RANGKAIAN LISTRIK ARUS SEARAH

RANGKAIAN LISTRIK ARUS SEARAH
Hambatan/Resistansi(R) Pada Sebuah Kawat Perhatikan betul-betul gambar berikut !!!

ρ

A

l

ρ l . R= A
Keterangan
R = hambatan kawat(Ω) l = panjang kawat(m) A = Luas penampang kawat(m2)

ρ=

hambatan jenis kawat(Ωm)

LATIHAN SOAL .

Hukum Ohm Rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Ohm Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R A V i(A) Grafik Hasil Percobaan E 4 3 2 1 2 4 6 8 V(volt) A V = Amperemeter Adalah alat untuk mengukur: Kuat arus listrik = Voltmeter Adalah alat untuk mengukur: Tegangan listrik R = Resistor/hambatan listrik E = ggl/gaya gerak listrik(volt) .

Berdasarkan Grafik Berikut. R i = kuat arus listrik (A atau ampere) V = tegangan listrik (volt) R = hambatan listrik (Ω atau ohm) . maka Grafik Hubungan Antara Kuat arus(i) Terhadap Tegangan Listrik(V) i(A) 4 3 2 1 2 4 6 8 V(volt) Dari grafik di atas dapat diartikan!!! .V i= 1 V R R= 4 = 6 = 8 = 2Ω R= 2 3 4 i V i V i= R Keterangan V=i.

LATIHAN SOAL .

Hukum I Kirchhoff “ Jumlah arus listrik yang masuk/menuju suatu titik percabangan sama dengan Jumlah arus listrik yang keluar/meninggallkan titik percabangan “ Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! i3 i 2 i masuk = ikeluar i2 + i4 = i1 + i3 + i5 i1 i4 i5 .

Hukum II Kirchhoff “ Jumlah aljabar ggl (sumber arus listrik) = jumlah aljabar penurunan tegangannya (hasil kali antara I dengan R) “ ΣE = Σi . a). R1 R3 i Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! E2 R2 E3 ΣE = Σi .R E1 E2 E3 = i ( R1 + R2 + R 3 + R4 ) E1 = 18 volt E2 = 10 volt E3 = 4 volt Dari gambar disamping bila: R 1 = 5Ω R2 = 10Ω R 3 = 5Ω E1 R 4 = 4Ω R4 Hitung kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian!! .R E = ggl sumber arus atau tegangan = kuat arus listrik (A atau ampere) R = hambatan listrik (Ω atau ohm) i Contoh penerapannya 1.

R E1 E 2 E 3 = i ( R1 + R2 + R 3 + R4 ) R1 = 5Ω R2 = 10Ω R3 = 5Ω R4 = 4Ω E1 R2 Dari gambar disamping bila: E1 = 18 volt E2 = 10 volt E3 = 4 volt Hitung kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian!! .b). Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! E2 R2 i E3 R1 R3 ΣE = Σi .

hitung: a.2. i3) b. i2. Energi kalor yang diterima hambatan R2 selama ½ menit . Arus listrik yang mengalir pada tiap cabang (i1. Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R1=2Ω A i3 i1 R2=2Ω E1 10V i2 R3=2Ω E2 B 10V Dari rangkaian di atas. Tegangan antara ujung A dengan B c.

i2.betul-betul gambar berikut !!! 3. dan i3 b. i1. VAB c. Perhatikan 12V i i 1 A 2 E1 R1=2Ω R2=3Ω i3 6V B E1 Dari rangkaian di atas. Energi kalor yang diterima R2 selama 1/6 menit . hitung: a.

R V i= R W = i2 .V q=i. t 2 V . R .t.V W= V.t V= i.t W= R .ENERGI (W) DAN DAYA (P) LISTRIK A i R B ENERGI/USAHA (W) LISTRIK Usaha(W) untuk memindahkan muatan listrik(q) pada potensial V W=q.i.t Keterangan W = Energi listrik(joule) q = Muatan listrik(C) i = Kuat arus listrik(A) t = Waktu(detik) V = Potensial listrik(volt) R = Hambatan listrik(Ω) = i.

R i= V R P = i2 .V P=V.i V= i. R 2 V P= R . P= Vt q i t = = i. 106 joule q. 3600 detik = 3.6 .DAYA(P) LISTRIK Adalah: Besar usaha /energi listrik tiap satu-satuan waktu P= W t Satuan daya listrik: Joule/detik atau watt 1 kWh = 1000 watt .

SUSUNAN RESISTOR ATAU HAMBATAN LISTRIK .

R3 Rs = R1 + R2 + R3 . SUSUNAN SERI/DERET Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R R R1 2 3 i V1 V2 V3 V V = V1 + V2 + V3 i . Rs = i .SUSUNAN RESISTOR/HAMBATAN LISTRIK 1. R2 + i . R1 + i .

SUSUNAN CAMPURAN (CAMPURAN SERI – PARALEL ATAU CAMPURAN PARALEL – SERI) Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R1 R2 R3 R5 R4 .2. SUSUNAN PARALEL/SEJAJAR R1 Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! i 1 i2 i3 R2 i = i 1 + i2 + i 3 V = Rp 1 = Rp V + R1 1 + R1 i R3 V + R2 1 + R2 V R3 1 R3 V 3.

TRANSFORMASI DELTA BINTANG B betul-betul gambar berikut !!! Perhatikan R1 R3 Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! Rb B A R2 C Ra Rc BENTUK DELTA A BENTUK BINTANG C .

Ra R3 = Ra R1 . R3 Rb = R1 + R2 + R3 R2 . Rc + Rc . R2 Ra = R1 + R2 + R3 BINTANG DELTA Ra .B Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R1 Ra Rb R3 A R2 Rc C DELTA BINTANG R1 . R3 Rc = R1 + R2 + R3 . Rb + Rb . Rb + Rb . Rc + Rc . Rc + Rc . Rb + Rb . Ra R2 = Rb Ra . Ra R1 = Rc Ra .

RAE b. Kuat arus listrik i c. Perhatikan betul-betul 3Ω A R1 10Ω B i2 i3 R3 C R5 8Ω D R6 5Ω E 8Ω R4 24Ω 50V E i Dari gambar di atas. i2. hitung! a. VAB d. VCE e. VBC f. Kuat arus listrik i1.SOAL-SOAL R2 gambar berikut !!! i1 1. dan i3 .

2. tentukan nilai hambatan pengantinya(RAB) R4 1 PerhatikanR betul-betul gambar berikut !!! 10Ω A 10Ω R2 R4 10Ω R1 10Ω A Ra Rb R3 10Ω R 5Ω A B Rc 4Ω 4Ω R5 Ra Rb R4 R3 5Ω 4Ω R5 10Ω B Gambar di atas dapat dirubah menjadi 10Ω B R2 c R5 . Dari gambar berikut.

E1 gambar berikut !!! 3. i b. VR3 . Perhatikan betul-betul i R2 24V R1 4Ω VR3 1Ω E2 = 2VR3 R3 = 3Ω Dari rangkaian di atas. hitung: a.

4. tentukan nilai hambatan pengantinya(RAB) R1 Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! 8Ω A R2 4Ω B R3 2Ω C 2Ω R5 R4 D 4Ω Gambar di atas dapat dirubah menjadi C R1 8Ω A Ra 4Ω R2 Rb R3 2Ω 2Ω R5 B 4Ω D R4 Rc . Dari gambar berikut.

R4 i1 = i2 .RANGKAIAN JEMBATAN WHEATSTONE B Perhatikan betul-betul gambar berikut !!! R1 R2 0 i1 A D i i2 R4 . R2 = i2 . R3 R1 atau R1 . R4 . maka berlaku: R4 . R2 = R3 R1 R4 . R4 R1 VBD = VCD i1 . R3 = R2 . R2 = i2 . R4 . R1 = i2 . R3 VAB = VAC i1 . R2 = R1 . R3 i2 .G+ R3 C E Bila jarum galvanometer(G) berada pada posisi nol(ditengah).

l2 A Rx . l1 = R . ρ. R2 l Rx . l2 l2 Rx = R .G+ R1 = ρ l1 A R2 = ρ l2 A l1 l2 R = Resistor/hambatan yang telah diketahui nilainya Rx = Resistor/hambatan yang akan dicari diketahui nilainya E Dari Rangkaian Berlaku Rx . R1 = R . l1 A .PENGUKURAN NILAI HAMBATAN/RESISTOR DENGAN KONSEP JEMBATAN WHEATSTONE R 0 RX . ρ. 1 = R .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful