Anda di halaman 1dari 2

SOALAN LATIHAN 1. Berikan dua sumber utama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.

w kepada umat Islam sebagai panduan hidup. 2. Adakah kita akan sesat sekiranya kita berpegang teguh dengan al-Quran dan asSunnah? 3. Nyatakan hukum berpegang teguh dengan al-Quran dan Hadis. 4. Mengapakah umat Islam perlu berpegang teguh dengan al-Quran dan Hadis? 5. Nyatakan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis. 6. Lengkapkan maksud hadis di atas. Maksudnya: Daripada Abu Hurairah r.a, daripada Nabi s.a.w berrsabda: Aku tinggalkan kepada kamu _________ perkara, kamu tidak akan ______________ selama kamu berpegang dengan kedua-duanya iaitu ________________ dan _____________. 7. Berdasarkan hadis di atas, jawab soalan berikut: a.. Mengingkari dan meragui salah satu atau keduanya akan terbatal ___________ b. Orang yg berpegang teguh dgn ajaran al-Quran & al-Hadis dijamin selamat ________ dan ________. c. Orang yang membelakangkan keduanya akan hilang pedoman dan terdedah kepada perkara ________ yang merosakkan kehidupan mereka. 8. Sebutkan 2 cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. 9. Nyatakan 2 kelebihan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis.

SOALAN LATIHAN 1. Berikan dua sumber utama yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w kepada umat Islam sebagai panduan hidup. 2. Adakah kita akan sesat sekiranya kita berpegang teguh dengan al-Quran dan asSunnah? 3. Nyatakan hukum berpegang teguh dengan al-Quran dan Hadis. 4. Mengapakah umat Islam perlu berpegang teguh dengan al-Quran dan Hadis? 5. Nyatakan dua akibat menolak dan mempersendakan ajaran al-Quran dan Hadis. 6. Lengkapkan maksud hadis di atas. Maksudnya: Daripada Abu Hurairah r.a, daripada Nabi s.a.w berrsabda: Aku tinggalkan kepada kamu _________ perkara, kamu tidak akan ______________ selama kamu berpegang dengan kedua-duanya iaitu ________________ dan _____________. 7. Berdasarkan hadis di atas, jawab soalan berikut: a.. Mengingkari dan meragui salah satu atau keduanya akan terbatal ___________ b. Orang yg berpegang teguh dgn ajaran al-Quran & al-Hadis dijamin selamat ________ dan ________.

c. Orang yang membelakangkan keduanya akan hilang pedoman dan terdedah kepada perkara ________ yang merosakkan kehidupan mereka. 8. Sebutkan 2 cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. 9. Nyatakan 2 kelebihan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis.