Anda di halaman 1dari 1

Berdasarkan Teori Perkembangan Artistik Al Hurwitz dan Michael Day (1995) serta Viktor Lowenfeld (1947), perkembangan artistk

kanak-kanak boleh dikesan melalui lukisan figura yang mereka hasilkan. (a) Bincangkan dengan lebih kritis tentang Teori Perkembangan Artistik kanak-kanak. (b) Kumpulkan SATU (1) lukisan figura bagi setiap peringkat umurberikut; i. 3 tahun ii. 4 tahun iii. 5 tahun iv. 6 tahun v. 7 tahun vi. 8 tahun vii. 9 tahun viii. 10 tahun ix. 11 tahun x. 12 tahun Berdasarkan setiap lukisan itu, buat analisis tentang perkembangan artistik kanak-kanak.