Anda di halaman 1dari 1

PENCIPTA : AHMAD CB SENIKATA : AHMAD CB

POP MARCH q = 130

TANGGAL 31 OGOS

&
5

# 4
4
G


gal
A-7

tang

j
ti

ga pu luh sa
D7 G

E-7

J
pan
A-7


li

tu

bu lan la

ma pu luh tu

&
9

#
juh
D

mer de

ka!

mer de ka!

te tap

lah

mer de ka

a pas


ti

men ja di se ja

&
13


rah

A
tang


gal

A-7

j
ti

ga pu luh sa
D7

j
G

J
pan


li

tu

bu lan la

ma pu luh tu

&
16

#
juh

ri


mu
G

ha

yang

li


ha

ri


ha

E-7

ba

gi

sam
D7

but

de

&
19

#
G

A-7

J
ji
E-

D7


ra

ngan

wa yang mer de

#
A7


E-

j
ha

ri ke

lu

ruh

ga

ka

ma

se

# & #

ra
22

mai

ra


ri

war ga

ne

MER

DE

KA

j
ka
G

ga

mai

me nyam but

mer de
A-7

ka

ti

sa

&

tu bu lan la pan
G

C#07

j
li

G/D

F7

ma pu luh tu juh ha ri mu

lia
F7

ne ga ra ku mer de
G

26

&


ka


mer de


ka

b
mer de ka

MER

j
DE KA

mer de

ka!