Anda di halaman 1dari 15

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU ( LISAN ) KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil Arahan Guru : 1.

1 Tunjuk huruf yang guru sebut. 1.2 Sebut huruf yang guru tunjuk.

b f t i u z

k h s n j

a k c l x v

g p m e y

o o r d q w

KEMAHIRAN 2 : Nama huruf besar. Arahan Guru : 2.1 Tunjuk huruf yang guru sebut.

/10 m

2.2 Sebut huruf yang guru tunjuk.

K G T I Q Z

B F S N J

A k C L l X V

O P M E Y

H o R D U W

/10 m
KEMAHIRAN 3 : Vokal Arahan Guru : 3.1 Tunjuk vokal awal berdasarkan gambar. 3.2 Sebut vokal awal bagi gambar yang guru tunjuk.

a u e o i e a e o

i u a e a u

KEMAHIRAN 4 : Suku Kata KV Arahan Guru : 4.1 Tunjuk suku kata yang guru sebut. 4.2 Sebut suku kata yang guru tunjuk.

/5m

ba cu pe ti lo

sa mu ke ri yo

/10 m
KEMAHIRAN 5 : Perkataan KV+KV Arahan Guru : 5.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 5.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

batu
4

tali

guli dagu beca foto

roti lidi tebu feri

/10 m
KEMAHIRAN 6: Suku Kata KVK Arahan Guru : 6.1 Tunjuk suku kata yang guru sebut. 6.2 Sebut suku kata yang guru tunjuk.

lam
5

tan

rum kok lem tik

kun bor ken cin

KEMAHIRAN 7 : Perkataan KVK+KV Arahan Guru : 7.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 7.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

/10 m

lampu jumpa
6

pergi warna

mimpi bomba timba

lembu pintu jambu

/10 m
KEMAHIRAN 8 : Perkataan KV+KVK Arahan Guru : 8.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 8.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

jarum cawan
7

gitar siput

lebah gelas rumah

hotel kipas nenek

/10 m
KEMAHIRAN 9 : Perkataan KVK+KVK Arahan Guru : 9.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 9.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

cermin landak doktor


8

cincin biskut coklat

rambut pensel

posmen santan

/10 m
KEMAHIRAN 10 : Perkataan mengandungi vokal berganding. Arahan Guru : 10.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 10.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

laut kuah kail


9

buah buas suis

tiup liar

buih suap

/10 m
KEMAHIRAN 11 : Perkataan mengandungi diftong dan digraf Arahan Guru : 11.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 11.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

serai pulau buaya


10

gulai surau video

radio tapai

belalai pantai

/10 m
KEMAHIRAN 12 : Perkataan mengandungi konsonan berganding. Arahan Guru : 12.1 Tunjuk perkataan yang guru sebut. 12.2 Sebut perkataan yang guru tunjuk.

burung kangkung telinga nyamuk


11

bising longkang pelangi nyanyi

syarikat

khamis

/10 m
KEMAHIRAN 13 : Bacaan pemahaman. Arahan Guru : Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan yang guru sebut.

Ini lima biji bola. Bola ini bola raga. Bola ini bola Sani. Sani beli dari kota. Sani suka bola ini.
Soalan pemahaman. 1. Ini bola apa ?
12

/10 m

2. Bola ini bola siapa ? 3. Sani beli dari mana ? 4. Beli lawannya ______________. 5. Kota maksudnya ____________.

/5m
KEMAHIRAN 14 : Bacaan pemahaman. Arahan Guru : Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan yang guru sebut.

Nama saya Ramli. Umur saya lapan tahun. Saya murid tahun Satu Nilam. Saya suka makan bubur nasi. Bubur nasi sedap dan lazat.
Soalan pemahaman. 1. Umur Ramli berapa tahun ? 2. Ramli murid tahun berapa ?
13

/10 m

3. Ramli suka makan apa ? 4. Makan lawannya ______________. 5. Sedap maksudnya ____________.

/5 m
KEMAHIRAN 15 : Bacaan pemahaman. Arahan Guru : Baca petikan di bawah dan jawab soalansoalan yang guru sebut.

Pak Alang baru pulang. Pak Alang pulang dari Pulau Harimau. Pak Alang bawa udang . Pak Alang masak gulai udang. Semua orang suka makan gulai udang. /10 m

Soalan pemahaman. 1. Pak Alang baru pulang dari mana ?


14

2. Pak Alang bawa apa ? 3. Siapa suka makan gulai udang ? 4. Pulang lawannya ______________. 5. Suka maksudnya ____________.

/5m
BORANG PEMARKAHAN UJIAN DIAGNOSTIK LISAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEMAHIRAN YANG DIUJI Huruf kecil Huruf besar Huruf vokal Suku kata KV Perkataan KV + KV Suku kata KVK Perkataan KVK + KV Perkataan KV + KVK Perkataan KVK + KVK Perkataan Vokal Berganding Diftong dan Digraf Perkataan Konsonan Berganding Pemahaman (Aras 1) Pemahaman (Aras 2) Pemahaman (Aras 3) Markah keseluruhan

SKOR /10 /10 /5 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 /15 /15 /15 /160 Disahkan oleh

Dinilai oleh .. Tarikh : .


15