48. irit pelit beri makan tamu kencing balikkan kulit bersuara. Jingjing. Longing = 45. Kaling. Kariting = 43. berbunyi teka-teki. menuntun jaring dimanjakan wajah jelek . Jaring = 36. Hambing habbing = 21. Hanting.

Milting.49. Singsing 77. menceraikan secara adat terlindung pinang sejenis ubi talas yg tumbuh di air. Pining 59. Soding 52 bunyi di dlm kuping gila buang air besar secuil doang meninggal dunia. kuping atau pegangan putus. mobil posisi terhormat tempat . Oing * moing-oing 56. melulu musuh diam-diaman kegantung digigit tiba-tiba disaring tulang-belulang berbelang-belang ruma sopo berukir/ gorga terpisah sendiri emas. Riting 66. wafat raut muka berkerut pertanda kecewa bersikap aneh mengeluh tak masuk akal keluhannya. Rambing 62. Sanding sadding 68. tersangkut di pohon ranting cepat naik dara hanya. Murhing 55. Poting 61. Ranting ratting 65. Sining 76. Sigumorsing 74. Ramping rabbing rapping = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = odding 63. Silonging * marsilonging 75. Rangging 64. Monding modding 54. Marnginging 50. Sibaganding sibagadding * sibaganding tua 72. Poring 60. samilting 53. permata sunyi sepi tak beranak lagi melaju kencang. Siding 73. Olting 57. Sambing sabbing 67. Saring * saring-saring 71. Onding 58. Sangking sakking 69. tabung bambu tempat menyimpan air minum daging tetelan mentah. Miring 51. Sarbing 70. Miting 52.

Sungging 81. Tinting tikting 89. Taganing 83. Tuing 91. Tambing 85. Ulaning * aha do alana ulaning 96. tolpang 90. 53 . Tungging 94. Soring 79. bergiliran suling.itik gerangan apa gerangan sebabnya bongkah tanah yang disusun rapi membangun tembok mirip susunan batu bata. putus bagian pinggiran tinju keras bergerak miring jatuh terbalik posisi pantat ke muka atas dipatok ayam. takking 88. Urbing. pengumuman pecah. Tolping. gantian. Tagahambing 84.78. Tataring 87. Suling. Tangking tabbing = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = duduk tamu. perapian di dapur bayi masih ingin terus digendong. Tading 82. Tunggaling 93. sulim 80. Tangging 86. Tuling 92. bungki patil ikan lele tegang tempat memasak. Turbing 95. ketinggalan gendang musik Batak bagian petak sawah sedikit didekat bagian yg luas. alat musik posisi miring mau jatuh tertinggal.

Hatotong 23. Honong 29. Antong 7. Gadong. Dodong 16. jadi… meluap air. sangat 1. Gurdongpong 21.4. tertegun tabung bambu berkemilau pelepah enau atau kelapa kasih lembah kecil menyelam pedati ditarik manusia rombongan.buang terobos terhambat borong kenyang mkan tidak. Borjong 12. Altong 4. Hollong 28. Hillong 25. inang 32. Holong 27. ibu bangat. Jong 54 . Butong 14. Etong * paretong 17. Daong 15. Agong 3. Gitong-gitong 19. banjir hitam terbuang . Bolong -bolong 10. Gundong. gadung 18. Among. „ ong „ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ada bekas kayu terbkar ninatang penyengat buang. Horong 31. Habong 22. barisan ibunda. Borong 13. Inong. amang 6. Hongkong hokkong 30. Binong 8. Ambolong abbolong 5. bukan spt orang dungu hitung orang pelit ubi kayu noda bekas arang batuk menyendiri sayap terkejut. Hiong 24. Bongbong 11. Birong 9. Hodong 26. Adong 2. ayah jika demikian. gondong 20. ……. terbuang bapa.

Orsong 49. ulangi lgi mengeluh kesakitan anjing menggonggong batal. hamil renggang tembus pandangn mata 55 . Ojong-ojong * anak ni ojong-ojong 44. Monsong-onsong mossong 42. Orong * morongorong * asu mangorong * Orong jo 48. Lonong 40. Ontong ottong * ontong roha * paontong manuk 46. Landong 36. pelong 50. Ranggong 55. tahi lalat tumbuhan semak jauh mengungguli kelelawar tenggelam minggat meninggalkan suaminya mundar-mandir gelisah diam seribu bahasa nimbrung mendadak anak ayam boleh dipotong utk dimakan memukul dengan balok lengkap jumlah. Jullong 35. pultong 52. tak jelas debu lengket di dinding pohon karet. pullang. menggulung benang untuk ditenun batal. Peltong. Lepong 38.* mora jong 33. Jongjong 34. Ompong oppong 45. Ordong 47. Pidong 51. kuntit. Rambong rabbong 54. Lompong 39. apakah lengkap atau kurang. penuh air karena tersumbat. Ngongong 43. Mahilolong = = = laddong = = = loppong = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 41. Latong 37. Riong-riong kaya bangat berdiri kebanjiran. pikiran tenang menghitung jumlah ayam. ulangi dulu suara dengus hewan mengancam buta burung pikiran kalut. Rambang 53. Pullong.

8. Rongrong 57. kebenaran patah meninggal sblm nikah bendung air dorong bingung terkejut mata memelas minta dibagi sedikit spt tumbuhan pimping drum. mis main suling 5. balubu Bangkurung bakkurung Bortung Bungbung Busung . Tarhatotong 67. 5. 2. Saong 60. masih juga. Salong 58. masih juga seperti itu sanak famili senantiasa mengeluarkan nafas sekuat tenaga. 4. Sibong 61. Tongtong 72. Sompong soppong * mate sompong 64. tangisan rumput gajah pintu gerbang jangkrik kodok bersuara kuat bolong lebar penyakit perut gembung Ampung appung Andung addung Antalobung attalobung Balobung. Simporong sipporong 62. 1. 3. Ultong = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pecah terbelah petik buah. 70. Teong-teong 68.56. daun bak besar utk mandi tudung kerja di sawah anting-anting lampu semporong benar. 56 ……… „ ung „ = = = = = = = = lompat meratap. Sambong sobbong 59. Tondong toddong 71.. 7. Tolong 69. Sintong sittong 63. Songsong soksong 65. 6. Tong * tong do songon i. Sorong 66.

dekat. sekitar kita. omong kosong perangkat musik Batak karung tergantung-gantung tanah kubangan perut kembung bongkok kalung. nung = 12. Halung-halung = 23. Hallung = 24. Holbung. Gaung = 19. robung 33. Latung 39. Durung-durung = 15. Gurdung = 22. Garung. Jobung. Losung 41. hobuk = 28. Halisungsung halisuksung = 25. Dungdung = 13. Godung = 20. Lanteung latteung 37. penjarakan hidung induk terperosok atau terperangkap lobang datang bukan pada tempatnya. samping sejenis tomat padi tak berisi belatung hilang tak berbekas lesung menabuh menabuh gendang 57 35. Durung = 14. Jumung-jumung 34. Hampung happung = 26. Hurung 30.9. Hintung hittung = 27. Gombung gobbung = 21. Hombung = 29. Datung = 10. Lotung * mangalotung ogung . Landorung laddorung 36. Gambung gabbung = 16. Indung 32. Dung. Igung 31. Lapung 38. Leung 40. Lambung = = iddung = = = labbung = = = = = = = = = bukanlah pelir sesudah. Garantung garattung = 17. Daltung = 11. kurung. harung = 18. beban pikul angin topan kepala kampung bundar cembung peti penimpanan barnag Berharga. seusai jangkau dgn tangan tangkap ikan uang persembahan bual.

Sundung suddung = 58 lonjong terlihat semuanya pantas jadi panutan bunyi ngung… tumbuhan daunnya dua rupa. Munsung mussung 49. Sotung = 70. Ogung 53. Sudung = 71. telah sudah gong. dipakai bungkus daging pesta adapt. ada kejelasannya moncong wajah muram yang sudah. tersingkir sengaja tak dijatah tak diikutsertakan tangkai buah terperosok ke lubang keluarkan isi dgn memiringkan wadahnya. Ompung * ompung suhut * ompung bao 54. golok jantung pisang burung bangau sesudah kepala tubuh jangan sampai. Raung 61. Sibarung = 67. Sidung. Santung sattung = 66. Pusung * dipusungi 60. Malilung 45. Motung * bulung ni motung 47. Mungmung 48. dung = 68. tersisih. Naung 51. Pitung 55. Salung = 64. Ung. Lunjung lujjung 43. pipa parang.42. Pollung 56. perangkat gondang kakek kakek ( ayahnya ayah) kakek ( ayahnya ibu) orang buta obrolan pengisi waktu bunga pete duduk dengan kedua tangan dan kepala di atas lutut. dung 52. Sandung saddung = 65. calung. istimewa. Pudung 57.. Marngungung 46. Simanjujung simajjujung = 69. khusus condongnya . Rungrung pujjung = = = = = = 63. Punjung 59. Nung. Mutung 50. Lupung 44. Robung 62. Puhung = = = = = = = = = = = = = = = = = = 58.

Tujung 83. Ubung 86. anopan bengkak pelir loncat ramal terong topi lebar kerudung ulos daging tumbuh pada kelamin wanita tua renta bakar talangi uang akhir meninggal dunia muka/wajah ruma Batak rumah gubuk jeruk Bali untung. Tondung toddung 80. Tumbung tubbung 84. Tanggurung 75. Tanjung tajjung 76. Untealbung 90. Untung uttung 91. Taung 78. Surung-surung 74. Usung = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = jatuh terperosok kekhususan punggung berenang durian olopan. Tarutung 77. Tutung 85. Unung 92. Timbung. Ulupaung 88. Torung 81. keuntungan melobbi. Tudung 82. Undung-undung 89.72. timbuk 79. negosiasi bawa 59 . Ujung * marujung 87. Surpung 73.

18. lumlam Mansam massam Meam-meam Ondam oddam = = = = = = = = = . habiskan berangus. heaheamon Hungkam. 1. --. 12. ribet macam main-mainan gertak Aham Ansam Arsam Diham ? Gadam Gontam assam gottam 7. 3. 2. 9. humham = Husam. 10.am = = = = = = punya kamu ancam pohon arsam. 23. 14. harom = Heam = * marheheam. 22. 19. m 1. lantai rumah panggung penyakit mulut bayi cakupan.B. 15.. 20. tercakup ayo hajar. 60 Guam = Hangham hakkam = * hamham Hantam hattam = Huntam huttam = Injam ijjam = Haram. 13.. 5. makin engkau ( kepada kawan) muka pucat akibat malu kacau. 6. husom Ladam Lam Langkam lakkam Logam * logam-logamon Lunglam. tutup mulut pinjam karam kapal menguap hati batang pisang utk jadi sayur kusam. 4.. pakis apanya kamu? zat racun bikin gatal bunyi orang menginjak papan. 17. lusuh lapis telapak kaki kuda kian. 16. 21. Huruf akhir.. 11. 8.

kotor karena tua. gara-gara kilat siram seruling besar sulam.24. oval tikam kasur berkharisma. 43. 31. 35. onjom. 39. 42. 36. rajut meminum langsung dari ceret atau mangkok besar harap-harap tampa. 32. 28. 37. 40. 26. ursam = = = = = = = = 61 . berwibawa pohon pinus daun bumbu lusuh. 29. 33. jelek. 25. 27. 45. Ragam Rondam roddam Ronjam rojjam Sabam Sanggam Sikkam sikkam * sikkam mabarbar Sillam Siram Sordam Sulam Sunggam = = = = = = = = = = = 38. 41. unjom Peam * somalna do peamna Pitonggam = = = masuk ke lumpur hal jadi kebiasaan sesuatu yg membuat seseorang langsung taat dan menurut jenis-jenis rendam rajam tabah dan tekun berwibawa dan menarik sebab. Tagam Talam Tiham Tilam Tongam Tusam Uram Usam. 30. Onjam. 44. 34.

7. hirim * tarhirim ompung assim = = = = = = = = 3.im 1. -----. 5. huta Salem = = = = = = = = = bujuk rayu tidur nenyak. Ansim 2. imam bisik-bisik khianat kebersamaan. hati senang 62 . Mihim-mihim 5. derem Detem Hehem Lem Lesem Rem Saem Salem. pulas robek karena lapuk bunyi suara ehem… lem melecehkan rem hutang dibawa mati kampung di Laguboti 3. Sihim asin tak kebagian walau berharap mendapat.2. Irim. 9. -----. Ellem Redem. Rim * rim ni tahi do gogona 6.em 1. kakek kecewa tak kebagian. Malim 4. 3. 8. sinegi kebersamaan dalam niat rencana itulah kekuatan. 2. 4. 6.

Marlotom 13. Gorom 8. berjam-jam teduh bunyi suara tom… tidur jujur.-------. Hohom 9. puasa ketam permainan semacam lempar lembing 5. Sirngom = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = rugi. Holom 10. Singgolom 24. 2. 3. Nalom 15. lindungi pelindung bulu kemaluan diam. Pijom 21. Pantom pattom * marpantom 19. Orom 17. Jom.om 1. marjomjom 11. Onom 16. 4. padam tuli tajam mengasah untuk menajamkan pisau muncul banyak serentak tanaman berdaun harum habis.4. Modom 14. Rajom * mangarajomi raut 22. Allom Asom Bonom Domdom = = = = persis di depan mata asam benamkan suara berjalan kaki di atas papan. Otom 18. Pidom 20. pendegar yg baik agak gelap jam. sajom. lantai ruma panggung genggam ayomi. sejam. ludes semua karena hilang dicuri. rugi atau dijudikan 63 . Rongom 23. Linggom 12. celaka tigabelas. Golom 6. Gomgom * pargomgom 7. baik hati enam menahan nafsu.

Dum. minggat. Uhum 64 . Siarum 9. 4. Unjom = = = = tobbom = = terpaut hati tajam tanam mengarah langsung tubruk. kabur sembuh minum merenung-renungkan. Tombom 30. Tojom 29.------. Tajom 27. Sonom 26. santuntum * santuntum 10. 6. 3. lintun Malum Minum Rajum = = = = = = = = = = = memakan gara.25. mardum Hurum Lintum. Sadum 8. Tanom 28.„ um „ 1. gula pipi lari. 2. Tuntum. tabrak tenggelam di lumpur 5. mendapat perhatian ulos sadum sawi kuntum sekuntum hukum littum 7. 5.

siborotan = = = = = = = = = = = = = = = = halaman rumah alas barang di atas kepala terselak pangkuan anak bungsu kapan bumbu masak khas Batak peti kecil tempat kerangka untuk dikubur kembali. 12. siampudan Andigan. 3. nandigan Andaliman Ansuan Antan Arian Aturan Badan Balian Binsan bissan Boan Borotan . kendalikan siang hari peraturan tubuh ladang sawah mumpung bawa pohon buatan ditancapkan di depan rumah pertanda adanya pesta adat besar bulan 65 .„ an „ 1.C.. Alaman laman Amporotan apporotan Ampuan appuan Ampudan. ( lihat Bab IX ) 1. 7. 6. 14.. 16. Huruf akhir . 9. 17. Kosakata ini banyak sekali bila dimasukkan kata-kata dasar dengan tambahan akhiran „…an „ serta dikombinasikan dengan sejumlah awalan terutama awalan „ ha… „ yang bermakna kata benda abstrak. 10. Bulan = timbang. 4. 8. 5. n --. 15. alat pengorek tanah. 13.. 2. 11.

. 28. dilengkapi tudu sipanganon lusa mendapat musibah . 25.. 20. 33. pilih kasih di sana teman berteman se-kawanan sekedar berteman. 24. 30. foto besarnya sumbangan gemuk karena banyak makan khususnya yg berlemak wilayah sebelah Timur makanan adat. dian Dongan * mardongan * sadongan * mardongan-dongan = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 21. 26.. 31. * pandongani = * paradongan = Gombaran gobbaran = Guguan = Gundesan = 32. 66 Haduan Hagoran = = puncak konstruksi bangunan ruma Batak masak nasi jalan raya perjalanan yg dijalanni berjalan-jalan sejalan seperjalanan salah jalan jalankan orang yg sedang berjalan tungku masak jamur solek. Bungkulan bukkulan Dahan Dalan * pardalanan * sidalanan * mardalan-dalan * sadalan * sapardalanan * sala dalan * padalan * pardalan Dalihan Dan Dandan daddan Dapotan Demban debban Dingkan dikkan * mardingkan Disan. 23. 22. belum jadi pacar atau kekasih pendamping orang kaya gambar.. didandani mendapat. 29. Habinsaran habissaran Hadohoan * sipanganon marhadohoan = = 34. dekat ke. ketiban rejeki sirih arah ke.18. 19. 35. 27.

44. kebersamaan doa bersama. harilungan Hasahatan Hasian Hasiangan Hassomalan Hatoban Hatopan & tangiang hatopan Hian * bontar hian Holan Homan * holan saotik homan Homban hobban Homitan Hurungan Ihan Jampalan Kedan Lean. 59. jarang dipakai kurungan ikan khas Danau Toba rumput pakan ternak kawan karib berikan pemberian. 41. 56. = = = = = * silean-lean. terpercaya kepercayaan. lehon = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 37. 42. 57. iman hutan belukar pintu gerbang lebah orang penerima langsung orang paling disayang bumi. 51. 50. 52. 40. 43.buru.36. 58. 38. 63. 55.Ale Amanami tadinya. 49. 60. sangat putih bangat hanya. 54. silehon-lehon = kebakaran pengisi waktu kegiatan sekadar mengisi waktu pelangi kelebihan pelampiasan kesakitan memuji kelebihan orang lain terasa mnyesak karena serba terburu . 53. 39. 45. 47. 61. saja cuma cuma sedikit saja mata air barang pusaka. 48. gratis 67 . dunia yg fana ini kebiasaan budak bersama. Halilian * Daon halilian Halibutongan Halobian Hambalian habbalian Hansitan hassitan Hapian Hapogan Haposan Haporseaon Harangan Harbangan Harinuan. 62. 46.

85.64. 78. 80. 71. 88. Paninaran. 84. Lumban lubban = Magoan. 74. 89. 86. ramuan ampapaga tempat pembakaran 68 . 75. mendiang khasiat/ pengaruh bagus umpan untk memancing pasar berbelanja pegang janji seumur-umur pelihara ternak tanamkan. 82. 73. 69. berdiam pelan papan tempat penitipan tempat nasi daun pengharum makanan 87. 70. bermukim dahulu kala. paddahanan * paindahanan = Pandan paddan * bunga pandan = * amak pandan = Pandaraman = Pangan = * papangan = * panganan = Paniaran = Pangimpolan = lauk untuk makan injak-injak sampai remuk wilayah perkampungan kehilangan makan tinggal. 76. 67. 66. 65. 68. marnosan = Ompan oppan = Onan = Otan (= tiop) = Padan = Pahan = Paian = Palan = Papan = Palumean = Pandahanan. * panjomuran Papagan Parapian = = = tikar pandan mata pencaharian makan mulut tempat makanan para istri menjadi milik sendiri dari tadinhya milik bersama tempat menjemur tempat obat tradisional. hamagoan = Mangan = Mian = Nahinan = Nosan. 77. 81. 72. 79. Lompan Lonjan loppan = lojjan = 83.

tagonan Raoan Rapan-rapan Riman Rintopan Robean Sagan Samban sabban Sandaran saddaran Sanggulan * parsanggulan Sangkalan sakkalan Sangkan sakkan Santan sattan Sarindan sariddan Setan Sian Siadopan = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ternak hewan piring keramik pikul. padangpasir tempat kerja gembala hewan persatuan nikmat-nikmat persilsilahan. Partuturan Pinahan Pinggan Porsan * mamorsan silang Puntalan puttalan Rahanan. 116. 105. 109. 113. bingkisan sebaiknya. Parbadaan Parbasuan.bincang lahan tandus. 102. 104. 91. 120. 110. 93. parburian Parhalaan Parhataan Parhorsihan Parkarejoan Parmahan Parsadaan Parsaulian = = = = = = = = = dedauan dan kotoran hewan utk dijadikan pupuk. segan penghalang jalan orang sbg media roh halus penyakit cacar kepala hewan adat tatalan kerabat terdekat santan benalu setan dari suami atau isteri 69 . 107. 111.90. 92. 112. 96. 118. 115. 106. 103. 94. kumpul berbincang. lebih baik daging jeroan debu binatang hijuk agak kasar kena gatal-gatal jalan setapak di tepi danau menuju bukit. 98. 108. 95. 119. 97. 114. 101. panggul memikul salib bungkusan. perkelahian cuci tangan kalender Batak rapat. perselisihan. 99. 117. kekerabatan 100.

144. layak gigi geligi dandang dari tanah liat untuk memasak lauk tawan. 133. 146. yang sulung orang non Batak simpan sudah berkeluarga keberadaan. 140. 141. 129. si bungsu bambu pegangan menginjak pipil bulir padi. 123. 70 Sibaran Sidalian Sihahaan Sileban Simpan sippan * nunga simpan/ manjae Sinadongan Sisean Sitadoan Soban * parsobanan Sogan Suan * suan-suanan Suman Suratan Susuban Taban Taboan Tagan Tahan Talian Tangan Tanggalan Tantan Tean tattan = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ( bahasa ratapan) abang-adik semarga. 127.121. Siadosan Sianggian Siarudan = = = 124. 132. 130. 143. kekayaan rasul perkakas bertenun kayu bakar tempat cari kayu bakar perasaan tak enak akibat cuaca buruk tanam. 137. proses panen nasib buruk tak bisa ditolak. 136. 128. turunkan pakai tali kuasai . 135. alasan abang atau kakak. 138. duduki wilayah keenakan. rasa enak tatkala tahan ukuran luas lahan tangan bagian dari daging hewan adat. 134. 142. tanam – tanaman pantas. 131. 122. 126. 145. dalih. (bahasa ratapan) adik. 139. 125.

tenggeng = = = = = = = amin bikin. 161.. 155.147. kejahatan magis 2.. Amen Bahen. 148. 149.. materi alat pemukul dari kayu besar diberi gagang teka teki menguji kemampuan berbicara jenis musik Batak bagian dari daging hewan adat. 150. 162. uring-uringan orang yang disuruh menyuruh orang lain. 157. Todoan Tolonan Toman Tonjan Tugan tojjan = = = = = = = = = = = = = = yang paling disukai kerongkongan sopan dan santun merajuk. 4. boleh mabuk alkohol 71 . 153. tuan Uban Udan Ugan ( = napu) Ugasan Umban ubban Undang-undangan Uning-uningan = Ungkapan ukkapan = Uti-utian = Tuhan daging bagian paha ke sana uban hujan pupuk harta benda. 2. 159.. 3. Tenggen. „ en „ 1. 151.. 156. 152... Tuhan Tulan Tusan.. 6. 160. 5.. buatkan kain marah berlebihan enak didengar kuping putri dari Lae. 163. 154. baen Haen Lalaen Lengen-lengen Maen jadi mantu (parumaen) 7. 158..

Sinsin sissin 13.. Baringin 5..„ on „ Kosakata berhuruf akhir “ on” maupun berakhiran „ . 1... 4. 2.. Borngin 6. Nangkin nakkin 8. Salin * marsalin 11... „ in „ 1. tulen ayam jantan merah tulen sebentar pakaian ganti melahirkan semen cincin kaba cermin cincin 4. membela angin beringin malam hari jamin tadi utuh . 5.. on „ sebagai bermakna passif cukup banyak. Satongkin satokkin 10. Jamin 7.. tetapi lebih sedikit dari kosa kata berakhiran „. asli.. Polin * mira polin 9. Sormin 14. Anakhon Angon Annon Assosohoton Bahon * mambahoni anakkon = = = = = putra .------. 3. Ampin appin 3. Tintin tittin = = = = = = = = = = = = = = = = memberi marga berpihak. an‟ tersebut di atas..putri nanti cekukan membayar hutang adat 72 ..3. Angin 4. Simin 12. Ain * mangain marga 2.

besi. paceklik keberkahan. Dokhon dokkon * simandokoh * simolohon 12. Bolon 8. Baion 7. Haleon 17.6. terima baik ketakutan. dan giliran sawah kembali ke si pemilik. Ganson 14. pada acara pemakaman orang tua dgn adat sanggul marata/ sijagaron. karena kusta harus butuh makanan seharihari. menghindar 73 * mardondon tua = 13. sambut. Huliton 20. Bahan Membuat tikar besar tangan obat penyembuh Maha penyembuh makan sekedarnya di sini katakan membeli sawah dengan patokan padi. Jangkon jakkon = 23. Ingkon 21. Dondon doddon = = = = = = = = = = tanaman pandan. undangan penyakit mulut bayi yang minum air susu ibu. asi. kebahagiaan di usia tua disebabkan. Dison. dion 11. Gokhon 15. semua keturunannya menjunjung padi bertuah patah kayu. Horhon 19. terima padi yag sama banyaknya. Daon * Pandaoni bolon * mardaon pogu 10. Janggaon gasson = gokhon = = = = = = ikkon = = 22. Botohon 9. Hatuaon 18. Guamon 16. Jimbolangon jibbolangon = .

samo 40. Panihalaon 34. Tolon 50. Maon 25. Sonson 45. Patialaon 36. Panumbeangon 35. Ningon 29. Ronton 39.24. Ompon 31. Siaginon 41. Rambon 37. Samon . Sipon 43. Odon 30. Taon * taonhon * manaon udan * taon-taonan * marsitaonon 49. On * olat ni on 32. Songon 44. Mommon 27. Soron * ina panoroni = = = = = = oppon = = = = = = = rabbon = = rotton = = = sikkon = = = sosson = = = agar jangan luka memar ingus yg selama ini kata kita paksa keluar dari dalam perut lumbung padi ini mulai saat ini penyakit linglung darah keluar sendiri dari hidung kaki bengkak-bengkak sakit kepala tiba-tiba rabun kudisan hewan jantan remang-remang penderitaan mengusir ayam bahan tikar ( baion) kecil seperti ada di depan mata mengasuh istri kedua pengganti isteri pertama yg meninggal terisak tanpa suara lebih baik tahun tahan sendiri tahankan saja kehujanan perangkap mengalami musibah sumpah terhimpun 46. Rasaon 38. tumagon 48. Tongon 74 = = = = = = = = = . Singkon 42. Tagon * tagonan. Sosombopon sosobbopon 47. Nasailaon 28. Marsalaon 26. Palingon 33.

Ombun 11. terlindung kebun canda ria matang rindu kabur. Lungun 9. lebat daun sabun rampok. suksuk 4. tuon totton = = tonton ke sini 5. Kobun 6. Tonun 24. Sasagun 20. minggat embun Orangtua yg mengasuh atau mendewasakan.„ un „ 1. istilah adat ikat bersimpul membesarkan nyala api tidak halal. Tuntun tuttun * manuntun lomo 25. Urmun. Purun 14. terlarang racun rindang.51. Tonton 52. Lalun 7. Sabun 18. Rugun 17. Lintun. Rasun 16.-------. Dorun 3. Balun 2. perampok sagun kanan abu gosok. panamun 19. Ramun 15. Sungkun sukkun 23. Pudun 13. Painundun = = = = = = = = = = = gulung jorok. Hakkun 5. Lamun 8. Urngun = = = = = = = = = = = = = = = . dipakai juga sebagai pupuk alam tanyakan tenun menuruti sesuka hati melakukan apa maunya hari mulai gela 75 obbun 12. Gugun. lintum 10. Tuson. tak bersih piring penuh sekali lindung. Sirabun 22. Samun. Siamun 21.

1. 21. penyebab bekas jejak. kedalaman mengukur dalamnya air cepat. jera picu. pekerjaan boleh. 22. 3. 2. 9. 14.es “ 1. 24. berkenan hujan es beras loyar pindah. boyongan omong kosong maki –maki. 8. 12. 17. 15. urgen deras dendang gelas ikan asin ganas semak belukar kuat dan kekar Bagas = * mandodo bagas ni aek = Basbas = Batas = Bias = Bingkas bikkas = Bogas = Bolas = *ambolas = Boras = Buas = Bungkas bukkas = Buras = Bureas = Busbas = Dasdas = Doras = Embas = Galas = Gambas gabbas = Ganas = Gasgas = Gopas = . 16.us dan is . 23. 6. 5. 10. kebut batas segan. 7. 20. 19. tatakan keadaan buah menuju matang. pemicu. 11. Kosakata Berakhir dgn huruf : “ as – os . 18.V. makian bolong-bolong desakan . 4. 13. rumah. 76 Huruf akhir “ as “ Agas Alas Ampuras = = appuras = nyamuk lapis.

janganlah sampai kejadian. 32. 36. 26. 37. Hapas Harotas Hibas Hipas * baru hipas Hiras Hobas * parhobas Hontas hottas Horas Hornas. onas Hupas Ias Kalas Koras Lambas labbas * lumbas lubbas Landas laddas Las * mangalalas = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kapas kertas lincah sehat baru saja melahirkan cerah wajah layanan petugas pelayanan pesta pesta syukuran salam. 33. lapang luas dan rata hangat manortor sambil nyawer uang dijepit bambu penjepit anggap remeh pukul. 35. hajar biarkan. 48. 45. 50. 51. 49. 44. 38. 31. 39. 43. 29. saat ini juga pesta sukacita dibuatkan pesta besar terhempas dihempaskan amit-amit. 42. 52. 46. menyehatkan badan pedagang keliling 77 41. 30. 34.25. ontas ottas * diondasi Ompas oppas * diompashon Palias Pamurnas Panggalas = = = = = = = = = = = = = = = . selamat nenas polisi pamongpraja bersih kelas keras luas. 27. honas. 40. relakan lepas malas tai mata emas waktu. 28. 47. 53. Leas Libas Loas Lopas Malas Milas Omas Ombas obbas Ondas.

55. 61. hujan rintik-rintik binasa ambruk. 73. 58. 81. 70. 75. menggetok badan orang lain. 69. rungas Sabas Sihumilas Tabas Tagas Talpas Tangkas takkas Tantas tattas Tardas Tas Tias Tidas-tidas Tihas Timbas tibbas * manimbas manibbas = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = cocok benar. dahan yang mengering onje. 68. 78.tiba dalam keadaan marah 78 . 63. 57. 56. 67. 60. 80. 77. terhempas buku-buku anggota perkumpulan amblas lezat memuaskan panas api jampi-jampi selera berhasil penyeberang terang dan jelas merubuhkan dinding tembok atau bangunan lapuk tembus pandang dari ujung ke ujung lahan tas anggap leceh kena lemparan telak cacat pergi tiba. terucapkan buah mendekati matang racun tikus atau binatang buas bolong karena robek memaksa berangkat memotong rumput atau duri. 76. 71. rumpak Ruas * ruas ni punguan Rongas. 64. 59. 72. marampuras Putas Puntas * mamuntas Rambas = = = = = = puttas = = rabbas = 62. 79. 82. untuk bumbu marah besar rajin. 65.54. pas kibaskan sambaran kilat keluar. 74. Ranggas Rias Rimas Ringgas Ripas Rompas. Pas Paspas Porhas Puas Puras. 66.

dosdos. 92. 93. layak ditebang (pohon) ayah-ibu. tiba. 2. 7. 10. Tolhas * dipatolhas Si Tomas Tompas Topas Toras * natoras Tuhas Tulbas Turgas Uas. mauas Unggas Uras Urnas toppas = = = = = = = = = = = = = = sampai. Balos Bobos Borhos Dimpos Dolos Dos. kuat diikat agar tak lepas lindas. 84. 90. seret sama rata rata tanpa jendulan genggam atau ikat kuat tipiskan. menipis patah arang tengah hari 79 . magosgos Gotos Hos “ os “ = = = = = = = = = = = balas diam kebingunan dibalut agar hangat. terwujud dijelaskan sejelas-jelasnya orang yg tak mau mempercayai teman roboh dinding dari bambu dibuat bercelah-celah. momos Gosgos. Huruf akhir 1. 91. 89. mis. 94. merasa haus memproses benang tenun. hamil hewan 2. bayi dgn kain lampin tersimpan baik. 86. 85. 3. 4. 87. mengusir roh jahat tunas. kedua orangtua tuduh. 5. dakwa efisien dan efektif tugas haus. 8. *mandosdos maddosdos Gomos. 88.83. 9. 6.

36. 16. 17. mameos. ugus Osos Pogos Paos * parjuji paos Pos Pulogos Pulos. 27. 31. 19. 26. 14. 35. 33. hujur Tandos taddos Tangas.11. sama dengan mati. 18. 20. tang Tindos Tingkos Tepos Todos * mate todos Togos Tomos Tongos Tudos Tos * ditostosi Ulos tiddos tikkos = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kecoak sekaligus gamang layu keseringan. * hos ari Ipos Laos Lomos Malos Maos Meos. 29. 30. yakin rotan yg kuat jadi tali pengikat rumah Batak remas dan putar berbuah banyak runcing tumbak berbicara mantap pemuda yg sudah dewasa dan pantas cepat nikah pencet mati. 12. mis kutu betul pantatnya tipis tanpa tanda-tanda meninggal tanpa pesan karena misalnya dibunuh tegap dan kekakar badan padat berisi kirim samakan. 15. 37. 23. 13. berulang perilaku merendahkan orang lain kesentuh. 25. 24. pilos Ramos Rantos rattos * sirumantos. 21. 28. mamaus Ogos. senggol sentuhkan miskin penjudi tak ingat pulang percaya. 32. 22. tak bergerak lagi diputus-putusi kain yenunan Batak 80 . 34.

21. * mamolus Bubus.3. 20. 2. 7. lewatkan. hungkus Imbus ibbus Latus Lopus Lotus Lulus = = = = = = = = = = = = = = = = = melewati. 16. Bungkus bukkus Buriapus * buri – apus Dugus Durus Dusdus Gabus Gumarapus Halus. 27. 8. 19. 24. lewat dar… air mengalir deras saluran air sekalian. hangus Antus. 9. 18. 11. bungkus ucapan berkesan kutuk bersihkan dan hapuskan bilas terkucur didesak terus bohong. Alus Angus. 26. mamaus Barutus Bius Bolus = = attus = = = = = = = = = = = 10. Huruf akhir 1. “ us “ jawab. 3. 6. jawaban hangus. hantus Apus Arus Aus. allus Horus Hudus Hushus. 25. bukan barang lama atau bekas musyawarah lewat. tidak ingat-ingat kebaikan kita terhadap orang lain. 15. cepat melupakan kekurangan orang lain. 4. gosong tersimpulkan hapus mencoba mengenali nyengis baru sekali. 14. dusta dikerjakan asal jadi halus raup buruan harum semerbak hembus dgn nafas mulut Pilatus ( dalam Injil) jauh sekali dikejar usir dipanasi dengan bara api 81 . sekaligus. 22. marbubus * bubusan Bulus 12. 17. 13. 5. 23.

pergi mendadak amat baik hati rakus thdp makanan tiup dengan angin kue bulat selalu hangat dibungkus daun bambu. 36. 38. 52. 43. tiup mengurus mengutus 34. 33. maporus Paus Pupus Putus Rampus rappus Ratus Raus Robus Runtus ruttus Rurus. 30. Lupus Mauliutus Mongkus mokkus Ombus obbus * ombus-ombus Pangalumbus Pangus = = = = = = = 32. 44.28. lari. 37. 31. 49. 53. 42. talpas Tombus Torus * manorus Tulbas Tulus Ullus Urus Utus = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 82 . 29. 47. 55. 39. 54. terkelupas terputus rampas ratus asal jadi. Porus. asap tebus bisa diseberangi tembus terus basah dan dingin efisien dan efektif langsung ke tujuan hembus. 40. pembual dikerjakan meloncatloncat pergi menyendiri karena kalah misalnya perang Kepala Gereja Katolik lekang. 41. 46. 50. 56. 51. 45. marurus Tallus Tarus * patarushon Timpus tippus Timus Tobus Tolpus. 48. 35. tak rapi rebus menjawab tak becus rontok buah dari pohon terlepas sendiri payudara menyusukan bayi tata rambut wanita pakai sanggul.

19. selesai dikikis sisa-sisa mengiris lengah. 4. kecilkecil cabe rawit semut 83 . jejak tersentuh melarat. 7. Abis. 5.4. 11. 22. 8. 24. 18. 20. 12. 23. 16. 3. 10. melecehkan perciki air kecil tapi kuat. sangat kekurangan pangan jual membersihkan rumput dgn pacul kuat dan cekatan alat pengikis rerumputan di sawah mengais kedua kaki ayam habis. sembrono kayu tipis kecil untuk penahan plafon lapis bungkus dari luar sisa beras yang diayak memandang sebelah mata. 21. gadis Gisgis Gompis Guris goppis = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Hais * pangkais pakkais Habis Hois Hurpis Iris Jais. 2. 6. ada kesamaan sedikit tak peduli sopan santun berjejer. 17. habis Arbis Bais Baris Dais Dangis Gais. raus Lais Lapis Lampis Monis Pis lappis Pispis Pongis/ pongir Porhis habis disinggung. 13. Huruf akhir “ is “ 1. 15. 9. 14.

40. menangis rapi. 34. 29. tidak bocor permukaan dimiringkan agar air mengalir cepat tidak peduli norma sosial dan pergaulan senggol dgn siku tangan dikerjakan satu per satu secara berurutan. 38. Porngis Rabis Rahis Riris Ris Talmis Tangis Tampis Tiris Tois Tombis Torbis Torhis. 31. ceria rebung. 32. 39. tunas bambu habis. 30. 36. 37. ksosong melompong isinya. torkis Tubis Tungkis Turgis tobbis = = = = = = = = = = = = = = = = tappis berisi padat (padi atau buah) kulit pelepah pisang yang bisa dijadikan tali curam lengkap punya putra dan putri masing-masing kebagian perangai meniru-niru orang lain bicaranya. 28. 35. suntik 84 . 33.25. 27. 26. sehat walafiat.

Kates 6. Lesles 8. Rengkes 9. Beres 2. Lemes 7. Huruf akhir “ es “ 1. cantik pepaya permukaan licin rata setelah digosok disurati sbg protes gampang robek teh 85 . Jeges 5. Retes 10. Enges 4.5. Tes rekkes = = = = = = = = = = beres menyadap pohon karet hampir kesenggol bagus. Deres 3.

13. 12.... 2. . Bea. 86 Porsea Rea Tano Batak Rea Parbada rea Sea = = = = = .. dan terakhir huruf hidup : „a–e–i–o–u„ Tambahan nga – nge – ngi – ngo . bumbu dapur pohon karet pernah risiko berat alat vital penghinaan tanggung-tanggung. Huruf terakhir „ a „ 1.VI. 6. 9. Kosakata dgn dua huruf akhir. lahan di lereng kaki bukit percaya raya Tanah Batak Raya tukang berantam sia-sia 3. havea Hea Jea * jea Lea Pea –pea = = bagaimana perbuatan baik dijadikan hutang yg harus dibayar cacing berhasil. 4..ngu A. 7. „ ea „ 1. 11.. beha. 5....baea Ea * dipangeahon Gea Hasea Hapea. = = = = = = = = 10. 8.

.. mulia. Boa. 51.. kudus bumbu dapur jemaat Gereja ( HKBP – Huria Kristen Batak Protestan) mulia pete ginjal... 44.. boha. 49. 54.14. 53... Mulia Palia Pia Ria Sangkalia Sia = = = = = = sakkalia 3. 46. 41. Ia Dia * didia * tudia * sadia Badia Halia Huria „ ia „ = = = = = = = = kalau bicara tentang. 45. rasa ingin memiliki sukacita.. mana di mana ke mana berapa suci.. 47. 50. 42. 55... . gembira tulang-tulang sembilan 43. pikul 2.... * disea-seahon sajo Tea = = disia-siakan saja angkat beban. “ oa “ 52. beha Boa-boa Baoa Roa = = = beritahu. bagaimana pemberitahuan laki-laki jelek 87 . ... 48...... daging adat.

88 “ ba “ = = = = = = = = = = = tambahan burung ambaroba mulut seberang separuh kerbau kawan. terbebas lepas Sidi kawin lari jenis ubi tikus persembahan mertua penatua gereja usia tua. mas sebagian sebagian-sebagian sisa-sisa makanan pohon Natal. 66.. “ ua “ = = = = = = = = = = = = = dua kuah untuk apa lepas.. 68. .. Dua Hua – hua Marhua Lua Malua o maluan sian panghanghungion Mangalua Pua Satua Silua Simatua Sintua Tua 5.. 76. 77... hiasan angin kencang Amba-amba abba Ambaroba abbaroba Baba Bariba * sambariba horbo Daba. 56.. .. 67. 64. 57. 73.. 65. 69.4.... 72. 74... 70... tuah 61. 71... 63.. teman.. 60..... teba-teba Gaba-gaba Haba-haba . larikan lepas. 75. 58. bahagia.. dabo Deba Deba-deba Eba-eba. 62. 59.

. 97.. 96..jendela lengah mengejar rerumputan hutan.. keuntungan pintu. condong guna.. 102. tumba hubba = Iba = Jomba jobba = Laba = Laba-laba = Lemba lebba = Lumba lubba = Ramba rabba = Rimba ribba = Saba = Samba sabba = Situak ni loba = Somba sobba = Suba. 85. menimba air wilayah Tapanuli sekitar Danau Toba dapat.. 80... 82. subo = Taba = Tamba tabba = Timba tibba = Toba Tuba Tumba Uba = = tubba = = dibesar-besarkan joget di pesta panen saya miring ke. 81. 98. berubah 6. 99. . 90. 86.78. Ada * marsiada * soada * diparsoada Bada Banda * parbandaan = = = = = badda = makam 89 batu kecil. 95. 87. 89. ada bermain batu kecil tak ada tidak diakui perselisihan 101. 91.. . 88. 92. Heba = Humba. 84. 83.. “ da “ 100. semak belukar sawah tadah hujan joget madu sembah coba tebang tambah gayung menimba air. 79. tangkap ikan liter besar ubah. 93.. 94..

120. nanah mereka. Binda Bonda Da * ima da Duda Eda bidda = bodda = = -= = = 108. mubazir mengira-ngira yg pantas diucapkan. 117. Gada Ganda gadda Garda Gariada Hoda Ida Hoda Lunda ludda Marmana-mana Nana Nasida Ndada Pinda Poda Renda Sada Soada Suda Tada * martada = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pidda redda 127. 111. 114. sebagai pertanda tenda terlihat posisi ekornya menonjol ke belakang 90 . 112. 121. 113. nasehat renda. 115. 130. Tada –tada Tanda Tenda Tarida Tuda tadda tedda hutang daging harta. 110. 122. bukanlah pindah petuah. 129. 124. malahan kuda lihat kuda kebanyakan. 123. 128. jenis tanaman semak kenal. 118. kepunyaan yalah. 109. memang memang begitulah menumbuk dgn alu sebutan isteri kita terhadap saudara perempuan kita dan sebaliknya alat pemukul besar bertambah-tambah dada malah. 126. dianya bukannya. 119. 107. 125. 116. 105. 131. 106. 104.103. rajutam satu tiada habis sudah bertentangan dgn adat kebiasaan/ tradisi silang pendapat dgn suara keras.

*marauga 136.. . 144. 151. 134.. 146. bisa jadi bahan obat. Ampapaga Arga Auga “ ga “ = = = rumput pendek kecilkecil. 149. 141. 139.132.. 143.. Baga-baga Balga Baliga Bornga Buliga Bunga Gaga Garaga Gorga Guga Hoga Jaga Laga * dilagai Lingga Luga * marluga solu Naga = = = = = = = = = = = = = = = = = = = sepasang kerbau dipakai membajak sawah pengharapan besar perkakas tenun penyakit bengkak di mulut kerongkongan lapisan ijuk suara yang indah dan enak di dengar. 142.. 148. 147.... 140. gundu ukiran rumah terganggu bersenang-senang jaga.. 138. tawar harga sepotong kayu bulat menghubungkan kedua leher kerbau atau sapi untuk menarik bajak. 133. menjaga bernafsu makan dimarahi memacu mendayung mendayung perahu ular naga 91 . tinggi hati kelereng. 145.... 135. 150. berharga. Tunda tudda * manunda horbo = = menyimpang kerbau menyimpang ke sawah ladang orang lain 7. 137..

. 160.. Tangga * dua tangga porlak Tiga-tiga Toga.152. beha Buha. 158... 162. . ada masanya. Piga Pungga Raga Rungga Saga-saga Sanga Sangga * marsangga-sangga Sega Singa Suga Talaga = = = = = = = = = = = = 159. makanan pembuka pesta adat pernikahan perut abang waku. 166. 156.. sibuha-buhai Butuha Haha Hatiha * hatiha mangan Hurha = = = = = = = = apa bagaimana buka. 172. 168. “ ha “ 167... mengasah ayakan berlubang – lubang kecil spt kawat duri harmonika dari bambu sempat mumpung ada musimnya. 153.. 164. 92 Aha Boha. berapa benyak batu asahan. 155. 157. rusak singa duri ikan atau bambu ruangan ruma Batak untuk penghuni rumah saat menerima tamu yg duduk di halangulu 163. hatotoga Tuga = = = = = tangga dua petak kebun barang dagangan semangat kerbau jantan besar 8. 170. 171.. 169. 173. 165. 154. 161.. saat saat makan memanggil ayam ..

177. baja “ ja “ = = = = = = = = gajah pesta besar memotong kerbau bawa serta letih manja raja pembaca yg budiman baja 10. Angka Bongka Bungka Dangka Hadungka “ ka “ = = = = = para. 184... ..... 180. 175..174.. 187.. 193. 194. 191.... 189. Gaja Horja Lanja Loja Manja Raja Uja Waja.. 188. segenap harta benda buka dahan sejenis umbi-umbian 93 akka bokka bukka dakka hadukka . 186. pikiran alat penggulung benang untuk ditenun pinggiran pojok membelah kayu bagian daging kerbau sekeliling rusuk kecaman jangan mengecam 9... Jaha Loha Roha Sorha Suha -suha Taha Taha-taha Tiha * unang manihai = = = = = = = = = baca bongkar tembok hati.. .. 192. 181... 179. 182. 178. 176.. 185. 183... 190...

205.. 209.. 200.. dan juga miskin dan juga bodoh 94 . 197. rasa malu bagian paling enak.. 204. 216. 210. . 214.195.. * apala hami dope ibana = terbelah bola lidah rayuan galah tanaman yg buahnya dapat dimakan gula kalajengking mantu laki-laki kerabat dari pihak marga isteri kita. luha lukka Pungka pukka Sangka sakka * gula sangka Sungka sukka Tengka tekka * marsitengka Tongka tokka = = = = = = = = langka luka memulai menyangka gula merah rasa canggung bermain jingkat pantang 11. 201. 207.. 211. 212... Langka lakka Lungka.. 199. simpul pembicaraan jaring ikan. 202. 206. 203. 208. 198. 213. 196. 215. malu. Ala Apala Bola * bal Dila Ela Gala Gala-gala Gopala Gula Hala Hela Hula-hula Ila Impola Jala * pogos jala oto “ la “ = = = = = = = = = = = = = = = = = karena hanya. saudara dekat dia masih saudara dekat kami.

ugamo Duma Gulama Hauma. 227. Ama Agama. 230. lula Mala Mula Pada * Inanta soripada Pala * sapala Pola * dang pola Sahala Sala Sambola sabbola Sapala Sila * marhombangsila Sopola Tala Tola * manolai parbada Tula * bulan tula Tulila Ula Ula-ula = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = lembek nasi terganggu bekerja memberi awalnya terhormat ibu yang terhormat perlu. peralatan...217.. Lala Lola. 238. enggak usah kharisma sala sepotong... 220.. 226. 222. 219. 224. lumayan banyak. satu belahan sekalian saja silang duduk dgn kaki bersila tanpa kolam ikan selesai memisah orang berkelahi bulan purnama jenis musik Batak kerjakan alat-alat. 221. 231. 236.. 232. juma “ ma “ = = = = = kaum bapak agama sejahtera ikan asin sawah 95 .. 235. kepalang. 234.. 229. 237. 239. 228. guna-guna 12.. 233. sekalian usah. 225.. 223. 218. .. 240.

Jama Ima Lima ... na Nana * marnana Na/na... simu Situma Tama Umma Umpama uppama = = = = = = = = = = = = = = pegang itulah lima . ia... 249. dia nanah bernanah yang yang mati temannya katanya ... ma Ma.meng.. 246.. “ na “ = = = = = = = = = = = = = = = = pangkal pohon sarana uji sumpah bernai bersumpah palsu manfaat kena. man. 252.. 244. bakteri sejenis binatang gulma pantas cium perumpamaan 13 . 250.. 256.. * na mate * donganna Ninna 264. 251. 262. 263.. Oma Oma-oma Paima Ruma Sima..241. 248. 253. 254.... terkena apalagi kamu kaum ibu pengaruh berpengaruh.. 260. 245. 247. mengena kepada keturunannya Bona Gana * siallang gana Guna Hona * tarhona ma ho Ina Inona * manginona tu anakna . 257....... mang. 258... 259. 243.. 242. 255... lah me. mama rerumputan di sawah tunggu rumah Batak racun .. 96 .. 261.nya......

.. 289. 274. memasak gendong wajah. nga Sanga Singa Tanga Tenga * patenga-tengahon Tonga “ nga “ = = = = = = = = = = = = kuali sungai bunga.. 273. 266.. Balanga Binanga Bunga Langa Longa Nganga Nunga.. 281. 279.. muka wadah besar tempat 97 . 278. 270. . unga.. 268... 282. 285.. 286. pikiran linglung panah pesan 14.... 271. 288.. 272..... 284. terbuka lebar sudah sempat singa kutu busuk sok hebat. 269.265... . 287. 277. Nona Pana Tona = = = pikun. 283. 276. 267.. 275. kembang lengang tidak penuh mangap.. Dopa Gopa Japa-japa Jumpa Lapa Limpa Lompa Ompa Rupa Sapa “ pa “ = = = juppa = = lippa = = = = = depa jatuh kalah linglung ketemu potong hewan limpa masak... sok tau tengah 15. 280.

305.. 306. 303.. 297.290. makian bara api lekas. torumbara Bura Gara Gira Gora Hara Hariara kolong rumah panggung sbg kandang hewan kutuk. “ ra “ = = = = = = = = = = pundak dada panggilan sdr... 300. 302.... Tupa Upa = = makan bersama.. 293. 301. 98 Abara Andora Angkora Bara. 309. dini aba-aba undangan lisan pohon ara . 295. * tipa tu ibana Topa Tumpa = = = 298... 291.. 308. 294. 299. gaji 16. .. 307. 304. terbuat dari kayu bentuknya bundar serupa sepah-sepah sumpah jeruji dlm perangkap ikan bertapa makanan cemilan dari padi muda yang ditumbuk dan digongseng jatuh membebani dia tempa disiram air panas atau cairan timah untuk maksud tertentu jadi terselenggara upah. 292. Sarupa Sopa-sopa Sumpa Sunggapa Tapa Tipa-tipa = = = = = = 296.. perempuan.

331. 312. 324. 313. 329. 317. 326.310. 332. 335. Hira-hira Hora Jora Manera Mara Mera Mira Mora Mura Ora-ora Para – para Pira Pira-pira Pora-pora Pura-pura = = = = = = = = = = = = = = kira-kira jera menyerah kejadian-kejadian yang mendukakan merah ayam jantan merah kaya gampang. 321. misalkan tusuk mudah ikan mas dibuatkan hidangan enak tanpa dimasak tetapi dgn asam dll. 314. 330. 323. 327. 333. 316. 325. 328. Ra Rara Sara-sara Sera-sera Simarhora-hora Sira Soara Sura Tura Ura Naniura = = = = = = = = = = = 99 . 322. 311. murah harga larangan-larangan para-para telur pelir ikan sejenis sepat bagian lemah daging hewan yang tipis seperti balon barangkali. 334. mungkin merah sapu lidi buah nagka muda tanaman rambat dibuat sbg jembatan garam suara sekiranya. 319. 320. 318. 315.

336. 352.. Ansa “ sa “ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pernyataan siap sedia menjawab teka-teki utk bumbu makanan supaya ikan tawar malahan sebaliknya pemurah hati racun berbisa mengapa gusar dan gelisah mengamuk tak terbendung. telur kutu lazim. tali pasa Passa 345. kelaziman setiap.. 100 tempat tinggi . 338. 347. 353... 344. semua. 357. sedemikian setiap orang mati besanya sedemikian ini nangka tali besar dari kulit hewan assa Antarasa attarasa Asa Asasa..17. asa-asa Baliksa Basa Bisa Boasa Busisa * busisaon Dosa Habangsa Hinsa hissa Hosa Gasa-gasa Gisa Gosa Hosa Kansa kassa Loksa. 342. 360. 341. 354. 343.. 350. 358. laksa * marloksa-loksa Lisa Masa Nasa. 349. 351.. Pinasa Pasa..... 340. 337. dosa singgasana cekatan nyawa marah -marah semangat diremuk-remukkan nafas.. nyawa kaca miliar bermiliar-miliar ketombe. 346. 356. 359. 348. 339.. * nasa jolma mate * balgana nasa on.. 355. .

385. 375. 362. 367. 380. 365. terhapus hapus. hurta Huta Lata “ ta “ = = = = = = = = = = = = = harta dinilai rendah atau dianggap tak mampu memakan cabe bulat ayo. 366. 376.perkataan kita kotoran sumur. eta Bota Burta Gota Gosta-gosta Hata Hita Hirta... 383.. hasta Ata Beta. 364. 370. bibit 101 . 374. bunuh ampuni.. 386.. . 369.361. 379. kolam kampung benih.. Arta Asta. sulit cerita-cerita rakyat kutu pada selimut harta benda pantun rusa bersihkan... 382. 363.. 378. terhapus perak susah. 368. * di ginjang ni passa Posa Puasa Purasa Pusa Sesa Sosa Suasa Susa Torsa-torsa Tusa Ugasa Umpasa Ursa Usa = = = = = = = = = = = = = = = sudah maksimal parah berpuasa irama gendang tertentu dimatikan. 373. darah hewan sejenis tumbuhan semak bahasa. 381... 384. 387. 372. mari sisa-sisa beras sewaktu dibersihkan makian getah. 377. cuci 18.. 371.

400.388. karma perbuatan jahat karmanya kamu tanggung cinta cita-cita terkadang ambil paksa ramah. 403. uta-uta 405. bersahabat mentah menuntun anak kecil Berjalan tertawa perbaiki. 392. mengkel Tota Uta. 393. 396. 397. 398. 402. mangarunta Sapata * marsapata tu ho 399. 390. Ninta nitta Pandita paddita Pesta Pinta-pinta pittapitta Rata – rata Renta Runta. 401. mata memerah kata kita pendeta pesta permohonan bekal rohani hijau kompak berontak lepaskan diri menanggung dosa. Linta Lota Mata * halimata litta = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 391. sempurnakan muntah 102 . 389. 404. 394. lintah buram mata sakit mata. Sinta Sinta-sinta Sipata Sita Sorta Tata * manata dakdanak * martata. 395. 406.

.. Tak ada “ ie “ 3. ……….. 5. “ ae “ = = = = = = = = menahan rasa sakit... . 3.... Toe. . mangae Dae Hae-hae Jae * manjae Lae Sae Tae 2.. tole = ayo.... 6... hendaknyalah paha hilir berumahtangga ipar selesai pelan 1.. Ae .. 2.. “ ue “ 103 .. Huruf terakhir „ e „ 1. .. “ oe “ 8... 7. marilah 4.B... suasana kehamilan jangan sampai....... 4.

27. 23.. jadi jadi lain melorot.9. 21. menjorok keluar ayam jantan lembut dan halus daun enau tukar guling buah galugur untuk bumbu ikan mas cabe salam payung tradisional jenis permainan anak anak terutama pd malam hari 13.. .. 104 Ande Ende Gonde = = = serahkan. 14. 16. marlibe Mobe. 19.. Parbue Sibahue Tamue = = = beras daging cincang halus tamu 5. 26.. 20. 17... Ambe * mangambe * ambe laos Bebe Gabe * gabe asing Hurbe Jambe Labe Lambe Libe.. tangan hampa sambil lalu dipijat punya keturunan. 22. 6. 15. 10... percayakan nyanian pangkas rambut . mobi Sabe Tabe Tambe Tulbe “ be “ abbe = = = = = = = = = = = = = = = tangan mengayun.. 11.. 18. 24. 12.. ……… „ de “ 25.

39. Hade * hadena mangan Hande-hande Hede Pande Rade Rande Sande Sude Terde = = = = = = = = = saatnya makan semacam tas tangan pandai siap. 45. 40. “ ge “ 37. 46. 35. tertegun tersusun rapi... 51. sarge Rege * rege tumba Sage Sangge-sangge Sege Sige = kata seru karena lupa. 41. bumbu berserakan mengayak joget remaja tidur tanpa selimut/ baju semacam daun sereh pisah saring antara beras dan yg kotor lainnya. dago. 31. 36. 42. tangga bambu panjang 105 38. bumbu tanaman obat. tersedia burung musim panen padi bersandar semua kecil mungil 7... ... berpakaian rapi dengar injak rendam hancurkan tikar pandan tanaman obat. dagadaga Bage Bege Dege Engge Galege Lage Langge Pege Rage. 48..28. 43. 30. 50. ago.. = = = = = = = = = = = = = = = . 34. Age * = dage. kecewa. 49. 32.. 33.. 44. 29.. 47.

54. marihe-ihe Lehe Pahe Puhe Sahe Tehe. tahe Tuhe = = = = = = = = 9. 61. ……… “ ke “ 106 . ya betul itu. 66. diparsurage Turge Uge = = = diobrak-abrik air di celah. Banje Goje Hurje bajje = = = teratur karet gelang memanggil babi 10. ………. ……… 55. 62. 58. hurha Ihe.celah ditanduk 8. 65. “ je “ 64. Surage. 60. suara memanggil babi suara kuda salah. 59. Hehe * manghehei “ he “ = = bangun dari tidur membantu turunkan beban dari pundak atau atas kepala. 57. 53.52. patok pancang batas 56. Hurhe. 63. keliru mengenakan pakaian jatuh terkapar potong-potong memang.

Bole * sibolebole Bulebule. 70. 69.67. 72. putus harapan kelenjer bisul di persendian paha atau ketiak lemah patung manusia manortor dayung sampan lei . 78. Gale * sigale-gale Hole Le = = = = 84. ikan mas membusuk. mandele maddele = * dele-dele = 83. “ le “ 76.pedang anjing tanah bawa terpksa beban berat di pundak atau kepala sejenis kampak boss. hancur pakai. 68. Bangke Dengke Malangke Pangke Sangke Singke Sungke * = sungki Tangke Tongke bakke dekke malakke pakke sakke sikke sukke = = = = = = = 74. 71. . Ale Ale-ale Bale *parbalean = = = = halo teman-teman sahabat karib gubuk lahan yg agak luas bisa untuk rapat besar dan olahraga. 75. ………. batu tulis 107 79. semua diyakan botol tempat obat tradisional. bullebulle = = Bulele = Dele. 85. 82. belalai kecewa. takke tokke = = mayat. 80. gunakan tersimpan. jenazah ikan tawar. juragan 11. 81. 73. 77.

. 99. 87.. . 96. Dame Eme Marmeme “ me “ = = = damai padi memberi makan. 100.. 90...... usir lapar bakat pukuli.... 92. “ ne “ Bane * bane-bane penyakit bane-bane.... 12. = tanaman liar jadi obat 108 .. 95.. 93. 91. 101. menyuapkan ke mulut anak padi-padian samai pangkal padi yang telah diambil butir padinya 98. 94.... Lele Male Olle Pale * dipale huhilala Pele Sale Sele-sele Tele * martele indahan Tole = = = = = = = = = = kejar. 97.86. Simareme-eme Same Durame = = = 13... 88. . 89... letih sekali perasaanku letih sekali memberi sesajen dipanaskan ke bara api atau dgn asap kertas buram untuk corat-coret panas berasap baru matang ajakan ayo.

107. 109.. 103. ………. makin parah cairan dari mulut orang mati lelet-lelet sarana melihat jadual waktu yang cocok sakit demam tinggi gilingan cabe seruling rapi. Ampe * ampe di simanjujung Bope Dope = = = = terletak mantap di atas kepala nangpe itu saja lah 109 . bagus. panutuan Sarune Une = = = = = = = = 105. dapat dimakan renang pelahan-lahan penyakit cacar perangai. indah 14. 112. watak tidur nenyak. pulas angker. 117. 104.102. 110. 118. menakutkan sungai 15. 114. pane bolon * pane-pane Papene. Bange Lange Nange-nange * = Nanget-nanget Ngenge Parange Renge Songe Sunge = = = = = = = = tanah putih. ……… “ nge “ 108. 111. “ pe “ 116. 113. 115. 106. * banean Dane Nene Pane.

mis.. 122. mudah dijangkau merajut 124. 130. Ipe Lape lipe Lope * lope-lope mangan Harpe = = = = = barusan kacacg panjang keliru. Bere. 136. 126. hingga keliru. . 128. lunglai. benda- 137. tanduk kerbau ke bawah terlupakan meskipun begitu isteri kami yg sekeluarga sampai. 132. 129. manupe = = = = = = = = = = = 16. 138... tungpe Ripe * hami na saripe Sampe sappe Silpe * pasilpe di dalan Tape Talpe Tupe. berpapasan berpapasan di jalan tape dekat. 125. Pare Rere Sere = = = 110 .... 139. 133. ibebere Gere Hare Mare-mare “ re “ = = = = putra-putri dari saudara kita perempuan canda bubur daun enau atau kelapa muda warna putih kuning ikan pari tikar sudah buruk emas..119.. 121. 131. 120. 127.. 134. 135... Lepe Lipe Nangpe. terlupakan hanya cukup makan alas periuk tanah atau kuali agar jangan terguling lemah. 123. perak.

Hase-hase Ise Lekse Lese. 145. 155. 151. jantung kecewa berat tirai pembatas kamar jembatan. tertata baik 17. 147.. „ se “ 143. 144.140. 141. 150. Mose Pinse. Marpinse Rose. 146. menanggung rugi atau rasa malu lunas kumis ingkar janji. parose Sise Use = = = = = = = = = = ikan asin siapa gawat. lose Mise Ose. 149. 148. 158. Ate Ate-ate Date. titi iri hati 111 . ……… 153. 154. ………. kan hati. 157. berubah permainan anak di tanah pekarangan periksa tegur sapa keluar dari dalam wadah 18. mandate Hire Hite-hite Late “ te “ = = = = = = ya. 156. 152. Tare Tore Ture = = = benda persembahan berharga tampung sejenis ikan teri bagus. 142.

. 162. 161. Lote Mate Painte Pate.. tidak bisa ditebus lagi pete hati panas. Pote. 165. 163. 166. palia. parira Rate-rate Rante Unte = = = = = = = = burung kecil mati tunggu harga mati. tidak tenang rantai jeruk 112 . 160. 164.159..

....... boleh kalau itu 113 . . 11.... . 8..... tidak itu lagi sudah selesailah itu 3. 9.. apo-apoi Boi Moloi = = = membujuk agar tak menolak terus. 4... 7. . “ ai “ 1.. Nei Tei Ndangbei Nunga saebei = = = = yang itu tailah itu bukan.. 5. 12. “ ei “ 6. . malu hati selalu 2... Huruf terakhir „ i „ 1... Ai Bai Dai Lai Sai = = = = ya itulah cicip makanan layu ..... 2..C... 3...... “ oi “ 10..

. ... 17.. Ambi Babi Bibi Labi-labi Lobi Rabi Rabi-rabi Robi. cacing perut lebih sabit bertangkai galar gelisah karena menahan rasa marah perjanjian lama sabit menyalami patok. “ di “ 29. 16. padan na robi Sabi Tabi Tubi * martubi Tubi-tubi * Martubi Tuli. “ bi “ 15.. buah belum matang perut... . 25. 28. 14..... 18. 21.13..... 24. 23. taili = = = = = = = = = = = = = = = melebihi babi bebek.. 22. Oloi Soi = = bilang maulah bukan itu 4.. 20.. Ubi = 5.... diri saya diriku selaku pria 114 . periksa apa ada kerusakan atau kesalahan. moncong ayam ayam saling mematuk singkong tua dan rusak digigit rumput ilalang ayam berkelahi memperhatikan. singkong 27.. 19. Adi * sibaoadi = = saya.. 26..

30. 31. 32.

* siboruadi Adian * maradian do dison... Dandi Didi * maridi * paridihon si butet * paridian Gandi, gando Jadi Lindi Maradi Mansadi Mulajadi Pudi Rodi, marrodi Sidi Sondi Tondi Undi

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

saya selaku perempuan pemberhentian dimakamkan disni... cengeng lalu menolak mandikan mandi memandikan si butet tempat mandi, kamar mandi gurih terjadi, jadi... sejenis cacing tanah beristerahat sejenak berhenti, berakhir Sang Pencipta sejak semula belakang kerja paksa lepas sidi ( aturan Gereja) cemberut mau menangis Roh undi

6. ............. “ gi “
45. 46. 47. 48. Aligi Anggi Bagi Gigi, magigi = = = = periksa keadaan sawah adik membagi rasa mau muntah karena mencium yg bau, lihat yg kotor. ganteng 115

49.

Jogi

=

50. 51. 52. 53.

Jonggi * lombu jonggi Lagi-lagi Longgi Ragi * ulos ragi-ragi Rugi Sagi Sugi

= = = = = = = =

kuat tangguh kotoran beras ditampi remas dan kucak kuat ragi untuk tape, corak kain tenun utk dipakai sehari-hari rugi bagikan merata sorotan mata tdak mengenakkan oran yg dipandangnya ajak, bawa serta lidi hitam manis

54. 55. 56.

57. 58. 59.

Togi Tarugi Tonggi

= = =

7. ............. “ hi “
60. 61. 62. 63. 64. 65. Bohi Botahi, batahi Lahi-lahi Lihi Suhi Tahi-tahi = = = = = = wajah, dahi pelecut laki-laki agak kurus tersimpan baik, tersendiri tempatnya. rencana

8. .............
66. 67. 116 Arloji Gargaji

“ ji “
= = jam tangan gergaji

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

Janji jajji Juji Kanji kajji Koji, hoji Puji Ruji – ruji Suji. Mandar suji Taji Uji

= = = = = = = = =

janji judi kanji berniat, kepingin puji perhitungan rahasia saring, kain suji cakar kaki ayam, burung coba, menguji

9. .............. “ ki “
77. 78. 79. 80. 81. 82. Pongki Sengki Singki Sungki Tingki Tungki pokki sekki singki sukki = = = = kayu keras tinggal tunggu satu lagi ganti, pengganti didorong dgn kepala atau tanduk waktu menunduk

tikki = tukki =

10. ............ “ li “
83. 84. 85. 86. 87. ali * maliali Bali Boli, sinamot Buli-buli Dali

= = = = =

serba kekurangan pindah sekte agama mahar, dari keluarga
pengantin laki kepada pengantin wanita

ramuan obat alternatif susu kerbau atau sapi 117

88. 89. 90. 91. 92.

93.

* sidalian * dalihan * dali ni horbo Doli Doli-doli * ompung doli Goli-goli Guli Hali * sahali * parsahalian Hasoli * Sisoli-soli do adat

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Holi Lali Lili Muli
* marhehe na uli

alasan yg dibuat-buat tungku memasak susu kerbau beruntung pemuda kakek banyaknya hasil panen kelereng menggali, mengalikan sekali hanya untuk sekali perangkat tenun dari bambu berisi benang adat harus berbayar secara gonta-ganti. tulang-belulang elang lidi kawin (perempuan),
pulang ke rumah.

Oli, mangoli Parduli Pauli Pili * pili-pili tebu Sali Sili * parsili Tali Uli

kawin (pria) peduli perbaiki, menukangi pilah, pilih pinjam sial selalu sial pada undian tali, ikat bagus, cantik

11. .......... “ mi “

118

106. sekali giliran cucu dar anak kita cengeng bertani 13.. 108. 110.. “ pi “ 119.nami * jabunami Rami = = = = kami punya kami rumah kami tali rami 12.. “ ngi “ 117. Hami . “ ni “ 109...... 107..... 111. Barani Boni Buni * baro buni Goni Loni... 121...... saloni Nini Noni.... 115. ... 113..... 118.. 112.. 120. . martani = = = = = = = = = berani benih padi tersembunyi penyakit disentri gon sekali jalan. 114. 116.. Api Hampi Sihupi = = = api mengawini janda tanaman merambat 119 . Ngingi Tangi = = gigi mendengar baik-baik 14... ... marnoni-noni Tani..

. 136. bersihkan duri bambu berduri sedangkam wadah ramuan alternafi akar-akaran bisa jadi tali heboh lagi satu lagi = = = = = nasiblah menentukan lari mencari. Anduri Ari *Sadari Ariri * Mangariri indahan Bari-bari Bodari Botari Buri Duri * Buluduri Gari. 138.122. pipa pengatur air masuk dan keluar . .. lari Sari * sarimatua 142. 141.. 139.. = = = = = = = = = = = = = = = = ayakan yg tidak bolong hari sehari mengurangi air nasi basi malam hari sore hari cuci. “ ri “ 125.. 126. 133.. 130.. 128. ada harus Diperhatikan sudah tua tapi masih ada anak perlu perhatian katup.. Sorpi Tompi Urapi = = = terlipat kain atau tali gendongan berkati 15.. 129. 140. 120 Singori-ngori Sori. 131. 132.. 123. 135. 137. 134.. 127.. 124.. nai * sada nari Piri Puri * Purina ma Rari.. 143.. sugari Guri-guri Hori Hurri Nari.

167. 145. 148. 156.*soripada * parsorion 144. belaskasih sah. 163. 153. Asi Ansi assi Bangsi Barsi *barsi-barsion Bosi Dasi Disi Gonsi gossi * Pargonsi Hunsi hussi Isi.. 151.. dongeng bertekad bulat untuk bertindak budaya.... polisi Posi = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kasih. 154. 146. . 157.. 162. berisi sangkar burung berkongsi laci tikus kecil penipu panci polisi parah sakit 121 . “ si “ 149. 147. 165. 164.. berlaku.. marisi Kansi kassi Kongsi Lansi lassi Monsi mossi Pangansi pangassi Pangsi Pasi-pasi Pulisi... 160.. 152. 150. adat istiadat 16. 158. 155. teri kisah ceritra... bisa semacam beliung bersin besi dasi disitu gendang pemain gendang kunci isi. 166. Suri Tiri-tiri Turi * Turi-turian Uari Ugari = = = = = = = yang terhormat keprihatinan karena dirundung musibah sisir ikan kecil-kecil. 159. 161.

... Boroti Boti * sidok boti ma hami Gonti. “ ti “ 175. markas militer 17.. sumbangan uang disampaikan sambil manortor untuk untuk menghibur bagian terdepan di atas kepala saat menaiki tangga ruma Batak 184. Siharati = 122 . 180. 172. . ganti Hunti Padati Parati Pasti Rati Santi * santi-santi = = = = = = = = = balok demikianlah. 178. 177.. 170. 182. Risi Saksi Sangsi Sisi Suksi Turasi Tangsi = = = = = = = kasar saksi ragu-ragu. 176.. 173. bimbang.. 171.. digeser ke sisi cuci pakaian keterangan panjang lebar 174. 181.... 183. sekian begitulah sementara ganti junjung beban di atas kepala pedati kasur tidur pasti rapat tertututp sesajen.168. 179. 169.. ancaman hukuman tepi.

.. . Sio 11. “ uo “ 123 . Lio 9.. Baeo 7. Haleo = = seseorang laki-laki genjer 3... mamio 10........ kurang kental undang makan bersama teduh berteduh jernih 4.. 4.. laho Tao = = = = = isteri ipar kita jauh menggaruk-garuk pergi danau 2.... 3..... “ ao “ 1....... “ eo ” 6... 5. * mangisio 12......... 2... Tio = = = = = encer..C.... Pio. Huruf terakhir „ o „ 1... “ io “ 8. Bao Dao Hao –hao Lao... ……..

Dobo... bung. Hodo* hodo-hodoan 124 = = = = = = = lah itulah adalah denda dalami. Do * ido * adong do 29.. tidak mengakui hak orang lain dan menjadi haknya lumpur kerbau siamang mencari-cari pekerjaan sampingan. Tabo-tabo 26. kawan. “ bo” 15. daba. Subo 24.. Timbo = = = = = = = = = = = = = = membersihkan rumput dari sawah saat padi setengah umur. Horbo 20. kerja musiman roboh makan bersama setelah kelahiran bayi. Dodo 31. Dando daddo 30. Dabo. Imbo 21. Martuo = = sama jeleknya jenis judi cara undi memilih satu dari kedua sisi uang logam 5. Tabo 25...13. dabea 17.... Robo *robo-roboan 23. Ho do 32. Tarombo 27... lezat lemak silsilah tinggi 6……… “ do “ 28. daho 18. coba enak. Ombo 22. ukur kedalaman kamulah gerah sebab mau melahirkan... Babo 16. ... Pahuo 14. Gambo 19.

125 . ianggo * Anggo ho sega ma 46. “ go “ 42. juara. terkejut waduh. Mindo middo 37. dan dipakai untuk sindiran. pandang dari atas atau dari kejauhan. Urdo. Alogo * ari logo 45. pelayan gerejani pernikahan tanpa mahar pria tinggal di rumah keluarga isteri tinjau. Sumando 39. Mangido 36. kalau kau bakal rusak mental memanggil orang yg sudah berkeluarga ibu. lupa hebat.* manghodohon 33. ba.. Todo = 41. Parhalado 38. Anggo. jago hebat kau bah angin hari-hari (musim) kemarau kalau.. hurdo = tunjuk. mamaknya si Rajin kekuatan. melihat dari tempat tinggi. * manindo maniddo = 40. Tindo = = = = = = sumaddo = = memasak nasi murung sayang. mubazir meminta air jadi bening pengerja gereja. hasil panen hasil sawah 50 kaleng padi jagoan. Dago * Dago si Rajin 47. Jago = = = = = = = = = = = = = kata seru. Magapodo 35. Gogo * gogo ni hauma 50 kaling eme 48. lupa 43. Hondo hoddo 34. pilih menggoyang-goyangkan* Mangurdourdohon 7………. Ago * agoi amang * ago tutu. 44. Ago-ago * ago-ago do ho.

marsiruho 63. ulos 64.. Boho 60. makanan kecil ( snak ) sore hari 8.. Tonggo * martonggo raja = = = = = = = = = = = juara tidur lama hilang uang tanda pelepasan Hak kepada orang lain memendam. Pogo * sipogo tona.* jago modom 49. Pago 51. daging yang dipotong-potong mohon sekte parmalim memanjatkan doa permohonan * parmalim martonggo = 58. Ruho... Toho = = = = = = = menyenangkan hati kamu pergi kumur-kumur jenis ulos yang coraknya mencitrakan Dalihan Na Tolu tembakau tepat.. Rogo 53.. 52.. “ ho “ 59. Partuturan 56. Sitoluntuho. lao 62.. Sogo 54. tak mau menyampaikan titipan atau pesan orang lain alat menyisir lahan sawah agar rata benci kental supaya kekerabatan berlangsung mengental... Tanggo * asa tanggo 55. tidak mudah terputus... Tugo = pekerja di sawah ladang bermusyawarah untuk melaksanakan pesta adat. Timbaho 65. Tanggo-tanggo 57. Mago 50. benar 126 . Laho. Ho 61.

. Ganjo. Sangko * ndang disangko 81.. “ jo “ 66. Bangko 77. Pangko pakko 79.. Jajo.. Hajo.. watak susah diubah curi pencuri bundar toko onggokan akar pohon 127 . pekerjaan ikan tawar kecil.9 ... Ianggojo 70.. Tangko takko *panangko 83.. Narongko narokko *api narongko 78. Balanjo 67... “ ko “ 76. 68.... Tongko tongko 85.. diindahkan tak digubris perangai.. Silangko 82. Manjo *Simanjo 73. Tingko tikko 84.... berhenti dulu tusuk dgn benda tajam 10.. hajut 69.mangganjoi.... Karejo 72. Torjo = = = = = = = = = = belanja merusak tatanan tas tangan kalau dulu-dulunya merantau cari nafkah kerja. Sajo 74. Sojo 75.. hanya tunggu dulu. Tungko tukko = = = = = = = = = = = = = sifat alamiah neraka api neraka batang enau perangko digubris. Parangko 80. mata putih saja. Marjajo 71..

kunjungan terima depan. gundukan tanah di tengah sawah. “ lo “ = = lawan. meang 99. Jolo * jolo mangan ma 92.... lebih dulu makan dululah gempa bumi kumpul berkeliling para hadirin yg berkumpul tak banyak bisa kamu kerjakan pandai 86. bollo-bollo = 89. Andilo = 88. Pulo = jika. 128 Silo Silo – silo = = silau binatang buas pemakan ... 101. Jalo 91. kalau ya.. Lolo *marlolo *loloan natororop * ndang lolo karejom 94. Bolo-bolo... musuh bunga yg ujungnya berduri. Dulo 90. Pilo-pilo (halak-halak) = = = = = 100. Alo * alo-alo 87. Molo 96. mau benjolan menutuoi bola mata bunga pohon enau orang-orangan atau untuk menakut-nakuti burung dan tikus pemakan padi di sawah pulau.. Olo 97.apa hebatnya? menjenguk.. 102. Pilo. di sekitar kuburan bahan rajut tas tradisional ucapan menanggapi omongan berlebihan.` 11.. Lalo 93. Malo = = = = = = = = = 95... Palo 98.

113.... 105.. rugi besar seperti pikun. hak beruntung beruntung dari denda 13 ..ikan di kolam 12.... 111....... Geno Nano-nano Nono Tano * Tano Batak = = = = = bangkrut... 104... 110.. tidak berasa sunyi. 115.. “ mo “ 103...... sepi sekali kutu busuk... “ po “ 129 .. “ no “ 107.... lahan Tanah Batak 14 . 114.... 106.... “ ngo “ 112. Gumo Harimo Lomo Omo = = = = *mangomo sian dando = busa sabun.. dll harimau kemauan. 108.... tungau 15.... 109.... linglung cucu dari putri kita tanah... Dungo Lango Longo Tungo = = = = bangun dari tidur tawar..

kedai memasuki rumah baru masuk ke petih jenazah secara resmi dlm adat...... 124. Baro Buro. 117. mamuro Duro. “ so “ 130 . Alpo Apo-apo Gapo-gapo Lapo Mompo moppo *mompo tu jabujabuna....116. 120.. poros Puro *sitiop puro Roro = = = = = = = luka lama menjagai sawah dari Binatang pemakan padi pupuk kandang dari dedaunan peras dompet uang pemegang uang kas sering mampir atau mendatangi orang lain utk dihajar rampas nasehat memberi pandangan Atau nasehat 128. 127.. rumah Batak tanpa ukir (gorga) 16. “ ro “ 122.. 129... Soro Tiro *maniroi = = = 17. 125. 123.. 118..... Sopo = = = = = = = 121... 119. duro-duro Poro.... 126. kecewa tah kebagian bujuk agar turut buru-buru mencari pada saat diperlukan warung..

142.. i bahan tikar.. mengetahui biji enau saudara perempuan kita obrolan bodoh. 18 . jangan sampai kugetok kamu desakan. daun berduri. 147.. 145. 146. 150. 143. mamboto Halto Iboto. 139.. dukun beranak. Baso *Sibaso Goso Holso Huaso Pareso Piso Porso Poso *poso-poso Raso So *so hudoltuk ho Soso *hata soso-soso = = = = = = = = = = = = = = 140. 136.. Anto-anto Boto.. penolong melahirkan tergesa-gesa rasa kesal kuasa periksa pisau tak mengakui kesalahn muda bayi tumbuhan. saran sebagai saran. 149. 144. “ to “ 141. Ito Kato Oto *Maoto Palito Ranto ratto Sato Unto utto = = = = = = = = = = = menebak-nebak tahu. 131.. 135. 138. berhenti awas. 132. 134.. tolol jadi bodoh lampu tempolok rantau mencampuri urusan lain unta 131 .. 133.130.... 148. 137..

6.E... 2. Ahu... 4. “ au “ 1. Beu * sinuan beu * beuhon Maheu = = = = benih. “ eu “ 11. 132 .. kehilangan harapan hidup 12... 7. saya buah jambu blau bau tak sedap menganyam tikar kayu. . supaya jadi daging 2.. 9. 10.. au Antajau Balau Bau * mambau amak Hau Ingkau * ingkauhau Jau Lau Parau Tau * asa tau sibuk = = = = = = = = = = = = = aku... janin putri telur busuk gagal dierami melarat sekali.... Pohon kayu sayur sayur daun singkong jauh bagian badan ayam perahu supaya jadi.. 8. Huruf terakhir „ u „ 1... . 3.. 5......

22. ………. “ iu “ 13. pegangan. Hiu. Hou * Hou-hou Jou = = perintah agar kerbau berhenti panggil 5. 20. 24. ………… “ ou “ 15. 16. 23. 14. 19. 25. musyawarah lembu andalan. 18. pertahanan dalam kehidupan 133 . iu Piu * mamiu tali = = ikan hiu mengayam tali 4.3. Abu Ambu abbu Babu Balubu Bubu Dabu Labu Lobu * lobuan Lombu lobbu * Lombu-lombu = = = = = = = = = = = abu buang pembantu rumah pintu gerbang kampung perangkap ikan jatuh labu masuk kandang rapat. ………… “ bu “ 17. 21.

dini tebu lahir teman semarga 6. 44. 45. Sombu sobbu * pasombu Sumbu subbu Tabu-tabu Tambu tabbu Tibu Tobu Tubu * dongan tubu rumbai seru. 31. pilih tunjuk tangan daging adat terdiri dari kepala. 37.. Rambu Sobu * sobuon rabbu = = = = = = = = = = = = 28. 32. “ du “ 35. 36. Adu = Bindu = Gadu-gadu = Hadudu.. ekor 134 .. 27.. ketagihan tandu tunjuk.. kulit padi dibakar jadi pupuk. 38. menghebohkan. memuaskan selera biarkan saja suluh wadah penyimpanan air tambah makanan lekas. 30.. 33. 39.. 43. mamodui = Sadu = Sandu saddu = Tandu taddu = Tudu = * martudu = * tudu-tudu sipanganon = lomba pasal. galak. 42.. 41. 40.26.. . leher.. 34. 29... setelah bab pematang sawah rumput liar biar bagaimanapun entah bagaimanapun memaki-maki delman kecanduan. sandudu = Mahiandu = Maradu = * maradu boha = Podu.

48. “ gu “ 46.. * togu do tali rami = * togu do haporseaonna = Tugu = Tunggu = * manunggu singir = 8.. 58.. Begu Gugu Lagu Logu Minggu Panggu Pogu * tarpogu * pogu ni alaman Punggu Runggu Sagu Togu = = = = = = = = = = = = = roh halus iuran perbuatan baik. 49. 50. kuat tali rami teguh iman percayanya tugu peringatan tagih menagih piutang 53. kebaikan lagu nyanyian minggu cangkul empedu merasa pedih di tengah halaman rumah bukit kecil kerumunan sagu dari enau atau kelapa tarik tangan agar bangkit berdiri.. .... Ahu Buhu Suhu * Marsuhu-suhu Tahu = = = = = aku buku... ………. 54. 47. “ hu “ 59. 60. 52. 51. 61.7.. ruas kepala suku berombongan cedok 135 . 57. 55.. 56. 62...

“ ju “ 64. 72... maklumi kemeja adik ibu sendiri yg belum berkeluarga. 65. hu * pagodanghu * paroahu * pabagakhu = = = = terlalu terlalu banyak terlalu jelek terlalu ganteng.. 73. = Laju Maju Panuju = = = 68. 71.. * buhabaju = * namarbaju = Burju = Juju = * holan manjujui do ho. 67. 70. Tangkuju Tinju. ramah anjuran kamu hanya menganjurkan lancar maju kemiri terbesar untuk ditembakkan ke kemiri lain ( permainan anak marpinse) 66.63.. Anju Baju * inangbaju = = = maafkan. anak pertama lahir cewek remaja baik. ........ tenju Tuju * Satuju Uju. 69. cantik 9... uju i = = = = air buangan tinju setuju waktu dulu iti 136 .. . 74.

. Ilu Imbulu Lalu * lalu karejo * lalu tangan ibana = = = = = = = . 76. ... 83... . 77. kayu penumbuk pengaduan. 88. melumuri kubangan atau kolam kecil penampungan air parit. ongku Bangku Bungku Langku Lungku Ningku Sangku Singku Ungku = = bukku = lakku = lukku = nikku = sakku = sikku = ukku = ngaku bangku buku laku luku.... Angku.. 81.. berlumur lumpur jadi terikut-ikut air mata bulu tubuh terganggu bekerja ia terlanjur memukul 137 * margulu gambo * margulu-gulu 90. 79. 91.. bajak kataku kantong siku suara tekukur 11. 86.10.. 82. “ ku “ 75..... 92.. 89. adukan menjanda atau menduda bambu jenis judi mengolesi. 80. Andalu addalu Alu Balu * Mabalu Bulu Dalu Gulu * gulu-guluan = = = = = = = alu.. 87..... “ lu “ 84. 78.. 85....

sampan suluh. Solu Sulu Talu Tolu Ualu Ulu = = = = = = 138 . 100. 102. 107. 97. obor kalah tiga delapan kepala 99. keliru. * silu do parlaona = 103. 106. 96. 94.93. 101. Lilu Lulu * marlulu * lulu-lulu * mangalului rongkap * sisada lulu anak * sisada lulu boru Malu * mansipamaluan Ngalu-ngalu. hidup membunyikan mengadakan pesta diiringi gondang perlu pisau kulit bambu sepuluh kata membujuk anak agar segera berangkat atau melakukan yg disuruh pergi tiba-tiba tanpa pamit atau tanda-tanda mau berangkat. 98. 105. tersesat dendam. -sdamalu saling mempermalukan mengunyah-ngunyah kehidupan. * marngalu-ngalu Ngolu Palu * mamalu gondang Porlu Sambilu Sampulu Silu = = = = = = = = = = = = = = = = = 95. 108. cari melampiaskan dendam mencari-cari mencari jodoh sama-sama merasakan punya anak sendiri. 104.

inti pembicaraan. * panomu-nomu = kain buruk bersama. ………. tonu Nunu Ponu Punu = = = = = = bunuh membunuh basah panggil kuda kura-kura tak berketurunan 139 . ibu yang jadi lawan bicara inti.12. “ nu “ 114. 116. 112. = = = = = = = = = 113. 115. 118. 110. ………. Damu * Damuan Domu * domu-domu * hadomuan Hamu Simu * simu ni hata Tomu * manomu-nomu 111.. jemput menjenguk keluarga yang baru mendapat kelahiran anak. bapak. kerabat yang datang menjenguk keluarga yang kelahiran bayi. pokok sbg pokok. Bunu * mamunu Lonu. 117. “ mu “ 109. 13. bertemu mak jomlang milik bersama Anda.

129. Ngungu * mangungu Pungu = = = gagu diam seribu bahasa kumpul. berhimpun 15. 134. 132. pangkuan remuk garpu diremukkan dgn garpu terhimpun berkumpul terburu-buru gurih lampu pupuk kakek. 131. 123. 128.. “ ngu “ 119. 126. ………. * hurimpu hurippu Rompu roppu Sapu Sompu-sompu soppu = = = = = = = = = = = = = = = . Ampu appu * mangampu hata = = ucapan terimakasih mengucapkan terimakasih sebagai balasan atas kebaikan dan kata-kata bertuah para undangan. ………. 125. 133. 140 Dampu * Dampuan dappuan Gopu Gorpu * digorpu Himpu hippu * marimpu marippu Hipu Holpu Lampu lappu Napu oppu Ompu Rimpu. 120. leluhur kusangka mengayam dengan rotan sapu penyakit ayan 122. 130.14. “ pu “ 121. 124. 127.

147. 141. 143. ………. 142. 155. 158.135. 148. 154. 138. mendadak 16. sepuh petik tipu tiba-tiba. Ditiru teladan. 145. 136. 150. 153. 139. 146. pantas ditiru bawah. Solpu Sopu Tapu Tipu Tompu toppu = = = = = terlewatkan. rendah 141 157. Aru-aru Baru Biru-biru Boru Buru Duru Guru Haru Huru * Huru-huruan Moru Namboru nabboru Raru Simburu sibburu Suru Tahuru Taonbaru Taru * pataru * panaru * taruan mangan Tiru * sitiruon Toru = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kerongkongan baru domba putri memburu sebelah luar guru sedangkan kurungan berkurang panggilan utk sdr perempuan ayah kita kulit kayu untuk tuak cemburu suruh semut kebun tahun baru taruhan hantarkan yg mengantarkan diantar makannya tiru. “ ru “ 140. . 152. 137. 144. 149. 151.. Salpu. 156.

170. 166. kontan . 171. 162. 178. 169. 175. 142 Batu Barutu Datu Hutu Gutu * pagutu Kotu = = = = = = = batu tidak rata. Uru * manguru = menjelek-jelekkan 17. “ su “ 160. tarbaliksu Basu * parbasuan Ginsu Musu Ngisu. Antuasu Asu Baliksu. jendul-jendul dukun kutu gerutu ribut. ujung hati nurani susu minum. 177. payudara pohon tambinsu terkilir 18. 165. silang pendapat lunas. 174. ngisuan Pasu-pasu Punsu pussu Pusu-pusu Susu Tambinsu tabbissu Tarbaliksu = = = = = = = = = = = = = = serigala anjing terkilir bersihkan air cuci tangan gincu musuh rasa ngisu berkat pucuk.159. ……… “ tu “ 173. 164. 163. 172. 168. ………. 176. 161. 167.

181. 180. 186. dibenarkan 143 . 182. Maitu Marmitu Mutu Pitu Pintu Putu Sipatu Tontu Tutu * tutu situtu * manutu lasiak * diparhatutu = = = = = = = = = = = = habis gigi karena usia tua minum tuak di kedai tuak bersungguh-sungguh supaya bermutu tujuh pintu putu. 187. 185. 183.179. kue sepatu tentu benar. 184. tumbuk/giling sungguh benar menggiling cabe dipercaya.

Bolat * marbolat-bolat 12. Bodat 11. Abat Adat Agat Ambat Anggiat Angkat Babiat Beat Barat * = danggur. Kosakata berakhir dgn huruf : „ at – et – it – ot .bawah jingkat mengikat bungkisan makan rumput ekkat . 9. 3. Akhir huruf „ at ‟ 1. 7. Darat * mardarat 17. doring 10. bola terpecah. 2.VII. Buat 15. Gagat 144 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = penghalang tradisi harta benda hambat mudah-mudahan lompat harimau gerak mulut mau nangis lempar. Engkat 20. Borat 13. tak utuh berat berangkat ambil sering lahan kering mengelola sawah tadah hujan. 4. jilat goyang pinggul bergoyang atas . 5.ut „ 1. Borhat 14. Endat * mendat-endat 19. mangerat 21. Dilat 18. lawan membujur monyet belah. 8. Datdat 16. 6. Erat.

berdampak jadilah membawa berkat * sai mantat pasu – pasu = = = = mengambil tuak dari pohon enau ( bagot) bersarang. Muat * roha marpamuati massat mattat = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = kerbau merumput punggung goyanggoyang. bermukim maklum perilaku mudah memaklumi kekurangan 145 .* horbo manggagat 22. Mantat 44. Lambat-lambat labbat 32. berlari jingkat jerat pelan lelet-lelet kulit buah duku arti. Golat 24. Luat 41. Mansat 43. Meat 46. Lipat * arti kiasan 38. melengkung akan patah tanah milik tulis gigit angkat lari. Manat 42. Harat 26. penyok hidungnya pesek kejar dan usir wilayah se-adat hati-hati. Langkat lakkat * nangkat nakkat 33. Lisat * igungna lisat 39. Lansat lassat 34. Hindat hiddat * = hinsat hissat 27. Lambat 31. Liat * tano liat 36. Gurat 25. penuh perhatian macat berakibat. Maragat 45. Jorat 30. maringkat 28. Lapat. lapatan 35. Gedat * magendat 23. Ingkat. Jengkat jekkat 29. Loat 40. makna bergilir keliling tanah liat sejenis ikan gabus lipat tipu pesek. Limbat libbat 37.

Munsat 48. Rebat = = = = = = 59. Pilat 51. gebuk agar kamu digebuki berjalan terhuyunghuyung. Sarat 66. Ngatngat 50. sampak sappat 65. berkembang tak karuan. Siat * ndang siat hata 69. tanpa arah sekarang musim sibuk mengadakan pesta. terwujud terlempar seret perkumpulan potong dgn pisau muat. Sampat. tertancap lebih dalam. dapat diterima. Ruhat. paragat 56. Rabat-rabat = = = = = = = = 54. koyak goyah mau copot cabut puas makan lauk daging dan ikan sampai. dapat masuk. baru sedikit kukatakan terus jadi berkembang. Seat 68. Pisat 52. tak bisa dibilangin tilik sisiran rambut . robek. Ragat = * saonari ragat ni pesta= * otik dope hudok igor gabe ragat ( rarat) 55. Sigat * sisigatan 146 pindah nekad gigit alat vital lelaki pencet .47. Sahat 64. Rahat 57. matikan injak. Rigat 60. Nengkat nekkat 49. Saringkat sarikkat 67. Pangaragat. Pollat * asa dipollati ho 53. Rarat * igor rarat do ho 58. Rungkat 62. Sagat rukkat = = = = = = = = = = = = = 63. pengolah tuak enau kikir makin menjadi-jadi kamu terus menjadi.jadi bekas telapak kaki orang memikul beban. ruhet 61. nendangnendang sibuk. sobek.

ganti * aha singkatna ? 74. Susat suddat = = = = = = = = = = = = = = 82. Ubat 88. Tommat 86. batal. Tuat 87. Sijaringkot sijarikkat sijarikkot = = = = = = = = = = = 73. ukur mari kita hitung ukuran banyaknya. Unsat ussat 90. Tambat tabbat 83. tunda surat gigi manusia Sduduk begitu sja tanpa alas apapun tambat kolam ikan tamat tomat turun obat cabut angkat dan pindahkan akar berakar ke bawah 147 . Sirat 77. Singkat. Suhat * tasuhati ma 79. Sorat 78. Urat * marurat tu toru cacat dibawa lahir tikus kecil suka larilarian kencang tikus kecil yg lebih suka mengintip ganti apa gantinya ? cokelat banyak sekali satu tahapan kerja dalam bertenun ulos letih membawa beban berat ubi talas. Sipat 76. Surat * suraton 81. Sihat 71. Sundat 80.70. Singkolat sikkolat 75. Tobat 84. Umpat uppat 89. Tammat 85. Sijaringkat 72.

tahu diri bayi perempuan dimalu-malui cabut pelahan menggoda hati marah-marah geser. 2. 148 Akhir huruf „it‟ Abit Ait. Eret. tarik berbeser. 6. 5. Senget. 2. Nanget 11. marnehet-nehet 12. marpehet 14. 3. 7. Pellet. hait Alit * taralit Bandit baddit Bangkit bakkit * dipabangkit gabe raja = = = = = = = pakaian kait bergerak memutar keseleo bandit naik mjabatan diangkat jadi raja . longot-longot 3. 3. Akhir huruf „ et „ = = = = = = = = = = = = = = = = = = rendah hati.2. Lengket lekket 9. Nehet. Paet 13. Pehet. susat 15. Metmet 10. 4. pindah tempat bagus. 1. morot 7. 1. 4. Lehet 8. orot * meret. cocok cantik. pahit tidak tumbuh subur duduk tanpa alas goyah gampang dicabut perilaku tak menentu Benget Butet Ehet Enet Epet * Marepet 6. Ruhet-ruhet 16. baik kecil pelan berkomentar pelan-pelan tetapi berlarut-larut. 5.

Mitmit. Jalmit. irdit 28. disuntik penyakit kusta suling kecil dari bambu nyutnyut. Bernit 9. Lompit loppit 37. Goit 15. irdit 25. Langit 36. Ngitngit = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pedih perasaan bibit. Indit. ungkit cantik melilit licin langit lipat rencana khianat sedikit-sedikit terus merasa bangga ngengat 149 . Muit 39. * manghabit tingki 19.8. Bolit. Lilit 34. si tiga bolit 11. Hansit hassit 21. Galmit 14. Hordit. handit 20. mihim-mihim 38. benih warna. Hingkit hikkit 23. Doit 12. Habit 18. hopit 22. Hapit. Landit laddit 35. Hindat. tiga warna gigit canda cubit pipi sentuhkan tangan agar dengardan perhatikan menentukn jumlah uang atau besarnya kewajibn atau sumbangan ikat pinggang mengambil hati menghemat waktu angkat terasa sakit terjepit irit pelit tubuh bergerak mis. Impit ippit 27. Jungkit jukkit 32. Holit 24. Gondit goddit * = hohos 17. Bibit 10. jabir 30. Lait 33. Jangkit jakkit 31. dutdutan jahit suka menambah-nambah cerita tak benar panjat cabut . Gait 13. huliton 26. Jait 29. Hulit. Gollit 16.

ukkit = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = tupai nyasar. Rongit 48. Alhot *malhot * mangalhoti bagot ni horbo 61. Bongot 64. payudara. Pillit 43. Ubit 58. menggumpal menjadi lengket menyatu memasak susu kerbau se sehingga lengket padat. tak mengena sasaran pilih tutup mata galar pengait pasir jadikan pacar lalat penyakit bumi tanah leluhur daging adat bagian paha sempit sengit membangkitkan selera makan. Sompit soppit 52. Tuit 56.40. susu. Ungkit 59. ungkit 4. Ririt 47. Bongkot 63. tarik mentel-mentel tumit kaki peringatkan dengan kerdipan mata. Sogit * tano/ bona pasogit 50. Pimpit pippit 44. Pilit 42. Tummit 57. Padidit 41. Sahit 49. Borot 150 . Sordit 54. Songit 53. Akhir huruf „ot‟ = = = = = = = lengket. Soit 51. Bagot 62. Rihit 46. pohon enau pas masuk dan lengket berdiam terjerat tak bisa gerak 60. Rait 45. Tait 55.

ramot 78. Rapot * rapot. Ronsot rossot 97. Lohot. usir pagi hari besok b ergeser rasa duka. tetap di tempatnya kunang-kunang gelap gulita ingat awas. pongot 86. Morot 85. Repot 95. lteggorokan tersumbat. Pipot 90. perhatikan kolot. Pansamot passamot 88. Hot 75. pilu rajin ayah pengantin pria burung bicara gemetar karena grogi modal awal pipa saluran dari bambu rajin dan tekun rapat dibuat dari puli dan bubur nasi sibuk perlu. Hassosohot 74. Bot. Ngot-ngot. rodot 67. Impot ippot *salimpotpot *golap marimpot-impot 76. Pongkot pokkot 91. Lamot 80. penting asyik Tulang dari pihak ibu kita gendong. Padot 87. Ingot 77. Marsogot 84. bot ari 66.65. jaga bayi 151 . Kolot. Giot 72. kolot 79. Galot. Hallot 73. Ponot 92. Pidot. rahot peti mati 94. Radot 93. ketinggalan jaman halus lengket terikut kejar . longkot 81. Rorot = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = terbenam matahari kelahiran yg berturut-turut dapat ikut kenyal musang kepingin bicara gagap terisak. Manogot 83. Dodot. Dohot 69. Rorobot * Tulang rorobot 98. Jamot. Lotlot 82. Dapot 68. porhot 70. Dorhot. pidong 89. Ringkot rikkot 96. misang 71.

boli = 105. ngalut * hangaluton = = = raup rasa terkilir perasaan tubuh tak enak 152 . 112. kuda dari pihak pria = = = = = = = = = = = = = = = = = bunuh diri kerabat dekat sanggul rambut wanita telah berkeluarga dekat sekali lebih dekatkan terselip penyakit ayan selesai. 115. 119. Simangot. 108. 114. 111. 118. Salohot = 101. mau copot tumbuhan liar tersangkut. Akhir huruf „ut‟ 1 2 Ahut Alut. temui kaki tongkat goyangan irama tortor 5.99. 116. 117. merapat mentok kun jungi. 113. Sapot = 103. 107. 109. 110. 106. Sangkot sakkot = 102. sapi. 120. Sinamot. Singkot sikkot * maningkot Sisolhot Siporhot Sohot Solhot *pasolhot Solot Solpot Sondot soddot Songgot Sopot Sosot Sungkot sukkot Topot Tot Tungkot tukkot Urdot goyang. sumangot = 104. ruhet = 100. pohon sapot roh manusia mati mahar berupa uang dan barang berharga termasuk hewan kerbau. tuntas mendadak dini. Ruhot-ruhot. nyangkut rasa mengkal. usia kecil jarak rapat.

bentuk cembung makanan spt.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arut Ansut assut Aut. huhut Ihut Imput ipput Jimput jipput Juhut Jorbut Laut * laut – lauton Limut Linsut. menegangkan laut penyakit lidah biru lumut lonjong jangkrik kepala lonjong pukul dgn cemeti atau kayu kecil. dengan. agar-agar 153 . autsugari Balut Bensut bessut Bilut Bondut boddut Bulut * marbulut-bulut Burut. bersama ikut bulu kemaluan kecil hati daging adat seram. lunsut lussut * sihapor lunsut Lombut Londut Mout loddut = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = atau merasa hidup sepi pijat bersetubuh sekiranya. umbi busuk cabut akar semacam getuk rumput copet garuk makan. buruton Butbut Dagut-dagut Duhut Erut Garut. kalau balut mau menangis kamar telan kusut kusut dan kacau buah. tanah dataran rendah. cemil rebut tas tangan kusut susut buru-buru sekali dan. garuk Gugut Gulut Hajut Hersut Hisut Humalaput Hut.

jarum bambu untuk menganyam tikar tali khusus kaki burung jatuh dari kantong. tinggal kelas air mata diam-diam jatuh karena menahan rasa sedih 42 43 44 45 patut sempit dan kecil kucing.35 36 37 38 Ngalut * hangaluton Ngilut Nunut Pulut * sipulut Panut Paut. tega hati tega kamu walaupun tidak ada buat temanmu. Saut = = = = = = = = = = = = = = 39 40 41 rasa merana atau kesepian di usia tua rasa pegal tekun. lem getah. terwujud 46 47 48 49 50 51 52 53 54 = = = = = = = = = = = = = = = 55 56 57 154 . talipapaut Peut. beras merah ikat bergumul pisau pemotong rawa-rawa aturan. pedoman aturan tentang adat saling terpaut tarik. Pulut Rahut Ranggut Raut Rombut robbut Ruhut * ruhut ni adat Rundut ruddut Rurut Sambut sabbut * marsambut Saput. pellut * Peut Ilu perut Patut Pitut Puhut . copot pelan cara ngebon beli barang bayar kemudian/ belakangan selimut adat orang mati curi gigit secara cepat jauh rebung dari pokok -nya akan digigit babi jadi. jenis padi/beras yg harum dan gurih. ulos saput Sarbut. huting o puhut do roham nangpe soadong di donganmu. sarut * molo dao tubis sian bonana disarut babi. atau dari ketinggian. ketekunan tega hati.

nyalakan dengan api generasi dalam silsilah keranjang. sangkar ayam tarik mundur dipasak dulu baru surut (= orang tak tahu diri) rasa menyesal menyesal kusetujui itu. Tulut. kuntit sambungan mari kita sambung lagi.58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Sibahut Sihirput Sipahut Siput Subut.menyambung kentut 155 . subuk Suhut Sulhut Sundut suddut Sunut. sambung. pantau. tuluthon Udut * tauduti ma muse. * marudut-udut Untut = = = = = = = = = = = = = = = = = = 68 69 70 71 ikan lele pohon putri malu burung hantu tak punya waktu luang karena sibuk kerja ambil hati penyelenggara pesta. sunuk ayam Surut * pasak surut Taut… * mataut huoloi ma i.

7. 156 panggil dengan mengibaskan tangan tanaman bunga kuburan dihembuskan angina dgn ayakan (anduri. ludes gelap potong. 10. Kosakata berakhir dgn huruf: „ ap . Hilap * sihilap Hirap. Alap * nahualap * namangalap ahu * malapalap Andap addap Bapbap Bulhap Dadap-dadap Dungkap dukkap Gadap Gallap Gedap. putus mengkibaskan angin dengan ayakan misalnya untuk membersihkan padi dari jerami halus. 11. makian terhadap orang yg tak tau di untung. 16. 3. raga) rakus kera hitam . 9. hirap = = = = = = = = = = = = = = = = ambil. gidap Gojap Golap Gotap Hiap. hiap Hisap Hulihap = = = = = 15. terpotong. 17. 5. 2. 6. 8. 12. 4.VIII. jemput isteri aya suami saya hidup melarat penting gebuk jebol berjalan meraba-raba tambal jatuh terjerembab terjatuh lunglai pukul keras habis. Akhir huruf „ ap „ 1. * lapunghiap = 14. 13.ep – ip – op – up „ 1.

34. ontap. manghusap ngunyah Inap. 29. 25. terbenam. manginap Intap. 26. tinju jebol tiba-yiba puas . mangaleap-leap Litap. 36. 20. linap Lopap Luhap Mahap Malap-alap Otap Paltap Ranap Rap * raprap. bup… asyik sariawan bicara sok tinggi mengambang basah celana tenggelam. 32. 19. 33. mallubup Lalap Latap * latap manghatai Leap.18. 28. . perhatikan bersama selalu bersama-sama lempar terbang panu jodoh = pelepah enau sampaikan botak di kepala si brengsek mulia. 22. terhormat cita-cita. sepanjang.. 40. ruprup Reap Riap Rongkap rokkap * rongkap ni bagot Sahap Salapsap Sandap saddap * sisandap Sangap Sangkap sakkap = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = mulut mengunyahmenginap maksimal. sepanjang masih bisa sampai di sinilah kau hisap bunyi terjatuh atau dipukul. olat * intap ni na boi * intap ni on ma ho Isap Labap * mallabap. 39. 24. sebatas. malitap Lonap. 37. Husap. 42. 41. 38. 35. 23. 31. 30. bap. 43. hilang tanpa bekas pukul. 27. merasa nikmat miskin sekali cegah jangan terus pergi pukul dengaqn telapak tangan mengamati. impian 157 21.

55. 54. Uap Unap. 48. rogoh sulap ditipiskan. 47. perut di bawah aroma merasakan enaknya rerumputan buka 57. 60. 51. tertempel darah menempel lupa cekatan sedap cuci muka disuapi makan anak kecil jatuh terbalik periksa kantong. lengket. 45. tidur dgn punggung di atas. 46. teguh. 62. 56. keluarkan saja semua jatuh terjerembak ke depan. 61. unapan * simarunap-unap Ungkap 158 . 58. 63. 50. 53. Sap * sap mudar Silap Singkap sikkap Sodap Suhap * disuapi. dibuang tipis lihat.44. 59. 64. pandang tepuk tangan kuat. 49. 52. tak mudah terputus pahala orang yg memperoleh pahala mampu tepuk dengan telapak tangan keluar sekaligus dari wadahnya. disuhapi Sungap Sungkap sukkap Sunglap Sasap lapisan luar Tatap Telap Togap Tohap *partohap Tolap Topap Tuhap * tuhaphon ma sude Tungkap * modom manungkap = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = \= = = = = cap.

2. 9. 2. risiko. 2. mis. Gartip Holip = = isap mengisap rokok dalamdalam. jadi tidak 159 . model baju mati sekaligus ceret. terkena risiko atau kerugian akibat sudah dijanjikan cicaranya lancar terlindun. 3. maralep Gerep Medep. mau mati rasanya. mangalgip Alsip * mangalsip sigaret Gasip. 4. 5. Algip. 7. mengering langka tak musimnya lagi. 6. 11. alat tulis pada lei nyala api atau aliran air kecil sekali. 10. targasip = = = = napas satu dua. Akhir huruf „ i p „ 1. 3. Akhir huruf „ ep „ 1. Alep. Mellep-ellep Mersep Metep Rendep Serep Sernep * sansernep Sesep Teptep 3. nyaris tak ngucur nyala api atau kucuran air sangat kecil. tapi sekejap diam-diam tapi berisi rata pemotongan 4. rendah hati tidur nenyak tidur pulas. 5. 8. mellep = = = = = = = reddep = = = = = = permainan petak umpet gerip .

15. 8. 8. diam-diam penuh sekali potongan rata 4. nasih terlalu matang seperti kerak terjepit pintu memotong bagian tepi posisi di pinggir sekali. 9. sekejap harap. Husip Intip Nasip Ngaltip-ngaltip. hohop-hohop Hophop. 13. 4. 6. 11. Altup.. 9. bisikan mengintip nasib nasi tidak matang benar. 14. sentuh dikit jatuh. 10. 3. 7. ngaltek Ngarip-ngarip Ratip Ritip Singgip Sipsip Sirnip Tiptip. berharap peluk genap budak terbenam kain didilitkan menghangatkan badan dipegang teguh lekas tanah datar dan luas serta agak basah 160 . 12. terhalang pandangan bisik. 2. 7. Akhir huruf „ op „ 1. teptep = = = = = = = = = = = terlihat. 16. hongkop Hatop Hornop = = = = = = = = = = makan cepat.6. alguk Arop Dalhop Gogop * partangga gogop Gunop Hohop. 5.

mengedip-ngedip nyaris mati atau tak mengalir panas buat agar hangat nongol wujud. Olop * Olop-olop = = 21. siap sedia semuanya 161 . 13.. Midopidop Mohop * ohop Mullop * ullop Ngarop-ngarop = = = = = = 20. 14. 12. Intop. 29. 22. 23. 15. 28.. ancam. 11. bentuk bunyi makanan kalau digigit atau dikunyah rop. terbenam di lumpur atau air. 18. takut-takuti diam dan ketakutan simpan di dalam hati. 24. ngrop. masuk lobang dari pangkal sampai ujungnya. setuju uang recehan dibagikan simbol pesta adat pernikahan berakhir dengan baik dan dengan kata setuju semua pihak. 25. 19. pegang sebagai janji gatal roboh berhenti sendal sengat tutup periuk atau kuali tanah. mintop Jop * taparhajop Langkop Linop Lonop Loplop = = = = = = = 16.10. rintop Roprop Sitop Solop Sorop Sangkop Singkop = = = rittop = = = = = = = padam rugi besar kita makanlah tutup panci misalnya hilang tanpa bekas. 27. 17.rop. Opop * mopop Peop Ristop. habis semua. 26.

5. 5. sengat hadapi langsung pegang persetujuan setuju banyak tetap tembak-tembakan dari bambu kecil. 33. 38. terbenam sampai dasar kolam air. mencampu meracik sirih untuk dimakan masing-masing. menemanu bantulah dulu dia teriring perbuatan baik meracik. setiap tutup. ungkup Idup * ulos ragidup = = = = 3.30. 39. bant. 41. sandal hinggap di pohon perilaku dadakan. 35. Angkup akkup = * angkupi jo ibana = * siangkup ni nadenggan= Atup. 36. 37. 40. serba mendadak. 2. selubung hidup ulos yng menghidupkan 162 . mangatup = * mangatup napuran = Ganup Hungkup. 32. 4. benam benamkan kepalamu kedalam air. Akhir huruf „ up „ 1. Solop Songgop Sorbop Sornop * sornophon ulumi Sorop Tahop Tiop Tolop * satolop Torop Totop Ultop Unjop = = = = = = = = = = = = = = 34. 31.

takkup tangkap cocok bangat baju itu dengan badanmu tangkup do hebereng = baju i tu ho. selingkuh menselingkuhi isteri orang lain gulung. 10. Liup.6. 15. penutup 163 . 14. 17. cukup cerutu apa yang pantas mekanan yang dibawa untuk acara penghiburan orang baru berduka. 13. 19. 18. semangat. 9. 7. bintil-bintil kepala hanyut hirup ukuan literan beras. liun * mangalingkuphon Lotup Maup Sirup Solup Sungkup sukkup Surup Talup * indahan talup Tangkup o = = = = = = = = = = = = = = = = = = 8. Langkup lakkup * mangalangkup Ripe ni halak Lingkup. tipu menguasai harta orang lain secara tipu muslihat. 12. tungkup tukkup atap alat penutup dari atas mufakat seia-sekata tutup. 16. 11. Tarup Tungkup Tuptup * satuptup satolop Tutup.

Awalan 1. Marsingkola g. 164 Maniop Mangalehon Manjalo Mamboan Mangelek Manggurat = = = = = = memegang memberi menerima membawa membujuk menggaris ( tiop = pegang) ( lehon = beri) ( jalo = terima) ( boan = bawa) ( elek = bujuk) ( gurat = garis ) .. e. Memaknai Awalan dan Akhiran Kata Dasar Penjelasan: Berikut ini disajikan sejumlah “ Awalan” dan “ Akhiran “ dalam bahasa Batak. d. Awalan: ma/ mam/ man/ mang. A. d. Mardalan Marbada Marhusip Marembas Marjuji f.IX. = me/ mem/ men/ meng… dalam bah Indonesia a. e. Martelap = = = = = = = berjalan ( dalan = jalan ) berkelahi ( bada = kelahi ) berbisik ( husip = bisik ) berjoget ( embas = joget ) berjudi ( juji = judi ) bersekolah (singkola = sekolah) bertepuk tangan ( telap = tepuk tangan) 2. f. b. c. Awalan : mar … Indonesia = ber… dalam bah a. b. c.

Mangajar = = membayar ( garar = bayar) mengajar ( ajar = ajar ) 3. Parsiamun 2. profesi 1. Manggarar h. 4. e. Parjolo = 4. 2. pang… = a. g. menunjukkan pekerjaan.g. Awalan : tar … Indonesia b. f. Awalan : par… pam…pan. Parmonsak Parende Parhobas Parbal = = = = pemain pencak silat (monsak = pencak) penyanyi (ende = nyanyian) petugas pelayanan ( hobas – layanan) pemain bola ( bal = bola ) 165 . menunjukkan arah 1. d.. Partoru = 3. 3. c. Tarbege Tarboan Tarbungka Tartea Tarhunsi Tardege = = = = = = = ter… dalam bah terdengar ( bege = dengar ) terbawa ( boan = bawa) terbuka ( bungka = buka) terpikul ( tea = pikul) terkunci ( hunsi = kunci) terinjak ( dege = injak ) 4. Parpudi = = yg sebelah kanan ( siamun = kanan ) yg paling bawah ( toru = bawah ) yang pertama ( jolo = depan ) yang terakhir (pudi = belakang) b.

Parbaribaan = = = orang yang tinggal di Depok orang yang berasal dari Sumatra orang yg tinggalnya diseberang sana. Par Depok 2.5. Paranak = 2. menunjukkan pemilikan 1. 4. Parlapo tuak = 3. Pamborong 7. 5. sifat 1.. sifatnya berdusa ( gabus = dusta ) sifatnya berbelas kasih f. d. menunjukkan tempat tinggal 1. menunjukkan perilaku. Parjamita 6.. dalam bah. Parbanua ginjang= pemilik anak pemilik/ pengusaha lapo tuak pemilik benua atas atau sorga e. Par Sumatra 3. Menunjukkan keadaan atau hal sesuatu ( kata benda abstrak ) : = per. Indonesia. 2. Panghail = = = pengkotbah ( jamita = kotbah ) pemborong ( borong = kontrak) pengail . 1. 3. Parbadaan 166 = perkelahian (bada = ribut ) . nelayan ( hail = pancing ) c. Parmuruk Parila Parate-ate = = = Parmihim-mihim= Pargabus = Parasi roha = gampang marah ( muruk = marah ) sifatnya pemalu ( ila = malu ) sifatnya cepat naik pitam sifatnya suka menghianat. 6.

a..2. Paduahon Patoluhon Anak sipaidua Sipaitonga = = = = yang kedua yang ketiga anak yang kedua yang posisi tengah 167 . = per.... c. 5. satukan memandikan permandian/ baptis tunjukkan ingatkan nasehati/ nasehatkan dekatkan jauhkan kumpulkan 6. Parngoluon Parsahalian Pardamean Parjabuan Parmulaan = = = = = kehidupan ( ngolu = hidup ) hal hanya sekali saja ( sahali=sekali) perdamaian ( damai = damai ) perumahan ( jabu = rumah ) permulaan ( mula = awal.... k. Awalan : pa. 3. m. 6. l. mula) 5... d.... atau . f. hon = yang ke. h. ( menunjukkan urutan) yang terkadang berubah jadi : pai. b. Awalan : pa berkombinasi dengan akhiran. c. d. g. n. e. a. b. Pahatop Palua Padenggan Pasuda Patogu Padomu Paridihon Pandidion Patudu Paingot Pasingot Pajonok Padao Pahimpu = = = = = = = = = = = = = = percepat lepaskan perbaiki habiskan perteguh/ teguhkan pertemukan.kan dalam bah Indonesia. i. j. 4.

7. h.. Awalan : ha.. c. c. d. seilmu sekali telan a... c... g. Na birong Na burju Na uju i Na margoar Na marsirang Na marngingi Na imbaru Padan Na robi = = = = = = = = = yang… sedang melakukan yang hitam yang baik hati yg dahulu kala itu yg bernama ( daging adat) yg bercerai yg bergigi ( bagian kepala) yang baru Perjanjian Lama 9.. satu macam seguru. e. Awalan : na… a. e. sekali dalam bah Indonesia seorang sedikit sebentar sekali gigit sekali hisap satu belahan setandan sehelai semacam. d. b. = ( Kata benda abstrak) a. d. f. b.. g.. k. dalam bah. j. h. satu. Indonesia = = = = = kebijaksanaan kebodohan kehormatan kemuliaan kekayaan 8. f. Awalan : sa. Habisukon Haotoon Hasangapon Hamuliaon Hamoraon ke. = = = = = = = = = = = = se. 168 Sahalak Saotik Satongkin Sangatngat Sangonsop Sambola Sangkarumpang Sambulung Samansam Saguru sailmu Sambondut . b. i. e.

. d. bi. bermakna membandingkan ( degrees of comparison) a. Awalan : ni… ti.. ur… um. Pinature pe annon = = = = dikatakan dibaca yg dikatakannya di situ. b..sapi yang dipelihara secara kongsi) sekejap mata = = kata sekapur sirih selama . Tetapi “ ni” juga mengandung arti akan saya… atau akan ku… a.. f.. su.un. d.lamanya 10. h. Rumibur Ruminggas Urrara Umbontar Umbirong Unggaor Tumibu Unsuman Umpistar Umpande Ummoto = = lebih terhibur = lebih rajin = lebih merah = lebih putih = lebih hitam = lebih kacau = lebih dini = lebih cocok = lebih pintar = lebih pandai lebih bodoh 11. e.. b. Sangkae = m.Awalan : ru. tu. Didokhon Dijaha Nidokna di si. k. j.l. = bermakna kata kerja pasif yang merupakan variasi dari awalan “ di “ dalam bahasa Batak maupun bah. nanti akan dibetulkan 169 . Sangkababa hata o. Sanghidop mata n. Indonesia.ung . c.. i. c. gi… pi... Saleleng ni lelengna = seperempat bagian dari hewan berkaki empat (kerbau. g...

Ginoaran si Butet „ Saulina‟ = kucari nanti gantinya = kunamai si Butet itu „ Saulina‟ 12. Hubege do sude b. ada bedanya = = = = terkadang rajin adakalanya malas berbeda-beda ributnya tak sama rasa sakitnya 1. 13. Tiniptip sanggar = dipotong pimping. Niongkosan pe ho = kubayarkan ongkosmu. Awalan : hu.. h. Hubayar marsogot c. Marnaringgas Marnalosok Marnaribut Marnahansit 170 ... g. kususul nanti niihuthon pe annon. = terkadang.e. 3. = = = kudengar semuanya kubayar besok kubalas nanti suratmu a. l. j... 4. Binahen pe songon i. f. Niluluan pe gantina m. 2.. = akan dibikin seperti itu Ginais pe horbo tusi = akan dijual kerbau utk itu Tinallik huling-huling = dipotong kulit hewan Ulos tinonun sadari = ulos yang ditenun sehari ( ulos diganti dgn uang saja) i. = duluanlah. ku. k.. Parjolo ma ho. ada kalanya. Hubalos pe suratmi itu. Awalan : marna. = sebagai kata ganti Aku.

. o. Akhiran . ma b. j. h. f. Onma = Ima = Anma = Tolema = Pasipma = Alusima = Tusima = Tusanma = Tusonma = Tusan-tusonma = Allangma = Inumhonma = Begema jolo = Parrohahon ma da = 2. f. k... a. h.. ya. d. “dalam bah. Targararsa = Tarberengsa = Tarboansa = Ndang tarjuasa = Sotung tarbegesa = Molo tarbahensa = Sugari tarbahensa = Tung so tartuhorsa= terbayar oleh dia terlihat oleh dia terbawa olehnya tak dapat ditolaknya jangan sampai terdengarnya kalau bisa dilaksanakannya sekiranya dapat diperbuatnya tak mungkin terbelinya 171 . l. g. 1. Indonesia inilah itulah yg sanalah ayolah diamkanlah jawablah ke situlah ke sanalah ke sinilah ke sana ke mailah makanlah minumkanlah dengarkanlah perhatikanlah. c. n. lah dalam bah. “ yang artinya “ ter . Akhiran .. d. Indoensia... sa  = oleh dia (olehnya) Biasanya berkombinasi dengan kata dasar berawalan “ tar . Akhiran = . g. e.. e. m..B. i. c. b.

. an dan . ku terlalu banyak terlalu besar terlalu cakap mertuaku sembahku padamu berapa utang saya ? ayo ke kampung saya. a. on yang dalam bah Indonesia membentuk kata benda abstrak.. Akhiran. Akhiran .. k. c.. h... Hahurangan e. sa dengan kombinasi awalan „ha.. i. Magodanghu Mabalgahu Mabagakhu Simatuangku Sombangku di ho.. e.3. Parbadaan c. Harajaon b. 172 . selagi. d. l. j. aku. Sadia utanghu ? Beta tu hutangku = = = = = = = = terlalu. a. Sipanganon = = = = = kerajaan ( kata dasar: raja) perkelahian ( kata dasar: bada) keramahan (kata dasar : burju) kekurangan ( kata dasar: kurang) makanan ( kata dasar : pangan) 5. g.‟ pada kata dasar mengandung arti: sedang-sedang.. b. Hataboansa Hagogoansa Halehetansa Hagiotansa Hagararansa = = = = = sedang-sedang enaknya selagi kuat-kuatnya selagi cantik-cantiknya masih kepingin-kepinginya masih bisa dibayar 4. lumayan.hu f.. Haburjuon d.. Akhiran.

Dongan 29. Bosur 23. Bereng 17. Angur harum) 7. Bagot (susu) * hau bagot 13. simanghudap pinahan lobu simanare tarus pohon enau bolon. bonor boltok. Burju 24. Di bortian 27. lalahi ida poltak namora di dangka pardompahan parbue daboru. Boho 20. boru butong. tula hushus ugasan biang. Baoa 16. Babi (babi) 11. 4. Godang 30. silumallan parsinuan gelleng. Dila 28. anakhon tala. Haha (laki-laki) (lihat) (terbit) (monyet) (dahi) (beras) (perempuan) (kenyang) (baik) (perut) (sirih) (kandungan) (lidah) (kawan) (banyak) (gelap) (abang) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = parsitangkingan mual. 2. togos. Butuha 25. dakdanak. dahahang 173 . Arta (harta) 8. gopas. 3. Padanan Kata ( Sinonyms) 1. Abara (pundak) Aek (air) Amang (ayah) Anak ( putra dohot boru dan putri ) 5. Borua 22. ganteng) 15. Badan (tubuh) 12. Boras 21. Golap 31. Balga (besar) 14. lota angkang. Binsar 18. Bagak (cantik. pedan bahat. siteuhon pamangan. gompis lahi-lahi. sagat porman. Ambar (kolam air) 6. Asu (anjing) 9. siubeon sirumata bulung na di hurungan manuk sialap ingkau kedan. lengket. panangga. Demban 26. Baba (mulut) 10. miduk holom.X. Bodat 19. baltuk uli.

Hau soban 34. manarus mangulon martapian simalolong monding. Lae 50. Ina mate 61. marujung matipul ulu matompas tataring etek. Hundul 40. gelleng. Mata ni ari 174 siadopan. gilling menek. Tunggal 46. Kotor 48. Maridi 57. marpaiogon. Inang 42. Hela 36. Maingol 53. pijom marjomuk. Jabu 43. Jagal 44. Hoda 38. Metmet 62. minik marnonang. Hepeng 37. Haha-anggi 33. Ladang 49. eteng.32. saba Na binalosan sihumisik sijumambe ihur sigagat duhut juguk puhut pangintubu bagas juhut sibijaon ronton tondong butak. Ama mate 60. tampadahon dorbia silansapon siruruson silomlom di robean nengel. Horbo 39. Tulang 45. mardaon pogu. Hauma 35. Maradian 56. Manusu 55. sialosan sitaiton juma. Mata 58. Lombang 51. Manghatai (menyusu) (istirahat) (mandi) (mata) (mati) ( suami mati) ( istri mati) (kecil) = = = = = = = = ( berbincang) = (mengobrol) (matahari) = 63. sihumilas . Mate 59. Lombu 52. marsipanganon managuk. taktahon. marhombur mrhombur. Huting 41. Mangan (abang-adik) (kayu bakar) (sawah) (mantu) (uang) (kuda) (kerbau) (duduk) (kucing) (ibu) (rumah) (daging) (paman) (jantan) (kerabat) (kotor) (ladang) (ipar) (lembah) (sapi) (tuli) (makan) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 54. Tutur 47.marsitaringot marsitarongot.

tunggane doli. Roa 82. Tuat (tenang) (tali) (tanagan) (tangga) (tinggi) (waktu) (terang) (turun) = = = = = = = = menak. na marsangkot bulung.ali di handang. simangido balatuk ginjang ombas. siadopan simanjojak sipareon gaol hinsa. Sijagaron ( dedaunan) = 86. gota muli. jelek) = (cabe) = (penyakit) = (pelit) = 85. Sabe 83. obuk 71. Siholit (bulan) (kaya) (darah) (pulang) (dingin) (gigi) (rambut) = = = = = = = = = = = = ( emas ) (kakek) (pencuri) (gilingan) (suami) (kaki) = (kuping) = (pisang) = (rajin) = (isteri) = (buruk. dorun. hibas parsonduk bolon rotak. Ngali 69. hala tiur.64. paltak. hariara na bolon. na mulak bodari. Omas 72. Mora 66. Tangga 92. Pat 77. Panutuan 75. dorsum lasiak siagion sigotil monis. Tingki 94. Ripe 81. sip siputoron botohon. siholting dalihan sanggul marata na umbalosi na soada gumo. Parsinuan 76. Tangan 91. na bongor. 88. na mali . Bulan 65. Ngingi 70. Mulak 68. Tali 90. Timbo 93. Pisang 79. Ringgas 80. singkap. tangkas mijur 175 . Ompung 73. Pinggol 78. Mudar 67. Sonang 89. Simatua (mertua) = 87. hatiha. Torang 95. Panangko 74. mas sisumbaon siganjang tangan papene ama. marhehe na uli manorus ipon. Sahit 84. pangalo jambulan baun. Sipogos-pogos ( si miskin) = sirumondang pararta. Obut.

Udean (makam) = 97. Manjae (berumahtangga) 100. partangisan. parhuntian marbagas dipahuta mangalap boru maradat mangontang. tano pir. Boru muli ( putri nikah) 101. Namboru 106. martahi hundul. sihaishon gara sian tanggurungna. Na soolo muruk (tak pernah marah) 105. Ompu-ompu (bunga kuburan) = Parbarani mate (berani mati) = Paula so diboto (pura-pura tak tahu) = 110. manggora pamuro raja ni duhut-duhut na todos di ari sipadao langkana. mau buang air. Manggokhon (mengundang) 104.Perempuan ayah) = = 107. 109.96. Ulu (ulos Batak) = (kepala) = parbandaan. Marunjuk (pesta pernikahan) 103. 108. Anak mangoli (putra nikah) 102. marhara silanlan aek Toba siunung bane tumagan haroan. ke toilet 99. tambak bolon siteburon simanjujung. naeng tubu-tubuan. Marbadan dua (hamil tua) = = = = = = (sdr. Naeng tu pudi ( mau ke belakang) = 176 . Ulos 98.

Bolon Baltuk besar Barani berani Bau bau Bolak. 2. Enter-enter 9.XI. 14. lambas luas Bollang terbelalak Bontar putih Bosur kenyang Botul betul >< >< >< >< >< >< >< >< Taruhon antarkan Sanding musuh Sungkun tanyakan Lango-lango tawar Bodari. Eteng Gelleng. 3. penuh dosa Metmet. 8. Etek. 6. Kata-kata Berlawanan Arti (Antonyms) * Suhar ni hata 1. 4. dongan karib Alus jawab Ansim asin Arian siang Atur teratur Badia kudus. Gilling. Alap ambil. >< >< >< >< >< >< >< kecil Mabiar takut Angur harum Sompit sempit Pitpit terkatup mata Birong hitam Male. Rapar lapar Sala salah 177 . Borngin malam Rundut semrawut Hodar jahat. 7. 11. 5. 15. 10. 13. 12. suci Balga. jemput Ale-ale.

21. Hunsi. Galak >< menyala Ganjang >< panjang Godang >< banyak Gogo >< kuat Gok >< penuh Pangido minta Pitut sempit sekali Tutup. padat Sega rusak Diduru di luar Utahon muntahkan Tungki kepala menunduk tinggal. 33. 26. 23. 31. gertak Tangis tangis Tuhor beli Mintop padam Pendek pendek Otik sedikit Gale lemah Longa separuh 178 . 22. Uli >< bagus Dibagasan >< di dalam Dilat >< jilat Dirgak >< kepala tegak Dohot. 20. parsidohot >< ikut serta Domu >< bersama Elek >< bujuk Engkel >< tawa Gadis. 18. 24. Buat >< ambil Bungbung >< terbuka lebar Bungka >< terbuka Burju >< baik hati Dauk >< lembek Denggan. 28. Hinsu tertututp Jungkat jahat hati Pir keras. pulik tertingal. Gais >< jual Gor. 17. 32. terpisah Sirang cerai Songgak marahi. 34. 30. 27. 19. 25.16. 29.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Golap >< gelap Gonop >< genap Gukguk >< menjulang Habang >< terbang Hambirang >< kiri Handit, Hindat >< angkat Hapal >< tebal Hatop >< cepat Herbang, >< terkembang Hibas >< cekatan Hinsa >< gerak cepat Hipas >< sehat Holit >< pelit Hohom >< diam tenang Hot >< tetap di tempat Hudus >< percepat Huntam >< tutup rapat mulut Ias >< bersih Jangkit >< panjat

Torang terang Pisik ganjil Lisat penyok Meat hinggap Siamun kanan Dabuhon jatuhkan Tipis tipis Nanget lambat Sorpi terlipat Gale-gale lelet-lelet, lunglai Susat-susat duduk susah bangit Marsahit sakit Buas royal Gaor ribut Muba, Morot bergerak, bergeser Lambat-lambat perlahan-lahan Talak, Ngangang berkoar-koar mulut Rotak kotor Mijur turun 179

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Jojor berurutan Jolo depan Jonok dekat Jotjot sering Jou panggil Jumpang ketemu Ingot ingat Lamot halus Landit licin Lengket, Lehet bagus, cakap Laba untung, laba Lao pergi Las roha senang hati Lehon, lean berikan Lohot, longkot lengket Lumbang longgar Malua Terlepas Mangerbang berkembang Malum sahit sembuh penyakit

>< > >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

Pangus meloncat-loncat Pudi belakang Dao jauh Sasahali sesekali Palao usir Mago hilang Lupa lupa Risi kasar Porhot serat Roa jelek Rugi rugi Ro datang Sogo roha, Marsak sedih hati Jalo minta Lingkang lekang Ponjot sesak Borot, Tarjorat terjerat malos layu Posi sahit parah penyakit

180

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Manat berhati-hati Mangoloi taat Manogot pagi hari Masak matang Mate mati Mohop panas Mokmok gemuk Mora kaya Mulana awalnya Mura murah, mudah Nangkok naik, mendaki Neang ringan Nunga sudah, telah Ombus hembus, tiup Padot rajin Poda petuah, nasehat Radot tekun Paima tunggu Tonggi manis

>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

Gorso, Raus grusak-grusuk Mangalo melawan, menentang Botari sore hari Tata mentah Mangolu hidup Ngali dingin Marniang kurus Pogos miskin Ujungna akhirnya Arga, Maol mahal, sukar Tuat turun, menuruni Borat, Sorat berat Ndang dope belum Onsop hisap Gurbak Ulu malas Bura makian, kutuk Raus asal jadi Pajolo duluan Paet pahit 181

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Paltak terang Parsip pendiam Patar terlihat jelas Pistar pintar Poltak terbit (matahari) Porman sopan, santun Poso muda usia Pungu terkumpul Raja raja Ribur terhibur Ringgas rajin Sabar sabar Sangap terhormat Satongkin sebentar Simbur subur Singir piutang So berhenti Sonang senang Sosot padat

>< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><

Lota buram Panghatai banyak ngomong Holip tersembunyi Oto tolol. bodoh Mangholom terbenam Rorang omong jorok Tua tua usia Rarak berserakan Hatoban, Jampurut jongos, pesuru Marsak, Habot ni roha sedih, duka Losok malas Hojor cepat tak karuan Lea dipermalukan Leleng lama Pehet tak subur Utang utang Morot bergerak, bergeser Loja letih Ranggang, Rangkak renggang, berjarak

182

Geduk bengkok Toru rendah Marsuhi-suhi bersegi . 113. kotor keruh. 127. 117. taruh Holom gelap Pilit menyimpang Ginjang roha tinggi hati Tu pudi ke belakang Paso hentikan Barat melintang 183 . 121.segi Suhar berlawanan Butak. Suda habis Sude semua Suruk lewat bawah Tabo enak. 122. kotor Palua. 119. 123. 120. 126. lezat Tamba. 112. 124. lewat atas So mardai tak berasa Moru berkurang Palua lepaskan Bengkuk. Peakhon lepaskan. Peol. 118. 125. 114. 115. 128. Ganda bertambah Tangkup tangkap Tigor lurus Timbo tinggi Tingko bulat Tingkos tepat Tio jernih Tiop pegang Tiur terang Toho tepat sasaran Toman baik hati Tu jolo ke depan Ulahon kerjakan Unjur membujur >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< Teba sisa Deba sebagian Langkai langkahi.111. 116.

ngingi Ngadol Hurum Pinggol Igung Osang Abara Gedek-gedek Andora Butuha. 14. 12. 24. dan gerik-gerik. 19. 11. 17. 184 Bagian-bagian Tubuh dan Gerak-gerik. 25. badan kepala rambut buluh pusar kepala dahi. 7. 16. simangkudap Rungkung Mata/ simalolong Salibon Dila Ipon. 4. 2. jambulan Imbulu Pusoran Bohi Baba. 18. pamatang Ulu/ simanjujung Obut/ obuk. Kata-kata tentang tubuh manusia. 20. 22. payudara pusar pinggul punggung . 9. wajah mulut leher mata alis mata lidah gigi gigi geraham pipi kuping/ telinga hidung dagu pundak ketiak dada perut perut dalam susu. 13. 15. 10. Susu Pusok Gonting Tanggurung = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = tubuh. Badan. 26. 23. 3. 8.XII. boltok Siubeon Bagot. A. 5. 1. 6. 21.

61. 64. akal. 50. 56. simanjojak Tangan . leak = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pinggul/pantat paha dengkul betis kaki tangan jari kaki jari tangan kuku dubur Alat vital paru-paru jantung empedu darah nanah ingus ludah tai hidung tai kuping tulang-tulang keringat daki buku-buku tulang kulit daging otot lemak daging otot perut otak nafas suara bisik-bisik roh pikiran. 44. postur tubuh 185 . 33. 46. 51.27. 62. 59. 45. 41. 42. 35. 30. 43. 57. 60. 48. 34. 31. 29. hati mimpi angan-angan wajah potongan. tampadak Ruas ni holi-holi Huling-huling Sibuk Tabo-tabo Lambiak Utok Hosa Soara Husip-husip Tondi Roha Nipi Angan-angan Rupa Tompa/ topa. 40. 63. Ihur-ihur. 28. 53. 36. tambon Hae-hae Dugul-dugul Bitis Pat . 55. 58. 54. 32. 49. botohon Jari-jari pat Jari-jari tangan Sisilon Lubang ni te Ahana Rak Ate-ate Pogu Mudar Nana Monmon Tijur Huang Te ni pinggol Holi-holi Hodok Taktak. 38. 39. 37. 47. 52.

70. 98. 87. 84. 91. 89. baik. 75. 85. 79. Kobol Ginjang.cepat gede sudah tua tapi kelihatan muda. 66. 88. 99. metmet terde gopas. tar boi ma 186 . 90. ramah suka menggaggu pemarah pendiam pemalu sifat riang gembira pemberani penakut suka ngobrol suka membual orangnya pelit kuat makan Suka tidur kelamaan pencemburu suka kentut-kentut suka bersungut-sungut mudah sakit hati loyar ganteng. 92. 71. 74. 81. 95. 76. buruk kaya miskin sirsir. 94. 82. 78. 97. 86. 93. cantik tidak cakap. 77. 68. 73. 96. 69.65. 67. gompis gale-gale kurus si jangkung sangat kurus nyaris mati gemuk tumbuh subur. 72. 83. ganjang Kecil Kecil mungil Kekar Lemah Marniang Sipuganjang Maheu Mokmok Simbur Penggeng Burju Jungkat Parmuruk Parsip Parila Parengkel Parbarani Parbiar Parkato Parhata manggang Siholit Sigogo mangan Siraja modom Parsimburu Siparmuntut-muntut Siparungut-ungut Panarita Buas Bagak Roa Mora Pogos Sedang-sedang = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = pendek gemuk jangkung gelleng. 80.

12.Pangalaho ni Pardagingon 100. 15. Ulu peol Ulu juljul Uluna mangupiri Baba manghusap-husap Baba sip Baba lambas Mata pimpit Mata bollang Mata nolnol Obut ranjo Obut kariting Igung lisat Dilana jompok Soarana marporo = = = = = = = = = = Hurumna tabo galmiton = Tanggurungna bolak = Patna mansiganjangi = Pat mansibalgai Tangan metmet = = . 8. 11. 19. 5. 18. 9. 10. 14. 6. 2. 102. 17. 104. 16. 13. Postur tubuh. 103. mulut mengunyahngunyah mulut diam mulut besar mata tertutup mata terbuka mata melotot rambut tegak. 101. 4. Parnianggoan Parnidaan Pandaian Panghilalaan Pangarasaion = = = = = indra pembauan indra penglihatan indra pengecapan indra perasaan indra perabaan B. ranjau rambul keriting hidung pesek lidah pendek suaranya parau pipinya enak dicubit punggungnya lebar kakinya tak sama panjang kaki tak sama besar tangan kecil 187 1. 3. 7. Gerak-gerik dan Perilaku = = = = kepala peang kepala menggunung kepalanya menggeleng tanda menentang keras.

25. 33. 21. 32. muka jerawatan wajah. 29. 23. 31. 27. 188 Rohana denggan Rupa bagak Gontingna dauk gale Bohi sidadaon Bohi. 46. 34. kaki bengkok pantat terlalu menonjol ke belakang kulit putih suara pelan ngomong banyak tukang ngobrol tidak tahu batas waktu tak mempan dinasehati tertawa melulu makan melebihi hasil pendapatan keras kepala keras kepala tak mau sampaikan pesan orang lain. 37. 40. 45. suka berantam mulut orang suka mengadu domba. 35. 38.20. 36. 42. 30. 22. bohi ampinan Pat bengkuk Ihur-ihur patudahu Hulinghuling bontar Soara nanget Hata godang Parpollung nautusan So tarpasingot Holan na mengkel Mangallang balian ni hurum Sijogal rungkung Sijogal baut Sipogo tona Siallang gana Siallang gara Sipamola-mola Sipamola pinang Sibola aek sasunge = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Parbada-bada = Jolma pabada-badahon = Jolma sigaor dodak = Jolma sipajuju-jujuon = Jolma jampurut = hatinya baik wajah tampan pinggulnya lemah lembut. 41. mau makan sumpah mau berkelahi dalam ketidakbenarannya. 43. bermental jongos . suka memecah belah berbagi hasil dengan pemilik sawah ladang memecah belah orang bersaudara. 24. 44. 26. 39. suka membuat keributan orang yang mudah untuk diperalat. wajah patut dibela. dikasihani. 28.

69. liar Lajang tua mau nikah secara kilat. Parbiar lukluk Parsabar Parmura hansit roha Parilu Parhata sada = = = = = bapak-bapak doyan cewek ibu yg cepat menjada ibu yang dimadu bapak beristeri dua anak gadis kurang sopan. 67. orang yang kesenangannya memecah belah orang bersaudara. 56. cewek tukang jalan. Parjuji paos = Borua sijambe jalang = Sidoli pangoli tarsosak. penakut sekali penyabar gampang sakit hati mudah tersinggung dan langsung menangis sekali bilang A harus A 189 .47. 70. 68. 51. orang mudah jadi sasaran pemukulan orang yg pergaulannya memandang muka. 63. 60. suka menggoda. 62. pemberani jantungnya berdebar keras. 54. 50. suka menyendiri tak mau bergabung seadat dengan saudarasaudaranya. Ama-ama naso tarpinsang Ina na hatop mambalu Ina na marimbang Ama na marsidua-dua Anakboru na tuit Parate-ate Ate-atena taroktohon = = = = = = = Halak si pamulik-mulik = Sipulik adat = 66. 48. 61. = Jolma sijargai nonang = Jolma pangerut-erut = Jolma panginsahi = jolma parungut-ungut = Jolma lompan-lompan = ni tanagan Halak siida bohi = Halak sibola aek sasunge = penjudi siang malam di sembarang tempat. 55. 59. 65. 53. 57. 49. sedikitsedikit bersungutsungut. 52. 64. suka memlintir omongan pencopet suka mempermalukan orang lain. 58.

) 73. 190 Sihorus na lobi Siparutang busuk Siholting dalihan Sigotil monis Sianggo timus Parjabu talak = = = = = = menari di atas gendang orang lain. 83. 81. penciumnnya terlalu tajam ( menceritakan yg didengarnya berlebihan ) rendah hati suka menolong mudah memaklumi nafsu menguasai milik orang lain. Parhata saut = apa yg sdh direncanakan harus terwujud Na marsitijur dompak = langit Parmihim-mihim Siginjang roha Siganjang dila Siganjang munsung = = = = meludah ke atas ( memeprmalukan saudara sendiri. 82. Sitortori na so gondangna = 87. 76. 84. kikir pelit sekali pura-pura bertamu saat jam makan agar diajak. Naserep marroha Roha marpangurupi Roha marpamuati Roha manghaliangi Sidapothon naung tipak = = = = = = = = = Marroha-roha bagas Sihumarojor Sihumalaput * = Naihumalaput Sijalo na so jambarna suka berkhianat tinggi hati suka memutar-balikkan omongan. 85. 92. 86. 79. 90. sifat sangat terburu-buru mengambil hak orang lain. 91. (tidak paham aturan adat ) penegak keadilan walau mampu tidak mau mengembalikan hutangnya. 77. pintu terbuka bagi siapa . mempermaukan dia juga. 78. pura-pura kerja setelah berselingkuh pekerjaan terselesaikan orang yg suka kerja amburadul. 75. 88. 72. pelit. 89. 74.71. 80.

tetapi menekan bawahan berjiwa avonturir. orang yang mengingat kebutuhan teman. 103. terpenting untung. 191 . mementingkan dirinya sendiri. 100. susah dibangunkan 96. 106. tidak berayah orang yang memilihmilih teman bergaul ( kalau miskin dijauhi) suka merusak yg sudah bagus. 97. = = = = = = = suka dengar perbincangan untuk segera diceritakan ke orang lain tidak mau realistis mau terima barang curian. situnjang na gadap Marpiri-piri mago ( marpuri-puri mago) Jolma na marpanarihon saja yg mau berkunjung orang yang tamunya sambung-menyambung kupingnya budak kalau tidur. tanpa alamat tetap Na burju mamparbuat = Siahut tu dirina = baik kalau ada yang kira-kira menguntungkan dirinya sendiri. 104. 101. perilaku memperkaya diri sendiri. 94. 108. 107. 99. 95. Paramak sobalunon = Parpinggol sohatuhilan = Parpodom sohabodilan = Sipanangi-nangi hata Siadu na habang Sibondut labang Sitogu na tindang. tidak memperhitungkan risiko. 102. 98. Dakdanak sopot so marina. pantas didengar petuah atau nasehatnya. sopot so marama Halak sibereng bohi = menjilat atasan. tidak jelas di mana tinggal. anak kecil yang sangat dini ( terlalu cepat) tidak punya ibu. Sibarbar losung Parpoda sibegeon Partataring di uluna = = = 105.93.

Pandita marjamita 2. Parkarejo kantor martep = 17. Pargonsi mamalu ogung = 19. Pangula ni huria mamalu giring-giring.XIII. Partumual manghallung aek = 21. Sipangurupi rumatangga ingkon ringgas halakna. Sintua mandurung uang pelean 3. pembantu rumah harus rajin orangnya orang yang meminta tangannya haruslah di bawah orang yang pandai ambil hati sering mendapat jurubicara bertanya pemasak membersihkan beras. Parlapo ingkon halak na ias 11. 12. pengusaha kedai mestinya orang bersih. 1. Halak na mangido ingkon di toru do tanganna = = = = = = = = = = = = = guru mangajari pendeta berkotbah penatua mengumpulkan uang persembahan petugas gereja memukul lonceng gereja anak sekolah membaca pedagang ke pasar petani mengolah sawah gembala menjagai ternak penulis menulis tangan tukang pangkas menggunting rambut. 4. Partiga-tiga maronan 6. Parpangkas manggusting obut 10. Guru mangajari 1. Wartawan mangalului barita = 18. Pangalompa paias boras = 16. Partani mangula hauma 7. Halak simalo mambuat roha = girgir dapotan. Panggurat mangarongkom 9. Raja parhata manungkun = 15. Parmahan manjaga pinahan 8. 14. Parsingkola manjaha 5. Panortor mangurdot = 20. pegawai kantor mengetik wartawan mencari berita pemusik palu gendang penari bergoyang ikuti irama gendang pengambil air memikul air perantau selalu asyik mengumpulkan uang 13. Pelaku dan yg dilakukannya. Pangaranto sai lalap lalap papungu hepeng 192 = .

Pardengke tahan ditinggang mohop ni ari dohot ngali ni udan. Pangurut mandaishon miak = 25. pendoa jangan sampai tak ingat bilang Amin penjerat burung sering ngumpet di semak nelayan kuat disengat panas terik matahari dan dnginnya hujan. Panghail dapotan dengke = 23. 34. pencari jodoh mencari yang kena di hatinya orang bodoh tak mau meminta nasehat orang baik hati selalu banyak kawannya bocah suka melawan mempermalukan kedua orangtuanya. Halak parburju-burju sai tongtong godang donganna 39. tukang sado memelihara kuda jantan pengendara motor tambah angin untuk ban tukang sampan mendayung di danau pembunuh manusia dosanya berat. 24. Dakdanak pangalo pailahon natorasna. Halak na to ndang olo manjalo poda 38.22. Parsadu mamiaro hoda tunggal/ jantan. 30. = = = = = = = pemancing mendapat ikan penjahit menuliskan ukuran tubuh tukang urut mengoleskan minyak penenun betulkan na benang yang semrawut pengemudi melihat ke depan sajalah pejalan kaki berjalan dari pinggir jalan pemilik mobil memanggil penumpangnya. Parmobil manjou sewana 29. Pardalan pat mardalan sian topi ni dalan 28. Partonun pature bonang na rundut. Partangiang unang sampe so diingot mandok Amen. Pangaririt mangalului tinodo ni rohana 37. Parsolu marluga di tao = = = = = = = 32. Parmotor maamba angin 31. Supir ingkon mamereng tu jolo ma. Pamunu jolma borat dosana = 33. 35. Panjait manurathon = ungkuran ni badan. 26. 193 . 27. 36. Parjorat jotjot do martabuni di ramba-ramba.

40. Pangula porlak ingkon radot = 41. Molo tungkang ingkon rade = angka ula-ulana 42. Parbola gogo maringkat = 43. Jolma parsabar sai dapotan = tamba ni pansamotan 44. Pangallang ubat unang ma = mabiar tu na paet daina. 45. Panangko borngin mardalan = sian pudi jabu. 46. Parsatur ingkon godang = manginum mual tio. 47. Parisap tumagon ma dipadao = sian donganna.

pengelola kebun harus rajin dan tekun kalau tukang haruslah tersedia perkakasnya pemain sepak bola kuat berlari penyabar selalu dapat tambahan rezeki pemakan obat janganlah takut rasa pahit. pencuri malam berjalan lewat belakang rumah pecatur harus banyak minum air putih perokok sebaiknya menjauh dari temannya

194

XIV. Kata-kata mengenai kegiatan sehari-hari.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mangan, marsipanganon Martangiang Marende Meratap, menangis sedih Bersiul Hundul sahalakna/ sasadasa Modom-modom Manghata-hatai * = marpollung, markato marhombur, marsiarion 9. Marsitaringot, manaringoti 10. Pasahat tona 11. Paboahon habar 12. Pasahathon tongosan 13. Manjalo telepon * = mangalusi telepon 14. Manelepon halak 15. Mambege radio 16. Manonton televisi 17. Mamereng na marbada 18. Mandulo na marsahit 19. Manungkir na monding 20. Mamodai halak 21. Mangalu to polisi 22. Paintehon gokhon 23. Mangalusi jou-jou 24. Manghalaputi dasdas 25. Mambuat rapor ni dakdanak 26. Mangalusi jou-jou ni guru 27. Mangapuli na marsitaonon = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = makan, bersantap berdoa bernyanyi mangandung marmilmil duduk sendirian tidur-tiduran berbincang-bincang ngobrol membicarakan sesuatu menyampaikan pesan menyampaikan kabar menyerahkan kiriman menerima telepon menjawab telpon menelepon orang lain mendengar radio menonton televisi mewlihat orang berantam menjenguk orang sakit melayat orang meninggal menasehati orang lain melapor ke polisi menantikan undangan menjawab panggilan buru-buru menjawab desakan untuk hadir ambil rapor anak-anak menjawab panggilan guru menghibur orang 195

28. Papungu pangurupion 29. Manjaloi totktok ripe 30. Manjalo tamue 31. Marhori-hori dinding

= = = =

32. Marhata sinamot 33. Mangan manogot 34. Mangan arian 35. Mangan bodari 36. Mangallang tugo

= = = = =

37. Mangan indahan sipaet-paet 38. Pangolihon anak 39. Pamuli boru 40. Manjalo pamasu-masuon 41. Patupahon ulaon unjuk 42. Paradehon inganan 43. Manginum kopi 44. Mangallang parbuea ni hau 45. Mangugut sira 46. Marsuhap 47. Mamburi pat 48. Mambasu tangan 49. Mambuat parbasuan 50. Mangalusak hudon tano 51. Manapu jabu 52. Manganggo na muap 53. Manganggo bogas ni pangalua 196

= = = = = = = = = = = = = = = = =

berduka mengumpulkan bantuan atau sumbangan memintai uang iuran menerima tamu berjalan dengan memegangi dinding ( merintis rencana perkawinan) membicarakan mahar makan pagi, sarapan makan siang makan malam memakan makanan kecil setelah makan siang di tempat kerja ( di sawah atau ladang) santap makan bersama dalam suasana duka mengawinkan putra mengawinkan putri menerima berkat nikah menyelenggarakan pesta pernikahan secara adat menyediakan tempat minum kopi memakan buah meakan garam sedikit cuci muka membersihkan kaki cuci tangan mengambil air cuci t angan. membersihkan periuk tanah liat. menyapu rumah mencium bau busuk mengikuti jejak

pasangan yg kawin lari.
54. Manarui sirabun

55. Manapu bulung siarum 56. Mambaen tape dohot garipik 57. Mansingkon manuk martuduk jomur eme. 58. Mangalap gogo ni parombo. 59. Mangulahon horbo 60. Manggadis gogo sadari rea. 61. Mangalului angka parsuan

= = = = = = = =

membawa pupuk bakaran.

memetik daun bayam membuat tape dan kripik mengusir ayam sedang makan jemur padi mempekerjakan si penjual tenaga musiman. membajak sawah tenaga pakai kerbau jual tenaga sehari penuh mencari para pekerja sawah utk menanam semai padi
menumbuk padi di lesung.

62. Manduda eme di losung

= = = = = = = = = = = = = = = = =

63. Manuhati eme lao gaison. 64. Mangalului na boi parsalian. 65. Manggarar utang 66. Manunggu singir 67. Mangalehon eme gogo ni hauma bola pinang 68. Marsiruho, marsiruhu 69. Maridi aek las 70. Manjaha surat kabar 71. Mamalos surat ni kedan 72. Marhara siboan tandok 73. Mangalompa indahan 74. Mangalompa aek paridion ni na ngalian mohop. 75. Mangalompa lompan 76. Manjaljali jagal tata boanon mandulo simatua. 77. Manghoboli tolor ni bibi. 78. Mangarobus ingkau hau.

menimbang padi mau dijual mencari yg bisa tempat peminjaman. membayar hutang menagih piutang memberikan hasil panen padi sistem bagi hasil. sikat gigi mandi air panas membaca surat kabar membalas surat teman mengundang pembawa tandok beras ke pesta. menanak nasi memasak air panas utk mandi orang yg demam. memasak lauk memotongi daging mentah jenguk mertua merebus telur bebek merebus daun singkong 197

Mambalun amak malonu 93. Manutu lasiak 80. Paiashon kamar mandi dohot angka simpir. Mambaen/ patupa lampet 95.79. Patoho aek bondar tu juma na mahiang. Manuksi abit 84. mandi dan piring-piring. menyalakan api menyalakan tungku api mematikan lampu listrik menyalakan lampu gas. 103. merebus air menjemur tikar dan selimut tebal. Manggosok saraoal 92. Manggorgori pangalompaan = Manjomur amak dohot = gobar na tobal Mangalap aek tu mual = ( martumual) Mangintip paridi = Pasiding sanding = mencari babi dipotong utk makanan pesta lusa. 87. memarut kelapa mencuci pakaian mencuci piring membersihkan km. lepat membuat bubur membuat ikan arsik mencari kutu bersama menanam bibit ikan mengalirkan air kali ke sawah yg kering. Mamburi hudon tano. mengambil air dari sumber mata air. Marsihutu-hutuan 98. Manghulhul bonang 94. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = menggiling cabe menumbuk beras jadi tepung mengurangi air nasi yg sedang mendidih. Mangariri (mangaroi) indahan na gurgur 82. Manuksi piring 85. menyetrika celana menggulung tikar basah menggulung benang untuk ditenun membuat kue. mengintip orang mandi menghindari musuh tak . membersihkan periuk tanah liat. Pamatehon lampu listrik 90. 105. Manduda itak 81. Manuan anak ni dengke 99. Pagalakhon api 88. 86. Mambaen dengke arsik 97. 102. Pagalak lampu gas 91. Mambaen hare 96. 101. Pagalak tataring 89. Manghurhur kalapa 83. 100. 104. 198 Mangalului pinahan = seaton allangon pesta haduan.

123. 111. 109. 116. = = = = = = = = = = = = = = boleh bicara. 114. 130. Marguru marumpasa Marguru monsak babiat Marsiajar doli-doli Marsiajar marsihundul hoda boban Marsiajar hundul Marsiajar jongjong Marsiajar mardalan Mansubo maringkat Mardalan mambal-ambal Modom manjorbing = = = = = = = = = = = = = = = 121. 126. 133. 118. Laho marminggu botari Laho tu ulaon adat Laho marhara angka tutur horong Tulang. 110.106. 119. 129. 112. 132. 117. 127. Pataru na muli tu huta ni paranak. 131. 125. 120. Tulang menjemput tamu ke pintu gerbang kampung mempelajari berpantun belajar silat gaya macan belajar jadi pemuda belajar menunggang kuda penarik beban belajar duduk (bayi) belajar berdiri belajar jalan mencoba berlari berjalan sempoyongan tidur miring 199 . 108. Manomu tondong tu balubu huta. 107. 124. pergi ibadah minggu sore pergi ke acara adat pergi mengundang lisan para kerabat kel. Marorot pahompu Manurbu durame Manduduri dolok-dolok Mandiori pinahan na mago Pataru anggina singkola ala doras udan. 128. muntah darah mengorek kuping mengorek tai hidung menggaruk kepalanya mencekek leher menghembus mata kelilipan mengobati luka berak atau kencing. 115. Mangutahon mudar Manggirik pinggol Manjungkiti huang Manggarut uluna Manongkik rungkung Mangombus mata halimponan Mandaoni baro Palua na mohopna Paindinghon aek na butak asa boi inumon. 134. mendiamkan air keruh agar jernih bisa diminum menjagai cucu di rumah membakar jerami meratakan bukit mencari ternak hilang mengantar adiknya sekolah krn hujan deras mengantarkan pengantin perempuan ke kampung mertuanya. 122. 113.

149. 144. 159. 158. mengetam papan mengikat ketam dgn cara menganyam rotan menggetok besi menggetok pagar bambu. 162. Mangombak di balian Manuan gadong Mangengge boni Marsame Manirabuni hauma Manggisgis duhut Manaba hau Manaha soban Manombur sibahut Mangura dengke mas = = = = = = = = = = mengigiti tulang-tulang menyemir sepatunya masing-masing membuang sampah menggetok paku. Manghilhili holi-holi Mansimir sipatuna be. 140. 141. 150. 148. 164. 139. 138. 165. 142. mencangkul di sawah menanam singkong merendam benih padi menyebarkan semai memupuk sawah membersihkan rumput menebang pohon membelah kayu bakar mengasami ikan lele membuat makanan khas “ naniura” 200 . 155. 136. 154. memberi babi makan beri makan anak ayam menyabung ayam menggiring itik ke kolam beri kerbau merumput. mengejar musang mewnjaga jemuran padi menggulung jemur kain menggiring sapi ke kolong rumah Batak menggembalakan kuda beternak babi jantan menjerat burung menjagai sawah supaya padi jangan dimakan tikus dan burung. 146. 143. 137. 151. menangkap tikus krcil. 147. 152. 166. 153.135. Mambolonghon sampah Manongkok labang Mangotom papan Mangarompu tali papatil Mangantuk bosi Mangumban handang sirat Mangale babi mangan Patuduk anak ni manuk Patubi manuk Mangalai bibi tu tala Pagagathon horbo Manangkup monsi Mangolati galot Manjaga jomur eme Manduduk pahean Mangalai lombu tu bara ( pabarahon lombu) Marmahan hoda Mamiaro babi rotton. Manjorat pidong Mamuro hauma = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 157. 161. 145. 156. 163. 160.

Manhunti harang Manghunti tandok Mamiu tali pasa Mamauli jabu Mamauli huru-huruan ni anduhur. 191. Mambalbal meang = 168. 170. 193. Manjalo gogo ni hauma Maretong gugu naung ro. membeli tembakau mengasah pisau utk tuak menyabit rumput pakan ternak mengawasi tali air di hulu maupun hilir menerima hasil panen menghitung uang kontribusi yg sudah ada. menjunjung keranjang menjunjung tandok menganyam tali besar membangun rumah membuat kurungan atau sangkar tekukur membuat senduk dari tempurung kelapa menggali talas 201 . 184. Manjangkit sotul Manghait palia Mangalangkati joring Mangarabar jengga-jengga Paijurhon tuak sian bagot lao inumon ni angkatamue. 189. 185. Manuhor timbaho Mangasa piso paragat Manabi gagaton Mangaligi aek tu julu nang tu jae. memotong ayam jantan berbagi jatah daging sapi bayar setelah panen. 188. Mambuat tubis 174. Marbinda lombu 181. Manginum tuak manur 177. 187. Manggadis dengke mas 176. 169. Mamotong biang 178. 183. 182. Manolbak tobat 175. = = = = = mengolah sumber tuak (dgn memukul mukul bunga pohon enau) memanjat pohon kecapi mengait pete/ petai menguliti jengkol menumbuk nangka muda 173.167. Paulihon sonduk ( mangarompu sonduk) Manghali gadong ambargo = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = menurunkan tuak dari pohon enau keperluan minuman para tamu. Maneat manuk jambe 180. 171. Mangalahat horbo * = manullang horbo 179. 186. 192. 172. mengambil rebung membobol kolam ikan menjual ikan mas minum tuak sedap/ gurih memotong anjing memotong kerbau untuk pesta adat. 190.

Mamarik porlak Mangarabi bulu Manguhal ugan ni horbo sian torumbara.194. 208. 207. membersihkan isi perut babi ( sebelum dimasak) meminta gendang tortor berkeliling bersama. Paulakhon tungkang = = 202 . merumuskan AD/ART menjelaskan aturan adat. 212. 210. mengambil. Mangaletek lage pandan Mamanuti panunuhan naung maribak. 200. Mangungkur bolak ni dalan = Manorushon karejo nantoari Pasidunghon panghataion Patotahon AD/ ART Patoranghon ruhut ni adat = = = = membuat galangan tembok kebun. Mandangkai hau na rugun = Paturehon podoman sega Parade na porlu tu partangiangan bodari. Manghutur pinasa malamun = 201. 199. 205. 211. 203. = = = 204. Mangido gondang mangaliat = Mambahen sibahue di ompung naung maitu. membincangkan pembagian hak adat. membuat daging cincang halus utk kakek tak bergigi memberangkatkan tukang pulang (ebab pekerjaan sdh selesai. Mangalapi pargonsi = Manaringoti parjambaran = Mamutuhui butuha ni babi = panggil pemain musik. 214. 206. 209. 213. 195. = = = menambal wadah padi yang sobek membakar dedaunan busuk menjadi pupuk menggoyang-goyang pohon nangka agar buah yg matang jatuh. tebang bambu dengan sabit mengoreki. 202. gali kotoran kerbau dari kandang kolong rumah mengukur lebar jalan melanjutkan kerja kemarin mengakhiri pembicaraan. mempersiapkan yg perlu utk doa bersama nanti malam menganyam tikar pandan 197. 196. Manutung duro-duro = = memotongi dahan pohon yang rindang memperbaiki kasur rusak. 198.

Angka raja tinonggo 9. Situan na torop 8. Tondong 11. Sa-ina pulik ama 19. Parsaripeon * ripe mangan * ripe sonang * ripe modom 2. Inong/ Inang 25. Among mangulahi 26. Bona Tulang 28. Ompung mangulahi 23. Loloan na torop 7. Ompung bao 22. Ina 16. Sa-ama pulik ina 18. Inanta soripada 6. Amang dohot Inang 10. Tarombo = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = keluarga. Horong parboru 4. pohon silsilah 203 . Amanta raja 5. Ama 15. Manjae. Istilah Adat-istiadat dan Kekerabatan 1. Bona ni ari 27. se-ibu se-ayah lain ibu se-ibu lain bapak kakek/ nenek kakek/ nenek dari ayah kakek/ nenek dari ibu k ompungnya ompung kita ayah atau bapak kita mama atau ibu kita ompungnya ayah kita tulangnya ompung kita tulangnya ayah kita silsilah. Partuturan 13.XV. Ompung suhut 21. Tutur 12. Among/Amang 24. suami-isteri taunya makan saja taunya tenang saja taunya tidur saja pihak keluarga suami pihak keluarga isteri bapak yg terhormat ibu yang terhormat hadirin-hadirat sidang yg dimuliakan para undangan sekalian bapak dn ibu famili kerabat kekerabatan sudah nikah/ telah berkeluarga kaum bapak kaum ibu se-ayah. sohot 14. Sa-ama sa-ina 17. Ompung 20. Horong paranak 3.

dll) 42. putri pertama dari semua putra dan putri kita. Anak na ni ain 41. Namboru 38. Hula-hula tangkas = = 31.saudaranya disebut parboruon atau boru oleh keluarga isteri. (marga pariban) putri kandung pertama yang namanya jadi nama panggilan kita. Anak siampudan 44.diberi marganya Amangboru dari isterinya. Amangboru 39.anggi = 32. Boru muli 36. putri kandung saudara laki-laki ibu kita. Boru/ parboruon = = 34. Hula-hula marhaha. diberi marga oleh Tulang dari suaminya (marga pariban). anak/putra angkat. Anak buhabaju 46. Boru buhabaju 47. putra kandung pertama . keluaga suami dan saudara . putra pertama lahir dari semua putra-putri kita. Boru siampudan 43. putri kita yg telah nikah putra kita yg telah nikah saudara perempuan ayah suami namboru putri angkat. Boru na niain 40.hula 30. Hula-hula anak manjae 33. Anak siangkangan 45. Anak mangoli 37. (Ama ni Evi. Hula . Anak panggoaran 204 = = = = = = putri kandung paling bungsu putra kandung paling bungsu putra pertama dari semua putra kita.29. Dago si Uli. Boru panggoaran = = = = = = = = keluarga pihak isteri keluarga pihak isteri yang se-ayah dengannya keluarga pihak isteri abang dan adik kita keluarga dari pihak isteri anak kita. Boru Tulang (Pariban) 35.

saudara perempuan dari suami kita dan sebaliknya mantu laki-laki mantu perempuan putra dari lae kita putri dari lae kita ( biasa jadi parumaen) 59. lebih disenangi karena senantiasa berkelakuan baik. Eda 55. Hela Parumaen Paraman Maen = = = = = = = = = = = yg namanya jadi nama panggilan kita. Ompu si Sinta = kakeknya si Sinta. 56. ipar kandung kita ( saudara laki-laki isteri kita) isteri dari ipar/ lae kita suami dari sari saudara perempuan suami kita. Marhata sinamot = kedua pihak keluarga laki dan perempuan Merundingkan tentang besarnya mas kawin (mahar) 63. Nai Ruben. 62. Amangbao 54. 58. Ompu Mardohar = kakeknya si Mardohar. Tulang rorobot/ na robot 50. Tulang 49. dll) keluarga semarga ibu kita keluarga semarga ibunya isteri kita. 61. Iboto/ ito 51. tetapi boru ni ampuan = di pangkuan. Martonggo raja = membahas pelaksanaan pesta pernikahan di pihak si 205 . (Ama Ruben. Pahompu panggoaran = cucu pertama yang namanya jadi panggilan kita selaku kakek/nenek atau ompungnya. Boru na gojong = menantu yang tinggal menetap dan beranak-pinak di kampung mertuanya.48. saudara perempuan kita dan sebaliknya. Inangbao 53. 60. Lae 52. Boru ni ampuan = sama dengan „boru na gojong‟. 57.

Maiturun = gadis melarikan pemuda 69. Pamuli boru = mengawinkan putri kita 67. Manghabia = mengawini janda 71. Pangolihon anak = mengawinkan anak laki-laki 66. Marria raja = membahas tehnis pelaksanaan pesta adat di pihak bukan si penyelenggara. Martumpol = kesaksian bersama di Gereja HKBP. Paulak une/ marune = menghantar pengantin dari kampungnya atau gedung tempat pesta nikah ke rumah keluarga lakilaki. Kedua calon pengantin dan kedua pihak keluarga bersaksi tentang kesepakatan melangsungkan pernikahan. 78. namun tetap penting. Manghappi = mengawini janda kerabat semarga 72. Marbadan dua = hamil o denggan pamatang o manggora pamuro 79. Marunjuk = pesta pernikahan secara adat 73. 75. 77. Marubat lungun = boru dan hela ditemani besan berkunjung ke rumah kita untuk melepas kerinduan setelah seminggu dua minggu nikah dan meninggalkan kampung kelahirannya. Manjalo pamasu –masuon sian Gereja = menerima berkat pernikahan di Gereja 76. Manuruk-nuruk = keluarga pria datang mengaku bersalah kepada keluarga perempuan karena telah melakukan perbuatan kawin lari (mangalua) 74. 65. rencana berdua 68. Mangalua = kawin lari . Mangangkat = kawin lari secara tiba-tiba 70.penyelenggara 64. Mambosuri = orangtua isteri memberi makan isteri kita karena hamil tujuh bulan (Acara Nuju bulan) 206 .

Mangarudangi 207 . Suhut paranak = penyelenggara pesta di pihak pengantin laki-laki.Diberikan saat putri.80. Mangulosi = menyampirkan ulos. Jambar juhut = hak mendapat pembagian daging hewan adat sesuai status kehadiran saat itu. Manumpaki = memberikan sokongan uang kepada yang punya hajatan (penyelenggara pesta pernikahan dan sarimatua) 95. lalu datanglah Tulangnya memberi ulos parompa (kain gendongan) 84. mantu dan cucu pertamanya datang berkunjung (mebat). 85. Suhut parboru = penyelenggara pesta di pihak pengantin perempuan 92. Mangadati = adat pernikahan bagi pasangan kawin lari. Martutu aek = baptis Batak sebelum era kekristenan. 83. 87. Suhut = penyelenggara pesta 90. 91. Sorang dakdanak = lahir bayi 82. Mebat = membawa anak pertama lahir berkunjung ke rumah orangtua isteri (Ompoung bao) secara adat. bayi dimandikan ibunya di pancuran air. Parhobas = para petugas layanan pesta 93. 88. Jambar = hak adat 86. Jambar hata = hak bicara menurut ketentuan adat-istiadat. Jambar tortor = hak untuk mendapat giliran manortor kalau ada acara palu gendang/ palu ogung 89. 94. dari merka yg berstatus kekerabatan lebih tinggi kepada yg lebih rendah. Acara adat ini setelah didahului „ manuruk-nuruk‟ 81. Pauseang (indahan arian ni pahompu) = pemberian sebagian warisan untuk putri yg telah nikah.

106. Manuruk jabu = memasuki rumah dgn adat kecil 100. 208 . umumnya usia SMA ke atas.pihak hula-hula membawa beras pada pesta peresmian tempat makam 96.belulang orangtua ke makam baru yg sesuai dengan statusnya. 102. Marripe – ripe = berkongsi memelihara kerbau 104. Ulaon saurmatua = acara adat pemakaman orangtua yang semua putra-putrinya telah berkeluarga dan semua atau sebagian telah berketurunan. Malua sian panghanghungion = Lepas sidi.saring ni natua-tua = memindahkan tulang . na hinomit = sebagai boru bermukim di kampung hulahula. Ulaon sarimatua = acara adat pemakaman orangtua sudah bercucu 105. Maisolat. 109. Mangindahani = teman sekampung dan dongan tubu menyetorkan nasi masing-masing sebakul kepada keluarga penyelenggara pesta (gotong royong adat) 97. Mangompoi jabu = memasuki rumah secara adat besar 99. 107. Panangkok saring . Marlibe hauma = tukar guling sawah 103.. Mangharoan = makan bersama ( acara selamatan) karena anak lahir 98. 101. Mamola pinang = mencari nafkah bertani dengan sistem bagi hasil sawah ladang si pemilik. Patupa sulang – sulang hariapan = menyelenggarakan pesta memberi makan orangtua yg sudah uzur dan sejak itu tidak lagi punya kewajiban adat. Pamasuk tu jabu – jabuna (ruma-rumana) = memasukkan secara adat jenazah ke dalam peti mati = 108.

111. Pultahan f. = tulang dada yng melindungi jantung. dan paru. memperoleh gelar kehormatan. 112. Boru Parlopes = boru atau suami putri kita yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan jubir adat (raja parhata) misalnya menyediakan mike. Hewan adat : Kerbau atau Sapi ( Sigagat duhut manang Lombu sitio). a. = rahang bawah atau dagu = bagian rahang atas terikut gigi. Osang c. Nama-nama jambar juhut : A. menyediakan pinggan panungkunan dalam pesta unjuk atau pesta pernikahan.110. hati. dan kain mandar atau sarung tersebut adalah sarung yang diperolehnya dari mertua dulu ketika pesta pernikahannya. = tiga rusuk tulang bawah 209 . Na marngingi d. Ihur-ihur b. atau memberi makanan sukacita bagi mereka yang baru saja berprestasi. terdiri dari yang bergeligi sebelah kanan dan sebelah kiri. Panamboli e. Agar mudah dikenali maka ia mengenakan sarung dililitkan di pinggang yakni „ lopes „. Mangupa-upa = memberi makanan penghibur bagi orang yang nyaris celaka. Somba-somba = bagian punggung belakang terikut ekor. = bagian rusuk muka setentang leher.

s. c.g. p. 210 Panamboli Pultahan Somba-somba Rusuk . b. d. Rungkung i. k. Hewan adat : Babi atau Kambing ( Pinahan lobu manang Hambing) a. f. o. g. B. l. = tulang punggung = bagian pangkal paha = pangkal pertama dari soit = tenggorokan = jantung = hati = buah pinggang = perut jala = kumpulan bagian dalam = limpa = darah = segumpal daging atau yang disebut aliang-aliang pada hewan adat babi. Ihur-ihur Osang Na marngingi Na marsanggulan = sda = sda = sda = bagian kepala sebatas setengah telinga terdiri dari Na marsanggulan sebelah kanan dan Na marsanggulan sebelah kiri. = sda = sda = sda = sda e. Tanggalan rungkung j. Rusuk h. t. h. q. n. r. m. u. Gonting Soit Sasap Aru – aru Pusu-pusu Ate-ate Pia Tampurung Raoan Limpa Bontar (Gota) Pohu = rusuk yang bentuknya melingkar. = setengah bagian leher yang melekat pada panamboli (d) = setengah bagian leher yang melekat pada kepala.

m. r. e. = kedua kaki ayam adat = bagian dada = hati = ampla = bagian dalam a. Tulan tombuk l. Gonting Pusu-pusu Ate-ate Pia Limpa Raoan Bontar = bagian leher disamakan dengan Pohu (pada hewan adat kerbau dan sapi) = paha yang terdiri dari tulan bona (pangkal paha bagian tulang paha belakang) dan tulan tangan (bagian tulang-tulang paha depan) = pangkal paha yang melekat ke badan. b. j. i. n. d. g. p. Hewan adat : Ayam (Manuk/ Simartahuak) = punggung belakang = kepala = leher = sayap = paha yang terdiri dari Tulan tombuk yang melekat ke badan. Pangkais Taha-taha Ate-ate Bilalang Butuha 211 . Ihur-ihur Ulu Rungkung Tulan sayap Tulan bona f. c. o. Aliang-aliang j. q. dan Tulan bona yang melekat ke kaki. Tulan bolon k.i. = sda = sda = sda = sda = sda = sda = sda C. h.

f.Boru – Hula-hula. Uluna g.potong untuk dibagikan sesuai jumlah orang yang berhak mendapat. Rambingan (jagal rambingan) = daging tetelan atau dibeli cara kiloan yang ditenteng misalnya ketika menjenguk mertua untuk sekedar melepas rasa rindu. Ihur h. * Dongan tubu = pihak semarga * Boru = pihak marga yang diberi boru ( marga dari yang memperisteri putri kita) *Hula-hula = pihak marga yang memberi boru kepada kita ( marga dari yang putrinya jadi isteri kita) Falsahah DNT yakni : * Manat mardongan tubu = hati-hati terhadap teman semarga. 106. 212 . Bukan tergolong daging adat sebab tidak dilengkapi tudu-tudu atau na margoar (bagian-bagian daging adat sebagaimana disebut di atas) Sidapot solup na ro. sebab meeka adalah teman kita merumuskan jalannya pelaksanaan pesta maupun acara adat lainnya. Tanggo-tanggo 105. 107.D. Ikan Mas ( Dengke) = kepalanya = bagian ekor = bagian daging tengah yang dipotong . Dalihan Na Tolu (DNT) = tiga tungku kesejajaran yang terdiri dari : Dongan tubu . = pihak yang datang/ diundang siap sedia menyesuaikan diri dengan aturan peradatan yang berlaku di pihak si penyelenggara pesta. * Elek marboru 108.

Ulos parompa = diberikan sebagai ulos gendongan kepada bayi yang baru lahir sewaktu diadakan acara adat “selamatan” yang langsung disampirkan oleh 213 . * Sihal-sihal. Pariban ( keluarga dari isteri kita kakak-adik). Menurut peruntukannya. sebab fungsinya sebagai petugas pelayanan kalau ada pesta hajatan adat. Teman sejawat atau teman se-kantor. Ale-ale (sahabat dekat). 110. Ragam ni ulos Batak = jenis-jenis ulos Batak A. dikatakan “ulaon sadari” karena acara menanam kembang makam alias rajanya rumput (manuan ompu-ompu/ raja ni duhut-duhut) dapat dilangsungkan pada sore hari segera setelah selesai pemakaman. sedangkan bere anak ( bere laki-laki) termasuk kelompok boru dalam DNT. * Somba marhula-hula = bersifat menyembah kepada hula-hula. 1. Demikian juga dalam acara pemakaman orang tua yang telah berstatus Sarimatua atau Saurmatua. Ulaon sadari = pelaksanaan pesta pernikahan berlangsung dalam sehari sebab acara “ paulak une/ marune “ yang biasabya dilaksanakan beberapa hari setelah pesta pernikahan diubah secara aklamasi sehingga dapat diadakan pada akhir pesta unjuk atau pada hari pernikahan itu juga. dan juga keluarga dari bere boru (bere putri). = bersifat membujuk terhadap pihak boru kita. sebagai pelengkap DNT = Teman sekampung (dongan sahuta).109. karena doa dan restu mereka itulah sumber keberkahan bagi kita selaku penyelenggara pesta atau acara adat.

Ulos Pargomgom = ulos pengayom yang khusus diberikan ayah-ibu pengantin putri kepada ibu kandung pengantin lakilaki karena dialah nantinya yang menjadi pargomgom atau pengayom bagi putrinya yang telah menjadi menantu si penerima ulos pargomgom. Ulos Pansamot = ulos kepada besan yang putranya menjadi suami dari putri yang memberikan ulos pengantin tadi. 7. biasanya salah seorang dari putra tertua atau abang atau adik dari ayah pengantin pria. ulos pargomgom diberikan kepada ompung suhut dari pengantin laki-laki. 4. pagi hari sebelum bersama-sama ke Gereja untuk pemberkatan nikah. Tetapi ini hanya berlaku bagi sebagian Batak Toba. ( abara= pundak) Ulos tutup ampang ( ulos sihunti ampang) = ulos bagi salah seorang saudara perempuan atau namboru dari pengantin pria yang sudah berkeluarga dihunjuk sebagai yang menjunjung makanan adat di dalam sebuah wadah “ampang” di atas kepalanya ketika malaksanakan adat pemula “ sibuha-buhai” di rumah keluarga pengantin putri.2. 214 . Di pundaknyalah beban biaya pesta. Ulos Simandokhon = ulos ini diberikan kepada salah seorang saudara laki dari pengantin pria. karena bagi sebagian lagi. kalau masih hidup. Ulos Pamarai = ulos bagi si penanggungjawab pesta adat. 6. 5. sebab dialah yang bertugas menyampaikan undangan lisan dan tertulis kepada para kerabat. 3. kelompok hula-hula dari ayah si bayi ( Tulang dan Ompung bao si bayi) Ulos hela = ulos nikah ini diberikan ayah-ibu dari pengantin putri.

Seharihari ulos ini dipakai sebagai tali-tali pengikat kepala 215 . Ulos Saput = ulos yang diberikan kepada orang yang meninggal. tergantung pada adat kebiasaan di tiap wilayah peradatan Batak Toba. Jenis Ulos menurut coraknya 1. Ulos Tujung atau Sampe tua = ulos yang diberikan sebagai pertanda telah menjanda atau menduda. Ulos Mangiring = ulos gendongan bayi (parompa) yang disampaikan oleh Ompung Bao atau Tulang si bayi tersebut. 10. terkadang oleh pihak Tulang. terkadang oleh pihak hula-hula. Tetapi kalau sudah mempunyai cucu pada saat meningal. 11. Pemberian ulos ini dikandung maksud sebagai tanda kasih teriring doa agar perjalanan hidupnya senantiasa diiringi dan dilindungi Tuhan dan beriring kelahiran adik-adiknya kelak.8. Ulos Tondi (Mula gabe) = ulos yang diberikan oleh ayah-ibu kandung kepada putrinya yang sedang mengandung pertama kali. 9. dan barulah bisa dilepas kalau diadakan acara adat tersendiri seusai pemakaman isteri atau suami yang meninggal. B. Ulos Todoan = ulos yang diberikan kepada beberapa orang lagi kerbat dekat dari pihak pengantin pria yang dianggap berjasa dan sesuai adat. Sedangkan ulos tujung persis di atas kepala janda atau duda. maka bukan lagi ulos tujung namanya melainkan ulos Sampe tua yang hanya disampirkan sekeliling leher.

atau sebagai saong (tudung/ kerudung) pelindung kepala bagi wanita. Ulos Sitoluntuho = Ulos ini disampaikan jika yang menonjol dalam acara adat itu makna Dalihan Na Tolu. pria. dan juga sebagai selimut jenazah (Saput) kalau yang meninggal itu tergolong Mate mangkar. namun sehari-hari digunakan sebagai selendang (hande-hande atau ampe-ampe) di pundak.2. 6. 4. sebab situluntuho artinya tuho parngoluon menurut DNT. Ulos Bintang Maratur = Ulos ini hampir sama dengan Ulos Mangiring. Terkadang disebut Ulos ni natua-tua naung gabe. Ulos Sibolang = ulos yang disampaikan sebagai ulos penutup kepala ( Tujung ) bagi yang menduda atau menjanda. Tetapi 216 . 8. 7. Bisa juga diberikan sebagai ulos gendongan Ulos Jugia = Ulos yang sangat mahal dan juga sangat sulit pembuatannya. asal saja dipilih ulos Sibolang yang putihnya lebih menonjol dari corak hitamnya. Ulos Sirara = ulos ini hampir sama dengan Ragihotang. Dipakai oleh orang yang semua putra-putrinya sudah berketurunan. Disampirkan dengan pengharapan agar yang menerimanya tetap teguh sepeti kuatnya rotan (hotang) yang juga banyak dipakai sebagai tali pengikat. 3. Ulos Runjat = sebagai ulos sekedar bergaya (edang-edang) bagi orang kaya ketika menghadiri pesta adat. sehiungga disebut sebagai rajanya ulos. Ulos Ragihotang = ulos yang disampaikan dalam berbagai acara adat. terutama sebagai ulos herbang dalam pesta adat pernikahan. 5. Bisa juga jenis ulos ini digunakan untuk keperluan sukacita.

Ulos Ragidup = sama dengan ulos Ragihotang. dipakai Hula-hula untuk memberkahi. diberikan kepada pengantin atau kepada ayah. Ulos Sadum = ulos berwarna-warni ceria ini sering diberikan sebagai tanda kenang-kenangan. Di beberapa wilayah paradatan diberikan sebagai ulos untuk pengantin (ulos hela). 13. dan cara demikian sah menurut adat. namun dianggap lebih tinggi nilainya.ibu pengantin pria (ulos pansamot) dan sebagai ulos pargomgom maupun ulos panggabei 12. dll 217 . 11. mamasu-masu borunya pada acara adat ketika sedang manortor disertai gondang. 10. 14.suri ganjang = Ulos yang istimewa panjangnya ini disebut pula ulos Sabe-sabe. sebagai alas daun sirih (napuran) dan untuk acara adat yang sifatnya sukacita. Ulos Suri .bisa juga sebagai ulos tanda kasih (ulos holong) yang disampirkan langsung kepada penganten 9. Ulos Lobu-lobu atau Pandasdas = ulos ini diserahkan bermakna mendesak pria agar bersedia mengawini janda abangnya yang sudah meninggal. Ulos Jungkit = ulos yang dihiasi manik-manik permata ini dipakai para gadis pilihan sebagai Hoba-hoba yang dililitkan sebatas dada untuk menyambut para tamu pembesar.

Hala artinya tingki (waktu). dan hari ke-30 disebut Rikkar) Dalam satu minggu terdapat 7 hari. Perhitungan kalender penanggalan orang Batak dimulai sejak datangnya nenek moyang pertama ke Tanah Batak (Gunung Toba) untuk mendapatkan pohon kayu “ Hau Batak “ yakni bahan pembuatan tongkat (Tungkot Sisia Lagundi = tongkat bermakna sembilan legendaris) sekitar 2350an tahun lalu: Dalam setahun terdapat 12 bulan atau 360 hari ( Sipaha sada sampai Sipaha Sampulu dua).( dimulai dgn Artia.111... sehingga di Tanah Batak terdapat 12 kalender parhalaan untuk musim tanam padi. Anggara. Dalam satu bulan terdapat 30 hari atau 4 minggu.. Parhalaan = Kalender Penanggalan orang Batak didasarkan pada pengetahuan ilmu falak yakni lingkaran langit. sbb: Hari Minggu Hari Senin Hari Selasa Rabu Kamis 218 = = = = = Gok Hehe Tuat Morot Dapot ( penuh) ( bangkit ) ( turun ) ( bergerak) ( Mendapat ) . Suma. Musim bercocok tanam misalnya selalu disesuaikan dengan parhalaan. Tetapi hala juga berarti Kalajengking ( Scorpio) yang sifatnya dalam 30 hari hanya 4 hari keluar dari sarangnya mencari makan. peredaran bintang (astronomi) yang tidak ada hubungannya dengan setan-setan. cakrawala.

Mena 4.Jumat Sabtu = = Sahat Nangkok ( Tiba ) ( Mendaki) Nama-nama Bulan : 1. Marhumba 3. Desa Na Ualu = Nama . Dana 112. Martiha 12. Mesa 7. Hania 10. Marhara 2. Tola 11.nama penunjuk arah ( Delapan penjuru mata angin) dalam bahasa Batak yang disebut Desa Na Ualu : Timur Tenggara Selatan Barat daya Barat Barat laut Utara Timur laut = = = = = = = = Purba Anggoni Dangsina Nariti Pastina Manabia Utara Irisanna 219 . Marahata 8. Masoha 6. Biata 9. Nituna 5.

A : Adat Batak Na Mardalan Di Silindung.Daftar Bacaan Sinaga. – Hatorangan ni Adat Batak. Prinsip Dasar Dalihan Na Tolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak Siahaan. Tuho Parngoluon Dalihan Na Tolu. WM. A. Marbun Banjarnahor. Jambar Hata. 220 . Prima Anugerah Medan 2004. Mangaraja Asal: Adat dohot Umpama. R – Kamus Batak Toba – Indonesia. Sistem Bermasyarakat Bangso Batak. Gultom Rajamarpodang. Dian Utama dan Kerabat 1994. DJ. Medan 1991 Sihombing TM. Pustaha Batak. Jakarta. Hutagalung. A.B. CV Tulus Jaya. Jakarta 1986. Tulus Jaya 1989. Panggabean. 1991 Sianipar SHW. CV. 1981 Alkitab Hata Batak.

Panjaitan (Op. Ketua Pomparan ni Ompu Pondang Panjaitan Partungkot Mas SeJabodetabek s/d sekarang. Wartawan The Jakarta Times dan The Indonesia Times selama 5 tahun. Jabar. Sinar Pagi Jkt ( Sewaktu melakukan tugas jurnalistik di Filippina tahun 1974 menghadiahkan sehelai ulos Batak untuk dipajang di Gedung Perpustakaan/ Museum Kota Bacarra. Anak: 4 putra. Gereja Katolik St. Kecamatan Silaen. Penulis berbagai buku untuk kalangan terbatas. Philippines melalui Walikotanya. Ketua Punguan ni Panjaitan dohot Boruna Wilayah Depok selama 3 periode. sebagai tanda persahabatan) Prodiakon (Pembantu Pastor Paroki Herkulanus Depok) selama 5 tahun. Sejak 1977 bermukim di Perumnas Depok. 221 . Taput Sumatera Utara 4 Juli 1951. Batac.Jkt. Sinar Indonesia Baru-Medan. dan Kolumnis berbagai Surat Kabar selama 20 tahun a. Alumni Sekolah Tinggi Publisistik (STP).Riwayat Penulis Sylvanus B.Jakarta.l: Majalah Ekonomi Progress. SK. Aktif mengajarkan ruhut-ruhut paradatan Batak Toba. Guru pengajar Bahasa Inggris untuk SMP/ SMA dan KPAA di Jakarta selama 4 tahun. Depok 2011. Propinsi Ilocos Norte. Faustin) lahir di Desa Hutaginjang Pintubatu. Isteri : Merindawati Hutauruk (Guru SMPN).

222 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful