Anda di halaman 1dari 1

PERALIHAN DINASTI Hsia Shang Chou Qin Han Sui 10 Negara Song Yuan Ming Qing KONSEP TAMADUN

Konsep Xiao (berbakti). Konsep Zhong (taat). Konsep Tian (langit & syurga). Konsep Taiji (hakikat mutlak) Konsep Dao (jalan atau lorong) Konsep Chung (tepat / terbaik) Konsep Ta Tung (cara mengelakkan kesakitan) Prinsip Zhongyong (kesederhanaan) Tang 5 Dinasti &

LATAR BELAKANG TAMADUN -Zaman permulaan -Zaman pertengahan -Zaman peralihan -Zaman moden PERKEMBANGAN TAMADUN CHINA DALAM BIDANG-BIDANG TERTENTU Kesusasteraan -Zaman keemasan puisi (Dinasti Tang) -Zaman keemasan lirik (Dinasti Song) Kesenian -Seni khat -Seni bina (Istana Musim Panas di Peking) Sains dan Teknologi -Mencipta kompas -Kaedah akupuntur

SEJARAH TAMADUN Merupakan tamadun Asia yang tertua di dunia Terbahagi kepada dua bahagian: utara (Huang He) dan selatan (Chang Jiang) Budaya yang lahir di dua kawasan ini ialah The Painted Culture dan The Black Pottery Culture Sifat keterbukaannya telah berjaya mewujudkan interaksi dengan tamaduntamadun lain

INTERAKSI TAMADUN CHINA DENGAN TAMADUN-TAMADUN LAIN INTERAKSI DENGAN TAMADUN EROPAH -Kerajaan dinasti Han menghantar utusan ke Funan dan negara Asia Tenggara lain -Negara-negara yang dekat dengan China dapat berinteraksi seawal zaman dinasti Han INTERAKSI DENGAN TAMADUN INDIA -Bertembung di Asia Tenggara -Kepercayaan Buddha -Perpindahan teknologi INTERAKSI DENGAN TAMADUN MELAYU -Warisan cina peranakan (Baba dan Nyonya) -Akupuntur dan penggunaan herba -Pemindahan teknologi IKTIBAR INTERAKSI DENGAN TAMADUN JEPUN (kurun ke 2 SM- Dinasti Qin) -Berlaku perpindahan teknologi pertanian -Sistem tulisan Jepun, Kana dicipta berasaskan tulisan Cina iaitu Kanji -Buku sejarah terawal Jepun, Nihongi ditulis dalam bahasa Cina -Tamadun China memiliki kekuatan dari pelbagai aspek bagi mengekalkan kelangsungan -Pencapaian cemerlang dalam bidang kesusasteraan -Menekankan keharmonian, kesederhanaan, keadilan, ketaatan dan ideal-ideal demokrasi -Bersifat terbuka dan bertolak ansur INTERAKSI DENGAN TAMADUN ISLAM -Berlakunya penyebaran agama Islam. -Perkahwinan campur (pedagang Arab & masyarakat tempatan) -Permusuhan antara penduduk Han dengan orang Islam