LELAYU

Assalamu’laikum Wr.Wb. Inna Lillahi Wainna Ilaihi Roji’un
Sampun katimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Allah SWT, kanthi tentrem naliko dinten Selasa Legi, 26 Februari 2013 wanci tabuh 13.00 WIB Jalaran gerah sawetawis wedal, Almarhum:

Bp Cokro Sukro
Dumugi yuswo: 96 tahun Jenazah badhe kasarekaken : Dinten Tanggal Bidal saking griyo duhkito : Rabu Pahing : 27 Februari 2013 : Pendem Kulon Rt 05/01 Suruh, Tasikmadu, Karanganyar Wanci Tabuh Wonten : 11.00 WIB (siang) : Astana Laya Pendem Wetan

Mbok bilih rikolo sugengipun Almarhum hanggadahi kalepatan dumateng panjenengan sedoyo, keluarga nyuwunaken agunging samudro pangapunten.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Ingkang Nandang Duhkito

Ibu Cokro Sukro 1. 2. 3. 4. 5. Putro: Sumiyem – Wagimin (Jumok) Ngatmi – Suyoto (Pendem) Suminem Samiati – Sutarno (Pendem) Sumantri (Pendem) Wayah Buyut Canggah : 20 : 30 :2