Anda di halaman 1dari 6

CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING.

ITEM Band Pernyataan Standard Prestasi 4

PERNYATAAN ITEM

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B1D10 Memahami perlakuan dalam solat dengan betul.

Deskriptor

Eviden

B4D11E1 Membaca bacaanbacaan dalam solat dengan betul. B4D11E2 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan.

Instrumen

Ujian Lisan Soal Jawab Simulasi Murid / Power Point AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

-Pelajar membaca bacaan solat mengikut

kumpulan. -Wakil setiap kumpulan melakukan tunjuk cara pergerakkan solat mengikut turutan

CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM Band Pernyataan Standard Prestasi 4

PERNYATAAN ITEM

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B4D12 Memahami cara solat berjemaah dengan betul.

Deskriptor

Eviden Instrumen

B4D12E1 Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah Ujian Lisan Soal Jawab / Ujian bertulis AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

-Tuliskan 2 syarat menjadi imam dan

makmum -Susunkan kedudukan imam dan makmum berdasarkan gambarajah

CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM Band Pernyataan Standard Prestasi 4

PERNYATAAN ITEM

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B4D13 Memahami perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul.

Deskriptor

Eviden

B4D13E1 Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur. B4D13E2 Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat.

Instrumen

Ujian Lisan Suaikan pernyataan yg diberikan AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Aktiviti

Contoh Item

-Apakah perbezaan solat jumaat dan solat fardhu -Isikan tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian (sebelum,semasa dan selepas)

CONTOH INSTRUMEN IBADAH STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TING. 1

ITEM Band Pernyataan Standard Prestasi 4

PERNYATAAN ITEM

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayatayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. B4D14 Memahami cara solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul.

Deskriptor

Eviden

B4D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid.

Instrumen Aktiviti

Simulasi dalam kumpulan AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Contoh Item

-Murid berbincang di dalam kumpulan -2 orang wakil dr setiap kumpulan melakukan simulasi solat tahyatul masjid dan solat sunat rawatib