Anda di halaman 1dari 8

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TARIKH MASA TEMA TAJUK : 28 FEBRUARI 2013 : 1030-1130 (60 MINIT) : SEKOLAHKU BERJASA : TERIMA KASIH CIKGU

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama 5.2

: 28 Februari 2013 : 1030-1130 pagi (60 minit) :4 : Sekolahku Berjasa : Terima kasih cikgu : 16 orang

: Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. : Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Aras 1(ii)

Fokus Sampingan 1.2 Aras 2 (i) 10.0 Aras 1 (ii) : Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. : Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. : Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. : Menyusun isi mengikut perenggan bagi mengahasilkan karangan lengkap.

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Pengetahuan Sedia Ada: i) Murid-murid pernah meraikan sambutan Hari Guru di sekolah.

Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat: i) Mendeklamasikan sajak terima kasih cikgu dengan sebutan, nada dan intonasi yang betul. ii) Bertanya dan menjawab tentang sesuatu isu secara bertatasusila. iii) Menulis karangan Sistem bahasa i) Tatabahasa ii) Kosa kata Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai murni : Pendidikan Moral : Kerjasama,kerajinan : Intrapersonal, Interpersonal, Verbal-Linguistik : Menjana idea : Bacaan Mentalis : kata tanya : insan,warisan,tabah,sabar,hari muka,bakti,menara gading

Kemahiran Bernilai Tambah: i) Teori Kecerdasan Pelbagai ii) Kemahiran berfikir iii) Belajar Cara Belajar

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Isi Pelajaran: i) Petikan sajak terima kasih cikgu

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit) TAHUN

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Kad 4 Gambar Contoh Soalan: 1. Apakah yang anda boleh faham tentang gambar tersebut? 2. Pada pendapat anda di manakah situasi ini berlaku?

Guru menunjukkan kad gambar yang KBT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA berkaitan dengansambutan hari guru. TKP Guru bersoal jawab dengan murid - Interpersonal mengenai maklumat yang mereka faham tentang gambar tersebut. Strategi Guru menghubungkaitkan jawapan pelajar - Berpusatkan murid dengan tajuk hari ini. Kemahiran Berfikir - Menghubungkait BSM - Kad gambar KBT Guru mengedarkan teks sajak yang bertajuk TKP Terima Kasih Cikgu. - Verbal-linguistik Murid dibimbing oleh guru - Interpersonal mendeklamasikan sajak dengan - Intrapersonal sebutan,nada dan intonasi yang betul. Kemahiran Berfikir Guru bersoal jawab dengan murid secara - Menjana idea lisan mengenai isi dan maksud sajak yang - Menghubungkait telah di deklamasikan dengan Kemahiran belajar menggunakan kata tanya yang sesuai. - Kemahiran membaca BCB - Bacaan mekanis Strategi - Berpusatkan murid BSM - Petikan sajak Sekolahku Nilai Murni

Perkembangan Langkah 1 (15 minit)

Petikan sajak Terima Kasih Cikgu

Penerapan tatabahasa: Kata tanya

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN
ii) iii)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mengenal pasti isi dan maksud sajak. Binaan Karangan

Kosa kata: Bahan Sumber Pengajaran: i) ii) iii) Petikan sajak Terima Kasih Cikgu Kad Gambar Lembaran Kerja

Aktiviti susulan : Murid diminta untuk membuat latihan dalam buku aktiviti.

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Di semak oleh Pensyarah pembimbing :

Disemak oleh Guru pembimbing:

Catatan

Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan: Nama: Tarikh:

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Disediakan oleh: Noraidawati Binti Suhaili DPLI-SR-BM Ambilan Januari 2012 (SK TO EMAN NYABOR)