Anda di halaman 1dari 6

Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Matapelajaran Tajuk Fokus Utama

4 Gemilang 14 September 2011 7.45 8.45 pagi 25 orang Bahasa Melayu Unit 3 Berfikir sebelum melintas. 1.3. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat, dan tersusun.

Aras 2 ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Fokus Sampingan

PKJR

7.1.6 Mengenal pasti dan membincangkan pengaruh yang selamat dan tidak selamat dalam pemilihan tempat melintas. 7.3.2 Memahami apa yang dimaksudkan dengan pemilihan masa dan ruang ser ta impak ke atas keselamatan.

7.3.3 Di bawah seliaan orang dewasa, menunjukkan berbagai-bagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berbeza-beza, termasuk: mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas mempraktikkan anggaran masa ruang menunjukkan kesedaran penglihatan periferal yang terbatas menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri mengagak masa dan jarak ketibaan dan berhenti Kenderaan 7.4.1 Membincangkan factor/pengaruh yang melibatkan keputusan mengenai situasi melintas yang selamat dan tidak selamat. Di akhir pembelajaran murid dapat:1. Mendengar dan melaksanakan arahan melintas jalan raya dengan selamat. 2. Mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul. 3. Menyatakan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu di pelajari dan di latih.

Objektif

Kemahiran Bahasa

I. II.

Lisan Tulisan

Sistem Bahasa

Tatabahasa : kata kerja. Kosa kata : Lalu lintas Ruang Sela Bola mata Berwaspada Bebendul jalan.

Pengisian Kurikulum

1. Ilmu ( PSK, Pendidikan Moral dan Kajian Tempatan) 2. Nilai Murni - Mematuhi arahan - Bersopan santun di jalan raya - Hormat - menghormati 3. Peraturan sosio-budaya Memahami dan menghormati pengguna jalan raya yang lain.

Kemahiran Bernilai Tambah

Kajian masa depan 1. Poster 2. Lembaran kerja 3. Kad perkataan

Bahan bantu mengajar

Pengetahuan sedia ada

Murid pernah melintas bersama ahli keluarga mereka. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Langkah /masa

Isi kandungan

Catatan

Set Induksi 5 minit

Guru mendengarkan lagu Hati-hati di jalan raya.

Murid BBM menyanyikan lagu Gitar dan carta lagu Berhati-hati di jalan raya bersama-sama. Kemahiran bernilai

tambahhubungkaitkan. Gabungjalin bahan sokongan gitar. Penyerapan nilaihormat-menghormati

Langkah 1 10 minit

Murid bersoal jawab dengan guru tentang 5 langkah untuk melintas jalan raya dengan dengan selamat yang telah di pelajari dan mengetahui tentang lalu lintas yang datang dari semua arah perlu di beri perhatian.

Murid menjawab soalan guru mengenai 5 langkah melintas jalan raya.

BBM Poster 5 langkah melintas. Kemahiran Bahasa: lisan Nilai Murni: Patuh pada peraturan dan berhati-hati

Guru menjalankan simulasi di luar bilik darjah cara-cara melintas jalan raya yang selamat.

Langkah 3 25 minit

Murid menyatakan ruang sela yang sesuai untuk melintas dengan selamat 1.Murid dibahagikan berdasarkan kepada beberapa simulasi yang kumpulan A dan kumpulan dijalankan di luar B bergerak pada arah bilik darjah. bertentangan di atas jalan Murid memberi raya buatan.(sebagai pandangan dan kenderaan). pendapat cara selamat untuk 2.Guru memberi arahan melintas tanpa untuk mereka bergerak berlaku dalam situasi yang perlanggaran, berbeza iaitu pergerakan berpandukan arah, ruang dan kenderaan laju, perlahan masa daripada dan jarak yang berbeza. aktiviti yang telah di jalankan. 3.Guru mengarahkan murid melintas jalan raya

Simulasi di luar bilik darjah. Tatabahasa: kata kerja Kosa kata: Lalu lintas Ruang Sela Bola mata Berwaspada Bebendul jalan Penerapan nilai -- Keyakinan diri Hormat-menghormati Bersopan-santun di jalan raya Gabungjalin PSK ,KT dan Pend Moral. BBM - Kad Kosa Kata

tanpa berlanggar dengan kenderaan. Contoh: Pergerakan murid A A A A A A A A

-- - - - - - - - - B B B B B B B Pergerakan murid B murid melintas BBM Lembaran Kerja. Langkah 4 15 minit Guru menilai murid dengan memberikan lembaran kerja. Murid membuat rumusan aktiviti yang di jalankan dengan melengkapkan lembaran kerja Kemahiran menulis Penilaiansumatif Penerapan nilai keyakinan diri.

Penutup 5 minit

Guru membuat kesimpulan daripada dua aktiviti di atas, perlunya mereka memilih ruang sela yang selamat di antara kenderaan bergerak supaya mereka mempunyai banyak masa untuk melintas. .

Murid membuat kesimpulan daripada dua aktiviti di atas, perlunya mereka memilih ruang sela yang selamat di antara kenderaan bergerak supaya mereka mempunyai banyak masa untuk melintas .

Kemahiran lisan Gabungjalin matapelajaran Pend.Moral,PSK